Z ostatniej chwili
USK we Wrocławiu angażuje się program społeczny „Porusz serce”

USK we Wrocławiu angażuje się program społeczny „Porusz serce”Tyko niecałe 50 proc. osób, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK) poza szpitalem, może liczyć na pomoc świadków zdarzenia. To o wiele za mało, dlatego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu rozpoczyna realizację programu edukacyjno-informacyjnego „Porusz serce”. W ramach akcji będzie uświadamiać, jak ważna jest natychmiastowa resuscytacja oraz uczyć, jak przeprowadzać ją skutecznie i bezpiecznie.

Nagłe zatrzymanie krążenia to stan, w którym serce przestaje prawidłowo pracować i tłoczyć krew, co prowadzi do niedotlenienia i upośledzenia pracy wielu narządów, w tym mózgu – organu najbardziej wrażliwego na brak składników odżywczych dostarczanych przez układ krwionośny. Osoba, która nie otrzyma pomocy na czas, umiera, a jeśli otrzyma ją za późno, w jej organizmie dochodzi do poważnych, często nieodwracalnych, zmian neurologicznych.

– Jako pracownicy systemu ochrony zdrowia i społeczność uczelni medycznej jesteśmy boleśnie świadomi, jak bardzo skuteczność działań podejmowanych przez nas w karetce czy szpitalu, jest uzależniona od pomocy udzielonej poszkodowanym przez bezpośrednich świadków zdarzenia – mówi prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. – Mamy tylko kilka minut, aby uratować ludzkie życie, dlatego wspólnie z partnerami chcemy uświadamiać, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest trudne i może wyłącznie pomóc, a nie zaszkodzić.

List intencyjny w sprawie wspólnej realizacji programu „Porusz serce” uczelnia podpisała we wtorek, 22 sierpnia z przedstawicielami Gminy Wrocław - Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego i Departamentem Edukacji, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Strażą Miejską Wrocławia oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu.

– Zamierzamy pojawiać się na dużych wydarzeniach sportowych, w przestrzeni publicznej Wrocławia, mediach i social mediach. Planujemy również eventy we wrocławskich przedszkolach i szkołach – wyjaśnia dr Paweł Gawłowski adiunkt w Centrum Symulacji Medycznej UMW, koordynator programu „Porusz serce”, ratownik medyczny. – Mamy też deklaracje największych wrocławskich uczelni, które chcą przystąpić do projektu i wspólnie informować oraz uczyć wrocławian, jak poruszać serca. Cieszę się, że udało nam się połączyć tyle instytucji w jednym bardzo ważnym celu, którym jest przekazywanie wiedzy jak skutecznie ratować ludzkie życie

Nagłe zatrzymanie krążenia objawia się utratą przytomności, brakiem tętna i oddechu lub oddechem, który jest niewydolny. W większości przypadków jego przyczyną są schorzenia serca (np. niewydolność, choroba niedokrwienna), a do czynników ryzyka należą problemy wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe czy niezdrowy tryb życia (otyłość, palenie tytoniu). NZK może wystąpić także podczas wypadków (np. tonięcie, zatrucie, porażenie prądem).

Jednoznacznych danych brakuje, ale według szacunków z powodu NZK każdego roku w Europie umiera 350-700 tys. osób, a w Polsce około 40 tys. Co więcej, w 60-80 proc. przypadków do nagłego zatrzymania akcji serca dochodzi w warunkach pozaszpitalnych, czyli w domu, pracy, sklepie czy na ulicy.

– W takiej sytuacji liczy się każda sekunda. Prowadzenie resuscytacji do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego czterokrotnie zwiększa szanse pacjenta, a więc, mówiąc wprost, życie osoby, u której doszło do zatrzymania akcji serca jest w rękach tych, którzy znajdują się obok – tłumaczy dr hab. Robert Zymliński, kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu Chorób Serca UMW.

Resuscytacja (która polega na uciskaniu klatki piersiowej), pozwala na zachowanie przepływu krwi do najważniejszych narządów. Powinna być przeprowadzona możliwie najszybciej. Z każdą minutą szanse pacjenta maleją o 10 proc., a brak jakichkolwiek działań ratowniczych w pierwszych czterech minutach od zatrzymania akcji serca sprawia, że chory jest właściwie bez szans.

– Niestety, każdego dnia widzimy śmiertelne efekty nieudzielania pierwszej pomocy, wynikające z braku wiedzy czy obaw świadków zdarzenia. Rozumiemy ich i właśnie dlatego chcemy uświadamiać, że czynności, które mogą wykonać przed przyjazdem karetki, nie są trudne czy skomplikowane, a za to ogromnie ważne w tzw. „łańcuchu przeżycia” – podkreśla dr hab. Wiktor Kuliczkowski, prof. UMW, kierownik Pracowni Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

USK jako jedyny szpital w kraju prowadzi program leczenia pozaszpitalnego zatrzymania krążenia z wykorzystaniem ECMO (WOHCA – Wroclaw Out-of-Hospital Cardiac Arrest). W porozumieniu z Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu placówka przyjmuje pacjentów po NZK, których stan jest na tyle poważny, że wymaga podłączenia do tzw. sztucznego serca. Takich pacjentów jest dużo, a dodatkowo dane wskazują, że w przypadku osób, u których dochodzi do NZK poza placówką medyczną, udaje się uratować tylko jedną na dziesięć poszkodowanych.

- Cieszę się, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest partnerem programu „Porusz serce” bowiem chcemy poprzez takie działania i inicjatywy edukacyjne zabezpieczać zdrowie i życie mieszkańców całego regionu. Najważniejszą rzeczą w ratowaniu jest to, aby ludzie nie bali się podejść do osoby potrzebującej pomocy. I właśnie szkolenia mają na celu przełamanie strachu i obawy wśród osób udzielających pierwszej pomocy. Naszym wspólnym celem w tym projekcie jest to aby coraz więcej ludzi nie przechodziło obojętnie obok osób, którym taka pomoc jest potrzebna i żeby wiedzieli co w danym momencie mogą zrobić i jak tej pomocy udzielić – mówi Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Celem akcji „Porusz serce”, jak dodaje dr Paweł Gawłowski, jest również mówienie o rzekomych konsekwencjach prawnych, jakie mogą ponieść osoby udzielające pomocy (a takich nie ma) oraz walka z mitami, które zniechęcają świadków zdarzenia do rozpoczęcia RKO.

„Porusz serce” nie jest pierwszą inicjatywą uczelni związaną z udzielaniem pierwszej pomocy oraz ratowaniem zdrowia i życia. UMW wyposażył budynki na terenie kampusu w dziesięć automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED i prowadzi akcję edukacyjną dotyczącą wykorzystania tych urządzeń (m.in. spoty w środkach komunikacji miejskiej, szkolenia wśród pracowników). Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu został też partnerem merytorycznym projektu Open AED Map, który promuje wiedzę na temat AED i umożliwia dostęp do ponad 70 tys. lokalizacji urządzeń na całym świecie. Wszystkie działania mają służyć podniesieniu bezpieczeństwa wrocławian oraz odwiedzających stolicę Dolnego Śląska gości.

– W ramach programu będziemy promować zakup i naukę korzystania z AED, bo zastosowanie resuscytacji wraz z użyciem defibrylatora zwiększa szanse na przeżycie aż o 50-70 proc. – dodaje dr hab. Robert Zymliński, prof. UMW.

Informacja prasowa przygotowana przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu .


 
Wykład ekspercki w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego w USK

Wykład ekspercki w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego w USKSzanowni Państwo,
w imieniu prof. Andrzeja Szuby, kierownika Kliniki Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zapraszamy serdecznie w najbliższy piątek na otwarty wykład pt. „ Obturacyjny bezdech senny i choroby układu krążenia”, którygościnnie wygłosi prof. dr hab. n. med. Robert P. Skomro.

Wykład odbędzie się 28 lipca 2023 r. o godz. 10:30 w sali wykładowej nr 3.48 USK we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 (budynek H, II piętro). Wykład ma charakter otwarty dla wszystkich uczestników (również studentów) i nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Prof. dr hab. n. med. Robert Skomro jest pulmonologiem i specjalistą zaburzeń snu, profesorem i kierownikiem Wydziału Respirologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Snu na Uniwersytecie Stanowym Saskatchewan w Saskatoon w Kanadzie oraz wiceprezesem Canadian Sleep Society. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych z zakresu pulmonologii i chorób snu, prowadzi także aktywny program badawczy koncentrujący się na implikacjach nieleczonego OBS.

***

Prof. Skomro uzyskał tytuł doktora medycyny na Uniwersytecie Saskatchewan w Kanadzie, a następnie doktora na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Po uzyskaniu dyplomu medycznego ukończył rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych i pulmonologii w Kanadzie oraz stypendium w zakresie badań nad medycyną snu pod kierunkiem prof. Meira Krygera i M. Younesa na University of Manitoba.

Jest uznanym liderem w zaburzeniach snu i chorobach związanych z obturacyjnym bezdechem sennym, przewodniczącym Komitetu ds. Snu i Oddychania w Canadian Thoracic Society oraz doradcą kanadyjskiego Royal College of Physicians & Surgeons.

Prof. Skomro pełni także funkcję dyrektora Sleep Disorder Centre Saskatchewan Health Authority w Saskatoon oraz jest jednym z członków założycieli Kanadyjskiego Konsorcjum Badawczego Zaburzeń Snu (Candian Sleep and Circadian Rhythm Network) - grantu rozwojowego finansowanego przez CIHR.

 
"Skóra nie dla raka" – podsumowanie akcji badań profilaktycznych

"Skóra nie dla raka" – podsumowanie akcji badań profilaktycznychNowotwory skóry są najczęstszymi nowotworami w naszej populacji i mogą występować w każdym wieku. Nadal obserwuje się wzrost zachorowalności na te groźne nowotwory. Szacuje się, że co 5 osoba zachoruje na raka podstawnokomórkowego a co 8 na raka kolczystokomórkowego. Czerniak jest rzadkim nowotworem skóry, ale mimo to zachoruje na niego w Polsce ponad 3000 osób rocznie.

W ubiegły weekend na Oddziale Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odbyło się podsumowanie projektu "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego pod hasłem "Skóra nie dla raka", podczas którego zespoły medyczne z Oddziału Onkologii Klinicznej, Kliniki Chirurgii Onkologicznej oraz Kliniki Dermatologii przebadały 50 pacjentów skierowanych przez lekarzy POZ.

Pacjenci zostali przebadani z wykorzystaniem zaawansowanego urządzenia, które pozwala na dokładną ocenę zmian skórnych. Wykonanie mapy ciała z następową cyfrową kontrolą dermatoskopową u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory skóry jest najlepszą metodą diagnostyczną. Urządzenie z możliwością zautomatyzowanego mapowania ciała w połączeniu ze sztuczną inteligencją oznacza o wiele większą skuteczność we wczesnym wykryciu wszystkich nowotworów skóry.

- Wierzymy, że nasza akcja profilaktyczna "Skóra nie dla raka" przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego oraz zapobiegania rozwojowi nowotworów skóry. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy zaoferować bezpłatne badania profilaktyczne, które są niezwykle istotne dla zachowania zdrowia i życia naszych pacjentów, aż 1400 osobom – mówi dr n. med. Jacek Calik, kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Akcja "Skóra nie dla raka" miała na celu podniesienie świadomości społecznej na temat nowotworów skóry oraz promowanie profilaktyki jako kluczowego elementu w walce z tą chorobą.

- Poprzez przeprowadzenie badań dermatoskopowych dążymy do wczesnego wykrywania nowotworów skóry, co może mieć decydujący wpływ na skuteczność leczenia i rokowanie pacjentów – dodaje dr Jacek Calik. - A już niedługo videodermatoskop ze sztuczną inteligencją będzie dostępny w naszym szpitalu – obecnie trwa procedura przetargowa na zakup urządzenia, dzięki któremu będziemy mogli wykonywać takie badania na co dzień.

 
Dzieci z podejrzeniem wrodzonych zaburzeń rozwoju

Dzieci z podejrzeniem wrodzonych zaburzeń rozwoju objęte będą nowym programem opieki perinatalnej realizowanym przez USK we Wrocławiu na terenie Dolnego ŚląskaUniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu został wybrany w konkursie ofert na realizatora  „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie województwa dolnośląskiego na lata 2023 – 2025 finansowego ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”.  Program ma na celu ukierunkowanie na odpowiednią diagnostykę i terapię u dzieci, które urodziły się z wrodzonymi zaburzeniami rozwoju lub mają podejrzenie takiego zaburzenia. Cały proces opieki będzie starannie skoordynowany, aby zapewnić wsparcie i leczenie w najlepszy możliwy sposób.


- Zgodnie z założeniami programu opieką zostaną objęte noworodki i niemowlęta z wadą rozwojową lub podejrzeniem zaburzenia rozwoju urodzone w latach 2022 – 2025, będące oczywiście mieszkańcami województwa dolnośląskiego, których rodzice czy opiekunowie prawni wyrażą zgodę na włączenie do programu  – informuje prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, koordynator programu oraz kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych USK we Wrocławiu.

Najważniejszym celem programu jest realna poprawa opieki perinatalnej na terenie województwa.  Szczególnie istotne punkty tego projektu mają zapewnić szerokie wsparcie dla całej rodziny, która dzięki założeniom programu będzie mogła w „jednym miejscu” przejść wstępny proces diagnostyczno-terapeutyczny. Przede wszystkim w zakresie:
•    wczesnej wykrywalności wad i zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt,
•    wprowadzenia kompleksowej i skoordynowanej opieki (poprzez konsylia lekarskie),
•    holistycznej opieki uwzględniającej opiekę psychologiczną nad całą rodziną pacjenta oraz wsparcie formalno-logistyczne dla rodziców dziecka z wadą rozwojową w jego pierwszym okresie życia.
Wrodzone zaburzenia rozwoju u dzieci (wady rozwojowe, dysfunkcja poszczególnych narządów, zaburzenie neurorozwoju, wrodzone wady metabolizmu) obejmują każdą nieprawidłowość anatomiczną i funkcjonalną obecną przy urodzeniu, jednak nie zawsze ujawniająca się i rozpoznawalną w okresie noworodkowym.
Około 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne, pozostałe 20% może mieć związek z chorobami infekcyjnymi, immunologicznymi  lub czynnikami środowiskowymi. Choroby rzadkie są diagnozowane z dużym opóźnieniem, są związane z utrudnionym dostępem do badań diagnostycznych i specjalistów, szczególnie zgrupowanych w jednym miejscu (opieka skoordynowana), brakiem leczenia przyczynowego (95% chorób rzadkich) a w sytuacji istniejącego leczenia celowanego (około 5% chorób rzadkich) bardzo kosztowną terapią – czytamy w programie polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt - poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

„Ponadto jedno na dziesięcioro dzieci rodzi się dziś przed czasem. Narodziny wcześniaka najczęściej wiążą się z wielomiesięczną, a nawet wieloletnią specjalistyczną opieką i rehabilitacją. Wcześniaki potrzebują opieki wielu specjalistów, żeby wyrównać różnice rozwojowe”  –  wyjaśnia prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Wady wrodzone dotyczące jednego układu, np. moczowego, powiązane są z występowaniem wad wrodzonych w zakresie innych układów i narządów –  tłumaczy prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, kierownik  Kliniki Nefrologii Pediatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. - Wielochorobowość wpływa na wiele dziedzin życia dziecka i nieodłącznie – całej jego rodziny, prowadząc do obniżenia jakości życia. Wczesna diagnostyka i kompleksowa opieka pozwala na racjonalizację postępowania i stwarza szansę na poprawę  stanu zdrowia dziecka i sytuacji jego rodziny nie tylko w okresie dzieciństwa, ale także na lepsze funkcjonowanie w przyszłości.
Filarami pomocy pacjentom z wrodzonym zaburzeniem rozwoju jest odpowiednie postępowanie diagnostyczne, skoordynowana opieka medyczna oraz wsparcie psychologiczne i okołomedyczne rodziny.

- Bardzo się cieszę, że to właśnie nasz szpital został realizatorem programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt, ponieważ Uniwersytecki  Szpital Kliniczny we Wrocławiu dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów pediatrii w wielu specjalnościach, zapewniając tym samym kompleksową opiekę zdrowotną - podkreśla Marcin Drozd, dyrektor USK we Wrocławiu. - To pozwoli na realizację założeń programu na najwyższym poziomie i zapewni wsparcie specjalistów światowej klasy w diagnostyce i ustaleniu terapii w ramach skoordynowanej opieki nad dzieckiem z wadą rozwojową oraz wsparcie rodziny dziecka  –  dodaje.

Jak będzie realizowany program?

Program poprawy opieki perinatalnej obejmuje konsylium specjalistyczne, które zakończone zostanie wydaniem Paszportu Pacjenta – dokumentu zawierającego opis stanu dziecka oraz zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne. W ramach projektu mogą zostać również przeprowadzone indywidualne konsultacje i wybrane badania specjalistyczne. Dla rodzin szczególnie potrzebujących wsparcia program przewiduje konsultację z psychologiem. Projekt zakłada również szeroko prowadzoną działalność edukacyjną – zarówno dla specjalistów, rodzin małych pacjentów, jak i społeczeństwa.

Zgłoszenie pacjenta do programu
będzie przyjmowane telefonicznie tel. 885 853 127  (kontakt z Koordynatorem programu) lub e-mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , zgodnie z kryteriami włączenia. Osoba zgłaszająca pacjenta do programu musi przedstawić dokumenty medyczne pacjenta (po wcześniejszym wyrażaniu pisemnej zgody przez rodziców/opiekunów pacjenta). Osobami zgłaszającymi do programu mogą być lekarz z oddziału szpitalnego, z poradni, pielęgniarka patronażowa, fizjoterapeuta, neurologopeda, rodzice. Za merytoryczne zakwalifikowanie pacjenta do programu odpowiada przewodniczący Konsylium i stali członkowie Konsylium (lekarze).

Dane kontaktowe:
Uniwersyteckie Centrum Chorób Rzadkich USK we Wrocławiu
ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław
e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. 885 853 127


 
Ablacja arytmii serca metodą elektroporacji

Pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg ablacji arytmii serca metodą elektroporacji wykonano w USK we WrocławiuMigotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, dotyczy około 2-4 % dorosłych, a występowanie wiąże się z dużą chorobowością i śmiertelnością. W Polsce może dotyczyć ponad 1 mln osób. Spodziewany jest dalszy 2-3 krotny wzrost tej liczby, wynikający przede wszystkim z wydłużenia życia. Ważną metodą terapii migotania przedsionków jest ablacja. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jako pierwszy na Dolnym Śląsku zastosował zabieg ablacji migotania przedsionków najnowocześniejszą metodą elektroporacji.

- Badania pokazały, że zaburzenie rytmu serca często współistnieje z innymi chorobami przewlekłymi, przede wszystkim niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, otyłością, chorobami płuc i nerek, wpływając na przebieg tych chorób zwłaszcza w okresach zaostrzeń – podkreśla dr n. med. Krzysztof Nowak, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej Instytutu Chorób Serca USK we Wrocławiu.

Ablacja metodą elektroporacji to zabieg polegający na zniszczeniu fragmentu tkanki serca, w tym przypadku w obrębie ujść żył płucnych do lewego przedsionka serca, struktur najczęściej odpowiedzialnych za powstawanie migotania przedsionków – jest to tzw. izolacja żył płucnych. Zastosowanie ablacji wskazane jest wówczas, gdy leczenie farmakologiczne serca nie jest wystarczająco skuteczne. Sporo badań sugeruje wysokie bezpieczeństwo tej metody. Zabieg jest wykonywany przezskórnie więc należy do procedur małoinwazyjnych.

- Dotychczasowe zabiegi ablacji stosowały nieselektywne metody niszczenia tkanek, w tym także tkanek okalających mięsień sercowy – mówi dr n. med. Krzysztof Nowak. - Metoda elektroporacji jest niezwykle dokładna. Podczas zabiegu unieszkodliwiane są wyselekcjonowane fragmenty mięśnia sercowego, bez narażania okolicznych struktur – nerwów lub naczyń - co dla pacjenta oznacza większe bezpieczeństwo i mniej powikłań – dodaje dr Nowak. Ablacja metodą elektroporacji jest pierwszą na świecie techniką likwidacji arytmii serca metodą nietermalną. W Polsce pierwszy taki zabieg został przeprowadzony 8 miesięcy temu.

 
Robot da Vinci już „operuje” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

Robot da Vinci już „operuje” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we WrocławiuW Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym rozpoczęto wykonywanie operacji urologicznych z użyciem robota da Vinci czwartej generacji. Jest to narzędzie, które umożliwia przeprowadzenie operacji leczącej nowotwór prostaty w zupełnie nowej jakości, zapewniającej niespotykaną wcześniej precyzję. Pacjenci operowani z użyciem tej technologii mogą nawet już w ciągu 48-72 godzin od wykonania zabiegu opuścić szpital i wrócić do domu.

- Dla Wrocławian i mieszkańców naszego regionu to ważny moment, bo to właśnie z myślą o nich utworzyliśmy Uniwersyteckie Centrum Chirurgii Robotycznej i właśnie dziś rozpoczynamy operacje. Bardzo się cieszę, że możemy w naszym szpitalu wdrożyć najnowszą technikę operacji prostatektomii radykalnej w asyście systemu robotycznego da Vinci – mówił dr hab. Bartosz Małkiewicz, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Chirurgii Robotycznej i Kliniki Urologii Małoinwazyjnej i Robotycznej USK we Wrocławiu.

Dzisiaj pierwszy zabieg przeprowadzał prof. dr hab. Tomasz Szydełko, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Urologii we Wrocławiu, który szacuje, że „dzięki robotowi da Vinci będziemy mogli przeprowadzić kilkaset operacji rocznie”. Po zakończonym zabiegu podkreślał walory ogromnej precyzji ale i delikatności pracy z użyciem robota, nieosiągalnej dla ludzkich rąk. Uniwersytecki Szpital Kliniczny dysponuje obecnie najbardziej zaawansowanym systemem robotycznym da Vinci Xi firmy Intuitive. Platforma robotyczna 4 generacji da Vinci Xi z czterema ramionami roboczymi, posiada funkcję zsynchronizowanego ruchu stołu operacyjnego. Nowoczesny tor wizyjny 3D z systemem Iris pozwala na percepcję głębi, lepsze widzenie płaszczyzny tkanek oraz dokładniejsze identyfikowanie struktur anatomicznych. Główną zaletą operacji z zastosowaniem robota jest wysoka precyzja, jakiej nie można uzyskać przy żadnej innej technice. Operator widzi pole operacyjne w trzech wymiarach, dodatkowo w 16-krotnym powiększeniu. System eliminuje ludzkie niedoskonałości: drżenie rąk, ograniczony zakres ruchu nadgarstka. Dzięki temu każde cięcie może być niezwykle dokładne.

Mniejsza inwazyjność zabiegu skraca czas rekonwalescencji, więc pacjent szybciej wraca do domu. Wyniki badań z ostatnich kilku dekad dowodzą, że operacje zrobotyzowane mają wyraźną przewagę nad innymi pod względem korzyści zdrowotnych dla pacjenta i w wielu przypadkach łatwości pracy operatora. Są to m.in.: radykalna prostatektomia, resekcje w raku odbytnicy, częściowa nefrektomia, operacje guzów śródpiersia czy raka endometrium. - Pacjent jest wybudzony i czuje się dobrze – poinformował dr hab. Bartosz Małkiewicz, chwilę przed rozpoczęciem zabiegu prostatektomii radykalnej z użyciem systemu da Vinci u kolejnego pacjenta. Podczas dzisiejszych zabiegów obecny był także prof. dr hab. Marcin Słojewski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który jako jeden z pierwszych ośrodków w Polsce zaczął operować za pomocą robota da Vinci. - Sercem systemu jest chirurg siedzący w konsoli – zaznaczył prof. Słojewski. - Da Vinci to zaawansowany, bardzo precyzyjny manipulator, który pozwala nam na uzyskanie znacznie lepszych wyników głównie w sferze funkcjonalnej. Pacjent po operacji prostaty ma większe szanse na zachowanie np. potencji czy zdolności do erekcji.

Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który przyglądał się pierwszemu zabiegowi, podkreślał, że nie wyobraża sobie, aby nasz szpital uniwersytecki nie miał możliwości operacji z użyciem robota da Vinci. Zaznaczył także, że takie operacje będą stałym elementem tego, co dzieje się w USK we Wrocławiu.

Oprócz procedur zabiegowych UCChR będzie pełnić również funkcję naukowo-dydaktyczną. W centrum będą odbywać się szkolenia teoretyczne i praktyczne na różnych poziomach kształcenia kadr medycznych, także o zasięgu międzynarodowym z udziałem ekspertów w chirurgii robotycznej. Sala robotyczna jest wyposażona w system multimedialny, który umożliwia transmisję na żywo z prowadzonych operacji i dwukierunkowy kontakt pomiędzy zespołem operacyjnym a kursantami.

- Dzięki temu, że w naszym szpitalu rozpoczynamy zabiegi z wykorzystaniem robota da Vinci, będziemy mogli również wykorzystywać go do działalności edukacyjnej studentów oraz prowadzić innowacyjne kierunki badań i prac rozwojowych z wykorzystaniem techniki robotycznej – podsumował Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zapraszamy pacjentów zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego do zgłaszania się do nas. Od dziś wykonujemy zabiegi urologiczne i pacjenci mają możliwość skorzystania z najnowocześniejszej formy leczenia.

Kontakt dla pacjentów

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. +48 516 844 347
https://centrumrobotyki.umw.edu.pl/

 
Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w szpitalach

Zniesienie obowiązku noszenia maseczek w szpitalachSzanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. zniesiony zostaje obowiązek rutynowego stosowania maseczek w podmiotach leczniczych w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia odwołującym stan zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W trosce o zdrowie naszych pacjentów i personelu przypominamy Państwu jednocześnie, że osoby z objawami infekcji (w szczególności podwyższoną temperaturą ciała, katarem, kaszlem i bólem gardła) nie mogą odwiedzać pacjentów na oddziałach.

Pomimo odwołania stanu zagrożenia epidemicznego nie ulega zmianie ograniczenie odwiedzin pacjentów izolowanych z powodu zakażenia SARs-CoV2. Odwiedziny możliwe są wówczas w bardzo wyjątkowych sytuacjach i tylko za zgodą kierownika kliniki, z zachowaniem obowiązku stosowania maseczki i odzieży ochronnej.

 
CAR-T dla dorosłych

Pierwszy dorosły pacjent na Dolnym Śląsku leczony terapią CAR-T w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we WrocławiuOd 1 maja 2022 r. terapia CAR-T jest refundowana w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK we Wrocławiu jako pierwsza na Dolnym Śląsku rozpoczęła leczenie pacjentów dorosłych. Tydzień temu specjaliści z naszego szpitala rozpoczęli stosowanie tej terapii u pierwszego dorosłego pacjenta.

CAR-T to przygotowywana indywidualnie jednorazowa terapia genowo-komórkowa, która dzięki poddaniu modyfikacji genetycznej limfocytów T pacjenta do walki z nowotworem wykorzystuje jego układ odpornościowy. W wyniku tej ingerencji limfocyty zyskują dodatkowy receptor, tzw. chimerowy receptor antygenowy, wychwytujący i niszczący komórki nowotworu.

- Bardzo się cieszę, że obecnie na Dolnym Śląsku jest szeroko dostępna refundowana terapia CAR -T dla dorosłych. Do tej pory musieliśmy kierować naszych pacjentów do jednego z ośrodków już certyfikowanych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania chorego. Nasza klinika to pierwszy na Dolnym Śląsku i 8 w kraju ośrodek, w którym dzięki stosowaniu tej terapii możemy dać nadzieję dorosłym pacjentom u których standardowe metody leczenia okazały się nieskuteczne – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku.

W Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku USK rocznie leczonych jest kilkunastu chorych na chłoniaka, opornego na dotychczas stosowane metody leczenia. To jest wskazaniem do zastosowania terapii CAR-T.

- Terapia CAR-T, w której wykorzystuje się odpowiednio zmodyfikowane komórki własnego układu odpornościowego chorego, daje bardzo dobre efekty – dzięki niej uzyskuje się długotrwałe odpowiedzi u ponad 40 proc. pacjentów w tej grupie chorych – mówi prof. Anna Czyż z Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Jak podkreśla Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego „dzięki uzyskaniu certyfikacji do stosowania terapii CAR-T u dorosłych przez Klinikę Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, nasz szpital jest obecnie jedynym ośrodkiem w Polsce, który może stosować tę technologię leczenia u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych”. 
Dzień Otwarty w USK

Dzień otwarty w Uniwersyteckim Szpitalu KlinicznymJeśli.....
 - jesteś pielęgniarka, pielęgniarzem, a może kończysz studia i myślisz o podjęciu pracy
 - chcesz się rozwijać, poczuć się członkiem zespołu terapeutycznego
 - chcesz pracować w zespole, który nie boi się wyzwań, a który wdraża najnowsze technologie

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym!

30 czerwca zobaczysz, jak pracują:
 - Dział Bloków Operacyjnych
 - Klinika Hematologii dla Dzieci - Przylądek Nadziei
 - Klinika Gastroenterologii dla Dorosłych
 - Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Zapisy: https://forms.office.com/e/Hxq1Lyvt4Q

Załączniki:
 - Klauzula informacyjna
 - Oświadczenie uczestnika

 
We Wrocławiu spotykają się specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkolo-gii i transplantologii komórek krwiotwórczych

We Wrocławiu spotykają się specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkolo-gii i transplantologii komórek krwiotwórczych


Dzisiaj, we Wrocławiu rozpoczęła się trzydniowa Konferencja 12TH MIDSUMMER MEETING ON PEDIATRIC HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND STEM CELL TRAN-PLANTATION, w której uczestniczą specjaliści w dziedzinie hematologii dziecięcej, onkologii i transplantologii komórek krwiotwórczych, nie tylko z Polski, ale również z całej Europy. Obradom przewodniczy prof. Krzysztof Kałwak, Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. Petr Sedlacek z Charles University Prague, prof. Meinolf Suttorp z Technical University Dresden. Honorową Przewodniczącą Konferencji jest prof. Alicja Chybicka z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, Senator RP X kadencji.

Poprzednia edycja Konferencji odbyła się w 2019 roku w Karpaczu, a przerwa w edycjach spowodowana była pandemią. Tym razem spotkanie odbędzie się we Wrocławiu, a miej-sce to zostało wybrane nie bez powodu. Wrocław jest nie tylko trzecim największym mia-stem w Polsce i pozostaje gospodarczą, kulturalną jak i intelektualną stolicą Dolnego Ślą-ska, ale znajduje się w nim także Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu „Przylądek Nadziei” – największe pediatryczne centrum onkohematologii dziecięcej i transplantologii komórek krwiotwórczych w Polsce (i jeden z największych dziecięcych ośrodków przeszczepo-wych w Europie).

W trakcie Konferencji lekarze będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z wybitnymi specjalistami z Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, krajów nadbałtyc-kich, Ukrainy i innych krajów europejskich. Podczas spotkania omówione zostaną za-równo dotychczasowe, jak i nowe osiągnięcia w dziedzinie onkohematologii dziecięcej oraz transplantologii komórek krwiotwórczych u dzieci.

Więcej informacji: https://12meeting.pl/ 
Konferencja USK dla Lekarzy rodzinnych i POZ

Konferencja USK dla Lekarzy rodzinnych i POZ


Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na konferencję „Praktyczne algorytmy w kardiologii dla lekarzy rodzinnych”, która odbędzie się 17 czerwca 2023 roku we Wrocławiu. Organizatorem konferencji jest Instytut Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu..


Schorzenia układu sercowo-naczyniowego to jedne z najczęściej występujących chorób, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza rodzinnego. Dlatego tak ważne jest, aby znać i posługiwać się algorytmami diagnostycznymi i terapeutycznymi w tych chorobach.

W trakcie trzech sesji wydarzenia prelegenci poruszą najważniejsze kwestie dotyczące pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi w gabinecie lekarza POZ.

Będą Państwo mieli możliwość zapoznać się z wykładami na temat:


 • diagnostyki i leczenia niewydolności serca
 • przewlekłego zespołu wieńcowego
 • prewencji chorób sercowo-naczyniowych
 • arytmii jako częstego problemu w praktyce lekarza rodzinnego
 • leczenia przeciwkrzepliwego i zatorowości płucnej
 • przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego


Konferencja odbędzie się w formule stacjonarnej. Nagrania z wydarzenia będą dostępne na stronie internetowej wydarzenia dla zarejestrowanych uczestników po zalogowaniu.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: https://kardiologiadlapoz.pl
 
100 przeszczepionych serc w dwa lata

100 przeszczepionych serc w dwa lata - historia sukcesu ośrodka transplantacji serca we Wrocławiu


18 maja br. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wykonana została setna transplantacja serca. Nowe serce otrzymał 66-letni pacjent z Dolnego Śląska. Minęły zaledwie dwa lata od pierwszej transplantacji serca w naszym ośrodku u 26-letniego mężczyzny. Stało się to trzy tygodnie po otrzymaniu od Ministerstwa Zdrowia zgody na te zabiegi. Wystarczyły tylko dwa lata, aby wrocławski ośrodek transplantacyjny znalazł się w czołówce placówek przeszczepiających w Polsce serca. Za tym sukcesem stoją najwyższe kompetencje i motywacja zespołu wzmocnione bardzo sprawną koordynacją i włączeniem do sieci współpracy rejonów do tej pory wykluczonych.

Inicjatorem i pomysłodawcą utworzenia ośrodka transplantacji serca we Wrocławiu był prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor UMW i dyrektor Instytutu Chorób Serca USK we Wrocławiu. Pozytywną decyzję w tej sprawie Ministerstwo Zdrowia wydało 3 lutego 2021 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu był szóstym ośrodkiem medycznym w Polsce, któremu przyznano prawo do wykonywania transplantacji serca. Pierwsza transplantacja serca we wrocławskim szpitalu została przeprowadzona 25 lutego 2021 r. przez zespół dr. Romana Przybylskiego.

- Przeprowadziliśmy wówczas spektakularną i przełomową dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego transplantację – mówi rektor prof. Piotr Ponikowski. - Dla mnie, lekarza, który 35 lata temu skończył studia oraz moich współpracowników to był historyczny moment. Cieszę się, że mogłem rektorowi prof. Bogdanowi Łazarkiewiczowi, nestorowi chirurgii, który jako jedyny spośród znanych mi osób pracował z twórcą polskiej kardiochirurgii prof. Wiktorem Brossem, przekazać to, co mu kiedyś obiecałem: że Profesor dożyje dnia, kiedy będę mógł mu powiedzieć, że we Wrocławiu robimy przeszczepy serca – dodaje prof. Ponikowski.

Już w pierwszym roku, w którym nasz ośrodek uzyskał zgodę Ministerstwa Zdrowia na przyczepianie serc, tj. w 2021 r., co piąta transplantacja serca w Polsce była wykonana w Instytucie Chorób Serca USK we Wrocławiu. W 2022 r. we Wrocławiu przeczepiono 44 serca - najwięcej w całej Polsce, jeśli chodzi o przyczepy serca u osób dorosłych. Do 9 czerwca br. we wrocławskim ośrodku przeprowadzono transplantacje serca u 82 mężczyzn i 19 kobiet. Mediana wieku pacjentów to 53,5 lat – najmłodsi pacjenci mieli 19 lat, najstarszy 73 lata. 36 pacjentów w chwili transplantacji przekroczyło 60-ty rok życia, a 3 chorych 70 lat. Zaledwie 19 pacjentów przeszczepiono w trybie planowym, pozostałych 81 chorych zgłoszono do zabiegu w trybie pilnym. Wrocławski szpital przyjmuje pacjentów nie tylko z województwa dolnośląskiego, ale z całej Polski, a nawet zagranicy. Bywają to tzw. przypadki beznadziejne, zdyskwalifikowane przez inne ośrodki.


Źródło: poltransplant.org.pl

W przypadku transplantacji serca kluczowy jest czas i liczy się dosłownie każda minuta – od pobrania do wszczepienia nie może upłynąć więcej niż trzy, maksymalnie cztery godziny. Dłuższy czas niedokrwienia przekreśla szansę na udaną transplantację. UKS we Wrocławiu był pierwszym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce, który skorzystał z pomocy Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Komendy Głównej Policji i wykorzystał policyjne śmigłowce do transportowania narządu z najdalszych rejonów Polski.

- Każda transplantacja to walka z czasem, bo wielu pacjentów z uwagi na stan zdrowia nie może już opuszczać szpitala. Przeszczepienia wykonuje się wtedy, gdy są dawcy, dlatego naszym moralnym obowiązkiem jest skorzystać z sytuacji, kiedy narząd jest zgłoszony do pobrania. Nieocenioną pomoc niesie nam Policja, gdy trzeba przetransportować narząd z dalszych rejonów Polski – wyjaśnia prof. Michał Zakliczyński, kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia USK.

Apel o świadome dawstwo i konkurs na pomnik dawcy

- Przyczepianie serca jest zabiegiem wykonywanym u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem serca, u których wyczerpane zostały wszystkie alternatywne możliwości leczenia. Jest metodą tzw. ostatniej szansy. Niestety stosowaną rzadko, gdyż Polska, jak większość krajów na świecie, boryka się z problemem pozyskiwania narządów. Według danych Poltransplantu na nowe serce każdego roku oczekuje w naszym kraju ponad 400 osób, ale tylko 20% chorych dostanie szansę na nowe życie. Na koniec 2022 r. na krajowej liście oczekujących na transplantację serca było 411 pacjentów.

Zwiększeniu liczby pobieranych i przeszczepianych komórek, tkanek i narządów ma służyć przyjęty przez Radę Ministrów 9 maja 2023 r. Narodowy Program Transplantacyjny na lata 2023-2032. Jego istotnym założeniem jest podniesienie społecznej świadomości na temat znaczenia transplantologii, jako metody leczenia przy jednoczesnym uwzględnieniu akcji edukacyjnych dotyczących obowiązujących w Polsce rozwiązań prawnych dotyczących dawstwa. W Polsce, jak w większości krajów, obowiązuje bowiem model domniemanej zgody dla pobrania narządów. Zakłada on, że jeżeli osoba zmarła nie wyraziła sprzeciwu dotyczącego pobrania jej narządów po śmierci, uznaje się, że zgadza się na wystąpienie takiej ewentualności. Praktyka wskazuje jednak, że bardzo często lekarze pytają o zgodę na pobranie narządów rodzinę zmarłego. Dlatego ogromny szacunek i uznanie należy się rodzinom dawców, które podjęły tę heroiczną decyzję, aby z ich ogromnej tragedii wynikła szansa na nowe życie, czasem nawet dla kilku pacjentów. Należy bowiem podkreślić, że pobierane narządy to często wiele organów jednocześnie, włączając w to serce, wątrobę, nerki oraz trzustkę. Stąd na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) we Wrocławiu narodził się pomysł stworzenia Pomnika Dawcy, który ma symbolizować i uhonorować wszystkich tych, którzy dali szansę na nowe życia zupełnie nieznanym sobie osobom, pozwalając na pobranie organów po swojej śmierci. Szczegóły konkursu zostaną wkrótce ogłoszone.

KALENDARIUM


 • 3 grudnia 1967 r. – pierwsza na świecie udana transplantacja serca przeprowadzona przez zespół chirurga Christiaana Barnarda
 • 4 stycznia 1969 r. – pierwsza w Polsce próba przeszczepu serca przeprowadzona przez zespół profesorów Jana Molla, Antoniego Dziatkowiaka i Kazimierza Rybińskiego
 • 5 listopada 1985 r. – pierwszy udany przeszczep serca w Polsce przeprowadzony przez zespół prof. Zbigniewa Religi
 • 25 lutego 2021 r. – pierwszy przeczep serca na Dolnym Śląsku wykonany w USK we Wrocławiu przez zespół dr. Romana Przybylskiego
 • 18 maja 2023 r. – 100-tna transplantacja w USK we Wrocławiu
 
Kliniki urazowo-ortopedyczne USK łączą siły

Kliniki urazowo-ortopedyczne USK łączą siły


Od 1 czerwca br. pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ze schorzeniami i urazami narządów ruchu – bez względu na to, której anatomicznej okolicy ciała dotyczą – leczeni są w ramach jednej kliniki. Decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w miejsce dotychczasowych oddzielnych klinik (Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dorosłych i Dzieci oraz Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki) powstała jedna jednostka – Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki.

Odziały szpitalne byłych klinik wraz z całą infrastrukturą pozostają w tych samych miejscach, a chorymi zajmuje się ten sam zespół doświadczonych specjalistów, pracujących dotąd w obu jednostkach. Nie zmienia się także liczba łóżek i sal operacyjnych. Przekształcenie klinik może być zatem niezauważalne dla pacjentów, którzy nic nie stracą. W rzeczywistości nowy system organizacji pracy będzie miał ogromny wpływ na cały proces leczenia i w konsekwencji przełoży się wprost na wymierne korzyści dla chorych. U podstaw decyzji o połączeniu klinik urazowo-ortopedycznych leżą doświadczenia renomowanych ośrodków na świecie, z których wynika jednoznacznie, że lepsze efekty leczenia uzyskuje się w większych jednostkach niż w małych, o wąskiej specjalizacji.

– Chodzi przede wszystkim o kompleksową opiekę, którą zapewnić mogą jedynie interdyscyplinarne zespoły – tłumaczy prof. dr hab. Paweł Reichert, kierujący Kliniką Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki. – Podział na dwie kliniki w USK był pozostałością historycznych uwarunkowań (każda z nich wywodziła się z innego szpitala sprzed konsolidacji USK). Nadszedł czas na optymalizację opieki nad pacjentami, według sprawdzonych wzorów z najlepszych światowych ośrodków. Pacjentów nam przybywa, m.in. w związku ze starzeniem się społeczeństwa, musimy ich nie tylko dobrze leczyć, ale i lepiej to leczenie organizować.

Prof. dr hab. Paweł Reichert przypomina, że głównymi obszarami działalności w dziedzinie urazowo-ortopedycznej dorosłych w USK są: ortopedia, traumatologia narządu ruchu i chirurgia ręki. Dotychczas w obu jednostkach pracowali lekarze specjalizujący się w każdym z tych obszarów. Była to konieczność: nie da się w jednej klinice operować tylko np. kolan i bioder, a w innej jedynie łokci i nadgarstków. Podział na kończyny górne i dolne jest nie tylko sztuczny, ale i nieracjonalny. Zespół kliniki musi być gotowy na wszelkie sytuacje, zwłaszcza że spora część pacjentów zaopatrywana jest w trybie ostrodyżurowym, w którym nie da się wszystkiego dokładnie przewidzieć i zaplanować. Ponadto w codziennej praktyce nie brakuje wśród hospitalizowanych osób z wieloma jednoczesnymi urazami w obrębie różnych kończyn. W takich przypadkach pacjent powinien uzyskać pomoc specjalistów (nawet gdy potrzeba ich wielu) w jednym miejscu, a nie przemieszczać się między oddziałami. Zdaniem szefa nowej kliniki, powiedzenie „przychodzi pacjent do lekarza” musi odejść do lamusa, na rzecz nowocześniejszego standardu, według którego to „lekarz przychodzi do pacjenta”.

Interdyscyplinarność zespołu jest ważna także dlatego, że leczenie zaczyna się od kwalifikacji (także anestezjologicznej), a kończy na rehabilitacji. W klinice potrzebni są zatem lekarze zajmujący się traumatologią, endoprotezoplastyką, chirurgią nerwów obwodowych, onkologią ortopedyczną, chirurgią ręki itd., a także anestezjolodzy, pielęgniarki operacyjne i oddziałowe, fizjoterapeuci.

– Połączyliśmy potencjał obu zespołów, co umożliwi lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie sal operacyjnych i sprzętu, który siłą rzeczy w dwóch klinikach musiał się dublować – dodaje szef Kliniki Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki. – Nie będzie też podziału na leczenie kończyn górnych czy dolnych, ale na obszary merytoryczne: ortopedię, traumatologię narządu ruchu oraz chirurgię ręki. Każdy z nich będzie miał osobny pododdział z własną salą operacyjną, więc łatwiej będzie zaplanować zabiegi. Spodziewamy się szybkich efektów tych zmian, m.in. skrócenia czasu oczekiwania na planową operację. Z punktu widzenia potrzeb pacjenta to dziś sprawa najważniejsza.

– Połączenie klinik w jedną jednostkę zapewni pacjentom kompleksową opiekę zespołu doświadczonych lekarzy od rozpoznania po leczenie nowoczesnymi metodami chorób i urazów narządów ruchu – podsumowuje dyrektor USK Marcin Drozd.

Zmiana struktury w obszarze narządu ruchu dotyczy nie tylko USK, ale i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który jest jego organem założycielskim. Od 1 lipca br. w strukturze UMW zacznie działać jedna Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki.

– To szczególnie istotne z punktu widzenia studentów, którzy teraz będą mieli zajęcia prowadzone w jednej klinice. Podział godzin między dwie jednostki niepotrzebnie komplikował sytuację – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. Piotr Ponikowski, zwracając także uwagę na plany rozwoju lekarzy pracujących w połączonej klinice. – Do Wrocławia przyjeżdżać będą specjaliści – także zagraniczni – by rozwijać umiejętności zespołu kierowanego przez prof. Reicherta. Uniwersytecki Szpital Kliniczny daje ogromne możliwości rozwoju, akademicka współpraca przekłada się także na działalność kliniczną. Połączenie struktur daje wzmocnienie, z którego skorzystają wszyscy: pacjenci, studenci, ale też pracownicy jednostki – zapewnia prof. dr hab. Piotr Ponikowski. 
Pielęgniarki z naszego szpitala odznaczone Bene Meritus

Pielęgniarki z naszego szpitala odznaczone Bene Meritus


Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu uhonorowała Panie Pielęgniarki zatrudnione w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym odznaczeniem „BENE MERITUS”.

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Panie Pielęgniarki otrzymały odznaczenie „BENE MERITUS” za profesjonalizm, wyróżniającą postawę zawodową, społeczną oraz upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej, a także wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych.

Dzisiaj, Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podczas spotkania z Paniami Pielęgniarkami pogratulował i podziękował Paniom za wspaniałą postawę w codziennej pracy, która wymaga kompetencji, profesjonalizmu oraz odpowiedzialności i zrozumienia drugiego człowieka.

- Serdecznie dziękuję wszystkim odznaczonym Paniom za codzienny trud i wytężoną pracę, a przede wszystkim za opiekę nad pacjentami i wsparcie którego im udzielacie” – powiedział Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Przyłączamy się do gratulacji Pana Dyrektora i życzymy Paniom satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 
Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej


Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz.1318, z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła:

Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z 2002 r.,
Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii z 2002 r.,
Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 2002 r.,
Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 2002 r.,
Kliniki Nefrologii Pediatrycznej z 2000 r.,
II Katedry i Kliniki Ginekologii z 2000 r.,
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Serca z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Szczękowej z 2002 r.,
Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego z 2000 r.,
Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej z 2000 r.,
Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi z lat 2001-2002 r.,
Kliniki Dermatologii 2001 r.,
Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami 2001-2002 r.,
Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii 1999 r.,
Kliniki Kardiologii 2001 r.,
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej z lat 1999-2000,
Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego SPSK1 z 2001 r.,
Poradnia Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca 2002 r.,
Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych z 1999 r.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Archiwum Zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 30 czerwca 2023 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

 
Zapisy na warsztaty USK

Zapisy na warsztaty USK „Jak opiekować się osobą w chorobie i niepełnosprawności”Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla członków rodzin i opiekunów osób z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami oraz opiekunów chorych w trakcie długiego leczenia i rekonwalescencji. Spotkanie edukacyjne połączone z warsztatami ma na celu zwiększenie umiejętności opiekunów tak, aby mogli skutecznie i profesjonalnie zadbać o swoich bliskich w domu. To także doskonała okazja do zadbania o własny dobrostan, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z osobami w podobnej sytuacji.


Podczas zajęć dowiedzą się Państwo między innymi jak przygotować bezpieczne warunki opieki w domu, z jakiej pomocy instytucjonalnej warto skorzystać, jak pomóc bliskiej osobie w pielęgnacji, jak i gdzie uzyskać pomoc psychologiczną dla chorego oraz opiekunów. Poruszane będą również tematy bezpieczeństwa zażywania leków, zachowań i reakcji osób chorych oraz zabezpieczenia chorego w niezbędny sprzęt ortopedyczny.

Zajęcia organizowane 24 czerwca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu skupiają się na kluczowych aspektach opieki nad pacjentami i będą prowadzone przez specjalistów z zakresu farmacji, psychoterapii i psychologii, rehabilitacji oraz pielęgniarstwa.

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o wcześniejszą rejestrację. Warsztaty są całkowicie bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do jak najszybszej rejestracji (do 16 czerwca). W trakcie warsztatów przekażemy Państwu również niezbędne materiały, informatory i poradniki.

Kiedy odbędą się warsztaty?

24 czerwca (sobota) w godz. 10.00 – 16.00Gdzie?

USK we Wrocławiu - Uniwersyteckie Centrum Rehabilitacji przy ul. Borowskiej 213, sala 3.33 (wejście główne, budynek B, III piętro)Jak zapisać się na warsztaty?

UWAGA - rejestracja będzie prowadzona do 16 czerwcaTelefonicznie w godzinach 8.00-14.00• Małgorzata Gdesz tel. 662 232 559


• Magdalena Klimczak tel. 71/733 12 45Przez wiadomość e-mail:Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych opieką nad osobami chorymi i z niepełnosprawnościami. Wspólnie uczmy się, jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach i zapewnić najlepszą opiekę naszym bliskim. Prosimy o punktualne przybycie, aby wszyscy mogli skorzystać z pełnego programu.

Partnerzy wydarzenia:

Fundacja Moc Pomocy
Fundacja TZMO „Razem Zmieniamy Świat”

[IG] 
Tydzień Godnego Porodu – cykl warsztatów w USK we Wrocławiu

Tydzień Godnego Porodu – cykl warsztatów w USK we WrocławiuW dniach 14 – 19 maja 2023 r. już po raz trzeci odbędzie się w Polsce Tydzień Godnego Porodu - to cykl bezpłatnych wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży i par oczekujących dziecka, organizowany przez Fundację Rodzić po Ludzku. W tym roku Tydzień odbywa się pod hasłem przewodnim „O wadze pierwszego kontaktu” i ma zwrócić uwagę, jak istotny jest pierwszy kontakt rodziców z noworodkiem. Największym ośrodkiem we Wrocławiu organizującym Tydzień Godnego Porodu jest USK przy ul. Borowskiej.

Międzynarodowy Tydzień Godnego Porodu (The International Week for Respecting Childbirth) to cykl wydarzeń po raz pierwszy zainicjowany w 2004 r. przez francuskie stowarzyszenie non-profit Alliance française pour l’accouchement respekté (AFAR). Od 2011 r. jego koordynację powierzono Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Porodowych (ENCA), której częścią jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Tegoroczne aktywności przygotowane w USK we Wrocławiu mają przede wszystkim podkreślać moc pierwszego nieprzerwanego kontaktu skóra do skóry tuż po porodzie i zachęcać do dbałości, aby ten kontakt nie był niczym zakłócony i dotyczył obojga rodziców.

Serdecznie zapraszamy kobiety w ciąży i osoby bliskie do udziału w spotkaniach w Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, bud. FA, IIIp. sala seminaryjna 4.32.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie są wymagane wcześniejsze zapisy.

14 maja (niedziela)
11:00 „Laktacja - co musisz wiedzieć zanim urodzisz” oraz „Chustonoszenie na dobry początek
- zapoznanie się z chustami i nosidłami” Położna Marlena Baran
13:30 „Wszystko co musisz wiedzieć o znieczuleniach - spotkanie z lekarzem anestezjologiem” dr Jacek Zwierzchowski

15 maja (poniedziałek)
17:30 „Rola osoby towarzyszącej w porodzie oraz okresie okołoporodowym” oraz „Porodówka na dzień dobry - sesja pytań i odpowiedzi” Położna Karolina Nadzieja Wrońska

16 maja (wtorek)
17:30 „O wadze pierwszego kontaktu” oraz „Porodówka na dzień dobry - sesja pytań i odpowiedzi” Położna Małgorzata Szymańska

17 maja (środa)
17:30 „Co możesz zrobić, by zmniejszyć odczuwanie skurczów porodowych? O naturalnych metodach łagodzenia bólu” Położna Wiktoria Jonderko

18 maja (czwartek)
16:00 „Zwiastuny porodu” Położna Monika Słowikowska
17:30 „Cięcie cesarskie - fakty i mity” Położna Danuta Sahaj, Położna Katarzyna Adamczyk

19 maja (piątek)
16:00 „Pierwsze kroki w macierzyństwie - jak zadbać o siebie” Położna Karolina Kwiatkowska
17:15 „Praktycznie o połogu” Położna Aleksandra Fortunko

[IG]
 
e-konsylium – kolejny ważny etap informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce

e-konsylium – kolejny ważny etap informatyzacji systemu ochrony zdrowia w PolscePo e-recepcie i e-skierowaniu czas na e-konsylium. Eksperci z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wspólnie ze specjalistami z Instytutu Łączności Polskiego Instytutu Badawczego przygotowują pilotaż e-konsylium. Dzięki temu rozwiązaniu, pacjenci zyskają dostęp do specjalistów z ośrodków wysokiej referencyjności, niezależnie od tego, gdzie sami mieszkają.

– Platforma nie tylko umożliwia omówienie stanu zdrowia konkretnego pacjenta, zobaczenie go przez lekarzy konsultujących przypadek, ale też „magazynuje” w chmurze wyniki badań. Wszelkie decyzje podjęte w ramach e-konsylium – na przykład skierowanie do szpitala - są podpisywane elektronicznie i nabierają mocy prawnej. To bardzo pozytywna zmiana dla pacjentów – nie muszą opuszczać rodzinnej miejscowości, by uzyskać opinię specjalisty, nie muszą też zabierać ze sobą żadnej dokumentacji – wszystko jest dostępne lekarzom w systemie – wyjaśnia dr hab. Wiktor Kuliczkowski z Instytutu Chorób Serca USK, który merytorycznie koordynuje działania. Celem platformy jest przede wszystkim ułatwienie kontaktu i szybkiej konsultacji ze specjalistami oraz zwiększenie dostępności pacjentów do usług medycznych.

– To kolejny krok ze strony Ministerstwa Zdrowia, który ma przybliżyć pacjentowi lekarza specjalistę i ułatwić z nim kontakt. Mamy wszak opiekę koordynowaną, czyli bieżący kontakt ze specjalistą po stronie medycyny rodzinnej. Teraz uzupełniamy ją o kontakt i konsultacje ze szpitalem oraz konsultacje między szpitalami o różnym poziomie wyspecjalizowania. W każdej z tych sytuacji to pacjent jest w centrum zainteresowania – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

E-konsylium to kolejny etap informatyzacji w systemie ochrony zdrowia. Z medycznego punktu widzenia rozwiązanie nie stwarzało dużych problemów, podobne konsultacje przeprowadzane są od dawna. Kluczowe było wdrożenie systemu, który zapewni bezpieczeństwo danych. Z inicjatywy ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego pracują nad tym eksperci Instytutu Łączności - Polskiego Instytutu Badawczego.

– Wdrażamy kolejne rozwiązania w e-zdrowiu, które poprawią sytuację pacjentów. Polacy chętnie korzystają z e-recept, e-skierowań i e-zwolnień, bo to rozwiązania znacznie wygodniejsze niż ich papierowe odpowiedniki. E-konsylium pozwoli lekarzom wspólnie postawić diagnozę i wykorzystać do tego wiedzę ekspertów, którzy pracują w różnych ośrodkach. Ten wirtualny gabinet, to także wygoda i bezpieczeństwo dla lekarzy – platforma pozwala każdemu zobaczyć wyniki badań pacjenta, a wynik zostaje podpisany elektronicznie przez wszystkich uczestników. Cieszę się, że Ministerstwo Cyfryzacji zmienia na lepsze kolejną sferę życia Polaków – powiedział Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji.

Pomysł tego rodzaju konsultacji w Instytucie Chorób Serca narodził się już kilka lat temu. Kardiolodzy z USK od dłuższego czasu wspierają merytorycznie lekarzy z regionu. Platforma ułatwia i przyspiesza te działania.

– Nie mam wątpliwości jak wielkie znacznie ma szybka i profesjonalna konsultacja – zwłaszcza w kardiologii. Dlatego od kilku lat razem z innymi ośrodkami kardiologicznymi na Dolnym Śląsku szukaliśmy sposobu, jak w codziennej praktyce skutecznie dzielić się wiedzą i doświadczeniem, po to, aby nasi pacjenci byli optymalnie leczeni – mówi dyrektor Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski. Instytut Chorób Serca grupuje doskonałych kardiologów i kardiochirurgów, dynamicznie rozwijamy ośrodek transplantacyjny, pracuje z nami także kilku wybitnych ekspertów spoza kraju. Dlatego jesteśmy w stanie konsultować i leczyć najtrudniejszych chorych. Ale idea e-konsylium to coś więcej, to nasza oferta skierowana do lekarzy rodzinnych. Dzięki temu rozwiązaniu, pacjent - także ten trafiający do lekarza POZ w małej miejscowości - otrzyma szybko diagnozę i propozycję leczenia. To rozwiązanie jest szczególnie ważne w kontekście alarmujących statystyk wskazujących na znaczny wzrost liczby zgonów Polaków na choroby układu krążenia. Upowszechnienie dostępu do uniwersyteckiej ekspertyzy może skutecznie odwrócić ten niepokojący trend. Cieszę się, że nawiązujemy w tym zakresie szeroką współpracę z lekarzami POZ – podkreśla rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W poniedziałek, 8 maja 2023 r. o godz. 12:30 w Instytucie Chorób Serca Uniwersy-teckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu odbyła się wstępna prezentacja możli-wości platformy e-konsylium z udziałem dr. Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, Janusza Cieszyńskiego, ministra cyfryzacji, prof. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz dyrektora Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, prof. Pawła Pławiaka zastęp-cy dyrektora ds. naukowych Instytutu Łączności Polskiego Instytutu Badawczego, dr. hab. Wiktora Kuliczkowskiego, z Instytutu Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpi-tala Klinicznego we Wrocławiu i konsultanta wojewódzkiego ds. kardiologii oraz Marcina Drozda, p.o. dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocła-wiu. Podczas pilotażowego e-konsylium eksperci z Instytutu Łączności – Polskiego Instytutu Badawczego oraz specjaliści z Instytutu Chorób Serca USK połączyli się z lekarzami z dwóch szpitali – Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Pola-nicy-Zdroju i Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wro-cławiu oraz lekarzem POZ, i przeprowadzili konsultacje 3 pacjentów.

– Lekarz rodzinny ma pod opieką bardzo wielu pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi. W części przypadków nie jest w stanie sam rozstrzygnąć o dalszym postępowaniu i do niedawna wszystko co mógł zrobić, to wystawić skierowanie do poradni specjalistycznej lub szpitala. Wiele z tych skierowań było i jest zbędnych, bo wystarczyłaby telekonsultacja z kardiologiem i wyjaśnienie wątpliwości. Z drugiej strony – wielu pacjentów powinno pilnie trafić na interwencję kardiologiczną, zamiast czekać w długiej kolejce – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. – Pilotaż e-konsylium jest bardzo istotnym rozwiązaniem systemowym, które umożliwia szybką konsultację kardiologiczną pacjenta również z poziomu podstawowej opieki zdrowotnej, co poprawia jej jakość i zwiększa dostępność do specjalistycznej opieki potrzebującym pacjentom. Niewątpliwie rozwiązanie to stanie się także ważnym elementem w rozwoju opieki koordynowanej nad pacjentem kardiologicznym w POZ wyjaśnia prof. Mastalerz-Migas.

Platforma ma zostać oddana do końca roku i w kolejnym być testowana w sieci kardiologicznej.fot. Tomasz Walów/UMW


 
Uchroń siebie przed udarem mózgu – DZIEŃ OTWARTY w USK

Uchroń siebie przed udarem mózgu – DZIEŃ OTWARTY w USKPrzychodzi nagle, bez ostrzeżenia, ale często zabija lub czyni życie koszmarem – udar najpoważniejsza choroba naczyniowa mózgu, trzecia w kolejności przyczyna zgonów i niepełnosprawności u osób powyżej 40 roku życia. Dzień Otwarty – bezpłatne porady, konsultacje oraz badania profilaktyczne z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej - odbędzie się już w najbliższy wtorek, 9 maja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

- Jeśli specjalistyczna pomoc dotrze do chorego szybko, jest szansa na powrót do zdrowia i sprawności. W przypadku niedokrwiennych udarów mózgu tzw. „złota godzina” to około 4,5 godz. Po tym czasie zmiany są już najczęściej nieodwracalne – mówi prof. Sławomir Budrewicz, kierownik Kliniki Neurologii USK.

Szybka diagnoza i natychmiastowe podjęcie interwencji w wyspecjalizowanym ośrodku leczenia udarów to jedyna szansa na ratunek. Do prawidłowego rozpoznania konieczny jest nowoczesny sprzęt (tomograf, rezonans) i zespół specjalistów. Klinika Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dysponuje wszystkim, co jest potrzebne do skutecznego leczenia udarów. Podstawą skutecznej profilaktyki jest znajomość czynników ryzyka udaru mózgu. Na część z nich wpływu nie mamy, ale większość z nich możemy modyfikować prowadząc zdrowy tryb życia i stosując się do zaleceń lekarza.

- Nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, migotanie przedsionków, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej to czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu, na które mamy wpływ i którym możemy przeciwdziałać – podkreśla prof. Sławomir Budrewicz.

9 maja 2023 r. z okazji Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej, w godzinach 10:00 – 13:00 w holu głównym USK przy ul. Borowskiej 213 odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego mieszkańcy Wrocławia będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad i badań profilaktycznych.
Wszystkie zainteresowane osoby będą miały szansę zasięgnąć porad neurologów, psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów, farmaceutów klinicznych oraz wykonać pomiary saturacji, poziomu glukozy, ciśnienia tętniczego oraz innych parametrów z krwi.

- Naszym celem jest podniesienie społecznej świadomości dotyczącej profilaktyki udaru mózgu. Chcemy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach poznanie czynników ryzyka udaru mózgu i zgodna z zaleceniami zmiana stylu życia, pozwalają go uniknąć – podkreśla dr Olga Fedorowicz kierownik Zespołu Farmaceutów Klinicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego e Wrocławiu.

Udział w Dniu Otwartym jest bezpłatny!!

Podczas warsztatów dostępne będzie także stoisko NFZ, na którym będzie można wyrobić kartę EKUZ.
 
Program pilotażowy Sieć Kardiologiczna


 Program pilotażowy SIEĆ KARDIOLOGICZNA skierowany jest do pełnoletnich pacjentów, u których lekarz rozpoznał wstępnie jedno z następujących schorzeń i koniecznym jest szybkie wdrożenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia:

       nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne

       niewydolność serca

       zaburzenia rytmu i przewodzenia

       wada serca zastawkowa i niezastawkowa, w tym wada wrodzona

Korzyści z udziału w programie:

       szybka diagnostyka

       ciągłość leczenia w ośrodkach współpracujących w programie

       poprawa jakości leczenia

       koordynacja leczenia

       dostęp do infolinii kardiologicznej  

Pacjent do programu zgłasza się ze skierowaniem do poradni kardiologicznej wystawionym przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), mających kontrakt z NFZ.

 

Rejestracja odbywa się:

       osobiście – Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213,

Wrocław, budynek K, pierwsze piętro, pokój 2.81 (Instytut Chorób Serca)

       telefonicznie – w godz. 8.00-14.00  tel.    71/7364298,   71/7364299

       e-mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl
Więcej informacji

 

 

 
13 przedstawicielek USK objęło istotne funkcje w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

13 przedstawicielek USK objęło istotne funkcje w organach Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołożnychZ przyjemnością informujemy, że pielęgniarki z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zostały wyróżnione podczas ostatnich wyborów do organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych VIII kadencji 2023-2027.

Przewodniczącą Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych została po raz drugi Pani Anna Szafran. W składzie Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych znalazły się także: Beata Dąbrowska, Agnieszka Gądek, Wioletta Michalska oraz Danuta Musioł.

Przewodniczącą Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych została Danuta Neuman a członkiniami Sądu Panie Violetta Magiera oraz Anna Szelestowska.

Funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych objęła Małgorzata Gdesz. Ponadto Ewelina Butyńska, Ewa Jabłońska, Elżbieta Ostrowska oraz Maria Konefał–Jacaszek objęły funkcje Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Gratulujemy wszystkim wybranym osobom i życzymy wielu udanych inicjatyw, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dalszych sukcesów zawodowych.

 
Dowiedz się więcej o chorobie Parkinsona

Dowiedz się więcej o chorobie Parkinsona


Co roku 11 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Osób z Chorobą Parkinsona. Dzień ten został ustanowiony ponad 20 lat temu na cześć Jamesa Parkinsona. Tego dnia w godz. 12:00 – 14:00
Klinika Neurologii oraz Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zapraszają pacjentów oraz ich bliskich na warsztaty poświęcone tej chorobie.


Głównym zadaniem corocznych obchodów jest przede wszystkim zwiększenie świadomości oraz poszerzenie wiedzy na temat choroby Parkinsona. Innym niezwykle ważnym celem jest przedstawienie sposobów pomocy osobom chorym oraz wyjaśnienie na czym polega leczenie we wczesnym i w zaawansowanym okresie choroby.

W Polsce co roku ponad 8 tysięcy Polaków słyszy diagnozę – choroba Parkinsona. To jedno z najczęstszych zaburzeń neurozwyrodnieniowych w kraju, dotykające prawie 100 tys. osób.

Już w najbliższy wtorek, wychodząc naprzeciw prośbom naszych pacjentów o taką formułę spotkania, zapraszamy na warsztaty dla pacjentów i rodzin osób z chorobą Parkinsona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Co będzie się działo?

12.00 - 12.15 Powitanie gości, wprowadzenie, informacja o ośrodku – dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM,
kierownik Kliniki Neurologii USK

12.15 - 12.30 „Choroba Parkinsona – epidemiologia oraz etapy choroby” - lek. Katarzyna Markowska,
doktorant Kliniki Neurologii USK

12.30 – 12.45 Warsztaty - rozmowy z pacjentami, odpowiedzi na pytania

12.45 – 13.00 „Leczenie choroby Parkinsona we wczesnym okresie” – dr n. med. Paulina Konieczna,
asystent Kliniki Neurologii USK

13.00 – 13.15 Warsztaty – rozmowy z pacjentami, odpowiedzi na pytania

13.15 – 13.30 „Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona” – lek. Andrzej Bereza, rezydent Kliniki Neurologii USK

13.30 – 14.00 Warsztaty – rozmowy z pacjentami, odpowiedzi na pytania

Warsztaty odbywać się będą 11 kwietnia 2023 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Sali konferencyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, bud. H, II piętro,
sala 3.48 (do Sali dojechać można bezpośrednio szklaną windą z holu głównego szpitala).


Organizatorem wydarzenia jest Klinika Neurologii oraz Poradnia Leczenia Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych, działająca w ramach poradni neurologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

- Nasz szpital jest w tej chwili jedynym ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa lubuskiego, który realizuje aktywnie program NFZ B90 leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona - zaznacza dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM, kierownik Kliniki Neurologii USK. - A to przede wszystkim te terapie mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą. Na szczęście, dzięki postępowi w medycynie jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w ostatnich dekadach znacznie się poprawiła.
 
Zmiany w USK
Z dniem 06.04.2023r. dr Jakub Berezowski przestał pełnić funkcję dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu obowiązki przejmie p.o. zastępca dyrektora ds. medycznych Marcin Drozd.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski przypomniał, że dr Jakub Berezowski wsparł go w działaniach w wyjątkowo trudnym momencie - zarówno jako dyrektor generalny na Uczelni, jak i dyrektor szpitala klinicznego. Dziękuję dr. Jakubowi Berezowskiemu za wszystko, co wspólnie osiągnęliśmy - podkreślił Rektor UMW.
 
Zbadaj serce w Sieci - rozpoczynamy realizację programu Krajowej Sieci Kardiologicznej

Zbadaj serce w Sieci - rozpoczynamy realizację programu Krajowej Sieci Kardiologicznej


Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że z dniem 1 kwietnia 2023 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu rozpoczyna realizację programu pilotażowego Krajowej Sieci Kardiologicznej, jako Regionalny Ośrodek Koordynujący na terenie Dolnego Śląska. Program skierowany jest do pełnoletnich pacjentów, u których lekarz rozpoznał wstępnie jedno z następujących schorzeń i koniecznym jest szybkie wdrożenie specjalistycznej diagnostyki i leczenia:

 • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
 • niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia,
 • wada serca zastawkowa i niezastawkowa, w tym wada wrodzona.

Korzyści z udziału w programie:

 • szybka diagnostyka,
 • ciągłość leczenia w ośrodkach współpracujących w programie,
 • poprawa jakości leczenia,
 • koordynacja leczenia,
 • dostęp do infolinii kardiologicznej.

Pacjent zgłaszający się do programu powinien posiadać skierowanie do poradni kardiologicznej wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), mających kontrakt z NFZ.

Jak zarejestrować się do programu?


Program KSK to system kierowania pacjentów od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, poradni lekarza rodzinnego oraz poradni kardiologicznych wprost do specjalisty, w celu skrócenia czasu od wykrycia choroby do wdrożenia skutecznej terapii.

Wspólnie z województwem dolnośląskim do programu Krajowej Sieci Kardiologicznej dołączyło 5 innych województw: śląskie, wielkopolskie, łódzkie, małopolskie i pomorskie. Dotychczas pilotaż Sieci Kardiologicznej prowadzony był wyłącznie w woj. mazowieckim. Przewiduje się, że z programu do końca przyszłego roku skorzysta blisko 160 tysięcy osób.

[IG]
 
Podaruj dzieciom serce - USZYJ JASIA! Akcja charytatywna w Pasażu Grunwaldzkim

Podaruj dzieciom serce - USZYJ JASIA! Akcja charytatywna
w Pasażu GrunwaldzkimJuż w najbliższą sobotę, 1 kwietnia, w Pasażu Grunwaldzkim odbędzie się ogólnopolska akcja charytatywna „Uszyj Jasia”. Setki metrów kolorowego materiału, stanowiska z maszynami i doświadczeni instruktorzy będą czekali na osoby, które zechcą wesprzeć małych pacjentów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Akcja „Uszyj Jasia” organizowana jest w całej Polsce już od 12 lat a w tym roku po raz pierwszy zawita do Pasażu. Zapoczątkowała ją Natalia Bielawska, która zauważyła, że ze względu na konieczność częstych zmian pościeli na dziecięcych oddziałach szpitalnych, poszewki zużywają się i szybko tracą kolor. Tak zrodził się pomysł akcji – do tej pory w całej Polsce uszyto już ponad 20 tysięcy kolorowych poszewek.

- Pasaż Grunwaldzki to nie tylko salony sprzedażowe, w których możemy zrobić udane zakupy, ale również miejsce spotkań, tych towarzyskich, jak i tych w szczytnym celu. Tym razem wszystkie ręce „do maszyn”, by uszyć jasia dla małych pacjentów. Nowa przestrzeń bywa dla dzieci trudna do oswojenia. Jeśli więc możemy zrobić coś, co złagodzi stres związany z pobytem w szpitalu, warto podjąć działanie. Kolorowa poduszka może dodać kolorytu surowej przestrzeni i wywołać uśmiech na dziecięcych twarzach. Czy trzeba mieć umiejętności krawieckie? Otóż nie, wystarczą dobre chęci! Nasi eksperci podpowiedzą, jak uszyć poszewkę, by była funkcjonalna i estetyczna. Zatem dopinguję: do szycia, gotowi, start! – mówi Agnieszka Deron, manager ds. marketingu w Pasażu Grunwaldzkim.

Wydarzenie startuje w sobotę, 1 kwietnia, o godz. 11.00 i potrwa do godz. 18.00. Na uczestników czekać będzie aż 10 stanowisk do szycia oraz setki metrów kolorowych materiałów. Każdy, bez względu na wiek i umiejętności, może dołączyć do wspólnego szycia. Instruktorzy pokażą, jak z kilku kawałków materiału wyczarować kolorową poszewkę.

- Dziękujemy za takie inicjatywy. Otoczenie w jakim przebywają najmłodsi pacjenci ma ogromny wpływ na proces leczenia i rehabilitacji. Ważne jest, by wokół znajdowało się jak najwięcej elementów, które sprawiają, że pobyt w szpitalu i trud choroby znosi się lepiej - podsumowuje dr Jakub Berezowski, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Lokalizacja wydarzenia: poziom 0, strefa wejścia głównego.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 
3. rocznica podania CAR-T. Chłopiec ma się dobrze

3. rocznica podania CAR-T. Chłopiec ma się dobrzeDokładnie 3 marca 2020 r. prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK we Wrocławiu, podał pierwszemu pacjentowi pediatrycznemu w Polsce jego własne zmodyfikowane genetycznie limfocyty T. Olek żyje i ma się znakomicie. Do tej pory we wrocławskim ośrodku z terapii ostatniej szansy dla dzieci, dla których nie było nadziei, skorzystało 22 pacjentów.

Czym jest CAR-T? Otóż terapia komórkami CAR-T, czyli limfocytami T, zawierającymi gen kodujący chimeryczny receptor antygenowy, to najbardziej zaawansowana i technologicznie przełomowa forma immunoterapii, wykorzystująca własne siły odpornościowe pacjenta do walki z nowotworem. W świecie, od 2012 roku terapia dała szansę na wyzdrowienie wielu pacjentom, dla których wyczerpały się wszystkie inne opcje terapeutyczne i dotychczasowe sposoby leczenia zawiodły.

W terapii CAR-T pierwszym etapem jest pobranie z krwi pacjenta limfocytów T (komórek krwi, które pomagają chronić przed infekcjami i chorobami nowotworowymi). Drugi etap to ich genetyczne zmodyfikowanie w laboratorium tak, aby były znacznie skuteczniejsze w znajdowaniu i zabijaniu komórek nowotworowych, czyli podarowanie tym komórkom „licencji na zabijanie”. Ostatni etap to chemioterapia limfodeplecyjna z następowym podaniem dożylnym komórek w celu zniszczenia blastów białaczkowych.

Warto również zauważyć, że USK we Wrocławiu utrzymuje bardzo wysoki, bo 81% wskaźnik prawdopodobieństwa całkowitego przeżycia dzieci „bez nadziei”, u których zastosowano tę rewolucyjną metodę leczenia – 18 dzieci poddanych terapii CAR-T żyje.

Tylko w tym miesiącu prof. Krzysztof Kałwak zaplanował wykonanie sześciu kolejnych takich procedur - w tygodniu pomiędzy 6 a 10 marca aż trzy – u dziecka z Kielc, Warszawy i Chorzowa. Warto podkreślić, że od września 2021 r. terapia jest refundowana we wskazaniach rejestracyjnych także w Polsce. 
Podsumowanie działalności USK w zakresie realizacji szczepień przeciw COVID-19

Podsumowanie działalności USK w zakresie realizacji szczepień przeciw COVID-19


Szanowni Państwo,

w związku ze stabilizującą się sytuacją epidemiczną dotyczącą zachorowalności i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z dniem 1 marca 2023 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, po ponad dwóch latach działalności, zakończył realizację szczepień przeciwko COVID-19. To był ogromny nakład pracy - działalność czterech punktów szczepień, zaangażowanie kilkuset osób i setki tysięcy podanych dawek szczepionki.


Realizację pierwszych szczepień rozpoczęliśmy już pierwszego dnia funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień w Polsce tj. 27.12.2020 r. i dokładnie tego dnia wykonaliśmy szczepienia u 152 osób. Rekordowym był natomiast maj 2021 roku, kiedy w jednym miesiącu podaliśmy 100 tysięcy dawek szczepionki, w tym 4695 w ciągu jednego dnia - 15 maja.

Przez okres 27 miesięcy działały łącznie 4 punkty szczepień USK – w starym kampusie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, w budynku głównym szpitala przy Borowskiej, w USK w lokalizacji Strzelin oraz w budynku Wydziału Farmaceutycznego UMW przy ul. Borowskiej 211.

Oprócz podawania szczepień w trybie stacjonarnym nie zabrakło nas również w terenie. Ponad rok współpracy z MPK w mobilnym punkcie szczepień tzw. Szczepciobusie to ponad 120 wyjazdów i 9 tysięcy zaszczepionych. Nasz zespół wyjazdowy realizował także szczepienia na wrocławskich uczelniach, w liceach, zakładach pracy, domach dziecka, zakładach opiekuńczo – leczniczych, domach pomocy społecznej oraz w okolicznych gminach. Wykonywaliśmy również szczepienia w domach pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli samodzielnie udać się do żadnego punktu szczepień.

- Nie baliśmy się także szczepienia osób, którym odmawiano podania szczepionki w innych punktach szczepień – podsumowuje dr Edwin Kuźnik, szef Szpitalnego Zespołu ds. Szczepień przeciw Covid-19 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. - Realizowaliśmy szczepienia w obecności anestezjologa u pacjentów z wywiadem ciężkich reakcji alergicznych, osób po przeszczepach narządowych, a także u pacjentów w trakcie aktywnego leczenia onkologicznego lub hematologicznego, w tym najmłodszych z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK.

To dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników udało się prowadzić tak szeroką aktywność. W szczytowym okresie szczepień przeciwko Covid-19 w punktach szczepień USK pracowało ponad 100 osób personelu lekarskiego, ponad 200 pielęgniarskiego i 40 osób obsługi administracyjnej.

Zapraszamy do najbliższych punktów szczepień, w których realizowane są również szczepienia dzieci z wymaganą kwalifikacją lekarską, tj. 6 m-cy do 5 lat; 5 do 12 lat - raz w tygodniu zamiennie w dwóch placówkach:

     1)Przychodnia DokDok, al. Armii Krajowej 46ad, 50-541 Wrocław
     2)Centrum Medyczne LUX MED - Punkt szczepień, Plac Dominikański 3, 50-159 Wrocław

Bieżącą informację oraz możliwość rejestracji na szczepienie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie lub pod numerem telefonu infolinii całodobowej 989.
[IG]
 
USK wśród liderów w opiece nad pacjentami z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi

USK wśród liderów w opiece nad pacjentami z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymiChoroba Parkinsona - co roku ponad 8 tysięcy Polaków słyszy tę diagnozę. To jedno z najczęstszych zaburzeń neurodegeneracyjnych w kraju, dotykające prawie 100 tys. osób. Z tego powodu, połączyliśmy doświadczenie poradni leczenia choroby Parkinsona (działającej w ramach poradni neurologicznej USK) oraz Kliniki Neurologii USK, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom z chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami ruchowymi.

Obecnie zakres działania naszego ośrodka obejmuje m.in. kwalifikacje pacjentów z chorobą Parkinsona do terapii zaawansowanych, w tym terapii infuzyjnych (Duodopa, Apomorfina), oraz do leczenia metodą głębokiej stymulacji mózgu (DBS).

- Nasz szpital jest w tej chwili niestety jedynym ośrodkiem na terenie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i województwa lubuskiego, który realizuje aktywnie program NFZ B90 leczenia zaawansowanej choroby Parkinsona - zaznacza dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM, kierownik Kliniki Neurologii USK. - A to przede wszystkim te terapie mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą. Na szczęście, dzięki postępowi w medycynie, średnia długość życia tych pacjentów w kilku ostatnich dekadach znacznie się wydłużyła.

Oprócz typowych, znanych powszechnie objawów, takich jak spowolnienie ruchowe, sztywność mięśni, drżenie i zaburzenia chodu, choroba Parkinsona manifestuje się również zaburzeniami węchu, snu, funkcji układu pokarmowego, depresją czy zaburzeniami poznawczymi.

- Naszym celem jest zapewnienie długotrwałej, systematycznej, finansowanej przez NFZ opieki ambulatoryjnej dla pacjentów z zaburzeniami ruchowymi, w tym po wszczepieniu DBS lub leczonych terapiami infuzyjnymi – podkreśla dr Katarzyna Markowska z Kliniki Neurologii USK, specjalizująca się w terapii choroby Parkinsona. – Jesteśmy jednym z wiodących ośrodków w kraju prowadzących zaawansowane terapie w zaburzeniach ruchowych.

W ramach poradni i Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeprowadzana jest również diagnostyka i leczenie takich zaburzeń jak inne zespoły parkinsonowskie, dystonie, zaburzenia chodu, drżenie, ataksje oraz tiki.


Dzień otwarty choroby Parkinsona


W związku z naszą działalnością serdecznie zapraszamy pacjentów i ich rodziny w piątek 24 lutego, w godz. 11.00 - 14.00 do holu głównego USK przy ul. Borowskiej 213 na bezpłatne konsultacje, podczas których porozmawiamy o terapiach w zaawansowanej chorobie Parkinsona prowadzonych w naszym ośrodku.


Jak zostać naszym pacjentem?


1) Potrzebne jest skierowanie od lekarza POZ do Poradni Neurologicznej (Kod choroby: G10-G11; G20-G26; w sytuacjach pilnych z dopiskiem “cito”).
2) Posiadając skierowanie można zarejestrować się na wizytę telefonicznie pod dedykowanym numerem telefonu 885-853-041 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 lub osobiście w rejestracji ogólnej Przychodni Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (ul. Borowska 213, budynek H, parter).
3) Wizyty wstępne odbywają się w Poradni Neurologicznej (budynek L, parter, gabinet nr 55).[IG]


 
Zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zbliża się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zagra pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”Celem jest zbiórka pieniędzy na urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń — umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Z tej okazji w niedzielę 29 stycznia zorganizowana zostanie w USK Wrocław Biała Niedziela, w trakcie której będzie można otrzymać darmowe porady i konsultacje lub wykonać badania przesiewowe.

Program Białej Niedzieli:

Akcja rozegra się 29 stycznia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu na ul. Borowskiej 213. Udział w niej weźmie sześć Klinik:

1) Klinika Neonatologii – porady neonatologiczne
  w godz. 10.00-15.00
  Rejestracja na porady pod nr tel.(71) 733-1500
  Porady będą się odbywać na terenie Uniwersyteckiej Poradni Specjalistycznej, budynek L

2) Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej – konsultacje urologiczne   w godz. 10.00-15.00.
  Rejestracja na konsultację pod nr tel.(71) 736 4900
  Porady będą się odbywać na terenie Uniwersyteckiej Poradni Specjalistycznej, budynek L

3) Klinika Nefrologii Pediatrycznej – konsultacje nefrologiczne   w godz. 10.00-12.00.
  Rejestracja na konsultację pod numerem (71) 736-4400
  Porady będą się odbywać na terenie Uniwersyteckiej Poradni Specjalistycznej, budynek L

4) Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi - badania z zakresu otolaryngologii dla dzieci w   godz. 10.00-14.00.
  Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie pod numerem (71) 734-3700
  Badania będą się odbywać na terenie Kliniki, budynek K, II piętro

5) Klinika Okulistyki - badania przesiewowe dodatkowo z wykonaniem badania OCT- umożliwiającego   diagnostykę chorób plamki żółtej oraz wczesnej postaci jaskry.
  Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie pod numerem (71) 736-4300
  Badania będą się odbywać przy Klinice, budynek A, II piętro

6) Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei" USK - badania przesiewowe dla   dzieci
  w godz. 10.30-13.30   Rejestracja na badania pod numerem + 48 885 802 586.
  Badania będą się odbywać na terenie Kliniki (wejście od ulicy Weigla)

Rejestracja na konsultację pod wskazanymi wyżej numerami odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.00

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 21

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg