Konkurs 16/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/IV/2015/KLN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII – ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne



Dodatkowa informacja z dnia 09.04.2015r.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta