Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej


Działając na podstawie art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz.1318, z późniejszymi zmianami) oraz §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069) Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, indywidualna dokumentacja medyczna z poniżej wymienionych jednostek, po upływie okresów przechowywania, zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła:

Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej z 2002 r.,
Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Geriatrii z 2002 r.,
Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej z 2002 r.,
Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki z 2002 r.,
Kliniki Nefrologii Pediatrycznej z 2000 r.,
II Katedry i Kliniki Ginekologii z 2000 r.,
Kliniki Chorób Wewnętrznych i Zawodowych z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Serca z 2002 r.,
Kliniki Chirurgii Szczękowej z 2002 r.,
Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego z 2000 r.,
Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej z 2000 r.,
Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Krwi z lat 2001-2002 r.,
Kliniki Dermatologii 2001 r.,
Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami 2001-2002 r.,
Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii 1999 r.,
Kliniki Kardiologii 2001 r.,
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej z lat 1999-2000,
Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego SPSK1 z 2001 r.,
Poradnia Elektrostymulacji i Zaburzeń Rytmu Serca 2002 r.,
Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych z 1999 r.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana za pokwitowaniem, na wniosek pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej do uzyskania dokumentacji.

W związku z powyższym, prosimy osoby zainteresowane odbiorem własnej indywidualnej dokumentacji medycznej, aby zgłaszały się do Archiwum Zakładowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, ul. Borowska 213 do dnia 30 czerwca 2023 roku z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonicznym (71) 733 16 10.

Po ww. terminie dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostanie zniszczona.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg