Program badań w kierunku wykrywania raka płuc
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na realizację programu badań w kierunku wykrywania raka płuc.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Program badań w kierunku wykrywania raka płuc

Okres realizacji: lata 2021 – 2023

Całkowita wartość zadania wynosi: 361 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 361 000 zł

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
1) zwiększenie odsetka wykrywania raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
2) zwiększenie odsetka wyleczenia raka płuca (5-letnich przeżyć),
3) obniżenie umieralności na raka płuca,
4) obniżenie kosztów leczenia raka płuca w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
5) zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg