Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych

i Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik Katedry i Kliniki (UMW)
Lekarz Kierujący Oddziałem (USK)
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
tel.: 71 736 40 00
Oddziały

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

Lokalizacjaul.Borowska 213, Budynek A, V piętro

KontaktTelefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736 40 00

(71) 736 40 09


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4080
Lekarz Dyżurny(71) 736-4090


Skład osobowy Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki (UMW)
Lekarz Kierujący Oddziałem (USK)

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
tel.:71 736 40 00

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem (USK)
Dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska
tel.: 71 736 40 51

Zastępca Kierownika Katedry i Kliniki (UMW)
dr hab. Adrian Doroszko, prof. nadzw. UMW
tel.: 71 736 40 00

SEKRETARIAT:
Mgr Anna Buda tel.: 71 736 40 00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mgr Jadwiga Weber tel.: 71 736 40 50
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Lekarze USK
lek. Daria Cisło tel.: 71 736 40 50
lek. Katarzyna Górska tel.: 71 736 40 53
lek. Grzegorz Pełka tel.: 71 736 40 54
dr n. med. Zbigniew Sajewicz tel.: 71 736 40 53
lek. Aneta Stachurska tel.: 71 736 40 53
dr n. med. Aleksandra Steinmetz-Beck tel.: 71 736 40 53
dr n. med. Szymon Wieczorek tel.: 71 736 40 20
dr n. med. Beata Wrona-Bąk 71 736 40 50
lek. Rusłana Żurawska tel.: 71 736 40 20

Lekarze będący nauczycielami akademickimi UMW:
dr hab. Arkadiusz Derkacz tel.: 71 736 40 95
dr hab. Rafał Poręba, prof. nadzw. UMW tel.: 71 736 40 00
prof. dr hab. Anna Skoczyńska tel.: 71 736 40 00
dr n. med. Bogusław Beck tel. 71 733 11 18
dr n. med. Jarosław Dybko 71 736 40 35
dr n. med. Anna Jodkowska tel.: 71 736 40 51
dr n. med. Helena Martynowicz tel.: 71 736 40 51
lek. Jakub Gawryś tel. 71 736 40 30
lek. Maciej Podgórski tel.: 71 736 40 54

Lekarze rezydenci – specjalizacja: choroby wewnętrzne:
lek. Maciej Bladowski tel.: 71 736 40 30
lek. Barbara Dobrowolska-Czopor tel.: 71 736 40 30
lek. Damian Gajecki tel.: 71 736 40 30
lek. Piotr Górecki tel.: 71 736 40 30
lek. Magda Grzęda tel.: 71 736 40 20
lek. Agnieszka Kuś tel.: 71 736 40 30
lek. Tomasz Matys tel.: 71 736 40 30
lek. Monika Michałek-Zrąbkowska tel.: 71 736 40 30
lek. Jakub Mochol tel. 71 736 40 30
lek. Danielle Ploch tel.: 71 736 40 30
lek. Mieszko Sąsiadowski tel.: 71 736 40 30
lek. Magdalena Skotnicka tel.: 71 736 40 30
lek. Magdalena Stępniewska tel.: 71 736 40 20
lek. Michał Studziński tel.: 71 736 40 20
lek. Paweł Torchała tel.: 71 736 40 30
lek. Bartosz Zawadzki tel.: 71 736 40 20
lek. Dominika Urbanik tel.: 71 736 40 54Historia Kliniki


Usługi medyczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej jest oddziałem pełniącym
24-godzinny ostry dyżur internistyczny oraz profilowo zajmującym się diagnostyką i leczeniem
nadciśnienia pierwotnego i wtórnego, oceną powikłań narządowych oraz leczeniem chorób współistniejących.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zespołu oraz dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych
Klinika oferuje w ramach Oddziału Nadciśnienia Tętniczego diagnostykę i leczenie w szczególności: :


 • nadciśnienia tętniczego trudnego w kontroli,
 • opornego nadciśnienia tętniczego,
 • nadciśnienia tętniczego z towarzyszącym zespołem bezdechu sennego,
 • nadciśnienia tętniczego ze współistniejącą zaawansowana miażdżycą,
 • nadciśnienia tętniczego o etiologii hormonalnej,
 • chorych z objawami chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego,
 • leczenie zachowawcze udarów niedokrwiennych mózgu, zaburzeń rytmu, zatorowości płucnej
  i przełomów nadciśnieniowych,
 • rzadkich monogenowych form nadciśnienia tętniczego.


Klinika stanowi jeden z wiodących ośrodków oferujących kompleksową diagnostykę i opiekę nad chorymi
z ww. formami nadciśnienia tętniczego.
Dodatkowo – w ramach kontraktu kardiologicznego – Klinika świadczy pełnoprofilową diagnostykę
i zachowawcze leczenie w zakresie kardiologii nieinterwencyjnej
– m.in. choroby wieńcowej, migotania przedsionków, zatorowości płucnej, chorób naczyń obwodowych.

Profil działalności prowadzonej w klinice w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych obejmuje m.in.:

 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy,
 • kompleksową diagnostykę, optymalizację terapii i ocenę powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu
  przewlekłej choroby nerek,
 • diagnostykę i leczenie zmian w układzie sercowo naczyniowym w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej,
 • zmian w układzie sercowo-naczyniowym będących następstwem jatrogennych działa,
  zwłaszcza onkologicznego leczenia chemioterapeutycznego,
 • kompleksowej diagnostyki i badań przesiewowych z zakresu hemato-onkologii i onkologii klinicznej,
 • konsultacji internistycznych i kardiologicznych przed zabiegami nie-kardiochirurgicznymi,
 • zasad kontroli i leczenia chorych w okresie pooperacyjnym,
 • promocji zdrowia, prewencji pierwotnej i wtórnej chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • internistycznej opieki paliatywnej.

Posiadane pracownie i możliwości diagnostyczne oraz lecznicze obejmują:

55-łóżkowy oddział prowadzący diagnostykę i leczenie większości chorób wewnętrznych
w oparciu o możliwości diagnostyczne Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
(pełnoprofilowa nowoczesna diagnostyka laboratoryjna i obrazowa) oraz pracownie własne
działające w Katerze i Klinice w ramach Uniwersytetu Medycznego:

 • Pracownia Echokardiografii i Badań Naczyniowych z dużym doświadczeniem w wykonywaniu
  podstawowych oraz zaawansowanych badań obrazowych;
 • Pracownia Badań Wysiłkowych: diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej;
 • Pracownia Ekg: badania Ekg oraz badania Holterowskie – diagnostyka zaburzeń rytmu i przewodzenia;
 • Pracownia ABPM 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego;
 • Pracownia Badań Układu Krążenia:, badanie sztywności naczyń, pełnoprofilowe badanie
  funkcji śródbłonka, tonometria aplanacyjna (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Laboratorium Snu z kompleksową diagnostyką polisomnograficzną
  (w ramach działalności naukowej UMW) – ośrodek wiodący w regionie;
 • Pracownia Ultrasonografii – wykonująca badania obrazowe jamy brzusznej, tarczycy, tkanek miękkich;
 • Laboratoria naukowe: diagnostyka wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego,
  badania z zakresu kardiologii molekularnej, farmakoproteomiki,
  agregometrii i biotoksykologii (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Pracownia Biopsji Aspiracyjnej Cienkoigłowej - kompleksowa diagnostyka chorób tarczycy;
 • Pracownia Medycyny Spersonalizowanej – możliwość wykonania fotoferezy pozaustrojowej
  w schorzeniach autoimmunologicznych (w ramach działalności naukowej UMW);
 • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego – możliwość wykonania spirometrii,
  pletyzmografii oraz oceny DLCO;
 • Łóżka monitorowane - z możliwością intensywnego nadzoru - prowadzenie chorych
  w stanie zagrożenia życia. Leczenie nieinwazyjne udarów niedokrwiennych mózgu
  (telemetria, wspomaganie wentylacji – CPAP/BIPAP).


Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej
jest wiodącym w regionie ośrodkiem kształcącym lekarzy, ratownikówi pielęgniarki oraz specjalistów
w różnych dziedzinach.

Klinika posiada miejsca specjalizacyjne (akredytację) z:

 • Chorób Wewnętrznych,
 • Hipertensjologii


W Klinice znajduje się siedziba:


 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Hipertensjologii – dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska,
 • Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chorób Wewnętrznych– prof. dr hab. med. Grzegorz Mazur,
 • Dolnośląskiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich – dr n. med. Beata Wrona-Bąk