Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Działu Diagnostyki Endoskopowej oraz Kliniki Neurochirurgii.

Rodzaj dotacji budżetowej: Dotacja celowa na zakupy inwestycyjnego w 2022 r.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na realizację zakupu aparatury/sprzętu medycznego

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 063 606,44 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 054 246,70 zł

Udział własny USK wynosi: 9 359,74 zł


W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
1) aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym – 1 szt.,
2) generator lezji do zabiegów neurochirurgicznych w leczeniu bólu, padaczki oraz stereo EEG wraz z akcesoriami – 1szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które zdecydowanie usprawnią pracę w wymienionych jednostkach USK. Zakup pozwala na wymianę zużytego sprzętu, poprawi komfort pracy personelu medycznego, wpłynie na poprawę komfortu leczonych pacjentów.

Zakup generatora lezji wraz z oprzyrządowaniem pozwoli na dalszy rozwój minimalnie inwazyjnych operacyjnych metod leczenia pacjentów z bólem nienowotworowym (neuralgie) oraz nowotworowym oraz pacjentów z padaczką oraz pozapiramidowymi zaburzeniami ruchowymi. Zapotrzebowanie na nowoczesne terapie w wymienionych powyżej przypadkach jest bardzo duże. Dołączenie operacji z użyciem generatora lezji poszerzy istotnie zakres wykonywanych w Klinice Neurochirurgii operacji funkcjonalnych.

Natomiast do Działu Diagnostyki Endoskopowej zakupiony został nowy aparat RTG ramię C z torem wizyjnym ze stołem przeziernym, który umożliwi istotną poprawę jakości obrazowania rtg i przez to poprawę bezpieczeństwa procedur endoskopowych wymagających promieniowania rtg. W Pracowni wykonuje się obecnie ok. 900 zabiegów z użyciem promieniowania rtg rocznie. Nowy sprzęt umożliwi też poszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów o procedury łączące techniki endoskopowe ECPW z EUS- ultrasonografią endoskopową, np. drenaże zbiorników, zespolenia żółciowo-dwunastnicze i żółciowo-żołądkowe oraz cholangio- i pankreatoskopię.
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg