Narodowa Strategia Onkologiczna

Flaga Godło

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”

Całkowita wartość zadania wynosi: 997 219,99 zł

Dofinansowanie z Ministra Zdrowia wynosi: 897 055,00 zł

Udział własny USK wynosi: 100 164,99 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono:
 
1)robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem – 2 szt.,
2)urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki – 3 szt.,
3)multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 3 szt.,
4)mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną – 4 szt.,

Zakupiony w ramach ww. zadania sprzęt to urządzenia najnowszej generacji charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, które umożliwią prowadzenie terapii pacjentów z deficytami funkcjonalnymi na skutek leczenia antynowotworowego w obrębie kończyn górnych, dolnych i tułowia oraz biofeedback elektromiograficzny i elektrostymulację dna miednicy. Zakupione urządzenia będą wykorzystane u pacjentów onkologicznych w stanach po zabiegach chirurgicznych, w stanach po chemio i radioterapii, po długotrwałym unieruchomieniu, po mastektomii, po prostatektomii, w przypadku neuropatii na skutek leczenia cytostatykami oraz u pacjentów z deficytami neurologicznymi na skutek leczenia guzów mózgu.

Pozyskany sprzęt zdecydowanie usprawni pracę personelu oraz opiekę rehabilitacyjną nad pacjentami onkologicznymi w Oddziałach Klinicznych USK oraz w opiece ambulatoryjnej.

Realizacja zadania zapewnieni najwyższą jakości rehabilitacji u pacjentów w trakcie i po leczeniu nowotworowym, co wpłynie również na znaczną poprawę jakości życia leczonych pacjentów.

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg