Udostępnianie dokumentacji medycznej


 

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie kopii, wyciągów, odpisów, wydruku, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.


Dokumentacja medyczna udostępniania jest na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego pisemnie upoważnionej. Wniosek (do pobrania) należy złożyć w kancelarii Szpitala, bądź przesłać pocztą na adres: 50-556 Wrocław, ul. Borowska 213. Można również przesłać skan wniosku na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź złożyć ustne zlecenie wydania dokumentacji medycznej.


Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzana jest za zgodność z oryginałem w przypadkach gdy wnioskodawca wystąpi z wnioskiem o jej uwierzytelnienie.


Wnioskowaną dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie Szpitala, po uprzednim telefonicznym kontakcie przez pracownika odpowiedzialnego za jej przygotowanie, w dni powszednie w godzinach 08:00 - 14:00. Na wniosek pacjenta dokumentacja może zostać przesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Za udostępnienie dokumentacji Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu pobiera opłatę, która ustalona jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku praw pacjenta. Wysokość opłat zamieszczona jest w cenniku szpitala.


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej pod numerem telefonu: (071) 733 11 96, (071) 733 11 27, (071) 784 20 49.Dokumenty do pobrania:
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg