Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii
Ręki

Kierownik Kliniki prof. dr hab. n.med. Paweł Reichert
Oddziały

OOddział Kliniczny Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki 

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B IV piętro, Budynek K III piętroKontakt Telefon

Sekretariat

e-mail

(71) 734-3800

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretariat medyczny

 (71) 734 3210
 (71) 734 3203
 (71) 734 3803

Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)

 (71) 734 3880

 (71) 734 3280

Lekarz Dyżurny 662-232-519
Kwalifikacja

 (71) 733 1110

Pielęgniarka Oddziałowa

 (71) 734 3806

 

Usługi medyczne

Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wykonuje pełnoprofilowy zakres zabiegów ortopedycznych, zarówno u chorych w stanach nagłych po urazie, jak i zabiegi planowe. Wchodząc w skład Centrum Urazowego, prowadzi kompleksową opiekę nad chorymi z mnogimi obrażeniami ciała. W jednostce leczone są złożone uszkodzenia kończyn m.in. po urazach zmiażdżeniach i z ubytkami tkanek miękkich - wieloetapowe leczenie operacyjne (rekonstrukcyjne) prowadzone jest we współpracy ze specjalistami innych dziedzin chirurgicznych. Klinika zajmuje się przypadkami powikłanego gojenia ran, ubytków tkanek miękkich, zaburzeń zrostu kostnego, wykonuje alloplastyki stawów, m.in. stawu biodrowego, z wykorzystaniem małoinwazyjnego dostępu operacyjnego oraz stawu kolanowego. Ośrodek specjalizuje się również w wykonywaniu alloplastyk w obrębie kończyny górnej w tym alloplastyce stawu ramienno- łopatkowego, łokciowego, stawu CMC I oraz stawów międzypaliczkowych. Pośród zabiegów artroskopowych w Klinice rutynowo wykonywane są artroskopie stawu kolanowego, barkowego, skokowego, łokciowego, nadgarstkowego - ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów rekonstrukcyjnych (m.in. rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego, operacje w niestabilności stawu ramiennego oraz uszkodzeń chrząstki trójkątnej). Ważną składową działalności Kliniki są zabiegi z zakresu chirurgii ręki, m.in. zabiegi dekompresyjne w zespołach uciskowych nerwów kończyny górnej i dolnej, zabiegi rekonstrukcji funkcji kończyny górnej, korekcje deformacji nabytych i wrodzonych z wykorzystaniem metody Illizarowa. W jednostce wykonywane są także zabiegi korekcyjne i rekonstrukcyjne w chorobach deformacyjnych i zwyrodnieniowych stopy. Podkreślić należy, że Klinika posiada bardzo duże doświadczenie, unikatowe w skali kraju, w leczeniu pacjentów po urazach splotu ramiennego, zabiegów rekonstrukcyjnych nerwów obwodowych oraz zabiegów rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem metody Illizarowa. Ośrodek posiada doświadczenie w leczeniu urazowych uszkodzeń nerwów obwodowych oraz zespołów uciskowych nerwów (idiopatycznych, pourazowych, popromiennych). W Klinice leczeni są także chorzy ze zmianami nowotworowymi narządu ruchu – zarówno wtórnymi (przerzutowymi), jak i pierwotnymi. Poza tradycyjnym leczeniem chirurgicznym u części tych chorych stosuje się leczenie kompleksowe, włączając w to zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej - chemoembolizacje zmian i zabiegi termoablacji.

 

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne w zakresie:

 


  • leczenia urazowych uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, a w szczególności obrażeń splotu ramiennego
  • usuwania guzów nerwów obwodowych przy użyciu technik mikrochirurgicznych
  • artroskopii stawu kolanowego, ramiennego i promieniowo-nadgarstkowego
  • operacyjne leczenie guzów pierwotnych i przerzutowych w narządzie ruchu z wykorzystaniem endoprotez prelekcyjnych, segmentarnych
  • przeszczepy chrząstki stawowej
  • zastosowanie metody dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa w leczeniu nierówności i zniekształceń wrodzonych i nabytych narządu ruchu
  • leczenie operacyjne skomplikowanych, wielomiejscowych złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem osteosyntezy wewnętrznej i zewnętrznej

 
Skład osobowy Kliniki

 

Zespół Kliniki

 

Zastępca Kierownika Kliniki:

dr n. med. Krzysztof ZimmerSpecjaliści:

dr n. med. Maciej Dejnek

lek. Krzysztof Korolczuk

dr n. med. Jarosław Witkowski

lek. Andrzej Cieślar

dr n. med. Karol Elster

lek. Tomasz Guzik

dr n. med. Arkadiusz Janusz

dr n. med. Andrzej Kochman

dr n. med. Michał Kułakowski

lek. Roman Lech

dr n. med. Wiktor Orzechowski

lek. Piotr Pławski

lek. Ewa Wagner

lek. Paweł Wietecki

lek. Jakub Wodzisławski

lek. Konrad Wodzisławski

 

Fizjoterapia:

dr hab. Aleksandra Królikowska, prof UMW

 
Rezydenci specjalizujący się;

lek. Piotr Anek

lek. Roman Bogomazow

lek. Agnieszka Dłużniewska-Nieścioruk

lek. Wiktor Kantor

lek. Marcin Lech

lek. Bartosz Mielnik

lek. Radosław Romanowski

lek. Kajetan Starzyk

lek. Magdalena Tarkowska

lek. Jan Temler

lek. Michał Turniak

lek. Tomasz Zahorski

lek. Maksymilian ZbierskiHistoria Kliniki

Klinika Ortopedii Traumatologii Narządu Ruchu i Chirurgii Ręki powstała w maju 2023 r. z połączenia Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki oraz Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. W Klinice wyodrębnione są: Odcinek Endoprotezoplastyki, Odcinek Urazowy oraz Odcinek Chirurgii Ręki.


Klinika Chirurgii Urazowej

Klinika Chirurgii Urazowej została powołana w 02.02.1972 r. w ramach ówczesnego Instytutu Chirurgii AM we Wrocławiu. W 1981 r. po likwidacji instytutów powstała Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej. Pierwszym kierownikiem Kliniki był prof. nadzw. Władysław Wrężlewicz. Od 1977 r. funkcję kierownika Kliniki pełnił dr hab. Włodzimierz Kowalski. Kierownikiem Katedry i Kliniki w latach 1981-1995 był prof. dr hab. Henryk Kuś. Po jego przejściu na emeryturę kierownikiem jednostki został prof. dr hab. Roman Rutowski, który sprawował tę funkcję w latach 1995-2013. W 1996 roku zmieniona została nazwa Kliniki, która brzmi: „Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki”. Funkcję kierownika jednostki pełnił w latach 2013-2020 prof. dr hab. Jerzy Gosk, a od 2020 roku kierownikiem Katedry i Kliniki jest prof. dr hab. Paweł Reichert. W 1981 r. do Katedry Chirurgii Urazowej włączono Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów, a w 1998r. Klinikę Chirurgii Plastycznej. W 2005 r. Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów oraz Klinika Chirurgii Plastycznej zostały przeniesione na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny AM we Wrocławiu. W tym samym roku powołano Zakład Medycyny Sportowej, który stanowił integralny element Katedry Chirurgii Urazowej do 2014 r. Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki jest siedzibą Centrum Chirurgii Splotu Ramiennego, które zostało powołane zarządzeniem JM Rektora AM we Wrocławiu z dnia 25.06.2001 r.


Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu


Historia powstania we Wrocławiu nowoczesnej chirurgii i powstania ortopedii datuje się od czasów objęcia przez Jana Mikulicza Radeckiego Katedry Chirurgii, która w początkowym okresie (w latach 1885-1891) mieściła się w Szpitalu Wszystkich Świętych (obecnie przy Placu Jana Pawła II). Po przeniesieniu Kliniki Chirurgicznej do nowej siedziby na Szczytnikach (obecnie ul. Marii Skłodowskiej –Curie) Mikulicz w 1901 roku otworzył zakład ortopedyczny i zorganizował przychodnię ortopedyczną. Pionierem i inicjatorem powołania Katedry Ortopedii w Uniwersytecie Wrocławskim był doktor medycyny Józef Wolszczan, wychowanek poznańskiej szkoły ortopedycznej, uczeń Profesora Ireneusza Wierzejewskiego i Profesora Wiktora Degi. Do Wrocławia przybył w dniu 25.10.1945 roku i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w dniu 01.11.1945r. w Katedrze Chirurgii, a z dniem 01.04.1946 objął równocześnie stanowisko ordynatora Oddziału Ortopedii w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu. Na podstawie rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 30.04.1946, Rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu prof. Stanisław Kulczyński powołał Katedrę Ortopedii wraz z 31 katedrami innych specjalności na Wydziale Lekarskim. Z dniem 1.04.1981r. funkcję kierownika Kliniki Ortopedii objął Docent Andrzej Wall. Po rozwiązaniu Instytutu Chirurgii w 1981 roku zarządzeniem nr 10 Rektora Akademii Medycznej została powołana Katedra i Klinika Ortopedii. W Klinice Ortopedii zostały wprowadzone nowe metody leczenia operacyjnego: jak wysoka dodatnia osteotomia goleni w leczeniu artrozy kolana (1981), bezcementowa całkowita alloplastyka stawu biodrowego (1985), stabilizacja zewnętrzna złamań systemem Ex-Fi-Re (1986), leczenie operacyjne nierówności i zniekształceń kończyn metodą dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa (1988). We wrześniu 2007 roku Klinika rozpoczęła pracę w nowej siedzibie w Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej 213,. Z dniem 1 października zespół lekarzy pod kierunkiem nowego, wyłonionego w drodze konkursu, Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dr. hab. Szymona Dragana prof. nadzw AM rozpoczął nowy Rok Akademicki w Szpitalu noszącym nazwisko Profesora Mikulicza-Radeckiego.

 


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg