Z ostatniej chwili
Informacja

USK w pierwszej trójce w Polsce

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował dzisiaj Ranking Szpitali Publicznych 2017. W gronie najlepszych szpitali w Polsce znalazł się Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. W kategorii dużych placówek USK zajął trzecie miejsce.

Ranking po raz 13. przeprowadziła firma Magellan. Analitycy brali pod uwagę sukcesy finansowo – organizacyjne: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z NFZ. Szpitale podzielone zostały w zależności od wysokości kontraktu na trzy grupy: małe, średnie i duże.

- Przed dziesięciu laty byliśmy jednym z najbardziej zadłużonych szpitali w Polsce. – Obecnie jesteśmy jednym z najbardziej stabilnych finansowo, co wpływa to na lepszą jakość opieki nad pacjentem – mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor szpitala. – Dziś wraz z pracownikami świętuje 11-lecie mojej pracy na stanowisku dyrektora szpitala – wysoka pozycja w rankingu to dla mnie najlepszy prezent – dodaje.

– Jesteśmy jedną z największych placówek w Polsce. Mamy ponad 1 tys. łóżek i ok. 3,5 tys. pracowników. Z powodzeniem łączymy trzy funkcje: kliniczną dla pacjentów, dydaktyczną dla studentów medycyny oraz naukową. Dzięki sukcesom medycznym naszych pracowników mamy już nie tylko uznanie w Polsce, ale również na świecie.


 
Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz.186, z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła:

 • - Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z 1996 roku, 
 • - Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii z 1996 roku,
 • - Klinika Nefrologii Pediatrycznej z 1996 roku,
 • - Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 1996 roku,
 • - Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 1996 roku,
 • - Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 1996 roku.

 • Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji. W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Działu Zasobów Archiwalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 12 maja 2017 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

  Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

  Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży
  Iwona Drelichowska-Stopa

    
Pielęgniarki Roku

Laureatki konkursu Pielęgniarka Roku 2016

W Konkursie Pielęgniarka Roku organizowanym corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, w eliminacjach wojewódzkich II miejsce zajęła Anna Juskowiak z Działu Bloków Operacyjnych oraz Magdalena Nizoł z Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii. III miejsce przypadło Jolancie Zdeb z Działu Bloków Operacyjnych.
– Jesteśmy dumni, że w prestiżowym konkursie, organizowanym przez towarzystwo naukowe, nasze koleżanki zajęły tak wysokie miejsca – podkreśla Dorota Milecka, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa USK.

Magdalena Nizoł – mgr pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z 2016 roku. Zawodowo związana z Kliniką Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii od lipca 2015 roku. Dąży do podnoszenia kwalifikacji zawodowych biorąc udział w kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. W 2016 r. ukończyła kurs o specjalności ,,Edukator w cukrzycy”, kurs specjalistyczny ,,Wykonywanie i interpretacja zapisu elektokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych” oraz ,,Kurs podstawowy w zakresie przetaczania krwi”.

Anna Juskowiak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, zawód pielęgniarki wykonuje od 2005 r., kiedy ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu. W 2006 r. przyjechała do Wrocławia przekonana, że duże miasto daje dużo możliwości. W latach 2006 – 2008 pracowała na oddziale chirurgicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSW we Wrocławiu. W 2010 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, a w 2014 r. zdała egzamin pań-stwowy i uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Aktualnie pracuje jako pielęgniarka operacyjna w Dziale Bloków Operacyjnych oraz studiuje Dyplomację Europejską na Uniwersytecie Wrocławskim. Zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym lubi wyzwania. Jak sama o sobie mówi „ pełna nadziei na lepsze jutro podejmuje wyzwania dnia codziennego”.

Jolanta Zdeb – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, absolwentka studiów magisterskich Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jako pielęgniarka pracuje od 19 lat, obecnie jako pielęgniarka anestezjologiczna w Dziale Bloków Operacyjnych. 
Kobiety Medycyny 2017

Kobiety Medycyny 2017W tym roku już po raz czwarty redakcja "Portale Medyczne" organizuje ogólnopolski plebiscyt na najaktywniejszą i najskuteczniejszą kobietę w polskiej branży medycznej. Wśród 31 nominowanych kandydatek są dwie lekarki pracujące na co dzień w Uniwersyteckim Szpitalu Medycznym we Wrocławiu: prof. Alicja Chybicka i dr hab. Bernarda Kazanowska z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK. Głosować można do 14. kwietnia br. za pośrednictwem strony internetowej

http://www.kobietymedycyny.pl/.

Każdy internauta może oddać trzy głosy na osobę, która jego zdaniem najbardziej zasługuje na tę nagrodę.

Serdecznie zachęcamy do głosowania!


 
Informacja

Informacja o szkoleniu
 
Bieg UM 2017

Uruchamiamy dzieciaki!
 
Jaskra nie boli

Jaskra nie boli. Kradnie wzrok.

 

20 marca br. o 16:00 w sali wykładowej przy pl. Solidarności 3/5 odbędzie się otwarte spotkanie edukacyjne dla mieszkańców Wrocławia poświęcone jaskrze. Poprowadzi je prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Jaskry.

Spotkanie jest częścią akcji edukacyjnej organizowanej z okazji obchodów Światowego Tygodnia Jaskry przez Urząd Miejski Wrocławia we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny.

 

 
Angio-Diabetologia

Angio-Diabetologia
 
Zabieg przezskórnego zamknięcia przecieku okołozastawkowego
 
 

Zabieg przezskórnego zamknięcia przecieku okołozastawkowegoPrzecieki okołozastawkowe (PVL, paravalvular leaks) są rzadkim, ale poważnym powikłaniem operacyjnego leczenia wad zastawkowych. Mogą powodować, pomimo wdrożenia optymalnej farmakoterapii, typowe objawy niewydolności serca - w tym zmniejszenie tolerancji wysiłku, duszność podczas wykonywania codziennych czynności, większe niż zwykle uczucie zmęczenia, czy występowanie obrzęków. Może również dochodzić do hemolizy, a więc uszkodzenia i rozpadu czerwonych krwinek.

Brak dokładnej styczności pierścienia sztucznej zastawki z tkanką serca powoduje powstanie szczeliny, przez którą strumień krwi przedostaje się w niewłaściwym kierunku. Powoduje to obciążenie jam serca i krążenia płucnego, a tym samym opisane wcześniej objawy. W takich przypadkach pacjent może wymagać ponownej interwencji operacyjnej, jednak często jest to zbyt ryzykowne. W tej sytuacji alternatywą jest wykonanie procedury przezskórnego zamknięcia przecieku za pomocą tzw. okludera.

Okluder to niewielkie, kilku-, kilkunastomilimetrowe urządzenie skonstruowane z drobnej elastycznej plecionej siateczki metalowej, zbliżone kształtem do dwóch połączonych ze sobą parasolek. Jest ono wprowadzane do układu naczyniowego przez specjalny cewnik umieszczony wewnątrz tętnicy lub żyły, po odpowiednim nakłuciu w pachwinie. Przez cewnik, w miejscu występowania przecieku, implantowany jest wymieniony okluder, którego „parasolki” - po otwarciu - zamykają światło przecieku. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, jeśli wymaga tego bezpieczeństwo chorego. Zakładanie okludera monitorowane jest radiologicznie, przy czym precyzyjne zlokalizowanie przecieku oraz dokładne umieszczenie urządzenia wymaga jednoczesnego obrazowania z użyciem trójwymiarowego badania ultrasonograficznego serca, za pomocą sondy umieszczonej w przełyku.
W Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, kierowanej przez prof. dr. hab. Andrzeja Mysiaka, wykonano - z bardzo dobrym efektem - zabieg przezskórnego zamknięcia przecieku okołozastawkowego. Zabieg przeprowadzili dr hab. Marcin Protasiewicz, dr hab. Wiktor Kuliczkowski i dr hab. Tomasz Witkowski, przy udziale dr. n. med. Grzegorza Smolki z III Oddziału Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To pierwsze na Dolnym Śląsku wykorzystanie tej metody leczenia. Wprowadzenie jej pozwoli na skuteczniejsze postępowanie w przypadku określonych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

Uczestnicy konferencji:

Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Kierownik Kliniki Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr hab. Marcin Protasiewicz
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr hab. Wiktor Kuliczkowski
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr hab. Tomasz Witkowski
Klinika Kardiologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 
VIII FINAŁ

VIII FINAŁ PROGRAMU MOTYWUJĄCEGO ROZWÓJ ZAWODOWY PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W USK we WROCŁAWIU


Dorota Milecka Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
Beata Dąbrowska - Przełożona Pielęgniarek i Położnych
Małgorzata Gdesz- Kierownik Działu Organizacji Pracy Pielęgniarskiej


24.01.2017 odbył się kolejny – VIII finał Programu Motywującego Rozwój zawodowy pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas Swoją obecnością były Panie: Anna Szafran – Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; Bożena Bedryk Dyrektor Biura DOIPiP; Teresa Fichtner-Jeruzel - Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego; Ewa Postowicz – Przewodnicząca Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy USK; Anna Staniuk – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej USK - Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zakończona edycja Programu obejmowała 4 kategorie :

I. Największe uznanie ze strony pacjentów i współpracowników za umiejętności instrumentalne„ złote ręce ”- 40 nagród;

II. Stopień realizacji założeń procesu pielęgnowania na danym oddziale – 3 nagrody;

III. Założenia teoretyczne adaptacji społeczno- zawodowej nowych pracowników w danej komórce medycznej usługowej – 3 nagrody;

IV. Aktywność zawodowa pielęgniarskiej kadry zarządzającej- 5 nagród.

Oprócz słów uznania oraz dyplomów gratulacyjnych od Dyrektora Szpitala, rozdanych zostało 51 nagród o łącznej wartości 60 tys. zł.

Bardzo dziękuje wspaniałym Gościom za obecność, ale także za słowa uznania oraz nagrody dla Naszych Finalistów. Serdecznie dziękuje Pani Annie Szafran- Przewodniczącej DOIPiP ; Annie Staniuk – Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej ZZPiP oraz Ewa Postowicz – Przewodniczącej Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy USK.

Z ogromną przyjemnością i dumą przedstawiam Finalistów w poszczególnych kategoriach

I Kategoria „ ZŁOTE RĘCE”

Nazwa Oddziału Nazwisko i imię
Oddział Onkologii Lasek Cecylia
Oddział Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Wierzbicka Zofia
Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Cholewińska Helena
Oddział Neurochirurgii Kowalczyk Paulina
Oddział Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Jasiulis Danuta
Oddział Chirurgii Szczękowo -Twarzowej Głowiak Agnieszka
Oddział Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Kuśnierz Dorota
Oddział Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki Szewczyk Iwona
Oddział Kardiochirurgii Białecka Ludmiła
Oddział Gastroenterologii i Hepatologii Reichel Agnieszka
Oddział Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Budzińska Maria
Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Kosatko Maria
Oddział Kardiologii Marciniak Małgorzata
Oddział Nefrologii Pediatrycznej Molek Malgorzata
Oddział Neurologii Gajdowska Mariola
Oddział Otolaryngologiczny Krawczyk Jolanta
Oddział Ginekologiczno - Położniczy Sionkowska Anna
Oddział Okulistyki Biernat Bożena
Oddział Okulistyki Dziecięcej Rutkiewicz Bożena
Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Jagiełło Iwona
Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii Rutkiewicz Bożena
Oddział Neurologii Ruszczak Agata
Oddział Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Nyga Urszula
Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej Ośkiewicz Justyna
Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej Budrewicz Jolanta
Oddział Neonatologiczny Furmańczyk Lidia
Blok Porodowy, sala cięć cesarskich Bisikiewicz Dorota
PCCE, Prac. Hemodynamiki, Elektrofizjologii Dobroć – Bujak Joanna
Dział Bloków Operacyjnych - pielęgniarki operacyjne Piaseczna Anna
Pracownia Endoskopowa Majgier Angieszka
Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii Dobry Anna
Dział Bloków Operacyjnych - pielęgniarki anestezjologiczne Juroca Krystyna
Stacja Dializ Dziecięca Józefowska Barbara
Stacja Dializ Majda Jakub
Dział Bloków Operacyjnych - Zespół sal zabiegowych – Klinika Okulistyki Kociuba Aneta
Szpitalny Oddział Ratunkowy Poręba Alina
Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna Stępień Maria
Oddział Przeszczepiania Szpiku Gołdyn Małgorzata
Oddział Onkologiczno – Hematologiczny – odcinek II, III, OWN Jachymowska Renata
Oddział Onkologiczno- Hematologiczny – Odcinek I, Oddział Dzienny, Poradnia Muszyńska Danuta


II Kategoria - PROCES PIELĘGNOWANIA
Miejsce Nazwa Oddziału
I Oddział Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej- Pielęgniarka Oddziałowa – Aleksandra Gemaza
II Oddział Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki- Pielęgniarka Oddziałowa – Renata Podziawo
III Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej- Pielęgniarka Oddziałowa – Danuta Musioł


III Kategoria - ADAPTACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
Miejsce Nazwa Oddziału
I Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej- Pielęgniarka Oddziałowa – Barbara Bosak
II Dział Bloków Operacyjnych – pielęgniarki operacyjne- Pielęgniarka Oddziałowa- Krystyna Juroca
III Uniwersytecka Przychodnia Specjalistyczna – Pielęgniarka Oddziałowa – Wanda Kubiak


IV Kategoria- AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Miejsce Nazwisko i imię, stanowisko
I Beata Dąbrowska, Przełożona Pielęgniarek i Położnych
II Małgorzata Gdesz ,Dział Organizacji Pracy Pielęgniarskiej
III Renata Stępień , Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii.
IV Danuta Musioł , Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej
V Irena Matula , Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego.


Spotkanie było także okazją do publicznego wyrażenia słów uznawania dla zespołu prowadzącego Szkołę Rodzenia przy USK. Szkoła na co dzień spotyka się z wysoką oceną uczestników, a w ostatnim czasie uzyskała także wysoką ocenę Instytucji zewnętrznej. Listy gratulacyjne od Dyrektora Szpitala otrzymały Panie : Magdalena Konarska, Magdalena Kowalczyk- Perdek, Zofia Karska, Dominika Markowska, Iwona Grzesiak-Gasek, Beata Salomon- Tuchowska.

Jeszcze raz gratuluje Finalistom Programu, dziękuję wszystkim Pielęgniarkom i Położnym Oddziałowym za udział w programie, który przecież trwał cały rok i wymagał od Nich osobistego zaangażowania oraz zaangażowania Swoich zespołów pielęgniarskich, a także dziękuje Pani M. Gdesz wraz z pracownikami Działu Organizacji Pracy Pielęgniarskiej za prowadzenie Programu, a także przygotowanie uroczystości Finału. 
XVII Światowy Dzień Walki z Rakiem

XVII Światowy Dzień Walki z RakiemW piątek 3 lutego 2017 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym odbyły się bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje ze specjalistami, onkologiem, chirurgiem onkologiem, anestezjologiem, ginekologiem i hematologiem. Z bezpłatnych porad z zakresu: profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego skorzystało kilkaset osób. Inicjatorem akcji było USK i Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ.
Swoje stanowiska miały także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyna Pracy, które przeprowadziły pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Na stanowisku NFZ - wydawanie były dane dostępowe do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP). Przedstawiciele Funduszu udzielali informacji na temat leczenia onkologicznego, programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ oraz innych świadczeń zdrowotnych w ramach publicznej opieki zdrowotnej.

Fot. Tomasz Gola
 
Leczenie miednicy
 
 

Kompleksowe leczenie rekonstrukcyjne złamań miednicy


Informacja prasowa

Od 2013 r. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK prowadzi kompleksowe leczenie rekonstrukcyjne złamań miednicy. Dziś jest jednym z kilku wiodących ośrodków w Polsce w tym zakresie. Zespół chirurgów z USK jako jeden z pierwszych wprowadził małoinwazyjne stabilizacje przezskórne złamań miednicy. Dzięki wprowadzonym sposobom leczenia pacjenci z poważnymi złamaniami miednicy mogą w kilka dni po operacji rozpocząć chodzenie i rehabilitacje, szybciej wracają do zdrowia i unikają okaleczających deformacji ciała.

23 stycznia zespół zrobił kolejny krok w rozwoju chirurgii miednicy na Dolnym Śląsku. Zastosował jeden z najnowocześniejszych i najnowszych implantów do stabilizacji złamań miednicy. Operowany był 35- letni nadsztygar z KGHM, który uległ wypadkowi.

Zastosowanie nowego rodzaju implantu pozwala na wykonanie całej operacji z niewielkiego, bo ok 10 cm cięcia. Wydatnie skraca czas operacji o ok 1 godz., a w związku z tym minimalizuje ryzyko wystąpienia infekcji oraz ogranicza krwawienie. Dzięki zastosowaniu nowego implantu możliwa jest dokładniejsza anatomiczna rekonstrukcja własnej panewki stawu biodrowego, co bezpośrednio wpływa na ostateczny wynik leczenia. W następnych dniach po operacji pacjent jest uczony poruszani się z pomocą kul i odzyskuje możliwość samoobsługi.

Wykorzystany w operacji implant został wprowadzony w USA przed dwoma laty. Nie jest to pierwsza w kraju operacja wykonana z jego wykorzystaniem, choć pierwsza na Dolnym Śląsku. Możemy się także pochwalić, że to lekarze z Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki jako pierwsi podjęli działania by tego rodzaju implant wraz z całym instrumentarium był dostępny w Polsce. Działania te okazały się skuteczne.
 
Informacja

Szanowni Państwo,

Pragniemy przeprosić Pacjentów, których terminy przyjęć planowych uległy przesunięciu.

Obecnie z uwagi na dużą liczbę chorych, którzy trafiają do naszej placówki w stanie zagrożenia życia, jesteśmy zmuszeni przekładać, na późniejszy termin, hospitalizację osób, których stan zdrowia jest stabilny, dotyczy to zwłaszcza klinik o profilu internistycznym.

Za te utrudnienia, które wynikają z przyczyn niezależnych od nas, przepraszamy. Mamy nadzieję, że ta sytuacja w najbliższym czasie ulegnie normalizacji.

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu


 
Oni piszą historię medycyny

Oni piszą historię medycyny


32-letni Piotr z Zamościa nie miał ręki od urodzenia. Teraz jest jedynym człowiekiem na świecie, któremu w takim przypadku przeszczepiono kończynę. Dokonał tego zespół lekarzy z Kliniki Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Znowu byli pierwsi – pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, jednocześnie dając nadzieję setkom osób, urodzonych z kalectwem.

Proteza albo przystosowanie do życia z kalectwem – dotychczas były to jedyne możliwości dla tych, którzy przyszli na świat bez kończyn. W przypadku braku ręki jedno i drugie jest trudne. Tylko najnowocześniejsze i bardzo drogie protezy mogą w sposób satysfakcjonujący zastąpić jej funkcję. Proteza bioniczna kosztuje ok. 100 tysięcy dolarów, więc stać na nią tylko nielicznych. Nie każdy też potrafi przystosować się do życia bez ręki. Dla pana Piotra był to ogromny życiowy problem, mimo że normalnie funkcjonuje (pracuje w Muzeum Zamoyskich). A dlaczego nie przeszczep? – można by zapytać. W końcu także w Polsce są specjaliści, którzy to potrafią.
– Na świecie wykonano dotąd ok. 120 przeszczepów kończyny górnej – tłumaczy jeden z nich, dr Adam Domanasiewicz z Kliniki Urazowej i Chirurgii Ręki USK. – Jednak wszystkie u pacjentów, którzy stracili ją w wyniku urazu. To zupełnie inna sytuacja.

Co umie mózg?

Przede wszystkim chodzi o to, że mózg człowieka, który miał rękę potrafi ją „obsługiwać”. Odpowiada za to reprezentacja korowa, dzięki której można świadomie poruszać kończyną. Dotychczas sądzono, że u ludzi z wadą wrodzoną taka reprezentacja się nie wykształciła, więc nawet gdyby przeszczepić im rękę, to i tak nie da się sterować jej ruchem. Teoretycznie przeszczep byłby tylko żywą protezą, której nie można by używać pod kontrolą umysłu. Przeszczep kończyny jest zabiegiem skomplikowanym, uważano więc że nie ma sensu wykonywać go w takich przypadkach.
– Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku – powiedział prof. Jerzy Gosk, szef Kliniki Urazowej i Chirurgii Ręki USK po udanym zabiegu, przytaczając popularne przysłowie. – I my właśnie ten krok zrobiliśmy.
Wrocławski zabieg przybliża nas do obalenia tezy o nieodwracalności pewnych procesów w mózgu. Pacjent USK nie miał ręki całe życie, a jednak tuż po zabiegu, gdy tylko został rozintubowany, ruszał palcami. Lekarze przyznają: jeszcze nie czuje dłoni, ale porusza palcami pod kontrolą wzroku, co świadczy o większych możliwościach mózgu niż dotąd zakładano. I otwiera zupełnie nowe perspektywy ludzi, którzy rodzą się bez górnych kończyn.

Wcześniejsze doświadczenia

– Nie robiliśmy eksperymentów medycznych – zastrzega dr Domanasiewicz, przedstawiając wcześniejsze dokonania innych ośrodków.
Do tej pory na świecie wykonano dwa takie zabiegi u bliźniąt syjamskich (Malezja 2000 r. - dr Pathmanathan i Kanada 2006 r. - dr Ronald Zuker). W obu przypadkach podczas operacji rozdzielenia zroślaków trzeba było poświęcić życie jednego dla ratowania drugiego. Pod względem medycznym to sytuacja zupełnie inna, choćby z powodu jednakowego kodu genetycznego dawcy i biorcy. Inny przypadek dotyczy już Polski. W 2009 r. w ośrodku w Trzebnicy, gdzie przez 25 lat pracował dr Domanasiewicz, zespół kierowany przez prof. Jerzego Jabłeckiego przeszczepił rękę od zmarłego dawcy mężczyźnie, który stracił ją w dzieciństwie. Żył bez niej przez blisko 30 lat, więc także można było się obawiać, że nastąpił u niego nieodwracalny zanik reprezentacji korowej. A jednak dziś pacjent ma coś znacznie więcej niż „żywą protezę”, jego mózg nauczył się ponownie „obsługiwać” nową kończynę. Oczywiście, wymagało to specjalistycznej i długotrwałej neurorehabilitacji, ale okazało się możliwe.
– Od tego czasu myślałem o tym, by pójść jeszcze dalej – przyznaje chirurg.
Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu pionierskiego zabiegu zapadła w grudniu, gdy do USK dotarła informacja o potencjalnym dawcy. Okazało się, że najbardziej odpowiednim kandydatem do przeszczepu jest pan Piotr.

13 godzin napięcia

Cała operacja trwała 13 godzin. Składało się na nią kilka etapów: pobranie ręki od dawcy, przygotowanie kikuta biorcy i ostateczne zespolenie.
Uczestniczyły w tym dwa zespoły lekarzy z USK. Podczas gdy zespół kierowany przez dr Adama Domanasiewicza pobierał i preparował amputant do połączenia, inna grupa, z szefem Kliniki Urazowej i Chirurgii Ręki USK dr. hab. Jerzym Goskiem na czele, przygotowywała do przeszczepu kikut biorcy. Lekarze wiedzieli, że mają przed sobą wyjątkowe trudności, z którymi nikt przed nimi się nie zmierzył. W przeciwieństwie do pacjenta, który stracił kończynę na skutek urazu, osoba z wadą wrodzoną nie ma wykształconych wszystkich elementów anatomicznych, część ma w zaniku, a części w ogóle nie ma. Mięśnie, kości, naczynia krwionośne i nerwy dawcy i biorcy mogą do siebie nie pasować lub nie mieć swoich odpowiedników.
W tym przypadku np. średnica naczyń krwionośnych i nerwów biorcy była aż czterokrotnie mniejsza od ich średnicy u dawcy. Dlatego zespolono je wyżej od zespolenia kostnego, czyli na ramieniu (kości zespolono na poziomie nadgarstka). Samo zespolenie wykonały połączone siły obu zespołów. Łącznie z instrumentariuszkami i pielęgniarkami anestezjologicznymi w zabiegu brało udział kilkanaście osób.

Co dalej?

Pan Piotr mówi, że spełniło się jego największe marzenie. Ma świadomość, że czeka go jeszcze długa droga, zanim będzie mógł używać swojej nowej ręki. Na razie cieszy się, że jego organizm nie odrzucił przeszczepu i może poruszać palcami. Jego rehabilitacja potrwa około roku - aksony nerwów regenerują się w tempie ok. 1 mm na dobę. Osobną sprawą jest neurorehabilitacja, podczas której jego mózg będzie się uczył poruszać ręką. Ambicje lekarzy z Kliniki Chirurgi Urazowej i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu sięgają jeszcze dalej. W planach jest przeszczep u pacjenta, który od urodzenia nie ma obu rąk. Dr Domanasiewicz zapowiada, że w takim przypadku biorca zostanie poddany neurorehabilitacji przed zabiegiem, co zwiększy szansę na reedukację funkcji ruchowych.
– Transplantologia jest jednym ze strategicznych obszarów naszego ośrodka – mówi dyrektor USK Piotr Pobrotyn. – Przeszczep, wykonany w grudniu przez naszych lekarzy to także element naszej strategii dla pacjentów, która nie zbliża nas do świata, ale sprawia, że to świat przychodzi do nas.

Funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego pozwala w pełni zrealizować zalecenia dotyczące sposobu żywienia wcześniaków i dzieci chorych, które nie mogą być karmione mlekiem własnej matki. Pasteryzowane mleko kobiece stanowi uzupełnienie pokarmu własnej matki, a obowiązujące procedury sprzyjają w przyszłości karmieniu naturalnemu.


Zespół uczestniczący w pionierskim zabiegu:
Operatorzy: dr Adam Domanasiewicz, dr hab. Jerzy Gosk, dr Jacek Martynkiewicz, lek. Marek Stępniewski, dr Piotr Barć, dr Monika Pfanhauser, lek. Sebastian Kuliński, lek. Szymon Manasterski, lek. Ewa Wagner , lek. Olga Gutkowska, dr Tomasz Dawiskiba.
Anestezjolodzy: lek. Ewa Stadnik , lek. Krzysztof Lewandowski.
Instrumentariuszki: Maria Pawlus, Alina Grozik, Małgorzata Bednarek, Edyta Kryś
Pielęgniarka anestezjologiczna: Barbara Jeszke.
Lekarze oddziałowi: Michał Bąk, Łukasz. Michalak, Zbigniew Pawęzowski.


Alicja Giedroyc 
WOŚP

WOŚP w "Przylądku Nadziei USK"


15 stycznia podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" USK odbędą się badania profilaktyczne dzieci (do 18 roku życia), które przeprowadzi prof. Alicja Chybicka, kierownik kliniki. Pacjenci będą przyjmowani w niedzielę 15 stycznia w godz. od 9 do 12.00 w klinice "Przyladek Nadziei" USK na parterze (Izba Przyjęć) w gabinecie nr 0.120.
Zapisy pod numerem telefonu: 506 810 985.
Serdecznie zapraszamy!


 
Mamy mleko dla wcześniaka

"Mamy mleko dla wcześniaka we Wrocławiu”


19.12.2016 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) przy Klinice Neonatologii został otwarty Bank Mleka Kobiecego, dzięki któremu noworodek urodzony przedwcześnie lub chory otrzyma mleko gatunkowo swoiste istotne w procesie terapeutycznym. Bank jest siódmą placówką w Polsce, pierwszą na Dolnym Śląsku. Fundusze na ten cel przekazał Urząd Miasta Wrocławia, zaś patronat objęła Fundacja Bank Mleka Kobiecego.

Bank Mleka to specjalistyczne laboratorium, prowadzące rekrutację dawczyń wśród zdrowych matek karmiących własne dzieci, pozyskuje od nich pokarm, a następnie, po przeprowadzeniu serii kontrolnych badań i pasteryzacji, przekazuje potrzebującemu dziecku, którego mama z różnych przyczyn nie może stymulować laktacji ani karmić. Podaż mleka dawczyń dotyczy przede wszystkim noworodków przedwcześnie urodzone oraz urodzonych w terminie porodu w stanie ciężkim, od chwili narodzin, do czasu, aż będą mogły otrzymywać pokarm własnej matki.

Mleko kobiece pochodzące z profesjonalnego banku mleka jest drugim, po mleku własnej matki, pokarmem zalecanym do stosowania u noworodków i niemowląt (WHO, UNICEF).

Jak potwierdzają liczne badania naukowe, mleko kobiece ma niezastąpioną wartość odżywczą, terapeutyczną, troficzną, stymulującą i profilaktyczną. Karmienie dziecka piersią jest nieodzownym elementem macierzyństwa i stanowi element silnie wzmacniający unikalną więź łączącą matkę i dziecko. Dlatego karmienie piersią oraz wszystkie działania mu sprzyjające są wspierane przez liczne autorytety medyczne i społeczne.

Karmienie noworodków, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych, mlekiem kobiecym, w porównaniu do mieszanek sztucznych, wywiera korzystny wpływ na życie i zdrowie tych noworodków.

Bezpośrednie korzyści dla dzieci to:

- redukcja liczby zgonów noworodków;
- zmniejszenie ryzyka poważnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego – w stopniu istotnym statystycznie rzadsze występowanie martwiczego zapalenia jelit i sepsy u noworodków przedwcześnie urodzonych;
- zmniejszenie częstości chorób o podłożu alergicznym.

Korzyści odległe to redukcja występowania takich chorób jak cukrzyca, nadciśnienie, choroby naczyń serca, białaczki, schorzenia jelit, dobrze opisane w literaturze tematu.

Funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego pozwala w pełni zrealizować zalecenia dotyczące sposobu żywienia wcześniaków i dzieci chorych, które nie mogą być karmione mlekiem własnej matki. Pasteryzowane mleko kobiece stanowi uzupełnienie pokarmu własnej matki, a obowiązujące procedury sprzyjają w przyszłości karmieniu naturalnemu.


Nasz zespół:
Kierownik: dr hab.n.med. Barbara Królak-Olejnik prof.nadzw.
Koordynator: diagnosta laboratoryjny dr n.med. Matylda Czosnykowska-Łukacka
Położna laktacyjna: mgr położnictwa Lucyna Świderska


Nasz adres:
Bank Mleka Kobiecego
Klinika Neonatologii
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza Radeckiego
Ul. Borowska, 50-556 Wrocław
Tel. 71 733 15 15 
Świętowali mali wojownicy

Świętowali mali wojownicy


Tak głośno w holu USK jeszcze nie było! A wszystko za sprawą maluchów, które obchodziły swoje święto. Zorganizowany 17 listopada Światowy Dzień Wcześniaka w USK cieszył się dużym zainteresowaniem. Były prezentacje, konkursy, porady specjalistów, nauka pielęgnacji i resuscytacji niemowląt, słodki i owocowy poczęstunek.


Przede wszystkim jednak była to świetna okazja do spotkania rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych, wymiany doświadczeń i zwyczajnej rozmowy – już w sytuacji, gdy najtrudniejsze chwile mieli już za sobą. Wśród małych gości były miesięczne niemowlęta, ale też kilkulatki, których energia i radość życia stanowiły najlepsze świadectwo tego, że wcześniactwo nie musi oznaczać problemów zdrowotnych w przyszłości.
–Każde z tu obecnych dzieci przeszło trudną walkę o życie – podkreślała prof. Barbara KrólakOlejnik, kierownik Kliniki Neonatologii USK, zwracając uwagę, że Dzień Wcześniaka organizowany jest dopiero od 2011 r., choć przedwcześnie urodzone maleństwa zawsze wymagały kompleksowej specjalistycznej opieki.
– Lekarzom udaje się coraz skuteczniej nie tylko utrzymać przy życiu nawet bardzo maleńkie dzieci, ale też ograniczać ryzyko powikłań w późniejszym rozwoju. Wśród naszych pacjentów mamy dzieci, które po urodzeniu ważyły poniżej 1000 g i rozwijają się prawidłowo, nie ustępując w niczym swoim rówieśnikom z normalną wagą urodzeniową.
Żeby to było możliwe, konieczna jest jednak najlepsza specjalistyczna opieka, nowoczesny sprzęt, a także dużo cierpliwości i serca.
Podczas spotkania mamy mogły uzyskać poradę u neonatologów, neurologów, położnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów. Było wiele pytań do doradcy laktacyjnego – dr Sylwi Jeż, która nie tylko jest lekarzem neonatologiem, ale także (albo – jak sama mówi – przede wszystkim ) mamą ośmiorga dzieci. Każde z nich wykarmiła naturalnie, co uważa za jedno ze swych największych życiowych osiągnięć.
– Sama popełniałam błędy, dlatego dzielę się także własnym doświadczeniem – mówi dr Sylwia Jeż. – Kobiety potrzebują takich porad, bo często są zdezorientowane i zagubione, zwłaszcza po trudnym porodzie. Nie w każdym szpitalu mają możliwość kontaktu
z doradcą laktacyjnym, często uzyskują sprzeczne informacje, a gdy pojawiają się problemy, poddają się i rezygnują z karmienia.

Alicja Giedroyc/Borowska 213„Pragnę podziękować mamom, tatom i maluszkom którzy odwiedzili nasz szpital z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Szczególne podziękowania kieruję również w na ręce współorganizatorów Koła Naukowego „Neonatus” z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Do zobaczenia za rok.”

prof. Barbara Królak – Olejnik, Kierownik Kliniki Neonatologii 
Onkologiczna Sobota w USK

Onkologiczna Sobota w USK
 
Forum Jakości i Bezpieczeństwa

Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia
 
1 rok Przylądka Nadziei

1 rok Przylądka Nadziei


Przylądek Nadziei od roku w strukturach USK

23 listopada 2015 roku połączono Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym przy ul. Borowskiej. Pacjenci rozpoczęli leczenie w jednej z najnowocześniejszych klinik onkologii dziecięcej w Europie – Przylądku Nadziei. Dla pracowników USK był to rok pełen wyzwań i wytężonej pracy. Po roku działalności w nowej lokalizacji placówka osiągnęła imponujący wynik – 80 proc. skuteczności leczenia nowotworów.


Powstanie „Przylądka” to efekt wieloletnich starań współpracujących ze sobą : Kliniki, Uniwersytetu Medycznego oraz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Dziś Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Europie. W ubiegłym roku przeprowadziła 90 operacji przeszczepu szpiku.
- To znacznie przewyższa wyniki światowych klinik, a to dopiero początek - mówi prof. Krzysztof Kałwiak, zastępca kierownika kliniki. - Warto jednak dodać, że śmiertelność pacjentów przeszczepowych znacznie spadła, niegdyś utrzymywała się na poziomie 10-15%, dziś to zaledwie 1% pacjentów.

Klinika zyskała uznanie wśród europejskiego środowiska medycznego. Dotychczas osiągnięte sukcesy nie pozwalają „Przylądkowi” spocząć na laurach. Klinika bierze udział w badaniach molekularnych, których wyniki, rozwijają terapię celowaną, stanowiącą szansę dla dzieci, u których medycyna konwencjonalna nie znalazła zastosowania.

Nie od dziś wiadomo, że proces leczenia to proces kompleksowy obejmujący zarówno leczenie somatyczne, jak i wsparcie psychiczne. Przylądek Nadziei poza celami typowo leczniczymi, koncentruje się również, na często pomijanej stronie „miękkiej” procesu leczenia. Przy Klinice działa Fundacja „OKAY”, realizująca filozofię tworzenia Kliniki Mentalnej, w której dzieci, dotknięte chorobą nowotworową uświadamiane są, że myśli i emocje, zwłaszcza te dobre, mogą pozytywnie wpływać na przebieg leczenia.

Dominka Mrozek 
Wszystko o antybiotykach

Wszystko o antybiotykach


Jak przyjmować antybiotyki, by były bezpieczne? Kiedy ich stosowanie jest konieczne? Czym grozi ich nadużywanie? To tylko niektóre z pytań, na jakie 15 listopada odpowiadali specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.


To już druga akcja informacyjna dla pacjentów w USK, zorganizowana z okazji Europejskiego.
Dnia Wiedzy o Antybiotykach. Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków. W ramach wydarzenia można było wysłuchać trzech wykładów.
Farmaceuta szpitalny opowiadał o roli probiotyków w antybiotykoterapii, farmakolog kliniczny wyjaśniał, jak prawidłowo przyjmować antybiotyki, a mikrobiolog kliniczny tłumaczył, w jakich sytuacjach badanie mikrobiologiczne wspomaga trafną decyzję o konieczności zastosowania antybiotyku.


Ponadto pacjenci mogli zmierzyć ciśnienie krwi (otrzymali zeszyciki samokontroli), farmaceuci zrobili przeglądy lekowe. Można też było porozmawiać z psychologiem.


Dni Wiedzy o Antybiotykach organizowane są w wielu krajach. Ich celem jest podnoszenie świadomości na temat następstw nadużywania antybiotyków. Jak alarmują specjaliści, antybiotykooporność (czyli sytuacja, w której antybiotyk nie zabija bądź nie hamuje namnażania bakterii) jest obecnie jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie. 
Drugie życie

Pierwsza edycja kampanii Drugie życie na Dolnym Śląsku


26.10.2016

W Światowym Dniu Donacji i Transplantacji rozpoczęła się pierwsza w województwie, a dziewiąta w skali całego kraju, edycja kampanii społecznej Drugie życie. Do akcji przystąpiło 30 szkół średnich z regionu. Do końca roku szkolnego ich uczniowie będą szerzyć wiedzę o przeszczepianiu organów w swoich środowiskach. Wezmą też udział w niezwykłym wyzwaniu młodych ludzi z kampanii Drugie życie w całej Polsce - spróbują rozdać milion oświadczeń woli, symbolicznych zgód na pobranie narządów po śmierci.
Alarmujące statystyki
Pierwszą edycję kampanii Drugie życie rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem organizatorów, ekspertów, osób po przeszczepieniu i patronów honorowych akcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
O potrzebie promowania idei transplantacji najdobitniej mówią liczby. Statystyki prowadzone przez Poltransplant, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji w Polsce, są alarmujące. Do września br. w Polsce przeszczepiono 723 nerki, podczas gdy na ten organ w kolejce nadal czeka ponad 1000 osób, w przypadku przeszczepu serca - wykonano łącznie 70 przeszczepień, w kolejce oczekuje niemal 400 pacjentów. Takich operacji, ratujących zdrowie i życie mogłoby być dużo więcej, przeszkodą jest jednak brak organów do transplantacji. „Musimy pamiętać, że jeden dawca może ocalić życie czterem osobom, a kolejnym czterem to życie wydłużyć. Cieszę się, że po raz pierwszy w województwie dolnośląskim będziemy prowadzić kampanię Drugie życie, która będzie szerzyć wiadomości o transplantacji wśród młodych ludzi i w naszym społeczeństwie."- mówiła dr n. med. Dorota Kamińska z Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, ekspert medyczny kampanii.

USK - wiodący ośrodek transplantacyjny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu to wiodący ośrodek na Dolnym Śląsku, w którym przeprowadza się przeszczepienia nerek (zarówno od dawców zmarłych, jak i żywych) oraz wątroby. 31 marca minęło 50 lat od pierwszego w Polsce przeszczepienia nerki od dawcy żyjącego. Wykonał go prof. Wiktor Bross z Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2015 r. w USK wykonano 7 przeszczepień od żywych dawców, do końca września 2016r. 6."W skali kraju to dobra statystyka. Jednak nasze możliwości przeprowadzania transplantacji nie są w pełni wykorzystane. Liczba przeszczepień stoi w miejscu, jest ich wciąż za mało. Brakuje organów do transplantacji, ale też świadomości na temat dawstwa narządów." - powiedział dr n. med. Paweł Chudoba, z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej. Celem kampanii Drugie życie jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

Drugie życie po raz pierwszy

Kampania Drugie życie każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony szkół ponadgimnazjalnych i samej młodzieży. "To dla nas bardzo ważne, aby o idei transplantacji rozmawiać w coraz szerszych środowiskach. Z jednej strony jesteśmy dumni, że do kampanii przystępują te województwa, które dobrze znają naszą akcję - jak np. po raz dziewiąty Wielkopolska. To dowód na to, że promocja przeszczepiania narządów nie jest jednorazowym wydarzeniem, a ciągłą, regularną pracą z młodzieżą, z roku na rok coraz lepszą! Szczególnie jednak doceniamy te regiony, które zdecydowały się w akcji wziąć udział po raz pierwszy - jak dziś województwo dolnośląskie - uważnie będę przyglądać się dokonaniom młodzieży z tego regionu."– tłumaczyła dr Teresa Dryl-Rydzyńska, dyrektor generalny Fresenius Medical Care Polska, organizator akcji. W dolnośląskiej edycji kampanii weźmie udział 30 szkół średnich.

1707 - człowiek, nie liczba

Po konferencji prasowej młodzież biorąca udział w akcji, wspólnie z organizatorami, zasadziła na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego "drzewa życia". Każde, nowo posadzone drzewo ma symbolizować nadzieję na nowe życie dla pacjentów oczekujących na przeszczepienie. Następnie uczniowie rozdadzą 1707 oświadczeń woli - symbolicznych kartoników, których wypełnienie oznacza zgodę na oddanie narządów do transplantacji. Liczba jest nieprzypadkowa - tylu pacjentów czeka obecnie w kolejce po nowy organ (niemal 200 osób więcej niż przed rokiem), najwięcej - 1035 - na nerkę."1707, 1035 to nie są liczby - to konkretni, prawdziwi ludzie, którzy balansują na granicy życia i śmierci. Byłem na ich miejscu i wiem z jaką nadzieją czeka się na telefon, aby w słuchawce usłyszeć - jest dla Pana nowy organ. To naprawdę budujące, że dla tych pacjentów - wszystkich razem i każdego z osobna - młodzież będzie promować transplantacje."– powiedział Krzysztof Machajek, który od zmarłego dawcy otrzymał nowe serce. Przez najbliższe kilka miesięcy, aż do maja 2017 r. młodzi ludzie będą wymyślać i przeprowadzać własne akcje promujące ideę świadomego dawstwa narządów. Od organizatorów akcji uczniowie otrzymają poza wiedzą teoretyczną (w listopadzie eksperci akcji będą szkolić młodzież w zakresie prawnych, medycznych i etycznych aspektów transplantacji) także komplet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, banery, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak będzie wyglądała kampania, zdecydują sami uczniowie.

Historia

Pierwsza edycja kampanii Drugie życie wystartowała w roku szkolnym 2008/2009. Od tego czasu, wzięło w niej udział ponad 250 tys. uczniów z 660 szkół. W ośmiu województwach (wielkopolskie, małopolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, śląskie, podkarpackie i łódzkie) młodzi ludzie rozdali ponad 820 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. W edycji jesiennej do akcji poza Dolnym Śląskiem przystąpiła także Wielkopolska, w edycji wiosennej kampania odbędzie się także na Śląsku i Podkarpaciu.

Organizatorzy i patroni akcji

Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska. Kampania Drugie życie jest elementem rządowego programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w Wielkopolsce i Małopolsce. W województwie dolnośląskim patronat nad kampanią objęli: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, ks. abp Józef Kupny - Metropolita Wrocławski oraz TVP Wrocław. W skali kraju kampanii Drugie życie patronują ks. abp Wojciech Polak - Prymas Polski, prof. Lech Cierpka - Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo na Rzecz Donacji Narządów, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie", Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.


Zobacz galerię zdjęć

  
Rynek Zdrowia

Portret Polskiej Medycyny


Czwarty Portret Polskiej Medycyny dla lekarza z USK Prof. Andrzej Kübler z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK został laureatem Portretów Polskiej Medycyny 2016 (26.10.2016 r.). Wyróżnienie przyznawane jest przez dziennikarzy miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia już po raz jedenasty. W latach ubiegłych laureatami konkursu byli: Piotr Pobrotyn, dyrektor USK, prof. Alicja Chybicka, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej USK oraz dr hab. Paweł Tabakow z Kliniki Neurochirurgii USK.

Portrety są wręczane w sześciu kategoriach: Menedżer Rynku Zdrowia (placówki publiczne), Menedżer Rynku Zdrowia (placówki niepubliczne), Wydarzenie Rynku Zdrowia, Lekarz Rynku Zdrowia, Osobowość Rynku Zdrowia, Lider Rynku Zdrowia.

Prof. Andrzej Kübler otrzymał tytuł Lekarza Rynku Zdrowia za podtrzymywanie przez kilkudziesięcioosobowy zespół, którym kierował funkcji życiowych kobiety tak, by na świat przyszedł jej syn. Zazwyczaj w takiej sytuacji szpital wszczyna procedurę orzeczenia śmierci mózgowej. Tym razem procedurę wstrzymano do czasu urodzenia dziecka. - Gdybyśmy uruchomili tę procedurę, kobieta byłaby formalnie martwa. Nie mielibyśmy wtedy prawa opiekować się nią w szpitalu. Utrzymywanie funkcji ciała nieżyjącej matki było dla dziecka jedyną szansą na przeżycie - tłumaczył prof. Kübler w jednym z wywiadów.

To nie jedyne wyróżnienie dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w tym roku. W październiku otrzymała tytuł Idealnej Kliniki i została wybrana wymarzonym miejscem pracy przez anestezjologów z całej Polski. Ranking przeprowadził prestiżowy medyczny magazyn Medical Tribune. USK został już po raz trzeci wyróżniony tym tytułem.Fot.Rynek Zdrowia

 


 
Plebiscyt na Ambasadora Wrocławia
 

Plebiscyt na Ambasadora Wrocławia


Szanowni Państwo,

W tym roku już po raz 10 jest organizowany plebiscyt na Ambasadora Wrocławia. Wśród nominowanych są dwaj wybitni neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr hab. Paweł Tabakow.

Plebiscyt kończy się w piątek 28 października 2016 r. o godz. 12. Głosować można na dwa sposoby:

- poprzez kupony, które znajdują się w codziennym wydaniu „Gazety Wyborczej” oraz za pośrednictwem internetu – klikając na poniższy link
http://s0.enewsletter.pl/n/646/survey/a14761801944bb518/
 

 
Podziękowania dla profesorów

Podziękowania dla profesorów


W poniedziałek 17 października profesorowie oraz dyrekcja USK uroczyście podziękowali kierownikom, którzy zakończyli pracę w charakterze szefów klinik: prof. Andrzejowi Kűblerowi z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz prof. Leszkowi Paradowskiemu z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.


Profesorowie, choć zakończyli pracę w charakterze kierowników klinik nadal są aktywni zawodowo. Prof. Andrzej Kübler kieruje obecnie Centrum Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej USK, prof. Leszek Paradowski kontynuuje pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.


Od 1 października Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii kieruje prof. Elżbieta Poniewierka, Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. Waldemar Goździk.


 
Program przeszczepiania kończyn górnych

Program przeszczepiania kończyn górnych


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zapoczątkowaniu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu programu przeszczepiania kończyn górnych oraz otwarciu naboru na listę potencjalnych biorców przeszczepu. Program jest prowadzony przez Oddział Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki. Pragniemy zaznaczyć, że w skład zespołu Kliniki wchodzą doświadczeni lekarze, którzy w swoim dorobku zawodowym mają już zakończone sukcesem w/w procedury. Pacjentów zainteresowanych odzyskaniem utraconej w wyniku urazu lub radykalnego leczenia onkologicznego (po upływie karencji) kończyny górnej lub pozbawionych kończyny w wyniku wad wrodzonych zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przeszczepienia kończyny górnej od dawcy oraz związanych z tą metodą możliwości i jej ograniczeń. Wpisanie na listę potencjalnych biorców będzie możliwe po osobistej ocenie pacjenta przez lekarza oraz wykonaniu niezbędnych badań.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu Sekretariatu Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu: 71 734 38 00.


Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje w dni powszednie w godzinach 8:00-10:00 (dr Adam Domanasiewicz, dr Jacek Martynkiewicz).


Z poważaniem,

Zespół Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
USK we Wrocławiu


 
Kreatywny Wrocławia 2016

Kreatywny Wrocławia 2016


Dr hab. Paweł Tabakow z Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu znalazł się wśród 30 Kreatywnych Wrocławia w kategorii nauka. To wyróżnienie dla nieszablonowych i nowatorskich wrocławian, przyznawane w tym roku po raz drugi przez portal www.wroclaw.pl.


Nagrody wręczano podczas uroczystej gali 22 września b.r. Przedstawiając sylwetkę wyróżnionego podkreślano, że osiągnięcie zespołu pod kierunkiem dr. hab. Pawła Tabakowa i prof. Włodzimierza Jarmundowicza jest sukcesem światowej skali. Neurochirurdzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w 2012 r. wykorzystali eksperymentalną metodę rekonstrukcji rdzenia kręgowego, używając glejowych komórek węchowych. Kolejne półtora roku trwała intensywna rehabilitacja młodego mężczyzny. Pacjent odzyskał częściowe czucie w nogach, kontrolę nad funkcjami fizjologicznymi i seksualnymi, zaczął chodzić. Efekty operacji i rehabilitacji wrocławianie publicznie przedstawili w 2014 r.


Film o sukcesie polskich lekarzy pokazała prestiżowa BBC One, wyniki prac zespołu opublikowane zostały w naukowym „Cell Transplantation”, informowały o nim media na całym świecie. Rezultaty zabiegu wzbudziły nadzieję na powrót do zdrowia u tysięcy ludzi z uszkodzonym rdzeniem kręgowym.


Prace nad nową metodą rekonstrukcji zniszczonego rdzenia kręgowego w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trwały ponad 12 lat. Z klinicystami współpracowali naukowcy z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz fizjoterapeuci i rehabilitanci. 
2 Bieg UM

2 Bieg Uniwersytetu Medycznego


2 października2016 r. odbył się 2 Bieg Uniwersytetu Medycznego.
(2 października 2016) Prawie 800 zawodników pobiegło na dystansie 10 km w II Biegu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Start i meta zawodów zorganizowana została na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej. W zawodach po raz pierwszy wzięły udział także dzieci, które przebiegły 400, 800 i 1200 metrów. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy dla biegaczy jest dr hab. Tomasz Zatoński z Kliniki Otolaryngologii USK. W ramach akcji Biegamy - pomagamy wszystkie pieniądze z opłat startowych i ofiarowane przez darczyńców przeznaczone zostały na rehabilitację i zakup protezy dla rocznej Julii Kozłowicz, córki pracownika USK. Dziewczynka urodziła się bez kończyny górnej.
Nadal można pomóc w zakupie protezy dla Julki.
Wpłaty z dopiskiem: „Biegamy - pomagamy” można kierować na konto Fundacji Biegaj dla Zdrowia: adres: ul. Cesarzowicka 38, 52-408, Wrocław, nr konta – Raiffeisen Bank Polska S.A.: 21175000120000000029151717.


 


 
Życie przed i po udarze

Życie przed i po udarze


Nie daj się udarowi i przyjdź 28 września w godz. 9.00-13.00 do holu szpitala przy ul. Borowskiej 213. Podczas akcji informacyjnej rozdawane będą także broszury oraz ulotki.

Polsce udary mózgu dotykają rocznie ok. 70 tysięcy osób i są drugą przyczyną zgonów. Jak im zapobiegać, jak rozpoznać, na czym polega leczenie, jakich zasad przestrzegać po udarze – na te i inne pytania odpowiedzą specjaliści z USK we Wrocławiu: lekarze, dietetyk, psycholog i farmaceuta.

 Akcja potrwa od 9:00 do 13:00. 

W trakcie jej trwania zapraszamy na wykłady w holu szpitala:

10:30 - Czynniki ryzyka i profilaktyka udaru - dr M. Zagrajek.

11:00 - Dieta w profilaktyce udaru dr M.Hurkacz.

11:30 - Psychologiczne aspekty radzenia sobie z udarem mózgu- mgr Patrycja Legieć.

Będzie można także zasięgnąć opinii specjalistów: lekarza neurologa, psychologa, farmaceuty, farmakologa klinicznego.
W czasie akcji pielęgniarki będą mierzyć ciśnienie i zakładać zeszyty samokontroli ciśnienia krwi.
Organizatorami spotkania są: Apteka Szpitalna, Klinika Neurologii oraz Ośrodek Kształcenia i Promocji.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 6