Prof.Chybicka

 

Prof. Alicja Chybicka jest niekwestionowanym autorytetem i lekarzem, który przez czterdzieści pięć lat walczył o życie chorych na nowotwory dzieci. Od wielu lat powtarzała: „prowadzę wojnę z Panem Bogiem o każde istnienie ludzkie, by mogłoby pozostać na tym świecie jak najdłużej”.
W roku 1978 uzyskała I stopień z pediatrii (w 1982 r. II stopień). Posiada specjalizacje: z pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, immunologii klinicznej, transplantologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej.

W 1979 roku uzyskała tytuł doktora, temat pracy: „Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej”. W 1994 roku Alicja Chybicka uzyskała stopień dr habilitowanego. Temat jej pracy naukowej brzmiał: „Badanie cytokin i wykorzystanie ich właściwości biologicznych w leczeniu nowotworów u dzieci”, za którą otrzymała nagrodę od ministra zdrowia. Profesorem została 19 maja 1999 roku.

Od 1 X 2000 do 27. IX 2021 roku kierowała Kliniką Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, która w 2015 r. została przeniesiona do nowej lokalizacji. „Przylądek Nadziei” jest jednym z najpiękniejszych i najlepszych ośrodków w Europie. W Polsce wykonuje się tu najwięcej przeszczepów szpiku. Klinika została Centrum Referencji dla Europy Wschodniej w terapii CAR-T, przełomowego leczenia nowotworów.

Pani Profesor poza pracą w klinice była również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Ma bardzo bogaty dorobek naukowy, gdyż jest autorką i współautorką ponad 500 publikacji naukowych. Wypromowała szesnastu doktorantów oraz była opiekunką pięciu zakończonych habilitacji.

Alicja Chybicka lubi wyzwania i wciąż podejmuje się nowych zadań. Pani Profesor jest także niezwykle aktywna fizycznie – biega w maratonach, wspina się na szczyty. Choć była na Kilimandżaro, marzy jej się wyprawa jeszcze wyżej, na Mount Everest – to wymaga jednak długich przygotowań. Dwa lata temu skoczyła drugi raz w tandemie ze spadochronu z 4 tys. metrów. Planuje inne ekstremalne zadania…

WYRÓŻNIENIA:

• Kawaler Orderu Uśmiechu (grudzień 2006);
• Medal Edukacji Narodowej (2005);
• Złoty Krzyż Zasługi (2008);
• Tytuł Kobiety Roku 2008 miesięcznika "Twój Styl";
• Ambasador Życzliwości (wrzesień 2011);
• Ambasador Wrocławia (kwiecień 2015);
• Laur Wrocławia (wrzesień 2015);
• wraz z pacjentami zdobyła Kilimandżaro w 2014 roku („Szpik na szczyt dla dzieci”), a z parlamentarzystami w 2015 r. („Parlament na szczyt dla dzieci”).