Klinika Medycyny Ratunkowej - Szpitalny Oddział Ratunkowy


Kierownik Kliniki dr n. med. Janusz Sokołowski
Oddziały Szpitalny Oddział Ratunkowy
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek K, I piętro

Kontakt Telefon
Rejestracja (71) 733-2964
Sekretariat Medyczny (71) 733-2979


Informacje ogólne

Klinika Medycyny Ratunkowej (KMR) jest jednostką organizacyjną Katedry Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu realizującą swoje zadania naukowo – badawcze i dydaktyczne w zakresie medycyny ratunkowej.

KMR jest jednocześnie Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym (SOR) w strukturze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jest jednostką organizacyjną systemu ratownictwa medycznego i realizuje zadania usługowe wobec osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w rejonie operacyjnym Akademickiego Szpitala Klinicznego. Jako taka docelowym ogniwem tzw. „łańcucha przeżycia” - systemu ratownictwa medycznego w tym rejonie.

Zadania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego określone są w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PMR) z dnia 8 września 2006 i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 marca 2007 w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Dokumenty te definiują nagłe zagrożenie zdrowotne jako: „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”(art 3 ustawy o PMR).

Pacjent w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.
Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:


1. Ciężkim urazem:

w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.


2. Nagłym, szkodliwym wpływem środowiska:

Najczęstszą przyczyną mogą być: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp...


3. Ostrym zatruciem:

powodowanym najczęściej lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.


4. Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych:

powodowane to może być nagłą chorobą układu krążenia, układu oddechowego, centralnego układu nerwowego, przewodu pokarmowego lub ostrą infekcją.

Przejawia się najczęściej:

 • nagłym bólem w klatce piersiowej,
 • nagłymi zaburzeniami rytmu serca,
 • nagłą dusznością,
 • nagłym silnym bólem głowy,
 • nagłą utratą przytomności/zaburzeniami świadomości,
 • napadem drgawek,
 • nagłymi zaburzeniami widzenia, słuchu, czucia, mowy,
 • nagłym bólem brzucha,
 • uporczywymi masywnymi wymiotami,
 • masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego,
 • nagłym silnym krwawieniem z dróg rodnych,
 • nagłą wysoką gorączką (powyżej 39,5° C u dorosłego lub 40,5° C u dziecka).

5. Nagłym gwałtownym porodem.Czego należy się spodziewać po przybyciu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wobec osoby, która zostanie przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłosi się samodzielnie, rozwinięte zostaną poniższe działania:


1. Triage, czyli ratunkowa segregacja medyczna mająca na celu potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jeżeli u osoby zgłaszającej się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego nagłe zagrożenie zdrowotne zostanie wykluczone, przekierowuje się ją do jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie (wykaz tych jednostek poniżej). W razie potwierdzenia nagłego zagrożenia zdrowotnego oceniony będzie stopień jego ciężkości. Może on być określany jako: ciężki (kolor czerwony), umiarkowany (kolor żółty) lub lżejszy (kolor zielony). W zależności od stopnia ciężkości nagłego zagrożenia zdrowotnego pacjent przekierowany będzie do odpowiedniego obszaru zadaniowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Pacjent o najwyższym stopniu zagrożenia (grupa czerwona) znajdzie się w obszarze resuscytacjo – zabiegowym, gdzie poddany będzie zaawansowanym czynnościom reanimacyjnym. Czynności te muszą być podjęte w trybie natychmiastowym i dlatego ci pacjenci stanowią priorytet wobec innych.
U osób z umiarkowanym stopniem zagrożenia (grupa żółta), podjęte będą najpilniejsze procedury w obszarze terapii natychmiastowej SOR-u. Może to być doraźne leczenie obrażenia, jak np zaopatrzenie rany, unieruchomienie złamanej kończyny lub wspomaganie oddechu, oddech zastępczy, farmakologiczne wspomaganie krążenia, dekontaminacja wewnętrzna, ogrzewanie lub chłodzenie w zależności od rodzaju i stopnia urazu termicznego, itp.
Pacjenci o najniższym stopniu zagrożenia, (grupa zielona), przekierowani będą do obszaru konsultacyjno – obserwacyjnego. W obszarze tym, ocenę ich stanu zdrowia przeprowadzi lekarz dyżurny Oddziału Ratunkowego. W razie potrzeby wykonana zostanie w trybie doraźnym, przyłóżkowa diagnostyka biochemiczna, enzymatyczna, obrazowa lub endoskopowa, itp. W razie konieczności dokonana będzie konsultacja specjalistyczna. O ile będzie to konieczne - pacjent zostanie położony na sali obserwacyjnej, na czas niezbędny do dalszej oceny jego stanu zdrowia.


2. Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych najbardziej obciążonym dużą liczbą pacjentów jest obszar konsultacyjno – obserwacyjny. Z tego powodu czas oczekiwania pacjenta, zarówno na badanie lekarskie, wykonanie niezbędnej diagnostyki i podjęcie końcowych decyzji jest w tym obszarze najdłuższy. Może to być czas kilku lub nawet kilkunastu godzin. Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do Oddziału Ratunkowego bez istotnie ważnej potrzeby – zwiększając niepotrzebnie tłum oczekujących.

 

3. Lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma obowiązek podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów szpitalnych lub decyzję odmowy przyjęcia do oddziału osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w czasie 8 godzin od przyjęcia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

4. Lekarz oddziału ma obowiązek podjąć decyzję o hospitalizacji pacjenta w oddziale szpitalnym w czasie 2 godzin od podjęcia decyzji przez lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziału.


Kiedy nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Nieporozumieniem, wynikającym głównie z nieświadomości obywateli jest zgłaszanie się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego osób, które z powodzeniem mogą być przyjęte w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej. Do takich niepotrzebnych powodów zgłaszania się do SOR należą min.:


 • chęć uzyskania porady ogólnolekarskiej, porady specjalistycznej, porady psychologicznej, wypisanie recepty, powtórzenie recepty, uzyskanie pomocy socjalnej, zmiana opatrunków, wykonanie iniekcji, zdejmowanie szwów, zdejmowanie opatrunków gipsowych, wykonywanie badań dodatkowych, wymiana cewników, konsultacji specjalistycznych itp.
 • wykonywania badań za/lub w zastępstwie jednostek podstawowej opieki zdrowotnej. Do tych zadań przygotowane są i wykonują je w trybie dwudziestoczterogodzinnym jednostki podstawowej opieki zdrowotnej. W rejonie ASK takimi jednostkami są zakłady opieki zdrowotnej zawarte w poniższym zestawieniu.

Jednostki podstawowej opieki zdrowotnej dyżurującej w rejonie.
Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 marca 2011 roku zmieniają się miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta.

Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.

Jeśli w nocy czujesz się źle i potrzebujesz pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do ambulatorium lub zadzwoń pod wskazany poniżej numer telefonu.


Ważne !
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji.
Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu NFZ 71/ 79-79-100 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 .


LP. TU OTRZYMASZ POMOC OBSZAR
1 WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL – SPZOZ
w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12
tel. 75 / 775-22-22
Platerówka, Siekierczyn, Zawidów, Zgorzelec, Bogatynia, Pieńsk, Sulików, Węglinie
2 NZOZ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7
tel. 75 / 782-01-72
powiat lwówecki
3 SPZOZ SZPITAL WOJEWÓDZKI
w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6
tel. 75 / 753-73-35
powiat jeleniogórski, Jelenia Góra
4 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Sobótce, ul. Strzelców 2
tel. 71 / 390-39-99
Kostomłoty, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Mietków, Sobótka
5 SPZOZ - PRZYCHODNIA REJONOWA
w w Złotoryji, ul. Kwiska 1
tel. 76 / 878-31-87
powiat złotoryjski
6 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Wrocławiu, ul. Traugutta 112
tel. 71 / 342-27-86
Kobierzyce, Żórawina, Wrocław-Krzyki
7 JAWORSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.
w Jaworze, ul. Szpitalna 2
tel. 76 / 870-21-65
Jawor, Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice
8 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 2
tel. 74 / 872-92-27
Nowa Ruda, Radków
9 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Strzelinie, ul. Wrocławska 46
tel. . 71 / 326-48-41, wew. 341
powiat strzeliński
10 SPZOZ - PRZYCHODNIA MIEJSKA
w Pieszycach ul. Królowej Jadwigi 1
tel. 74 / 836-53-62
Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Łagiewniki
11 POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH - ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.
w Polkowicach, ul. Kardynała B. Kominka 7
tel. 76 / 746-08-53
Rudna, Polkowice, Przemków, Radwanice
12 POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY
w Ziębicach, ul. Kolejowa 29
tel. 74 / 819-14-39
Piława Górna, Niemcza, Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice
13 CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE MEDICUS SP. Z O.O.
w Lubinie, ul. Leśna 8
tel. 76 / 746-61-11
powiat lubiński
14 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Wrocławiu, ul. Inowrocławska 2
tel. 71 / 784-50-62
Wrocław-Stare Miasto, Wrocław-Śródmieście
15 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Górze, ul. Hirszfelda 8
tel. 65 / 543-25-55
powiat górowski
16 POLSKIE CENTRUM ZDROWIA INSTYTUT MEDYCZNY
w Wrocławiu, ul. Legnicka 61
tel. 888-606-101
Wrocław-Fabryczna
17 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4
tel. 75 / 738-02-88
powiat bolesławiecki
18 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO
w Wrocławiu, ul. Koszarowa 5
tel. 71 / 395-76-07
Długołęka, Wrocław-Psie Pole
19 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Trzebnicy ul. Kościuszki 10
tel. 507-151-933
powiat trzebnicki
20 NIEPUBLICZNY ZOZ NOXMED SP. Z O.O.
w Chojnowie, ul. Szpitalna 20
tel. 76 / 819-10-75
Chojnów, Miłkowice, Chocianów
21 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5
tel. 76 / 721-11-11
Wądroże Wielkie, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja, Legnica
22 POLSKIE CENTRUM ZDROWIA
w Środzie Śląskiej, ul. Kolejowa 16A
tel. 71 / 317-22-42
Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, Udanin
23 NZOZ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE
w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26
tel. 71 / 380-58-11
powiat wołowski
24 POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 / 776-73-02
Oleśnica, Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Syców
25 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Oławie, ul. Baczyńskiego 1
tel. 71 / 301-13-26
Oława, Domaniów, Jelcz-Laskowice, Oława, Czernica, Siechnice
26 SPZOZ POWIATOWE POGOTOWIE RATUNKOWE
w Świdnicy, Plac Wojska Polskiego 2A
tel. 74 / 851-32-32
powiat świdnicki
27 POGOTOWIE RATUNKOWE
w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 39
tel. 74 / 842-44-62
powiat wałbrzyski
28 NZOZ ŁUŻYCKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O. O.
w Lubaniu, ul. Zawidowska 4
tel. 75 / 721-39-20, wew. 300 oraz 262
Lubań, Świeradów-Zdrój, Leśna, Olszyna
29 POGOTOWIE RATUNKOWE WE WROCŁAWIU
w Miliczu, ul. Grzybowa 1
tel. 507-151-922
Cieszków, Krośnice, Milicz, Twardogóra
30 POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GÓRZE SP Z O. O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY
w Kamiennej Górze, ul. Bohaterów Getta 10
tel. 75 / 744 92-73
powiat kamiennogórski
31 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w w Dusznikach Zdroju, ul. Sprzymierzonych 11
tel. 74 / 866-93-46
Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna
32 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Kłodzku, ul. Szpitalna 1A
tel. 74 / 865-12-60
Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie
33 POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH – ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ S.A.
w Polkowicach, ul. Kardynała B. Kominka 7
tel. 76 / 746-08-65
powiat głogowski, Grębocice, Gaworzyce


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg