Wykaz Badań

DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

WYKAZ WYKONYWANYCH BADAŃ

 • HEMATOLOGIA
  • Morfologia
  • Morfologia 5 diff
  • Morfologia 5 diff z retikulocytami
  • Morfologia krwi-CBC + retikulocyty
  • Rozmaz mikroskopowy
  • Weryfikacja patologicznego leukogramu
  • OB
  • Retikulocyty
  • Oksymetria (frakcje hemoglobin)
  • Eozynofilia - wymaz
  • Eozynofilia bezwzględna
  • Mielogram - cytomorfologia
  • Płytki krwi metoda mikroskopowa
  • Fosfataza alkaliczna w granulocytach
  • PFA - ocena funkcji płytek krwi
 • KOAGULOLOGIA
  • Wskaźnik protrombinowy (PT i inr)
  • APTT
  • Czas trombinowy
  • Fibrynogen - aktywność
  • D-dimery metoda ilościowa
  • Antytrombina III (ATIii)
  • Białko C - aktywność
  • Oporność na aktywne białko C (proc global)
  • Białko S - aktywność
  • Białko S (frakcja wolna) - stężenie
  • Krążące antykoagulanty (test skriningowy)
  • Lupus antykoagulant (LA)
  • Czynnik krzepnięcia V
  • Czynnik krzepnięcia VII
  • Czynnik krzepnięcia VIII
  • Czynnik krzepnięcia IX
  • Czynnik krzepnięcia X
  • Czynnik krzepnięcia XI
  • Czynnik krzepnięcia XII
  • Czynnik krzepnięcia XIII
  • Czynnik von Willebranda - aktywność
  • Czynnik von Willebranda - stężenie
  • Diagnostyka choroby von Willebranda
  • Niedobory czynników układu zewnątrzpoch.
  • Niedobory czynników układu wewnątrzpoch.
  • Inhibitor czynnika VIII - ilościowy (test met. Bethesda)
 • DIAGNOSTYKA ANEMII
  • Transferyna
  • Ferrytyna
  • Wit. B12
  • Kwas foliowy
  • erytropoetyna (EPO)
 • ANALITYKA OGÓLNA
  • Mocz - badanie ogólne
  • Mocz dobowy - glukoza
  • Mocz dobowy - białko
  • Mocz - glukoza, ciała ketonowe
  • Mocz - liczba Addisa
  • Mocz - liczba Hamburgera
  • Erytrocyturia (ocena w mikroskopie fazowo-kontr.)
  • Kał - badanie ogólne
  • Kał - pasożyty
  • Kał - krew utajona (met. immunochemiczna))
  • Kał - lamblie (test immunochemiczny)
  • Kał - pH
  • Wymaz na owsiki
  • PMR - badanie ogólne
  • Płyny z jam ciała
  • PMR lub płyny z jam ciała - rozmaz
  • Sondy - dwunastnica lub żołądkowa
  • Próba ciążowa
  • Wymaz z pochwy
  • Wymaz z pochwy - preparat barwiony (met. Grama)
  • Krystalizacja śluzu
  • Test inwazyjny
  • Test po stosunku
  • Nasienie - badanie ogólne
  • Preparat nasienia
  • P/ciała antyplemnikowe
 • CHEMIA KLINICZNA
  • AIAt
  • Albuminy/Globuliny
  • Amylaza
  • AspAt
  • Białko całkowite
  • Bilirubina bezpośrednia i pośrednia
  • Bilibrubina całkowita
  • Ca całkowity
  • Ca zjonizowany
  • Chlorki
  • Cholesterol całkowity
  • Cholesterol HDL i LDL
  • CK (kineza kreatywna)
  • CK-MB - aktywność
  • CRP (met. Turbidymetryczna))
  • Elektroforeza białek
  • Etanol
  • Fosfataza alkaliczna (alp)
  • Fosforany nieorganiczne
  • Gazometria
  • GGTP
  • Glukoza
  • Krzywa cukrowa
  • Klirens kreatininy
  • Kreatynina
  • Kwas mlekowy
  • Kwas moczowy
  • LDH
  • Lipaza
  • Lipidogram (ch, ch-hdl, ch-ldl, tg)
  • Magnez
  • Mocznik
  • Osmolalność
  • Sód i Potas
  • TIBC, UIBC
  • Trójgricerydy
  • Żelazo
  • Prokalcytonia
 • DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
  • Insulina
  • C-peptyd
  • Mikroalbuminy w moczu (ilościowo)
  • Hemoglobina - glikowana (hadaic)
 • BIAŁKA SPECYFICZNE I INNE
  • Homocysyeina
  • Troponina I
 • MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW
  • Cyklosporyna (csa)
  • Takrolimus
  • Sirolimus
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW A
  • P/ciała anty-HAV total
  • P/ciała anty-HAV IgM
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW B
  • Antygen HBS
  • Antygen Hbe
  • P/ciała anty-Hbe
  • P/ciała anty-HBs
  • P/ciała anty-HBc total
  • P/ciała anty-HBc IgM
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI WZW C
  • P/ciała anty-HCV
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI HIV
  • P/ciała anty-HIV
  • P/ciała anty-HIV / HIV Ag
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - CYTOMEGALOWIRUS
  • P/ciała anty-CMV IgM
  • P/ciała anty-CMV IgG ilościowo
  • Wczesny antygen cytomegalii pp65 (met. Immunochemiczne)
  • Avidność CMV
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - WIRUS EBV
  • EBV IgM
  • EBV IgG
  • EBV (CA-IgG, CA-IgM, EBNA-IgM, EBNA-IgG) (IF)
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI -WIRUS HSV
  • P/ciała dla serotypu 1/2 w klasie IgM
  • P/ciała dla serotypu 1/2 w klasie IgG
 • DIAGNOSTYKA INFEKCJI - INNE INFEKCJE
  • Helicobacter pylori antygen (Elisa)
  • Helicobacter pylori - IgG - ilościowo
  • Toxoplasma - przeciwciała IgM - jakościowo
  • Toxoplasma - przeciwciała IgG - ilościowo
  • P/ciała Borelia IgG
  • P/ciała Borelia IgM
  • Test potwierdzenia p/ciał Borelia IgM
  • Test potwierdzenia p/ciał Borelia IgG
 • GOSP. HORMO. - DIAGNOST. CHORÓB TARCZYCY
  • TSH
  • T3 - wolne (ft3)
  • T4 - wolne (FT4)
  • P/ciała anty - TG>
  • P/ciała anty - TPO (p/ciała, p/peroksydazie tarczycowej)
 • GOSP. HORMO. - HORMONY PŁCIOWE
  • FSH
  • LH
  • Estradiol
  • Progesteron
  • Prolaktyna
  • HCG - ilościowo (gonadotropina kosmówkowa), beta-HCG
  • Testosteron
  • ACTH (hormonadenokortykotropowy)
  • Kortyzol
  • Parathormon (pth)
  • Kwas wanilinomigdałowy (met. kolumienkowa)
  • Kwas wanilinomigdałowy , Kwas 5-hydroxyindolooctowy, Kwas homowanilinowy (met. hplc)
  • Metoksypochodne katecholamin (metanefryna.normetanefryna, 3 - metoksytyramina) (met. hplc)
  • Katecholaminy (adrenalina, noradrenalina, dopomina) (met. hplc)
  • Serotonina w moczu (met. hplc)
  • 17-ketosterydy w moczu
  • 17-OH-sterydy w moczu
 • SEROLOGIA KRWI
  • Grupa krwi
  • Grupa krwi z wpisem do dowodu
  • P/ciała anty-Rh
  • Próba zgodności krwi z 1 workiem
  • Kwalifikacja do podania immunoglobuliny
 • BADANIA SEROLOGICZNE RÓŻNE
  • ASO (met. turbidymetryczna - ilościowa)
  • Czynnik reumatoidalny RF (met. turbidymetryczna - ilościowa )
  • Czynnik reumatoidalny Waalera-Rosego
  • WR ( serodiagnostyka kiły) (met. chromatograficzna)
 • MARKERY NOWOTWOROWE
  • CEA
  • OM-MA (CA 125)
  • GI-MA (CA 19.9)
  • CA15-3
  • PSA całkowite
  • a-fetoproteina (AFP)
  • PSA wolne
 • ALERGOLOGIA
  • IgE całkowite - ilościowo
  • IgE panel Oddechowy (20 alergenów)
  • IgE panel pediatryczny (20 alergenów)
  • IgE panel pokarmowy (20 alergenów)
 • IMMUNOLOGIA
  • IgG
  • igA
  • IgM
  • Limfocyty T subpopulacje (CD3+, CD4+, CD8+)
  • Limfocytów T, B, NK subpopulacje (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+56+, CD19+)
  • Komórki macierzyste (CD34+)
  • Ocena żywotności komórek
  • Komplement - całkowita aktywność hemolityczna - CH50
  • Komplement - komponent C3c (met. turbidymetryczna)
  • Komplement - komponent C4 (met. turbidymetryczna)
  • Krioglobuliny
 • AUTOIMMUNOLOGIA
  • P/ciała p/kardiolipinowe /IgG/IgM (elisa)
  • P/ciała cANCA /pANCA (met. dot blot)
  • P/ciała anty-MPO (pANCA) (elisa)
  • P/ciała p/jądrowe ANA (if)
  • P/ciała cANCA (elisa)
  • Profil p/ciał ENA dla rozpuszczalnych antygenów jądrowych (ss-A/Ro, SS-b/La, Sm, Sm/RNP, Jo-1, Scl-70)
  • P/ciała anty-GBM (elisa lub if)
  • P/ciała ds DNA (IF)
  • P/ciała IgA dla transglutaminazy tkankowej (elisa)
  • P/ciała IgG dla Gliadyny (iF)
  • P/ciała Iga dla Gliadyny (iF)
  • P/ciała anty CENP-B (p/centromerowi) (iF)
  • Panel wątrobowy (ana, asma, ama, lkm-1) (IF)
  • Test potwierdzający AMA-M2, LKM-1, LC, SLA/LP (met. Dot blot)
  • P/ciała anty-cytrulinowe (CCP) (elisa)
  • P/ciała anty-GAD (elisa)
  • P/ciała anty-wyspowe ICA (if)
 • BIOLOGIA MOLEKULARNA
  • CMV - DNA (ilościowo)
  • HBV-DNA (ilościowo)
  • HCV - RNA (jakościowo)
  • HCV - RNA (ilościowo)
  • HCV - RNA genotypowanie
  • HPV - DNA (jakościowo)
  • EBV - DNA (ilościowo)
  • BKV (jakościowo)
  • BKV (ilościowo)
  • HIV - RNA (ilościowo) /na odczynniku z Krajowego Centr. d/s AIDS/
  • B19 PARWOWIRUS (ozn. ilościowe)
  • Chlamydia Trachomatis - DNA
  • Chimeryzm - badanie wstępne
  • Chimeryzm - badanie kontrolne
  • Chimeryzm - selekcja CD3+
  • BCR/ABL (ALL+CML)
  • Translokacja t (4; 11)
 • MIKROBIOLOGIA
  • Posiew moczu
  • Posiew wymazu z górnych dróg oddechowych
  • Posiew plwociny
  • Inne wymazy
  • Posiew ropy tlenowy
  • Posiew ropy beztlenowy
  • Posiew kału ogólny
  • Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella - badanie na nosicielstwo
  • Posiew kału od chorego w kierunku Salmonella/Shigella
  • Posiew kału w kierunku Escherichia coli patogennej
  • Posiew kału w kierunku Campylobacter
  • Rotawirusy i adenowirusy /antygen w kale/
  • Posiew kału w kierunku Escherichia coli 0157:H7
  • Posiew wydzieliny oskrzelowej
  • Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
  • Posiew krwi i płynów ustrojowych tlenowy
  • Posiew krwi i płynów ustrojowych beztlenowy
  • Posiew w kierunku grzybów
  • Antygen Chlamydia pneumoniae - wymaz
  • Antygen Chlamydia trachomatis - wymaz
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgM
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgA
  • Chlamydia pneumoniae - p/ciała w klasie IgG
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgM
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgA
  • Mycoplasma pneumoniae - p/ciała w klasie IgG
  • Mycoplasma pneumoniae -skrining p/ciała
  • Antygeny grzybów w surowicy - cena za jeden antygen
  • Wymaz z nosa i gardła na nosicielstwo MRSA
  • Wykrywanie toksyny A i B Clostridium difficile
  • Badanie na obecność antygenu Helicobacter pylori w kale
  • Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego (powierzchnie)
  • Kontrola bakteriologiczna środowiska szpitalnego (powietrze)
  • Identyfikacja szczepu
  • Wykonanie antybiogramu (15-18 krążków)
  • Kontrola procesu sterylizacji
 • PRACOWNIE NAUKOWE
  • Badanie aktywności chymotrypsyny w kale
  • Badanie elastazy trzustkowej - 1 w kale
 • POBRANIE KRWI
  • Pobranie krwi
  • Pobranie krwi pediatryczne
  • Pobranie krwi w domu pacjenta

Powrót...

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg