Kariera i Konkursy
DZH/122/XII/2016/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/122/XII/2016/KCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ - REALIZOWANYCH W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury, procedury przeszczepowe.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/121/XII/2016/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/121/XII/2016/ZRN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU RADIOLOGII– REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy, do 160 godz. / m-c., dyżury lub/i wykonywanie badań i opisów.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/120/XII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/120/XII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU PSYCHIATRII – konsultacje dla hospitalizowanych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz konsultacje na rzecz Medycyny Pracy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/119/XII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/119/XII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII DZIĘCIECEJ REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM - konsultacje i zabiegi z zakresu chirurgii dziecięcej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/118/XII/2016/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/118/XII/2016/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Lekarz specjalista z zakresu kardiologii – wykonywania i interpretowania ultrasonografii, badań USG serca, płodu oraz konsultacji kardiologicznych dla hospitalizowanych pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/117/XII/2016/KNL/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/117/XII/2016/KNL/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEUROLOGII DZIECIĘCEJ – KONSULTACJE REALIZOWANE W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
DZH/116/XII/2016/KNE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/116/XII/2016/KNE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU NEONATOLOGII – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY(do 160 godz./m-c) I DYŻURACH MEDYCZNYCH (min. 4 dyż. w m-cu) W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK WEDŁUG POTRZEB.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 5 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 19/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

19/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje:                           

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEONATOLOGII, PEDIATRII LUB ANESTEZJOLOGII – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BĘDZIE REALIZOWANYE W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY(do 160 godz./m-c) I DYŻURÓW MEDYCZNYCH (min. 4 dyż. w m-cu) W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK WEDŁUG POTRZEB.Szczegóły oferty
 
Oferta pracy 18/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

18/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

- REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH 

Szczegóły oferty
 
DZH/115/XI/2016/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/115/XI/2016/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU :

1. OKULISTYKI REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
- Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy oraz konsultacje

2. KARDIOLOGII REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
- Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

3. OTOLARYNGOLOGII REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
- Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

4. HEMATOLOGII REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO:
- Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ok. 30 godz. oraz konsultacji
lub
- Konsultacje, konsultacje z biopsją, praca w Poradni spec.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

18/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie o konkursie
Regulamin komisji

 
Oferta pracy 17/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

17/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:

- Inspektor ds. wsparcia podstawowego w Dziale TeleinformatykiSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 16/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

16/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni od zaraz:

- inspektor / specjalista ds. utrzymania obiektuSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 15/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

15/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni od zaraz:

- inspektor ds. budowlanychSzczegóły oferty
 
DZH/114/XI/2016/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/114/XI/2016/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinice Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej . Praca w systemie zmianowym ( dni robocze 7.00-19.00) min. 100 godz./m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/113/XI/2016/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/113/XI/2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ (z min. I stopniem spec.) W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyżury medyczne: 12 godz. – zgodnie z organizacją pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyżury) DO 84 GODZ./M

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 14/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

14/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni od zaraz:

- lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza chorób wewnętrznych do pracy w POZ
- lekarza specjalistę angiologa
dotyczy Uniwersyteckiej Przychodni SpecjalistycznejSzczegóły oferty
 
Konkurs na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

13/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Wynik konkursu

protest firmy Alab laboratoria Sp. z O.O.
odpowiedź na protest firmy Alab laboratoria Sp. z O.O.

odpowiedź na pytanie Zakładu Diagnostyki Medycznej

odpowiedź na pytanie SPSK1

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie 79/2016
Regulamin komisji


NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Umowa z dnia 31.10.2016
Załącznik 1 - Zakres oferty z dnia 31.10.2016

Umowa z dnia 02.11.2016
 
DZH/112/X/2016/KLK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/112/X/2016/KLK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU KARDIOLOGII - ECHOKARDIOGRAFISTA W KLINICE KARDIOLOGII W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MEDYCZNYCH, KONSULTACJI ORAZ KOORDYNOWANIA WYKONYWANYCH PROCEDUR ECHOKARDIOGRAFICZNYCH W USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/111/X/2016/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/111/X/2016/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW I KONSULTACJI.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/110/X/2016/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/110/X/2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyżury medyczne: 12 godz. – zgodnie z organizacją pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyżury) DO 84 GODZ./M

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/109/X/2016/SOR/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/109/X/2016/SOR/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ W SOR. Podstawowa ordynacja czasu pracy w KMP dyżury medyczne SOR 16.25h lub 24h, konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/108/X/2016/KNG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/108/X/2016/KNG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneZawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/107/X/2016/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/107/X/2016/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI oraz innych Komórkach USK w zależności od potrzeb. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 150 godz./m-c, dyżury medyczne do 8 w miesiącu.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

12/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w USK


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Przyjęcia obowiązku wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w pomieszczeniach należących do Przyjmującego Zamówienie, wg Załącznika nr 1

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneInformacja o wyborze oferty ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie 73/2016
 
DZH/106/IX2016/SOR

Nr postpowania

Temat i termin postpowania

DZH/106/IX2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocawiu ogasza konkurs na udzielenie zamwienia na wykonywanie wiadcze zdrowotnych, ktrych warto przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE WIADCZE ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyury medyczne: 12 godz. - zgodnie z organizacj pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyury) DO 84 GODZ./M-C

Kod CPV - 85111000-0 Usugi szpitalneCzytaj o ogoszeniu ...
Szczegowe warunki konkursu

Zacznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Zacznik 2 - Dane Oferenta
Zacznik 3 - Owiadczenie Oferenta
Zacznik 4 - Wzr umowy
 
DZH/105/IX/2016/SOR/KMP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/105/IX/2016/SOR/KMP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ BEZ SPECJALIZACJI NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ ORAZ W SOR. Podstawowa ordynacja czasu pracy w KMP dyżury medyczne SOR 16.25h lub 24h, konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/104/IX/2016/ZRN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/104/IX/2016/ZRN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:
LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/103/IX/2016/KLN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/103/IX/2016/KLN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEK.SPEC. Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW MED., PROCEDURY W KLINIKACH I ZAKŁADACH USK (Z ODPOWIEDNIM DOŚWIADCZENIEM)


Umorzone w związku z brakiem właściwej oferty !!!


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/102/IX/2016/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/102/IX/2016/KCN

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEK. SPEC. Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII NACZYNIOWEJ, NEUROCHIRURGII LEGITYMUJACEGO SIĘ DOSWIADCZENIEM W ZAKRESIE CHIRURGII ENDOWASKULARNEJ (MIN. 2 –LETNIE DOŚW.). Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy oraz w ramach dyżurów medycznych, procedury w Klinikach USK.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/101/IX/2016/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/101/IX/2016/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ LUB CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ- REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURÓW I KONSULTACJI.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/100/IX/2016/ONK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/100/IX/2016/ONK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
1.Całosciowe zabezpieczenie oddziałów onkologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej z uwzględnieniem programów lekowych i chemioterapii (24h/dobę) – świadczenia realizowane w USK
2. Konsultacje pacjentów przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej – świadczenia realizowane w USK
3. Zabezpieczenie poradnii onkologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii klinicznej – świadczenia realizowane w USK
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Kod CPV – 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego

  

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 11/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

11/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

POMOC KUCHENNA 

Szczegóły oferty
 
Konkurs na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

09/2016

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU

 

Informacja o wyborze oferty ...

odpowiedź na pytanie SPSK1

odpowiedź na pytanie Zakadu Diagnostyki Medycznej z Poznania

Odpowiedzi na zapytanie...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Pakiety
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy

Umowa - projekt
Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

 

1. W wyniku błędu systemowego  w Załączniku nr 1 wystąpił  brak informacji o warunkach wykonywania niektórych  badań w związku z tym Udzielający Zamówienie zamieszcza nowy Załącznik nr 1
2. Przedłuża się termin składania ofert do 07.10.2016 roku

 

NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogloszenie z dnia 28.09.2016
Przedłużenie składania ofert
Szczegółowe warunki konkursu 28.09.2016

Załącznik 1 - Pakiety 28.09.2016


Zacznik 1 - Pakiety po weryfikacji 03.10.2016


Zacznik 1 - Pakiety po weryfikacji 04.10.2016

Odpowiedź na pytania firmy Alab 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 22