DZH/42/VII/2015/KLR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/42/VII/2015/KLR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œświadczeń zdrowotnych, których wartość‡ przekracza wyrażonej w zł‚otych równowartoś›ci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA REUMATOLOG - REALIZOWANE W KLINICE REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy i dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogł‚oszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załą…cznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załą…cznik 2 - Dane Oferenta
Załą…cznik 3 - Oś›wiadczenie Oferenta
Załą…cznik 4 - Wzór umowy