Projekty współfinansowane Ministerstwa Zdrowia
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
Flaga Godło


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na inwestycję budowlaną.

Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania: „Wykonanie rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej na potrzeby Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych – w związku z COVID-19”

Całkowita wartość zadania wynosi: 197 500,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 197 500,00 zł

Okres realizacji: 2022 r.

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie oferty leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową dzięki zastosowaniu terapii wysokoprzepływowej tlenem. Doprowadzenie tlenu do budynku, w którym zlokalizowana jest Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych zwiększy możliwości Kliniki i znacząco wpłynie na czas udzielania świadczeń dla pacjentów wymagających suplementacji tlenu. Klinika z poradnią specjalistyczną jest ponadregionalnym centrum diagnostyki i leczenia chorób infekcyjnych, gorączek nawrotowych o etiologii autozapalnej oraz niezakaźnych chorób wątroby u dzieci i młodzieży. Klinika odgrywa priorytetową rolę w Polsce w kształceniu podyplomowym lekarzy i pielęgniarek w zakresie chorób zakaźnych u dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zakażeń metodą szczepień.

W ramach przyznanej dotacji wykonane zostaną kompleksowe prace budowlane polegające na modernizacji źródła tlenu na potrzeby klinik przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a, wykonaniu rozprężalni tlenu medycznego i sieci zewnętrznej.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i niezawodności działania źródła tlenu dla instalacji tlenowej w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 2-2a. Utrzymanie odpowiedniej wydajności i ciągłości zaopatrzenia w tlen niezależnie od wielkości i zmienności poboru z instalacji, a także uniezależnienie od terminowości i szybkości wymiany butli stanowiących aktualnie źródło tlenu. Dzięki realizacji budynek zostanie wyposażony w niezawodne źródło podstawowe, rezerwowe i awaryjne.


 
Narodowa Strategia Onkologiczna

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 219,99 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 897 055,00 zł

Udział własny USK wynosi: 100 164,99 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1)robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem – 2 szt.,
2)urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki – 3 szt.,
3)multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 3 szt.,
4)mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną – 4 szt.,

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które umożliwią prowadzenie terapii pacjentów z deficytami funkcjonalnymi na skutek leczenia antynowotworowego w obrębie kończyn górnych, dolnych i tułowia oraz biofeedback elektromiograficzny i elektrostymulację dna miednicy. Zakupione urządzenia będą wykorzystane u pacjentów onkologicznych w stanach po zabiegach chirurgicznych, w stanach po chemio i radioterapii, po długotrwałym unieruchomieniu, po mastektomii, po prostatektomii, w przypadku neuropatii na skutek leczenia cytostatykami oraz u pacjentów z deficytami neurologicznymi na skutek leczenia guzów mózgu.

Pozyskany sprzęt zdecydowanie usprawni pracę personelu oraz opiekę rehabilitacyjną nad pacjentami onkologicznymi w Oddziałach Klinicznych USK oraz w opiece ambulatoryjnej.

Realizacja zadania zapewnieni najwyższą jakości rehabilitacji u pacjentów w trakcie i po leczeniu nowotworowym, co wpłynie również na znaczną poprawę jakości życia leczonych pacjentów.

 
Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii.

Nazwa programu: Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt

Całkowita wartość zadania wynosi: 298 478,16 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 264 654,67 zł

Udział własny USK wynosi: 33 823,49 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1. Analizator składu mleka – 1 szt.
2. System do znakowania próbek – 1 szt.
3. Chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną i szafę mroźną z czujnikiem temperatury – 2 szt.
4. Laktatory elektryczne – 10 szt.
5. Podgrzewacze do butelek/strzykawek – 6 szt.

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawnił pracę w Klinice Neonatologii oraz w otwartej na jej terenie jedynej w województwie dolnośląskim jednostce Banku Mleka Kobiecego - laboratorium umożliwiającym bezpieczne dzielenie się pokarmem kobiecym z najbardziej potrzebującymi noworodkami. Noworodki urodzone przedwcześnie stanowią grupę pacjentów o szczególnych potrzebach żywieniowych. Zakup analizatora składu mleka - urządzenia mierzącego zawartość makroelementów mleka oraz jego wartość energetyczną - w znaczący sposób wpłynęło na prowadzenie jak najbardziej optymalnego odżywiania, które jest jednym z kluczowych elementów terapii na Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodków. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna oraz szafa mroźna z czujnikiem temperatury posłużyły do przechowywania pozyskanego od Honorowych Dawczyń mleka oraz monitorowania warunków jego przechowywania. Mleko matki zapewnia bowiem optymalny wzrost i rozwój dziecka i ma szczególne terapeutyczne znaczenie w przypadku dzieci urodzonych przed terminem. Mamy wcześniaków wymagają szczególnej troski i opieki pod kątem stymulacji i utrzymania laktacji, aby zwiększyć szanse dziecka na otrzymanie pokarmu własnej matki. Zakup laktatorów, zwiększył dostępność sprzętu w oddziale, komfort użytkowania oraz odsetek mam karmiący własne dziecko. Podgrzewacze do butelek/ strzykawek pozwoliły na podgrzewanie pożywienia w bezpieczny i higieniczny sposób oraz ułatwiły codzienną pracę pielęgniarek i położnych.

 
Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021
Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Kliniki Neurologii.

Nazwa programu: Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Nazwa zadania: Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021

Całkowita wartość zadania wynosi: 246 240 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 243 999,22 zł

Udział własny USK wynosi: 2 240,78 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono aparat ultrasonograficzny z opcją Duplex

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt usprawni pracę w Klinice Neurologii poprzez zwiększenie dokładności i czułości dotychczas wykonywanych badań (takich jak USG tętnic dogłowowych i dopplerowska ultrasonografia przezczaszkowa), ale też poprzez zwiększenie zakresu możliwych do wykonania badań, w postaci USG nerwu wzrokowego z oceną tętnicy ocznej, USG tętnicy skroniowej oraz badania ścian naczyń oraz obrazowanie nerwów obwodowych.

 
Program badań w kierunku wykrywania raka płuc
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na realizację programu badań w kierunku wykrywania raka płuc.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Program badań w kierunku wykrywania raka płuc

Okres realizacji: lata 2021 – 2023

Całkowita wartość zadania wynosi: 361 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 361 000 zł

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
1) zwiększenie odsetka wykrywania raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
2) zwiększenie odsetka wyleczenia raka płuca (5-letnich przeżyć),
3) obniżenie umieralności na raka płuca,
4) obniżenie kosztów leczenia raka płuca w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
5) zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 2 z 3

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_423.jpg