DZH/87/XII/2015/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/87/XII/2015/KCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. PEŁNOMOCNIK DYREKOTRA DS. TRANSPLANTOLOGII Z WYMAGANĄ SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE TRANSPLANTOLOGII I CHIRURGII NACZYNIOWEJ. PRACA W KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 30 godz. / m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy