Projekty współfinansowane POIS


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 27.04.2023 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.11.03.00-00-0150/22-00/123/2023/467 pn. „Doposażenie i modernizacja podmiotu leczniczego w celu przystosowania do programu transplantacji serca”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, typ projektu: 4. Wsparcie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, oś priorytetowa XI REACT – EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 10 145 482,36 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 000 000,00 PLN. Projekt realizowany jest w 100% ze środków EFRR.

 

Więcej o projekcie
 
 
 
 
 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu w dniu 28 maja 2021 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.02.00-00-0208/21 pn. „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu”. Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowita wartość projektu wynosi: 29 636 517,63 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 26 394 588,00 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 22 435 399,80 PLN

Dotacja celowa: 3 959 188,20 PLN

Więcej o projekcie
  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 11 października 2019 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0157/19 pn. "Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowita wartość projektu wynosi: 5 155 056,58 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 793 522,68 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 958 704,53 PLN

Dotacja celowa: 3 834 818,15 PLN

Więcej o Projekcie
  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 13 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0047/16 pn. "Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 4 831 440,67 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 315 654,50 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 3 668 306,32 PLN

Dotacja celowa: 647 348,18 PLN.

Więcej o Projekcie
  
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2017 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0059/16 pn. "Podniesienie skuteczności i efektywności usług medycznych świadczonych w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku SPSK nr 1 we Wrocławiu poprzez modernizację jej infrastruktury". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 506 154,21 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 719 766,84 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 4 011 801,81 PLN

Dotacja celowa: 707 965,03 PLN.
  

Więcej o Projekcie
 


Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg