Klinika Neonatologii


Kierownik Kliniki prof.dr hab.med Barbara Królak-Olejnik
Oddziały Oddział Fizjologii Noworodka
Oddział Patologii Noworodka
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, IV piętro


< td> (71) 733-1504
Kontakt Telefon
Sekretariat (71) 733-1500
Sekretariat medyczny (71) 733-1504
Sekretariat - FAX (71) 733-1509

Dyżurka lekarska:
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

(71) 733-1527
Oddział Patologii Noworodka (71) 733-1530
Oddział Fizjologii Noworodka(71) 733-1526

Dyżurka Pielęgniarek : (71) 733-1544
Pielęgniarka Oddziałowa: (71) 733-1506
Bank Mleka Kobiecego: (71) 733-1515
Poradnia Neonatologiczna: (71) 733-1626


prof.dr hab.med Barbara Królak-Olejnik
Kierownik Kliniki
 

Informaje dla rodzica

Regulamin Kliniki NeonatologiiKlinika Neonatologii liczy 46 łóżek i w jej skład wchodzą trzy oddziały :

12 stanowiskowy ODZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

W oddziale tym znajduje się wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny w tym inkubatory hybrydowe, zamknięte i otwarte, sprzęt monitorujący oraz wspomagający i zastępujący niewydolny oddech noworodka. Posiadamy respiratory do konwencjonalnej wentylacji ciśnieniowej i objętościowej również z autoregulacją podaży tlenu, a także możliwością wentylacji oscylacyjnej . Aparatura do terapii oddechowej z zastosowaniem tlenku azotu pozwala na leczenie noworodków z objawami nadciśnienia płucnego umożliwia również stabilizację przedoperacyjną dzieci z przepukliną przeponową. Noworodki z objawami ciężkiego niedotlenienia okołoporodowego leczone są z zastosowaniem hipotermii leczniczej. Pacjentami oddziału są w zdecydowanej większości noworodki urodzone przedwcześnie, dzieci urodzone w stanie ciężkim bądź dzieci z poważnymi wadami wrodzonymi. Rocznie około 200 noworodków, w tym ok. 150 z masą ciała < 2000g.

ODDZIAŁ PATOLOGII NOWORODKA

Do Oddziału Patologii Noworodka przyjmowane są dzieci wymagające obserwacji, monitorowania, diagnostyki bądź leczenia urodzone zarówno w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym jak również w szpitalach o niższym stopniu referencyjności z województwa dolnośląskiego oraz województw ościennych. Szczególnie zajmujemy się diagnostyką i leczeniem wrodzonych rzadkich schorzeń metabolicznych, zakażeń wewnątrzmacicznych z grupy TORCH, wrodzonych wad rozwojowych. Hospitalizujemy również noworodki z przewlekającą się hiperbilirubinemią w celu pełnej diagnostyki i leczenia. Promujemy karmienie naturalne i wpieramy mamy w karmieniu piersią. W miarę możliwości staramy się aby mama karmiąca piersią była hospitalizowana razem z dzieckiem. Posiadamy nowoczesną aparaturę monitorującą, a także diagnostyczną do badań USG, NIRS, aEEG i EEG oraz we współpracy z Zakładem Radiologii możliwość wykonania TK i MRI. Współpracujemy z Oddziałem Nefrologii Pediatrycznej, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Neurochirurgii, Kardiologii Dziecięcej, Chirurgii Dziecięcej i Urologii, Laryngologii Dziecięcej, Okulistyki. Dysponujemy możliwością wykonywania badań genetycznych we współpracy z Katedrą i Zakładem Genetyki we Wrocławiu oraz metabolicznych we współpracy z Laboratorium Badań Metabolicznych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

ODDZIAŁ FIZJOLOGII NOWORODKA

z salą wzmożonego nadzoru (sala przeznaczona do obserwacji położnic i noworodków we wczesnym okresie po zabiegu cięcia cesarskiego)
Noworodki w stanie dobrym, wydolne krążeniowo-oddechowo, o prawidłowej przebiegającej adaptacji do życia pozamacicznego, urodzone siłami natury bądź drogą cięcia cesarskiego przebywają na salach razem z mamą. Oddział działa według systemu rooming-in, czyli całodobowego pobytu noworodka na sali z matką. W ramach takiej opieki możliwe jest również wykonanie niektórych procedur np. fototerapii stosowanej w leczeniu żółtaczki noworodkowej. System nieprzerwanej obecności matki z dzieckiem "rooming-in" sprzyja karmieniu naturalnemu zgodnie z wdrażanym programem "10 kroków do udanego karmienia piersią". Dysponujemy sprzętem do stymulacji i wspomagania laktacji. Profesjonalnych porad laktacyjnych udzielają certyfikowani doradcy laktacyjni.Poradnia Neonatologiczna
Utrzymujemy stały kontakt z pacjentami hospitalizowanymi w Klinice, szczególnie ekstremalnie małymi wcześniakami, z mnogimi wrodzonymi wadami rozwojowymi, zamartwicą urodzeniową, które mogą pozostawać pod opieką neonatologa do ukończenia 3 roku życia zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ. Nadzorujemy również i sprawujemy stałą kontrolę nad noworodkami z ciąż wysokiego ryzyka (wieloraczki, IUGR, wady). Posiadając sprzęt do nieinwazyjnej oceny poziomu bilirubiny sprawujemy nadzór nad noworodkami z hiperbilirubinemią.

Bank Mleka Kobiecego
Pozyskane mleko kobiece od dawczyń umożliwia żywienie noworodków - zwłaszcza najmniejszych i najbardziej chorych w okresie stabilizacji laktacji u matki - mleka swoistego gatunkowo. Wdrożenie procedur obowiązujących w Bankach na całym świecie oraz promocja karmienia naturalnego daje możliwość podaży każdemu dziecku podstawowego leku, którym w skojarzonej terapii jest mleko własnej matki lub z Banku Mleka Kobiecego.

Dydaktyka
Klinika Neonatologii stanowi również bazę dydaktyczną dla studentów Uniwersytetu Medycznego kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, farmakologii i zdrowia publicznego, a także dla lekarzy specjalizujących się w zakresie neonatologii, pediatrii i położnictwa. W Klinice odbywają się również staże podyplomowe dla lekarzy. Natomiast w ramach miejsc akredytacyjnych specjalizacja z neonatologii może być prowadzona na zasadzie rezydentury, stałego oddelegowania lub zatrudnienia etatowego. Lekarze specjalizujący się w neonatologii mogą również uczestniczyć w organizowanych kursach specjalizacyjnych CMKP.Zespół Kliniki

Kierownik Kliniki

prof.dr hab.med. Barbara Królak-Olejnik

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Adiunkci:
dr med. Dorota Paluszyńska - adiunkt dydaktyczny
dr med. Monika Lachowska – adiunkt dydaktyczny
dr med. Agnieszka Szafrańska

Asystenci:
lek. Agnieszka Jalowska
dr med. Anna Szczygieł
dr med. Matylda Czosnykowska-Łukacka
lek. Ilona Korczak
lek. Stanisława Orlik-Adamska
dr med. Dorota Lisowska-Mikołajków
dr med. Karolina Barańska
lek. Marta Wieczorek-Zapłata

   
Doktoranci:
mgr Barbara Broers
lek. Izabela Lehman
lek. Karolina Karcz

Rezydenci:
lek. Izabela Czyż
lek. Alicja Dudziak
lek. Karolina Karcz
lek. Katarzyna Koszałka-Fornal
lek. Izabela Lehman
lek. Małgorzata Opalińska
lek. Barbara Tarsa

Bank Mleka Kobiecego
dr med. Matylda Czosnykowska-Łukacka
mgr poł. Lucyna Świderska
PORADNIA NEONATOLOGICZNA
dr med. Anna Szczygieł