Biuro Prasowe - tel. 71 733 10 52; Rzecznik Prasowy – tel. 71 733 10 55, rzecznik@usk.wroc.pl
konferencja okulistyczna

Kontrowersje w okulistyce


 W dniach 15-17 października 2015 Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, zorganizowała V Międzynarodową Konferencję "Okulistyka-Kontrowersje". Konferencja odbyła się w formie debat, dotyczących najbardziej kontrowersyjnych tematów współczesnej okulistyki. Celem konferencji było podjęcie naukowego dyskursu, dotyczącego problemów napotykanych przez okulistów na etapie diagnozowania, kwalifikowania pacjentów do zabiegów, przeprowadzania operacji, a także opieki pooperacyjnej - to swojego rodzaju pojedynek na różne podejścia w leczeniu, podczas których, przy użyciu pilotów, uczestnicy mogli dokonywać wyborów.

 Podczas konferencji promowany był rozwój młodych lekarzy, pojawiła się także możliwość wymiany opinii z ekspertami, a w efekcie poszerzenie bazy analiz oraz publikacji naukowych. To dla Nich organizatorzy przygotowali szereg kursów, wetlabów oraz warsztatów, podczas których w bardzo przystępny sposób mogli zapoznawać się „tajemnicami” okulistyki.

 Specjaliści z Polski, Włoch i Ukrainy dzielili się swoją wiedzą, spostrzeżeniami i opiniami z ponad tysięcznym gronem słuchaczy konferencji. Wrocławskie Centrum Kongresowe gościło ponad 1200 lekarzy okulistów z całej Polski. Sesje plenarne odbywały się na kilku salach równocześnie, aby każdy z uczestników znalazł dla siebie najbardziej interesujące tematy.

 Organizatorzy Konferencji zaproponowali zagadnienia związane z chirurgią i chorobami siatkówki, problematyką jaskrową, chirurgii zaćmy a także onkologii. Tak bogaty program naukowy został przygotowany przez Panią Profesor Marta Misiuk-Hojło – Kierownika Kliniki Okulistyki USK we Wrocławiu, pomysłodawczynię konferencji, która od pięciu edycji, niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

 Okulistyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin naukowych, w zakresie diagnostyki oraz metod leczniczych – dlatego podczas konferencji uczestnicy głosowali na listę pięciu najważniejszy dokonań w tej dziedzinie. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prezesa Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Więcej informacji również na stronie konferencji www.okulistyka-kontrowersje.pl

 
Informacja prasowa

Eksperci debatują jak pokonać sepsęW dniach od 24 - 26 we wrocławskiej Hali Stulecia spotkają się światowej sławy eksperci, którzy rozpoczną dyskusję nad możliwością utworzenia narodowego programu leczenia ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Ich zdaniem sepsa, z uwagi na swoją powszechność oraz bardzo wysoką śmiertelność, wymaga równie poważnego i systemowego traktowania jak choroby układu krążenia czy nowotwory.

Sepsa – interdyscyplinarny problem medyczny

Organizatorami I Polskiego Kongresu „Pokonać Sepsę” są Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”. Kongres jest inicjatywą skierowaną przede wszystkim do środowiska medycznego, ale także do opinii publicznej. Jak pokazują aktualne dane, sepsa pomimo nowoczesnych i zaawansowanych technologii medycznych takich jak szczepionki, antybiotyki czy intensywna terapia stanowi na świecie najczęstszą przyczynę zgonów w Oddziałach Intensywnej Terapii (OIT).
Dlatego zagrożenia jakie niosą za sobą ciężkie ogólnoustrojowe zakażenia organizmu i związana z nimi śmiertelność pacjentów są przedmiotem coraz szerszego zainteresowania ze strony środowisk medycznych. Organizatorzy Kongresu szacują, że we wrześniowym wydarzeniu we Wrocławiu weźmie udział ponad 800 uczestników.
- Sepsa to interdyscyplinarny problem medyczny. Jej leczenie wykracza poza granice oddziałów intensywnej terapii i staje się problemem wielu lekarskich specjalizacji - uważa prof. dr hab. Andrzej Kübler, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu „Pokonać Sepsę”. Dlatego do udziału w nim oprócz lekarzy anestezjologów zaprosiliśmy m. in. chirurgów, kardiologów, pediatrów, transplantologów, specjalistów medycyny ratunkowej i medycyny rodzinnej a także mikrobiologów, diagnostów, epidemiologów oraz personel pielęgniarski.


W poszukiwaniu skutecznych rozwiązań

Organizatorzy Kongresu planują szerokie ujęcie problemu „medycyny zakażeń” w aspekcie ciężkich zakażeń ogólnoustrojowych. Podczas sesji naukowych omówione zostaną podstawowe problemy diagnostyki i leczenia ciężkiej sepsy. W programie wydarzenia znalazła się m. in. sesja warsztatowa Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, którą poprowadzi prof. Waleria Hryniewicz przedstawiając korzyści oraz ryzyka związane z leczeniem antybiotykami ciężkiej sepsy. W ramach sesji plenarnej poświęconej zagadnieniom biologii ciężkiej sepsy, wykład na temat mechanizmów biochemicznych związanych z procesem septycznym przedstawi prof. Andrzej Dżugaj, mechanizmy obronne drobnoustrojów omówi prof. Anna Przondo-Mordarska, a aktualne zagrożenia związane z ogólnoustrojowymi zakażeniami wirusowymi zaprezentuje prof. Andrzej Gładysz.
Oprócz zagadnień typowo medycznych w programie zaplanowano także sesję z udziałem specjalistów medycyny sądowej i prawników. Będzie ona dotyczyły kwestii etycznych i prawnych związanych z terapią sepsy takich jak błędy w leczeniu ciężkiej sepsy i ich następstwa czy praktyka postępowania przy nieskuteczności podtrzymywania czynności narządów u pacjentów leczonych w OIT.
- Interdyscyplinarna debata jest wręcz niezbędna dla wytyczenia właściwej strategii postępowania w przypadkach sepsy. Chcemy promować i wdrażać systemy wczesnego rozpoznawania oraz zapewnienia jak najszybszego intensywnego leczenia, dzięki czemu mamy nadzieję na odwrócenie tragicznego trendu zmniejszając odsetek śmiertelności. Bieżąca ocena ilu pacjentów ma objawy sepsy, oraz dlaczego i ilu z tego powodu umiera, pozwoli ustalić strategię postępowania i zoptymalizować wyniki leczenia tego zespołu chorobowego – dodaje prof. Andrzej Kübler.

Więcej informacji o I Polskim Kongresie „Pokonać Sepsę” znajduje się na stronie wydarzenia www.sepsa2015.pl oraz na stronie portalu www.pokonacsepse.pl

 
Przylądek Nadziei

Przylądek Nadziei - nowoczesne centrum onkologii dla dzieci już otwarty


Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej ponownie wraca w struktury Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Nowa siedziba kliniki mieści się przy ul. Borowskiej. W poniedziałek 7 września oficjalnie otwarto placówkę. Pierwsi pacjenci pojawią się w Przylądku na początku października. Budowa nowej placówki była koniecznością z uwagi na zły stan techniczny budynku, w którym obecnie mieści się klinika przy ul. Bujwida. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. W klinice powstało wysokiej klasy laboratorium oraz nowoczesne pracownie inżynierii przeszczepu. Placówkę wyposażono w 76 łóżek, a oddział dzienny zyskał 10 miejsc. Sale chorych będą jedno- i dwuosobowe z łazienką, wyposażone w dodatkowe łóżka dla rodziców. W placówce będą także świetlica oraz sala doświadczania świata (metoda nowoczesnej rehabilitacji – stymulacja światłem i dotykiem). Niewątpliwym udogodnieniem jest hotel dla opiekunów i dzieci, które nie wymagają hospitalizacji. Dzieci mają do dyspozycji dużą salę lekcyjną, w której będą uczyć się w przyjaznych warunkach. Planowane jest również wprowadzenie systemu wirtualnej edukacji, dzięki któremu część dzieci będzie mogła się uczyć, nie opuszczając pokoju. - Budynek Przylądka Nadziei jest ściśle zintegrowany z całym systemem Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – mówi Piotr Pobrotyn, dyrektor USK. - Teraz mali pacjenci będą mogli korzystać z całej infrastruktury szpitala przy ul. Borowskiej: usług specjalistycznych znajdujących się w 10 połączonych budynkach kampusu. Budowa nowej kliniki – Przylądka Nadziei - kosztowała ponad 100 milionów złotych, 85 mln to środki jakie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu pozyskał z Unii Europejskiej, 15 milionów przekazało Ministerstwo Zdrowia, 10 milionów pochodzi z Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. - Podziękowania oraz słowa wielkiego uznania należą się wielu osobom. Ja pragnę z całego serca podziękować pracownikom Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, którzy bezinteresownie zaangażowali się w pracę dla tej wspaniałej idei – mówi Piotr Pobrotyn. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu pod kierownictwem prof. Alicji Chybickiej jest wiodącym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Przeprowadza się tu ponad połowę wszystkich operacji transplantacji szpiku dokonywanych na terenie kraju. Rocznie pod opieką kliniki przebywają ponad dwa tysiące pacjentów.


 

 
USK i Szpital w Trzebnicy

Informacja prasowa


Pierwszy krok do połączenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
ze Szpitalem im.  Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy


W dniu 11 czerwca (czwartek)  o godzinie 11 w Sali Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zostanie podpisany list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stanowiącym podmiot tworzący Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, a Starostwem Powiatowym w Trzebnicy stanowiącym podmiot tworzący Szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Intencją podpisanego listu jest chęć podjęcia przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Trzebnicy współpracy w celu połączenia Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

- Dążymy do podniesienia naszego potencjału naukowo-dydaktycznego, mamy na względzie przede wszystkim dobro społeczności mieszkańców powiatu trzebnickiego oraz województwa dolnośląskiego, chcemy zapewnić świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie – podsumowuje Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof.  dr  hab. Marek Ziętek, inicjator współpracy.

Jest to dopiero pierwszy krok do współpracy, dalsze decyzje co do jej kontynuacji zostaną podjęte po zakończeniu prac zespołów roboczych każdej ze stron. Celem wypracowanych stanowisk zespołów roboczych będzie odpowiedź na pytanie czy i w jakiej formie będzie to możliwe.

- Zależy nam na bardziej racjonalnym i skutecznym wykorzystaniu możliwości organizacyjnych i finansowych zarówno Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy jak i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – wspólnie podkreślają zarówno Dyrektor Piotr Pobrotyn – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, jak i Piotr Dytko, dyrektor Szpitala św. Jadwigi Śląskiej.


Wśród argumentów przemawiających za podjęciem tej współpracy wymienić można m.in. zwiększenie bazy klinicznej dla prowadzonej przez Uniwersytet działalności naukowej i dydaktyki przeddyplomowej, rozszerzenie możliwości USK w zakresie prowadzenia praktyk dla studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest to także zwiększenie możliwości powstałej z konsolidacji jednostki do zmian w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych populacji Dolnego Śląska określonych w mapach potrzeb zdrowotnych oraz przyspieszenie strategicznego kierunku rozwoju USK w obszarze transplantologii poprzez wykorzystanie bazy, zasobów ludzkich szpitala w Trzebnicy w zakresie transplantacji kończyn.

 

Monika Kowalska

Rzecznik Prasowy USK

 

 
Laureaci Travelerów

Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow laureatami Travelerów


TRAVELERY to najbardziej prestiżowe nagrody podróżnicze w Polsce. Redakcja miesięcznika National Geographic Traveler już po raz dziewiąty wyróżniła polskich podróżników, odkrywców, naukowców i pisarzy.


Grand Prix otrzymał Aleksander Doba, który jako pierwszy w historii przepłynął Atlantyk kajakiem od jednego kontynentu do drugiego: z Afryki do Ameryki Południowej. Za swoje osiągnięcia zdobył również tytuł podróżnika roku 2015 w międzynarodowym plebiscycie amerykańskiego magazynu National Geographic.


Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w Warszawie 25 maja br.


Wyróżnienie w kategorii NAUKOWE OSIĄGNIĘCIE ROKU, przyznane zostało za pierwsza na świecie udaną rekonstrukcję rdzenia kręgowego za pomocą glejowych komórek węchowych. Prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego odebrali ją z rąk Martyny Wojciechowskiej, redaktor naczelnej polskiej edycji National Geographic.


O operacji wrocławskich neurochirurgów mówił w 2014 r. cały świat. Pacjent z przerwanym rdzeniem kręgowym dzięki pionierskiemu przeszczepowi stanął na nogach i odzyskał w nich czucie. Dało to nadzieję innym ofiarom paraliżu, choć tylko nieliczne przypadki kwalifikują się do tej terapii.


Pozostali nominowani w tej kategorii to:
Dr Błażej Błażejowski i pośmiertnie dr Adrian Kin – Odkrycie skamieniałości przodka skrzypłoczy sprzed 148 mln lat
Tomasz Bednarz z zespołem z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – Opracowanie metody dokumentacji wraków w 3D
Olga Malinkiewicz< – Opracowanie taniego sposobu produkcji perowskitów do ogniw słonecznych
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Centrum Badań Kosmicznych PAN – Współudział w sukcesie misji sondy Rosetta.


Więcej na temat nagrody w czerwcowym numerze National Geographic Travelera.
http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/pokaz/znamy-zwyciezcow-9-edycji-travelerow/


 
Raport Komisji ds.oceny przyczyn i zapobieżeniu następstw błędu medycznego
 

Raport

 

Zakończyły się prace komisji ds. oceny przyczyn i zapobieżeniu następstw błędu medycznego w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej USK


Przedmiotem prac komisji była analiza przyczyn popełnionego błędu medycznego polegającego na wycięciu choremu z chorobą nowotworową nerki zdrowej zamiast nerki z nowotworem. Komisja zapoznała się z całością dostępnej dokumentacji medycznej oraz przesłuchała zespół operacyjny z głównym operatorem.

Na podstawie tych informacji Komisja stwierdziła m.in.

1. Popełniono ewidentny błąd medyczny usuwając nerkę prawą (zdrową) zamiast lewej z guzem nowotworowym.

2. Wykonane przed zabiegiem badanie tomograficzne wykazało obecność guza nowotworowego w „nerce lewej”. Operator nie zapoznał się z tym wynikiem w okresie poprzedzającym zabieg i nie zweryfikował rozpoznania innymi badaniami. Jest to główna przyczyna pomyłki i ewidentne złamanie procedur.


W czasie opisywanego zabiegu doszło do błędu medycznego, który naraził pacjenta na utratę zdrowia, błędu, który ma szansę być naprawiony. Lekarz operujący jest nadal zawieszony. W najbliższych tygodniach zostanie podjęta decyzja w jego sprawieMonika Kowalska
rzecznik prasowy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu

 
Oświadczenie

Oświadczenie

 

We wtorek 12 maja w USK doszło do błędu medycznego. Lekarz operator podczas usuwania guza nerki u 57 letniego mężczyzny zamiast chorego narządu usunął zdrowy.

W celu ustalenia przyczyn zdarzenia została  powołana wewnętrzna komisja ds. wyjaśnienia sprawy i przeanalizowania realizacji procedur. Po zebraniu dodatkowych danych o przebiegu zdarzenia niezwłocznie poinformujemy prokuraturę.

Sprawa została zgłoszona do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Do czasu zakończenia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia członkowie zespołu  operującego zostali zawieszeni w wykonywaniu zabiegów medycznych.

Działania szpitala są teraz skoncentrowane na zminimalizowaniu szkód zdrowotnych pacjenta oraz wyeliminowania ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.  Pacjent został niezwłocznie poinformowany o zdarzeniu oraz o dalszym postępowaniu. Chory będzie ponownie operowany w poniedziałek po odpowiednim przygotowaniu, celem zabiegu będzie zachowanie funkcji nerki.


Monika Kowalska
rzecznik prasowy
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu

 
USK będzie przeszczepiał rękę

USK będzie przeszczepiał rękę


Ministerstwo Zdrowia udzieliło pozwolenia na przechowywanie i allogenne przeszczepianie kończyny górnej. Decyzja pozostanie w mocy przez 5 lat. Została udzielona Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w ramach działalności klinik: Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki, Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej, Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej.

- Otrzymaliśmy oczekiwaną zgodę Ministerstwa Zdrowia  na przeszczepianie kończyny górnej od zmarłych dawców, mówi Bogusław Beck, zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. – Tym samym otwieramy nowy rozdział we wrocławskiej transplantologii.

Zgoda nie oznacza jednak, że szpital od razu będzie przeszczepiał ten narząd.
– Najpierw trzeba będzie przygotować odpowiednią aparaturę  medyczną i przeszkolić zespół – mówi prof. Jerzy Gosk Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK.
- W tym zakresie będziemy współpracować ze światowymi ekspertami w tej dziedzinie ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Przygotowania do pierwszego zabiegu mogą potrwać dłużej niż rok.
Replantacją, czyli przeszczepem kończyn własnych po urazach, będzie nadal zajmował się wyłącznie trzebnicki szpital).

Przeszczepy ręki należą do niezwykle rzadkich. Na całym świecie dotychczas przeszczepiono ok. 80 kończyn górnych.  9  takich przeszczepów przeprowadzili lekarze ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.
- Zdajemy sobie sprawę, że to rzadkie przeszczepy, ale już teraz zajmujemy się opieką pooperacyjną pacjentów z trzebnickiego szpitala. – Dzięki możliwości wykonywania przeszczepów w USK zapewnimy pacjentom kompleksową pomoc i ciągłość opieki w tym zakresie – podkreśla Jerzy Gosk.
- Dwa sąsiadujące ze sobą ośrodki dają większą możliwość optymalnego wykorzystania dawców – podkreśla prof. Jerzy Jabłecki ze szpitala im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. – Z naszej strony deklarujemy chęć współpracy, chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem.

USK jest wiodącym ośrodkiem na Dolnym Śląsku w zakresie przeszczepów nerek, prowadzi także aktywny program transplantacji nerek od żywych dawców.
W 2014 roku wykonano 52 przeszczepy (3 narządy pobrano od żywych dawców.
W szpitalu przeszczepiane są także wątroby. W minionym roku przeszczepy wykonano u 5 pacjentów, w tym roku przeprowadzono już 4 takie operacje.

.

 
Oświadczenie

Oświadczenie


W nawiązaniu do publikacji „120 000 złotych za złą nerkę” Gazety Wyborczej z 24.03.2015 r., w której opisane jest zdarzenie z czerwca 2010 r. pomylenia przeszczepianych nerek oświadczamy, że nieprawdą jest, że pacjenci nie zostali poinformowani o pomyłce – szpital zrobił to dobę po operacji. Po tym zdarzeniu w placówce zostały wprowadzone standardy bezpieczeństwa, które zostały określone jako wzorcowe i zalecane w całej Polsce. Obecnie szpital jest największym ośrodkiem transplantacyjnym na Dolnym Śląsku. W 2014 r. przeszczepiono 5 wątrób oraz 52 nerki. Od tamtego zdarzenia nigdy nie doszło do podobnej pomyłki.

 
Kolejny Krasnal

Kolejny krasnal we Wrocławiu


Crasnallus Ortopedicus czyli Krasnal Ortopeda 6 lutego zostanie zamontowany przed wejściem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.


Krasnal jest umieszczony na kamieniu i wspiera się o drzewo Nicolasa Andry, symbolizującego kręgosłup dziecka – od którego swą nazwę zawdzięcza ortopedia (ortos-prosty; pais –dziecko). Został wykonany z okazji 40 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – w imieniu towarzystwa podarował go szpitalowi prof. Szymon Dragan.
- Krasnal od września ubiegłego roku „zamieszkiwał” w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK. Teraz będą go mogli zobaczyć wszyscy pacjenci szpitala – mówi prof. Szymon Dragan.


Autorem krasnala jest dr hab. Bożena Kozera-Radomska

 
Pierwszy taki zabieg w USK

Pierwszy taki zabieg w USK


W dniach 9.01. - 12.01.2015 r. w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. dr hab. Andrzeja Mysiaka wykonano pierwsze w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym zabiegi tzw. krioablacji żył płucnych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Procedury te zostały przeprowadzone przez zespół lekarzy Kliniki (dr M. Dzidowski, dr hab. W. Kuliczkowski) przy udziale konsultanta krajowego ds. kardiologii prof. dr hab. Jarosława Kaźmierczaka, który tym zakresie zainicjował rozszerzenie funkcjonowania Pracowni Elektrofizjologii w Klinice Kardiologii. Uzyskiwane wymienioną metodą efekty są szczególnie ważne u określonych pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków, u których wyeliminowane nawrotów arytmii pozwala dodatkowo uniknąć uciążliwej i obarczonej powikłaniami profilaktyki przeciwzakrzepowej nastawionej na prewencję występowania potencjalnych powikłań w postaci zmian zakrzepowych; w tym niedokrwiennych udarów mózgu. To następna stosowana w ostatnim okresie w Klinice Kardiologii forma nowego leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków, po wykonywanym już wcześniej przezcewnikowym zamykaniu uszka lewego przedsionka, w którym powstają zwykle zakrzepy u tych chorych. Stanowi to również kolejny etap wprowadzania do rutynowej działalności Kliniki Kardiologii najnowocześniejszych zabiegów hemodynamicznych i elektrofizjologicznych. Wymienić przy tym należy wykonywane ostatnio przezskórne zabiegi wszczepiania zastawki aortalnej (TAVI), zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej, denerwacji tętnic nerkowych oraz usuwania uszkodzonych elektrod stymulatorowych.arch. USK

 
Wyróżnienie dla lekarzy z USK

Kolejne wyróżnienie dla lekarzy z USK

 

Miło nam poinformować, że kolegium redakcyjne i Rada Programowa „Menedżera Zdrowia” przyznała lekarzom z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu Nagrodę Specjalną konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014.

 

Członkowie Kolegium i Rady Programowej oraz Kapituły Konkursu docenili ogromne osiągnięcie polskiej nauki – innowacyjny zabieg rekonstrukcji rdzenia kręgowego.

 

W imieniu zespołu nagrodę odbiorą:

 

prof. Włodzimierz Jarmundowicz

dr Paweł Tabakow

 

Uroczysta gala odbędzie się 14 stycznia w Zamku Królewskim w Warszawie.

(***)

 

 

Dziękuję Ci Polsko

 

9 stycznia w „Dzień Dobry TVN” wyemitowany został film, który, jak podkreślił dziennikarz Marcin Sawicki – Jest jednym z najlepszych klipów promujących Polskę.

My, dodajmy od siebie – także jednym z najlepszych filmów promujących Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

 

Szwedzki lekarz Sven Larsson nakręcił go kończąc studia w Polsce. – Chciałem zrobić film, który wszyscy zapamiętają, który wywoła silne emocje, przypomni miejsca we Wrocławiu i w Polsce, które wydały mi się interesujące. Sześć lat studiów były dla mnie jak bardzo emocjonalna podróż…

 

W filmie pojawia się Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, gdzie Larsson podczas studiów medycznych odbywał praktyki. – To bardzo nowoczesna placówka. Mają kompletne wyposażenie i sprzęt taki sam, jaki mamy w Szwecji – podkreślił. – Także lekarze są bardzo, ale to bardzo dobrzy. Mają olbrzymia wiedzę, każdego możesz zapytać o wszystko…

Zobacz film

(***)

 
Informacja prasowa

Przełom we wczesnym wykrywaniu Alzheimera


(18 grudnia 2014 r. ) Wrocławscy naukowcy opracowują nową metodę wczesnego wykrywania choroby Alzheimera i monitorowania jej przebiegu. Nowatorskie badania polegają na monitorowaniu mowy i głosu. Już w ciągu roku badania mogą zostać zastosowane w praktyce. Kończą się bowiem prace nad prototypem urządzenia. Jak podkreśla prof. Tomasz Kręcicki z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, to pierwsze takie badania na świecie, które mogą okazać się przełomowe w leczeniu Alzheimera.

Kierunkiem jaki postanowili zbadać wrocławscy naukowcy była analiza głosu i mowy. W skład zespołu weszli lekarze z Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi USK pod kierunkiem prof. Tomasza Kręcickiego oraz Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem prof. Andrzeja Kiejny. Naukowców wspierali wrocławscy inżynierowie, którzy opracowali program akustyczny do badania głosu i mowy. Przebadano ponad 60 pacjentów i taką samą grupę osób zdrowych. Wstępne wyniki wskazują, że analiza głosu może być obiektywnym wskaźnikiem początku choroby jak również wykładnikiem postępów w jej leczeniu.

- Pacjenci z choroba Alzheimera często mówią szeptem, mają trudności ze sformułowaniem zdań i mały zasób słownictwa – mówi prof. Tomasz Kręcicki. – Dlatego zdecydowaliśmy się na 24 godz. monitorowanie ich mowy. Posłuży do tego specjalnie skonstruowany mikrofon. To ważne badanie, bo pacjenci chorzy na Alzheimera często nie odzywają się przez cały dzień lub wypowiadają pojedyncze słowa. Jak podkreśla prof. Kręcicki po leczeniu pacjenta i odpowiedniej rehabilitacji jego aktywność znacznie wzrasta – poprawę będzie można także ocenić wykorzystując urządzenie akustyczne.

Ale na tym nie koniec wrocławscy naukowcy badając kolejne narządy zmysłów rozpoczęli niedawno nowe badania tym razem wzroku. We współpracy z prof. Martą Misiuk-Hojło z Kliniki Okulistyki USK prowadzone są badania pupilometryczne – ruchów źrenicy z zastosowaniem urządzenia, które opracowali naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.

W wyniku prowadzonych prac powstanie narzędzie, dzięki któremu również będzie można wykryć wczesne stadium Alzheimera.
- Nie wiemy, która metoda okaże się skuteczniejsza badanie mowy czy wzroku – ważne jest, by można było przyśpieszyć fazę wykrywania chorób otępiennych i ocenić postępy w ich leczeniu – mówi prof. Kręcicki.

Jednym z największych współczesnych problemów medycznych są schorzenia związane z rozwojem cywilizacji. Bardzo przedłuża się długość życia, w niektórych krajach przekracza 80 lat. W związku z tym dużym problemem stają się zespoły otępienne, które zdarzają się głownie osobom starszym. Przyczyna tych schorzeń jest bardzo złożona mogą być to zmiany naczyniowe np. w formie udarów, które nawet klinicznie nie są rozpoznawane, po latach takie zmiany naczyniowe w mózgu się kumulują i mogą prowadzić do zespołów otępiennych, a klasycznym przykładem takich schorzeń jest choroba Alzheimera, która zwykle we wczesnej fazie nie jest zauważana przez otoczenie. Takie wczesne stadium choroby jest określane jako niewielkie zaburzenia poznawcze. Diagnostykę prowadzą lekarze psychiatrzy na bazie testów neuropsychologiczne. Na tej podstawie lekarz wydaje opinię do jakiego stopnia takie zaburzenia są nasilone. Testy te są niestety subiektywne. Naukowcy od dawna poszukują metody badania, która pozwoli w sposób obiektywny oceniać stadium zaawansowania choroby i monitorować jej przebieg.


Choroba Alzheimera

To jedna z najczęstszych postaci otępienia, postępująca choroba neurodegeneracyjna prowadząca do śmierci pacjenta. Choroba została opisana po raz pierwszy w 1906 roku przez niemieckiego neuropatologia Aloisa Alzheimera. Pierwszymi objawami tej choroby są ubytki pamięci oraz zaburzenia funkcji wykonawczych. Występuje najczęściej u osób po 65 roku życia nie mniej jednak opisywane są przypadki występowania tej choroby w młodszym wieku. Częściej chorują kobiety. W badaniach ustalono współczynnik zapadalności na otępienia 10-15 na 1000 osobolat z czego 5-8 stanowi postać Choroby Alzheimera. Współczynnik ten zwiększa się dwukrotnie na każde pięć lat po 65 roku życia. Światowa organizacja Zdrowia szacuje że w 2015 roku 0,441% ludności na świecie to jest ok. 26 milionów będzie cierpiało na otępienie a liczba ta w 2030 wzrośnie do 0,556%. Jedynym dostępnym leczeniem jest leczenie objawowe. Obecnie nie ma swoistych badań pozwalających wcześnie zdiagnozować chorobę. Rozpoznanie ustala się na podstawie historii choroby wywiadu rodzinnego oraz poprzez wykluczenie innych patologii za pomocą badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Naukowcy na świecie wskazują łagodne zaburzenia funkcji poznawczych (z ang. MCI - mild cognitive impairment) jako stan przejściowy pomiędzy procesem starzenia a otępieniem. Postawienie diagnozy na tym etapie choroby pozwala na szybsze wdrożenie leczenia co znacznie poprawia rokowanie dla takiego pacjenta. Badania dowiodły że wraz z postępowaniem choroby widoczne są zmiany w głosie, upośledzenie słuchu, wzroku, węchu oraz zaburzenia równowagi. Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi wraz z Kliniką Psychiatrii prowadzą innowacyjne badania analizy głosu u pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera. Za pomocą autorskiego specjalnie zaprojektowanego przez firmę Diagnova oprogramowania komputerowego oraz zestawu mikrofonów i narzędzi do rejestracji dźwięku nagrywany i analizowany jest głos pacjentów. Stworzone zostały specjalne polecenia głosowe pozwalające porównać głos osób zdrowych tzw. grupy kontrolnej oraz grupy chorych. Istnieje duża szansa że porównanie wyników powyższych badań pozwoli ustalić jakie konkretne zmiany zachodzą w głosie osób z otępieniem oraz pozwolą stworzyć specyficzne narzędzie do wczesnej diagnostyki. Jak już wcześniej wspomniano takie narzędzie w rękach lekarza znacznie przyspieszy rozpoznanie choroby, umożliwi wdrożenie wczesnego leczenia i znacznie poprawi rokowanie. W przygotowaniu są także badania analizy zmian w narządach zmysłów takich jak wzrok, słuch, węch i równowaga.

 
Akcja profilaktyczna w USK

21.11.2014r.


Akcja profilaktyczna w USK


500 badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykona do końca 2014 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne – finansuje je Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej. Jego adresatem są osoby bez objawów chorobowych*.

Do badań kwalifikują się osoby w wieku:
- 50-65 lat,
- 40-65 lat, których rodzice rodzeństwo lub dzieci chorowały na to schorzenie,

Do programu nie kwalifikują się osoby, które miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem:
tel. 71 733 16 57,
tel. 71 733 12 12
lub osobiście: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, budynek J1.


*Objawy raka jelita grubego:

  • polipy jelita grubego;
  • krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego;
  • zmiana rytmu wypróżnień (zaparcia, biegunki, ołówkowate stolce);
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza;
  • zapalne jelit.

 
 
Spotkanie z prezydentami

20.11.2014r.


Spotkanie z prezydentami Polski i Bułgarii


We wtorek 18 listopada prof. Włodzimierz Jarmundowicz oraz dr Paweł Tabakow byli honorowymi gośćmi na uroczystej kolacji z udziałem prezydentów Polski i Bułgarii. Bronisław Komorowski podkreślał, że z wielkim zainteresowaniem śledzi osiągnięcia zespołu z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest zadowolony tym bardziej, że praca wrocławskich lekarzy wpisuje się w okres znakomitej prosperity - 25 lecia wolnej Polski.

Rosen Plewneliew, prezydent Bułgarii podkreślił, że cała Bułgaria jest dumna z tego, że ich rodak dr Paweł Tabakow jest kierownikiem naukowym zespołu, który ma tak ważne osiągnięcia w medycynie. Obaj prezydenci byli usatysfakcjonowani, że mogli osobiście poznać wrocławskich neurochirurgów.

 fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP

 fot. Wojciech Grzedzinski/KPRP

 
Film BBC w TVP2

17.11.2014r.


Film BBC w TVP2


W poniedziałek 17 listopada o godz. 22.55 TVP 2 wyemituje film BBC o leczeniu eksperymentalnym komórkami gleju węchowego, jaki został zrealizowany w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.
 
Gratulacje dla zespołu z Borowskiej
 

28.10.2014r.


Gratulacje dla zespołu z Borowskiej Sukces neurochirurgów z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dostrzegł nie tylko cały medyczny świat, ale także politycy wśród nich sam prezydent Bronisław Komorowski, który na ręce prof. Włodzimierza Jarmundowicza skierował podziękowania:

„Dziękuję Państwu za rozsławienie polskiej nauki, za umocnienie dobrego imienia Polski w świecie. Za dostarczenie w ćwierćwiecze wolności kolejnego świadectwa, że polscy specjaliści zapisują się swoimi dokonaniami wśród znaczących procesów współczesnej cywilizacji.
 Proszę przyjąć życzenia kolejnych znakomitych osiągnięć medycznych.
 Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski”
Link do pełnej treści listu.
Gratulacje przekazała także prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.   

 
The walk again

27.10.2014r.


The walk again


Za zgodą telewizji BBC umieszczamy link do filmu „The walk again” wyemitowanego we wtorek 21 października w programie „Panorama” stacji BBC One.

Zdjęcia do reportażu powstały w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wiosną tego roku. Jego bohaterem jest 40-letni Dariusz Fidyk, któremu cztery lata temu napastnik nożem uszkodził rdzeń kręgowy. Pionierską terapię opracowali neurochirurdzy z USK we Wrocławiu prof. Włodzimierz Jarmundowicz i dr Paweł Tabakow.

Osoby zainteresowane emisją filmu proszone są o kontakt pod nr tel. 662 232 599.
http://vimeo.com/109814920
Hasło: pan0rama


 
MATERIAŁY Z KONFERENCJI

MATERIAŁY Z KONFERENCJI


Materiały prasowe na temat eksperymentalnej terapii komórkowej zastosowanej u pacjenta z całkowitym przerwaniem rdzenia kręgowego
W razie pytań proszę o kontakt:
Monika Kowalska
rzecznik prasowy
tel. 662 232 599
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 
Nadzwyczajna operacja

21.10.2014r.


Nadzwyczajna operacja


Na pierwszych stronach światowych dzienników znajdziemy dzisiaj informację o sukcesie współpracy polsko-angielskich naukowców. Wśród nich wymieniani są pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

We wtorek, 21 października w telewizji BBC One w programie „Panorama”, o godzinie 23.35 ukaże się godzinny film o wynikach ich eksperymentalnej terapii komórkowej zastosowanej u pacjenta z całkowitym przerwaniem rdzenia kręgowego.

Pacjent został zoperowany autorską metodą polegającą na przeszczepie własnych komórek gleju węchowego połączoną z rekonstrukcją rdzenia nerwu wszczepami z nerwów obwodowych.

Metoda eksperymentalnej terapii komórkowej opracowana została w kierowanym przez prof. Włodzimierza Jarmundowicza oraz dr Pawła Tabakowa interdyscyplinarnym zespole lekarzy z kliniki neurochirurgii USK we Wrocławiu oraz instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Podczas prowadzonych badań zespół polski aktywnie współpracował z zespołem naukowców University College London kierowanym przez prof. Geoffrey’a Raismana, światowej klasy naukowca, który jest uważany za odkrywcę właściwości naprawczych komórek gleju węchowego.

- Od 12 lat prowadzimy badania nad możliwością uzyskania pomocy pacjentom z całkowitym uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy do końca życia są skazani na wózek inwalidzki – mówi dr Paweł Tabakow. – Wynika to z powszechnie panującego poglądu w medycynie, że nie jest możliwe uzyskanie regeneracji włókien nerwowych w rdzeniu kręgowym u człowieka.

Bohaterem filmu jest czwarty z siedmiu pacjentów u których stopniowo stosowano tą pionierską terapię. Wcześniej zaobserwowano u niego nieomal całkowite przerwanie rdzenia kręgowego w wyniku urazu nożem. Intensywna półtoraroczna rehabilitacja przedoperacyjna nie przyniosła żadnej poprawy. Dlatego w USK podjęto ryzyko zastosowania w jego leczeniu, po raz pierwszy na świecie, terapii opartej na komórkach glejowych pobranych z opuszki węchowej pacjenta, która jest fragmentem mózgu.

Dzięki temu, zespołowi udało się potwierdzić możliwość regeneracji rdzenia kręgowego człowieka. Terapia spowodowała częściowy powrót czucia i ruchu w nogach. Obecnie pacjent może samodzielnie poruszać się w szynach wspomagających stawy. Jest nadal rehabilitowany. Z miesiąca na miesiąc jego stan ulega dalsze poprawie.

- Uzyskane optymistyczne wyniki leczenia zachęcają nas do leczenia kolejnych pacjentów przy użyciu tej metody – mówi prof. Włodzimierz Jarmundowicz, kierownik Kliniki Neurochirurgii USK we Wrocławiu. - Należy jednak pamiętać, że to początek długiej i trudnej drogi, w której trzeba będzie udowodnić, że ta terapia przyniesie efekt u kolejnych pacjentów z podobnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego.

- Wyniki Pracy Wrocławskiego Zespołu Neurochirurgów zostały także dziś opublikowane w renomowanym czasopiśmie medycznym Cell Transplantation w USA – mówi dr Wojciech Fortuna z Instytutu Immunologii PAN oraz z kliniki Neurochirurgii USK. - Zostały także pozytywnie ocenione przez niezależnego eksperta w dziedzinie leczenie urazów rdzenia kręgowego u ludzi, Prof. Wagiha El Masri z Wielkiej Brytanii.

Film od północy będzie w Internecie:
www.bbc.co.uk/programmes/b006t14n/episodes/guide
Informacja w tej sprawie ukazała się także na stronie BBC oraz w dzienniku Independent.
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 7

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg