Konkursy 2020
DZH/87/XI/2020/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/87/XI/2020/KCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ, CHIRURGII NACZYNIOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/86/XI/2020/CCHS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/86/XI/2020/CCHS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOCHIRURGII, TORAKOCHIRURGII, KARDIOLOGII ORAZ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W CENTRUM CHORÓB SERCA, W TYM: W KLINICE CHIRURGII SERCA, KLINICE CHORÓB SERCA, PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII, PRACOWNI HEMODYNAMIKI, ZAKŁADZIE OBRAZAOWANIA CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/85/XI/2020/KD

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/85/XI/2020/KD

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ W KLINICE DERMATOLOGII, WENEROLOGII I ALERGOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/84/XI/2020/KGP1

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/84/XI/2020/KGP1

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, NEONATOLOGII LUB BEZ SPECJALIZACJI W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA - ODDZIAŁ KLINICZY NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/83/XI/2020/KO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/83/XI/2020/KO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU OKULISTYKI W KLINICE OKULISTYKI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/82/XI/2020/KNU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/82/XI/2020/KNU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE NEUROLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/81/XI/2020/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/81/XI/2020/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, NOENATOLOGII I NEUROLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ PSYCHOLOGA W KLINICE NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/80/XI/2020/KP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/80/XI/2020/KP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII I GASTROENTEROLOGII W KLINICE PEDIATRII, GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/79/XI/2020/KO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/79/XI/2020/KO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W KLINICE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160H/M-C, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/78/XI/2020/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/78/XI/2020/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGI OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY. KOORDYNACJA PRACOWNII.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/77/XI/2020/PORADNIE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/77/XI/2020/PORADNIE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej,
Lekarza specjalistę z zakresu chorób wewnętrznych oraz pediatrii w Poradni POZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Poradni Neurologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii w Poradni Ginekologiczno – Położniczej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalistę z zakresu kardiologii w Poradni Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalistę z zakresu endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Poradni Leczenia Bólu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalistę z zakresu okulistyki w Poradni Okulistycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
Lekarza specjalistę z zakresu urologii w Poradni Urologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
Lekarza specjalistę z zakresu laryngologii w Poradni Laryngologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Lekarza specjalistę z zakresu diabetologii w Poradni Diabetologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Lekarza specjalistę z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Poradni Ortopedycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Lekarza specjalistę z zakresu hematologii w Poradni Hematologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Lekarza specjalistę z zakresu rehabilitacji leczniczej w Poradni Rehabilitacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/76/XI/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/76/XI/2020/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/75/XI/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/75/XI/2020/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 13/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

  • specjalista ds. epidemiologii


 

Szczegóły oferty
 
DPR-4/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DPR-4/2020

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na:

 

UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.

 

  

Czytaj o ogłoszeniu ...


Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Oferta cenowa na wybrane pakiety
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 - Warunki Techniczne

Załącznik 4 - Formularz ofertowyProjekt umowy

Odpowiedz zmiany w pakiecie i umowie


Rozstrzygnięcie

 
DPR-3/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DPR-3/2020

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na:

 

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH NA RZECZ PACJENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU W ZAKRESIE:


I. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ PACJENTÓW W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH STACJONARNYCH

II. REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W OŚRODKU LUB ODDZIALE DZIENNYM.

III. KARDIOLOGICZNEJ TELEREHABILITACJI HYBRYDOWEJ W RAMACH OPIEKI KOMPLEKSOWEJ PACJENTÓW PO PRZEBYTYM ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO W WARUNKACH DOMOWYCH.


 

  

Czytaj o ogłoszeniu ...


Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Projekt umowy


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert do 18.11.2020

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert do 26.11.2020

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert do 03.12.2020

Szczegółowe Warunki Konkursu zmiana terminu

Projekt umowy 25.11.2020 
DZH/74/X/2020/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/74/X/2020/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/73/X/2020/KAiIT

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/73/X/2020/KAiIT

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I PEDIATRII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – ODDZIAŁ DZIECĘCY ORAZ W KLINICE MEDYCYNY RATUNKOWEJ - SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/72/X/2020/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/72/X/2020/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

Przesunięcie terminu składania ofert
 
DZH/71/X/2020/ZR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/71/X/2020/ZR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGI OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ I PEDIATRII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/70/X/2020/KHN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/70/X/2020/KHN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU HEMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KARDIOLOGI, TRANSPLANTACJI KLINICZNEJ W KLINICE HEMATOLOGII, NOWOTWORÓW KRWI I TRANSPLANTACJI SZPIKU UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ. KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/69/X/2020/TE

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/69/X/2020/TE

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA W KLINICE CHORÓB SERCA - PRACOWNI HEMODYNAMIKI ORAZ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 12/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Jakości i Bezpieczeństwa Opieki Nad Pacjentami na stanowisko:

  • Pracownik socjalny


 

Szczegóły oferty
 
DZH/68/X/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/68/X/2020/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA WEDŁUG PAKIETÓW:

pakiet nr 1 – usługa pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 2 – usługa pielęgniarstwa operacyjnego,
pakiet nr 3 – usługa pielęgniarstwa zachowawczego dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 4 – usługa pielęgniarstwa chirurgicznego dla dorosłych i dla dzieci,
pakiet nr 5 – usługa pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego,
pakiet nr 6 – usługa pielęgniarstwa w zakresie intensywnej terapii noworodkowej (ITN)

W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Kod CPV – 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnego

Kod CPV – 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/67/X/2020/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/67/X/2020/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, ANESTEZJOLOGII, ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII, KARDIOLOGII, INTERNY, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII DZIECIĘCEJ, PEDIATRII W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy


Przesuniecie terminu

 
DZH/66/X/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/66/X/2020/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym.

Ratownika medycznego – Koordynatora Zespołu Wczesnego Reagowania - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/65/X/2020/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/65/X/2020/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarkę w zakresie opieki pielęgniarskiej w Pracowni Hemodynamiki, Dziale Diagnostyki Endoskopowej, Dziale Bloków Operacyjnych, Stacji Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz innych komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DPR-2/2020

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DPR-2/2020

 


Ogłoszenie o konkursie ofert na:

 

UDZIELANIE BADAŃ Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA RZECZ PACENTÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.

 

  

Czytaj o ogłoszeniu ...


Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Oferta cenowa na wybrane pakiety
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 - Warunki Techniczne

Załącznik 4 - Formularz ofertowy

 

Projekt umowy


Odpowiedzi na pytania 15.10.2020


Informacja o rozstrzygnięciu.


 

Przesuniecie terminuSzanowni Państwo,
ze względu na panująca sytuację z Covid - 19 prosimy o nie uczestniczenie w otwarciu ofert w dniu 16.10.2020 roku.
Komisja na prośbę każdej zainteresowanej osoby przesle skany złożonych ofert. 
DZH/64/X/2020/KK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/64/X/2020/KK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - dietetyka - w zakresie ratownictwa medycznego i dietetyki w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym, profilaktyka w zakresie żywienia pacjentów kardiologicznych.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/63/X/2020/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/63/X/2020/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ I CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/62/IX/2020/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/62/IX/2020/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, ONKOLOGII I HEMATOLOGII W KLINICE TRANSPLANTOLOGII SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 115H/M-C.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 4