DZH/91/XII/2015/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/91/XII/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 
LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORKAOCHIRURGII NA ODDZIALE TORAKOCHIRURGII W KLINICE CHIRURGII SERCA ORAZ DODATKOWO W INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 159 godz. / m-c., gotowość do udzielania świadczeń.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy