Z ostatniej chwili
Laureaci Travelerów

Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow laureatami Travelerów


TRAVELERY to najbardziej prestiżowe nagrody podróżnicze w Polsce. Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler już po raz dziewiąty wyróżniła polskich podróżników, odkrywców, naukowców i pisarzy.


Grand Prix otrzymał Aleksander Doba, który jako pierwszy w historii przepłynął Atlantyk kajakiem od jednego kontynentu do drugiego: z Afryki do Ameryki Południowej. Za swoje osiągnięcia zdobył również tytuł podróżnika roku 2015 w międzynarodowym plebiscycie amerykańskiego magazynu National Geographic.


Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 25 maja br.


Wyróżnienie w kategorii NAUKOWE OSIĄGNIĘCIE ROKU, przyznane zostało za pierwsza na świecie udaną rekonstrukcję rdzenia kręgowego za pomocą glejowych komórek węchowych. Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odebrali ją z rąk Martyny Wojciechowskiej, redaktor naczelnej polskiej edycji National Geographic.


O operacji wrocławskich neurochirurgów mówił w 2014 r. cały świat. Pacjent z przerwanym rdzeniem kręgowym dzięki pionierskiemu przeszczepowi stanął na nogach i odzyskał w nich czucie. Dało to nadzieję innym ofiarom paraliżu, choć tylko nieliczne przypadki kwalifikują się do tej terapii.


Pozostali nominowani w tej kategorii to:
Dr Błażej Błażejowski i pośmiertnie dr Adrian Kin – Odkrycie skamieniałości przodka skrzypłoczy sprzed 148 mln lat
Tomasz Bednarz z zespołem z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Opracowanie metody dokumentacji wraków w 3D
Olga Malinkiewicz< – Opracowanie taniego sposobu produkcji perowskitów do ogniw słonecznych
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PAN – Współudział w sukcesie misji sondy Rosetta.


Więcej na temat nagrody w czerwcowym numerze National Geographic Travelera.
http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/znamy-zwyciezcow-9-edycji-travelerow/


 
USK będzie przeszczepiał rękę

USK będzie przeszczepiał rękę


Ministerstwo Zdrowia udzieliło pozwolenia na przechowywanie i allogenne przeszczepianie kończyny górnej. Decyzja pozostanie w mocy przez 5 lat. Została udzielona Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w ramach działalności klinik: Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej, Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.

- Otrzymaliśmy oczekiwaną zgodę Ministerstwa Zdrowia  na przeszczepianie kończyny górnej od zmarłych dawców, mówi Bogusław Beck, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. – Tym samym otwieramy nowy rozdział we wrocławskiej transplantologii.

Zgoda nie oznacza jednak, że szpital od razu będzie przeszczepiał ten narząd.
– Najpierw trzeba będzie przygotować odpowiednią aparaturę  medyczną i przeszkolić zespół – mówi prof. Jerzy Gosk Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK.
- W tym zakresie będziemy współpracować ze światowymi ekspertami w tej dziedzinie ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Przygotowania do pierwszego zabiegu mogą potrwać dłużej niż rok.
Replantacją, czyli przeszczepem kończyn własnych po urazach, będzie nadal zajmował się wyłącznie trzebnicki szpital).

Przeszczepy ręki należą do niezwykle rzadkich. Na całym świecie dotychczas przeszczepiono ok. 80 kończyn górnych.  9  takich przeszczepów przeprowadzili lekarze ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
- Zdajemy sobie sprawę, że to rzadkie przeszczepy, ale już teraz zajmujemy się opieką pooperacyjną pacjentów z trzebnickiego szpitala. – Dzięki możliwości wykonywania przeszczepów w USK zapewnimy pacjentom kompleksową pomoc i ciągłość opieki w tym zakresie – podkreśla Jerzy Gosk.
- Dwa sąsiadujące ze sobą ośrodki dają większą możliwość optymalnego wykorzystania dawców – podkreśla prof. Jerzy Jabłecki ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. – Z naszej strony deklarujemy chęć współpracy, chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem.

USK jest wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku w zakresie przeszczepów nerek, prowadzi także aktywny program transplantacji nerek od żywych dawców.
W 2014 roku wykonano 52 przeszczepy (3 narządy pobrano od żywych dawców.
W szpitalu przeszczepiane są także wątroby. W minionym roku przeszczepy wykonano u 5 pacjentów, w tym roku przeprowadzono już 4 takie operacje .


  

 
Podsumowanie Konferencji

IV Dolnośląska Konferencja Pielęgniarska

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu


Dorota Milecka- Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Beata Dąbrowska – Przełożona Pielęgniarek i Położnych


W dniu 24.04.2015 r. r. odbyła się IV Dolnośląska Konferencja Pielęgniarska - „ Współczesne pielęgniarstwo. Zadania i wyzwania”. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, pod patronatem honorowym Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Zaproszenia na Konferencję przyjęli i zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele 3-ech okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa; konsultanci: krajowy oraz wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa; przedstawiciele Towarzystw naukowych , organizacji związkowych oraz pielęgniarki i położne z kilku szpitali na Dolnym Śląsku. Tematami wiodącymi konferencji były : organizacja opieki pielęgniarskiej i położniczej nad pacjentem i jego bliskimi w referatach : dr n. med. Elżbiety Kaweckiej - Janik – Kierownika Zakładu Położnictwa ; dr n. med. Beaty Jankowskiej – Polańskiej - pracownika naukowego z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ;mgr Beaty Łabowicz – Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego dla woj. dolnośląskiego oraz Doroty Mileckiej – konsultanta woj. w dziedzinie piel. pediatrycznego.

Tradycyjne wykład inauguracyjny wygłosiła Pani dr n. przyr. Jolanta Górajek- Jóźwik „O badaniach naukowych w pielęgniarstwie - od teorii do praktyki”. Jak zwykle Pani dr J.Górajek- Jóźwik, motywowała nas do podejmowania badań naukowych oraz szukania pomostu między teorią i praktyką.

Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich uczestników konferencji był wykład dr n. med. Wojciecha Fortuny członka Zespołu , który pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Włodzimierza Jarmundowicza wraz z dr n. med. Pawłem Tabakowem, dokonał przewrotu na skalę światową w dotychczasowych metodach leczenia urazów rdzenia kręgowego. Wykład pod tytułem „Możliwość uzyskania funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego. Wyniki badań zespołu Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu” był okazją do poznania ogólnych założeń myśli naukowej która doprowadziła do tak wielkiego wydarzenia w medycynie światowej, ale także był okazją do poznania twórców tego sukcesu.

Z ogromną satysfakcją została wysłuchana prezentacja mgr Beaty Jurkiewicz, laureatki Konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Pielęgniarka Roku 2013 . Jak sama przyznała, wygrana w Konkursie, sprawiła jej wiele satysfakcji oraz w sposób znaczący wpłynęła na jej życie zawodowe. W czasie ostatniego roku zmieniła pracę, obecnie pracuje na Oddziale Kardiologicznym w jednym z tarnowskich szpitali, dodatkowo podjęła pracę na Uczelni Medycznej. Pani mgr B. Jurkiewicz przedstawiła „ Szpital Magnez”, czyli miejsce przyjazne zarówno pacjentom i personelowi. Trudności w pozyskaniu pielęgniarek do pracy powinny skłaniać pracodawców do wdrażania założeń : bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy oraz polityki wynagradzania, spełniającej oczekiwania personelu pielęgniarskiego.


Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, prelegentom oraz uczestnikom za tak liczne przybycie. Szczególne podziękowania składamy sponsorom konferencji i wszystkim osobom zaangażowanym w jej organizacji, a zwłaszcza Pani B. Leszczyńskiej z Działu Organizacji Pracy Pielęgniarskiej.
 
Wyróżnienie

Prof. Romuald Zdrojowy uhonorowany przez pacjentów


Wyróżnienie zostało także przyznane Lek. med. Piotrowi Kobielakowi. Odznaczenia są przyznawane w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego „Laur Pacjenta 2014” pod patronatem: Federacji Polskich Towarzystw Medycznych, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Krajowego Rejestru Lekarzy Specjalistów.


Głosowanie w Plebiscycie odbywało się od 1 lipca do 16 grudnia 2014 r., na stronie laurpacjenta.pl.


Nagroda jest wyrazem wdzięczności i uznania pacjentów. Jednocześnie pełni rolę godła jakości. Laureatami poprzednich edycji plebiscytu są m.in.: prof. Maciej Bagłaj, prof. Zbigniew Zagórski i prof. Jarosław Kalinka.


 
Aparat PET

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje na temat aparatu PET

 

można uzyskać pod numerem tel. 71 750 46 05/06.

 

Pracownia PET nie należy do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

 

 

 
Kolejny Krasnal

Kolejny krasnal we Wrocławiu


Crasnallus Ortopedicus czyli Krasnal Ortopeda 6 lutego zostanie zamontowany przed wejściem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Krasnal jest umieszczony na kamieniu i wspiera się o drzewo Nicolasa Andry, symbolizującego kręgosłup dziecka – od którego swą nazwę zawdzięcza ortopedia (ortos-prosty; pais –dziecko). Został wykonany z okazji 40 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – w imieniu towarzystwa podarował go szpitalowi prof. Szymon Dragan.
- Krasnal od września ubiegłego roku „zamieszkiwał” w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK. Teraz będą go mogli zobaczyć wszyscy pacjenci szpitala – mówi prof. Szymon Dragan.


Autorem krasnala jest dr hab. Bożena Kozera-Radomska

 
Wizyta w USK

Wizyta w USK


W styczniu 2015 na zaproszenie Pana Profesora Grzegorza Mazura gościł w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnenia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Pan Profesor Robert Skomro z Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie, Dyrektor Centrum Zaburzeń Snu, wybitny znawca i autor licznych poblikacji z zakresu medycyny snu. Podczas wizyty zostały zaprezentowane liczne osiągnięcia Katedry i Klinika.


Profesor Grzegorz Mazur oprowadził Gościa po Klinice, prezentując między innymi nowy sprzęt Pracowni Polisomnograficznej, zakupiony dzięki wsparciu Fundacji KGHM. Celem spotkania było omówienie form współpracy między uczelniami.

Pracownia Zaburzeń Snu działa w Klinice od 2009 roku i dysponuje dwoma polisomnografami, w tym zakupionym w grudniu 2014r. aparatem Embletta MPR PG z modułem ST. Wykonywane są zarówno polisomnografie (złoty standard w diagnostyce bezdechu sennego) jak i badania przesiewowe w ilości około 200 rocznie. W ostatnim roku zatrudniono i przeszkolono technika polismonografii oraz wyposażono pracownię w nowe stanowiska komputerowe. Ponadto powiększono bazę lokalową. Obecnie Pracownia dysponuje pomieszczeniem technicznym z trzema stanowiskami komputerowymi oraz dwoma stanowiskami do badań (oddzielne sale chorych w pełni wyposażone).

W Klinice prowadzone są badania nad zaburzeniami snu w nadciśnieniu tętniczym oraz u osób zawodowo narażonych na metale ciężkie. Pracownia wykonuje badania na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.


 
Pierwszy taki zabieg w USK

Pierwszy taki zabieg w USK


W dniach 9.01. - 12.01.2015 r. w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. dr hab. Andrzeja Mysiaka wykonano pierwsze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zabiegi tzw. krioablacji żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Procedury te zostały przeprowadzone przez zespół lekarzy Kliniki (dr M. Dzidowski, dr hab. W. Kuliczkowski) przy udziale konsultanta krajowego ds. kardiologii prof. dr hab. Jarosława Kaźmierczaka, który tym zakresie zainicjował rozszerzenie funkcjonowania Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii. Uzyskiwane wymienioną metodą efekty są szczególnie ważne u określonych pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków, u których wyeliminowane nawrotów arytmii pozwala dodatkowo uniknąć uciążliwej i obarczonej powikłaniami profilaktyki przeciwzakrzepowej nastawionej na prewencję występowania potencjalnych powikłań w postaci zmian zakrzepowych; w tym niedokrwiennych udarów mózgu. To następna stosowana w ostatnim okresie w Klinice Kardiologii forma nowego leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków, po wykonywanym już wcześniej przezcewnikowym zamykaniu uszka lewego przedsionka, w którym powstają zwykle zakrzepy u tych chorych. Stanowi to również kolejny etap wprowadzania do rutynowej działalności Kliniki Kardiologii najnowocześniejszych zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. Wymienić przy tym należy wykonywane ostatnio przezskórne zabiegi wszczepiania zastawki aortalnej (TAVI), zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, denerwacji tętnic nerkowych oraz usuwania uszkodzonych elektrod stymulatorowych.arch. USK

 
Wyróżnienie dla lekarzy z USK

Kolejne wyróżnienie dla lekarzy z USK

 

Miło nam poinformować, że kolegium redakcyjne i Rada Programowa „Menedżera Zdrowia” przyznała lekarzom z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Nagrodę Specjalną konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014.

 

Członkowie Kolegium i Rady Programowej oraz Kapituły Konkursu docenili  ogromne osiągnięcie polskiej nauki – innowacyjny zabieg rekonstrukcji rdzenia kręgowego.

 

W imieniu zespołu nagrodę odbiorą:

 

prof. Włodzimierz Jarmundowicz

dr Paweł Tabakow

 

Uroczysta gala odbędzie się 14 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie.

(***)

 

 

Dziękuję Ci Polsko

 

9 stycznia w „Dzień Dobry TVN”  wyemitowany został film, który, jak podkreślił dziennikarz Marcin Sawicki – Jest jednym z najlepszych klipów promujących Polskę.

My, dodajmy od siebie – także jednym z najlepszych filmów promujących Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

 

Szwedzki lekarz Sven Larsson nakręcił go kończąc studia w Polsce. – Chciałem zrobić film, który wszyscy zapamiętają, który wywoła silne emocje, przypomni miejsca we Wrocławiu i w Polsce, które wydały mi się interesujące. Sześć lat studiów były dla mnie jak bardzo emocjonalna podróż…

 

W filmie pojawia się Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, gdzie Larsson podczas studiów medycznych odbywał praktyki. – To bardzo nowoczesna placówka. Mają kompletne wyposażenie i sprzęt taki sam, jaki mamy w Szwecji – podkreślił. – Także lekarze są bardzo, ale to bardzo dobrzy. Mają olbrzymia wiedzę, każdego możesz zapytać o wszystko…

 

 Zobacz film

(***)

 
Spotkanie z prezydentami

Spotkanie z prezydentami Polski i Bułgarii


We wtorek 18 listopada prof. Włodzimierz Jarmundowicz oraz dr Paweł Tabakow byli honorowymi gośćmi na uroczystej kolacji z udziałem prezydentów Polski i Bułgarii. Bronisław Komorowski podkreślał, że z wielkim zainteresowaniem śledzi osiągnięcia zespołu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest zadowolony tym bardziej, że praca wrocławskich lekarzy wpisuje się w okres znakomitej prosperity - 25 lecia wolnej Polski.

Rosen Plewneliew, prezydent Bułgarii podkreślił, że cała Bułgaria jest dumna z tego, że ich rodak dr Paweł Tabakow jest kierownikiem naukowym zespołu, który ma tak ważne osiągnięcia w medycynie. Obaj prezydenci byli usatysfakcjonowani, że mogli osobiście poznać wrocławskich neurochirurgów.

 fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP

 fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP

 
Film BBC w TVP2

17.11.2014r.


Film BBC w TVP2


W poniedziałek 17 listopada o godz. 22.55 TVP 2 wyemituje film BBC o leczeniu eksperymentalnym komórkami gleju węchowego, jaki został zrealizowany w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 
Nabór pacjentów

27.10.2014r.


Nabór pacjentów


INFORMACJA NA TEMAT NABORU PACJENTÓW DO LECZENIA EKSPERYMENTALNEGO KOMÓRKAMI GLEJU WĘCHOWEGO

Drodzy Pacjenci,

W imieniu całego zespołu do badań nad możliwością leczenia urazowych uszkodzeń rdzenia kręgowego u ludzi, pragnę przekazać informację, iż aktualnie zespół nie prowadzi naboru pacjentów do leczenia eksperymentalnego związanego z transplantacją komórek gleju węchowego. Trwają jednak przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu badań, co nastąpi najpewniej w następnym roku.

Powstaną dwie strony internetowe, jedna w Polsce (http://www.aksonaxis.org.pl/ oraz jedna w Anglii http://www.nsif.org.uk/, na których będzie można otrzymać szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w badaniu. Polska strona będzie częścią strony internetowej Zakładu Rehabilitacji w Urazach i Chorobach Kręgosłupa Akson we Wrocławiu. Będzie to punkt zgłoszeń dla pacjentów z Polski. Natomiast międzynarodowa strona rekrutacji będzie prowadzona przez Nicholls Spinal Injury Foundation w Londynie i będzie prowadzić nabór pacjentów z zagranicy. Ostateczna kwalifikacja pacjentów do programu prowadzić będzie interdisciplinarny zespół ekspertów z Polski, kierowany przez dr Pawła Tabakowa z Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Głównym kryterium kwalifikacji pacjentów do programu będzie stwierdzenie w badaniu MRI kręgosłupa całkowitego przerwania rdzenia kręgowego w mechanizmie przecięcia (np. nożem lub innym ostrokrawędzistym przedmiotem). Pacjenci z innym rodzajem uszkodzenia urazowego rdzenia kręgowego nie będą kwalifikowani do projektu. Pozostałe szczegóły kwalifikacji zostaną podane na w/w stronach internetowych.
 
Prosimy o nienadsyłanie swoich zgłoszeń na adresy prywatne (mailowe i inne) poszczególnych badaczy z zespołu, na adres Kliniki Neurochirurgii, do Rektoratu, Dziekanatu Uniwersytetu Medycznego oraz n adres Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ponieważ te zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Jedyny sposób dokonania zgłoszenia będzie na stronach internetowych, które powstaną.

Z poważaniem:

Dr n. med. Paweł Tabakow
Klinika Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
kierownik naukowy projektu terapii komórkowej

Prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz
kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

 


 
Tydzień Profilaktyki Nowotworów

Europa obchodzi Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi


Kampania informacyjna dla pacjentów rozpocznie się w tym roku 22 i potrwa do 26 września.
W czasie Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, który obchodzony jest w całej Europie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zaprasza pacjentów na bezpłatne konsultacje otolaryngologiczne. Osoby zainteresowane powinny się zarejestrować telefonicznie pod numerem 71/734-37-30 w czwartek 25.09. w godz. 9:00-13:00. (nie jest potrzebne skierowanie).

Celem kampanii informacyjnej jest edukacja umożliwiająca wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie nowotworów głowy i szyi. Akcja skierowana jest nie tylko do pacjentów, ale także do lekarzy rodzinnych, laryngologów, stomatologów i pielęgniarek.
Nowotwór głowy i szyi jest jednym z sześciu najczęściej występujących nowotworów złośliwych u Polaków. Dotyczy nosa, zatok przynosowych, jamy ustnej, języka, podniebienia, warg, gardła, krtani, gruczołów ślinowych, ucha i tarczycy.

Prof. Tomasz Kręcicki, kierownik Kliniki Otolaryngologii USK: - Obserwuje się częstsze zachorowania na te nowotwory wśród mężczyzn. Przyczyną może być m.in. palenie papierosów i picie wysokoprocentowego alkoholu. Wczesna diagnoza i leczenie przez grupę specjalistów reprezentujących różne specjalności medyczne, takich jak – otolaryngolodzy, chirurdzy głowy i szyi, chirurdzy twarzowo-szczękowi onkolodzy – może zapewnić poprawę wyników leczenia i przeżycia takich pacjentów – mówi.

W powstawaniu niektórych raków rejonu głowy i szyi istotną rolę odgrywają też wirusy brodawczaka ludzkiego HPV.

Obserwuje się wzrost zachorowań na ten typ nowotworów – w 2005 roku było ich około 5 - a w 2008 już - 10 tysięcy. Spośród wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w 2010 roku, nowotwory głowy i szyi stanowiły 9 proc. zachorowań u mężczyzn i 5 proc. u kobiet.

Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi we Wrocławiu zakończy I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Laryngologów, która potrwa od 26 do 27 września w Hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim. Wśród prelegentów jest m.in. prof. Adam Maciejewski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Gliwicach, który wspólnie z zespołem chirurgów jako pierwszy na świecie przeszczepił twarz na ratunek życia.


acm 

 

 
Tysiące ortopedów we Wrocławiu


Tysiące ortopedów we Wrocławiu


Już w środę 17 września rusza we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej - 40. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Tematem sesji naukowych i wykładów jest m.in. leczenie schorzeń kręgosłupa, małoinwazyjne techniki operacyjne, urazy w sportach zespołowych i pielęgniarstwo ortopedyczne. W programie jest także Efort Forum o endoprotezoplastyce i Sicot Forum poświęcone schorzeniom kręgosłupa. Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest współorganizatorem zjazdu, a przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego jest prof. Szymon Dragan, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK. - Spodziewamy się ponad dwóch tysięcy uczestników – mówi prof. Szymon Dragan. - Wśród nich są wybitni polscy i zagraniczni ortopedzi. Planujemy sympozja włosko-polskie, niemiecko-polskie i czesko-polskie. Zjazd odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W komitecie honorowym są Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, prof. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. Zjazd ortopedów potrwa od 17 do 21 września. Wszystkie sesje odbędą się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1. więcej informacji na stronie www.ortopedia2014.pl
acm


prof. Szymon Dragan, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK 
Laparoskopowy przeszczep rodzinny

Laparoskopowy przeszczep rodzinny w USK


Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w lipcu wykonali pierwszą na Dolnym Śląsku operację pobrania nerki od żywego dawcy metodą laparoskopową. W ten sposób pozyskaną nerkę chirurdzy wszczepili biorcy.
- Był to pierwszy tego typu zabieg w naszym szpitalu, ale także pierwszy na Dolnym Śląsku – mówi dr Bartosz Małkiewicz z Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK. - Metodę znaną już w wielu ośrodkach medycznych na świecie, zastosowaliśmy przy przeszczepie rodzinnym.
Dawcą nerki jest 60-letnia kobieta – biorcą jej 36-letni syn. Oboje po zabiegu czują się dobrze. Pacjentka po laparoskopowym pobraniu nerki, już w trzeciej dobie po zabiegu wyszła ze szpitala. Jej syn jest nadal pod opieką specjalistów z Kliniki Nefrologii USK. Pacjent chorował na niewydolność nerek – dzięki przeszczepowi uniknie dializowania i będzie mógł normalnie funkcjonować.
- Technika laparoskopowa jest mniej inwazyjna dla pacjenta niż tradycyjna operacja. Nie trzeba wykonywać szerokiego cięcia, są mniejsze dolegliwości bólowe i krótszy okres rekonwalescencji – dodaje dr Małkiewicz.
Dr Paweł Chudoba z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej USK, a jednocześnie konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii chciałby, żeby technika laparoskopowa w rodzinnym przeszczepie stała się standardem w szpitalu: - Tak jest na świecie. Ta metoda jest tańsza i mniej obciążająca dla dawcy, a jego komfort powinien być dla nas najważniejszy. Mamy nadzieję, że dzięki takim zabiegom, uda się rozpowszechnić ideę przeszczepów rodzinnych, których u nas jest wciąż za mało.
Zespół Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej USK, który wykonał pobranie metodą laparoskopową – dr Bartosz Małkiewicz i dr Paweł Dębiński oraz pielęgniarki operacyjne – Katarzyna Pasieka i Małgorzata Bednarek. Nerkę wszczepił dr Paweł Chudoba z Klinki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej USK.

acm 

 

 
Akcja -krew

Letnia akcja krwiodawstwa w USK


W imieniu organizatorów "Letniej akcji honorowego krwiodawstwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym" serdecznie dziękujemy wszystkim którzy oddali krew! Akcję „Twoja krew – moje życie” organizuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy Borowskiej we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu.

Specjalny bus zaparkuje przy Borowskiej 213 także 6, 20 i 25 sierpnia. Do oddania krwi zapraszamy kolejnych ludzi dobrej woli. Pielęgniarki będą pobierać krew w godzinach od 8.00 do 13.00.  

Informacje dla dawcy:
- może nim zostać osoba w wieku od 18-65 lat
- niezbędny jest dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania
- waga powyżej 50 kg
   

 

 
Chirurdzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przeszczepili kolejną wątrobę

Chirurdzy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przeszczepili kolejną wątrobę


53-letnia pacjentka jest już dobę po przeszczepie i lekarze informują, że czuje się bardzo dobrze jak na tak długi i cięzki zabieg. - Operacja była skomplikowana i trwała kilkanaście godzin – mówi dr Paweł Chudoba z Klinki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej USK, który kierował zespołem operatorów. - Pacjentka jest w tej chwili pod stałą opieką na oddziale intensywnej terapii, ale czuje się dobrze, powoli odzyskuje siły – dodaje.
W zespole transplantacyjnym było czterech chirurgów (dr Paweł Chudoba, dr Piotr Barć, dr Kornel Pormańczuk i Agnieszka Lepiesza) oraz dwóch anestezjolgów (dr Marceli Łukaszewski i dr Paweł Rewak). Lekarze mają nadzieję, że ich pacjentka już wkrótce będzie mogła wrócić do domu.

acm

 

 
Pacjentka ma szansę odzyskać mowę

Pacjentka ma szansę odzyskać mowę


  Prof. Tomasz Kręcicki z Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wszczepił protezę głosową pacjentce, której z powodu nowotworu usunięto wcześniej krtań. To pierwsza tego typu operacja otolaryngologiczna w USK.
80-letnia pacjentka przyjechała do wrocławskiego szpitala z Tych. Przez kilka lat nie zdiagnozowano u niej rzadkiego nowotworu krtani. - Stan był tak zaawansowany, że pani miała kłopoty z jedzeniem i połykaniem – mówi prof. Tomasz Kręcicki, szef Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK. - W ubiegłym roku usunęliśmy pacjentce krtań. Tchawicę musieliśmy wszyć w powołoki skórne. W wyniku zabiegu chora miała poważne kłopoty z mówieniem.
W tym tygodniu lekarze z Kliniki Otolaryngologii wsczepili pacjentce w górną ściankę tchawicy plastikową przetokę (provox), która łączy gardło z tchawicą. - Zabieg ma przede wszystkim ułatwić mówienie – tłumaczy prof. Kręcicki. - Czeka ją jeszcze długa rehabiltacja, ale już dziś widać efekty operacji.
Od kilku dni pacjentka może swobodnie jeść i przełykać. - Przytyłam trochę, czuję się coraz lepiej – opowiada. - Wcześniej, przez 9 miesięcy miałam gastrostomię. To było okropne. Cieszę się, że mogę znowu normalnie jeść.
Jak dodaje prof. Tomasz Kręcicki – teraz wiele zależy od samej pacjentki. Czeka ją długa praca pod okiem foniatry.

acm


prof. Tomasz Kręcicki, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego - fot. Magdalena Szwec

 
Zintegrowany Informator Pacjenta

 

Zintegrowany Informator Pacjenta

 

Szanowni Państwo,
wszyscy, którzy chcieliby otrzymać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), uruchomionego przez

Narodowy Fundusz Zdrowia, będą mieli taką możliwość 18 i 19 lipca br. W tych dniach, w holu głównym

naszego Szpitala, będą na Państwa czekać pracownicy dolnośląskiego oddziału NFZ (w godz. 9.00-15.00).

Aby uzyskać od nich login i hasło, uprawniające do korzystania z ZIP, należy wcześniej wypełnić

stosowny formularz (https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/), a następnie zgłosić się do dyżurujących przedstawicieli

Funduszu z dowodem osobistym.

Dzięki dostępowi do konta ZIP, przez internet i bez wychodzenia z domu, będziemy mogli sprawdzić następujące dane:
- czy jesteśmy ubezpieczeni,
- gdzie się leczyliśmy i ile zapłacił za to NFZ od 2008 roku,
- gdzie i kiedy wykupiliśmy refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku,
- gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ,
- kiedy otrzymaliśmy refundowane przedmioty ortopedyczne,
- gdzie możemy się leczyć bezpłatnie (informacje o poradniach i szpitalach - jak do nich dojechać, w jakich

godzinach pracują, czy mają udogodnienia dla niepełnosprawnych),
- jakie prawa przysługują pacjentom.

Więcej informacji na temat Zintegrowanego Informatora Pacjenta znajduje się na stronie NFZ:

http://www.nfz-wroclaw.pl/

Zapraszamy!

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 6 z 6