Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.


Nazwa programu: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne.

Nazwa zadania: Dotacja celowa na zakup kardiomonitorów zintegrowanych z systemami informatycznymi.

Całkowita wartość zadania wynosi: 1 509 840,00 zł

Dofinansowanie Ministra Zdrowia wynosi: 1 496 553,41 zł

Udział własny USK wynosi: 13 286,59 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:

1. kardiomonitory zintegrowany z systemami informatycznymi – 9 szt.


Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt stanowi doposażenie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. System informatyczny zintegrowany ze stanowiskiem monitorowania pacjenta otwiera nieograniczone możliwości również budowania algorytmów terapeutycznych na bazie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. System umożliwia bieżące zbieranie i archiwizację danych nie tylko z kardiomonitora przyłóżkowego pacjenta, ale również ze wszystkich urządzeń peryferyjnych, respiratora, pomp infuzyjnych, urządzeń do CRRT etc. , dodatkowo stacja będzie skomunikowana ze szpitalnym system informatycznym co umożliwi zaciąganie danych laboratoryjnych, mikrobiologicznych i radiologicznych. Na bazie tych informacji można będzie budować algorytmy wspomagające z wyprzedzeniem diagnostykę, prognozowanie rozwoju choroby czy wreszcie rokowanie. Może to również być podstawą na przykład do fenotypowania sepsy. Wiadomo, bowiem, że przebieg sepsy zależy od bardzo wielu czynników nie tylko związanych z zakażeniem, ale również wiekiem, stanem immunologicznym pacjenta, obecnością schorzeń dodatkowych i bardzo wielu innych czynników.

W przyszłości rozwiązania tego typu umożliwią także stosowanie medycyny precyzyjnej np. opartej na sterowanej podaży leków podawanych w ciągłych infuzjach na zasadzie pętli zwrotnej.

Stacja monitorowania umożliwia prowadzenie pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej jej archiwizację oraz bieżące prowadzenie terapii. Pozwoli również na całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej.
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6251.jpg