Klinika Okulistyki

Kierownik Kliniki prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło
Oddziały

Oddział Okulistyki

Oddział Okulistyki Dziecięcej

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, II piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736-4300

(71) 736-4309


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4380
Lekarz Dyżurny (71) 736-4380


Usługi medyczne

Klinika Okulistyki zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


Chirurgia przedniego odcinka oka

 • Chirurgia rogówki
  -przeszczepy rogówki
  -przeszczepy rąbka rogówki
  -chirurgiczne leczenie przewlekłych owrzodzeń rogówki
  -chirurgiczne zaopatrywanie zranień rogówki
 • Chirurgia soczewki
  -usuwanie soczewki metodą fakoemulsyfikacji ze wszczepem sztucznej soczewki
  -zewnątrztorebkowe usuwanie zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki (ECCE + IOL)
  -usuwanie soczewki podwichniętej/zwichniętej metodą witrektomii
  -wtórne wszczepianie soczewki metodą fiksacji rąbkowej
  -chirurgiczne usuwane zaćmy powikłanej z wszczepem sztucznej soczewki
 • Chirurgia jaskry
  -iridektomia, sklerektomia głęboka
  -operacje przetokowe (trabekulektomia lub trabekulektomia z mitomycyną)
  -wszczepianie zastawek Baerveldta
  -krioaplikacja ciała rzęskowego
 • Operacje odtwórcze przedniego odcinka oka
  -procedury operacyjne jednoczasowe złożone z procedur dotyczących chirurgii rogówki, soczewki / procedur przeciwjaskrowych

Chirurgia tylnego odcinka oka

 • Chirurgia odwarstwień siatkówki
  z zastosowaniem
  -indywidualnie dobranych metod tamponady zewnętrznej
  -lub / i tamponady wewnętrznej
 • Chirurgia szklisto-siatkówkowa
  Witrektomia przez część płaską ciała rzęskowego (pars plana vitrectomy)
  Wykonywana ze wskazań takich jak:
  -retinopatia proliferacyjna cukrzycowa
  -proliferacja szkliskowo-siatkówkowa jako powikłanie odwarstwienia siatkówki
  -otwory degeneracyjne plamki
  -krwotoki wewnątrz ciała szklistego
  -usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych
  -zapalenia infekcyjne wnętrz gałki ocznej
  -inne wskazania do witrektomii
 • Krioaplikacja obwodu siatkówki
  W stanach niedokrwiennych z wtórną neowaskularzacją
 • Procedury operacyjne złożone
  Operacje równoczasowe przedniego i tylnego odcinka (różne warianty połączeń operacji takich jak: przeszczepienie rogówki w połączeniu z usunięciem soczewki met. Fakoemulsyfikacji i wszczepem soczewki sztucznej lub/ i operacją przeciwjaskrową, w połączeniu z operacją szklistkowo-siatkówkową (witrektomia).

Szczególna specjalizacja:

 • Diagnostyka i leczenie jaskry
 • Zapalenie błony naczyniowej u dorosłych i dzieci
  Diagnostyka przyczynowa i terapia zachowawcza lub/i chirurgiczna w schorzeniach układowych, zakażeniach oraz zaburzeniach immunologicznych.

Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło


Z-ca kierownika:

dr Marek Szaliński


Zespół Kliniki
dr. Joanna Adamiec-Mroczek
dr Anna Turno-Kręcicka
dr Patrycja Krzyżanowska-Berkowska
dr Małgorzata Mulak
dr Mirosław Słowik
dr Hanna Zając-Pytrus
dr Radosław Kaczmarek
dr. Magdalena Koziorowska
lek. Anna Barć
lek. Iwona Helemejko
dr Aneta Hill-Bator
lek. Edyta Musielak
dr Maria Pomorska
dr Marcin Zieliński
dr Joanna Jakubaszko-Jabłońska

Specjalizanci
lek. Karolina Czajor
lek. Anna Fizia-Orlicz
lek. Beata Grobarek
lek. Marcin Hoffmann
lek. Agnieszka Kaniewska
lek. Anna Karasińska
lek. Anna Markuszewska
lek. Bartłomiej Markuszewski
lek. Grzegorz Nawrot
lek. Martyna Pieniążek
lek. Ziemowit Poznański
lek. Anna Wójtowiec
lek. Marcin Zieliński
lek. Krystian Kisza
lek. Artur Andrzejak
lek. Barbara Blitek
lek. Kamil Kaczorowski
lek. Katarzyna Domagalska-Jurek
lek. Małgorzata Marcinów
lek. Joanna Przeździecka-Dołyk
lek. Izabela Rubisz
lek. Katarzyna Tubek
lek. Malwina Linard Krawczyńska
lek. Magdalena WasikHistoria Kliniki

Katedra i Klinika Okulistyki w skład Akademickiego Szpitala Klinicznego weszła 1 czerwca 2011 roku uprzednio będąc jednostką Samodzielnego Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1.