Program badań w kierunku wykrywania raka płuc
Flaga Godło
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu otrzymał z Ministerstwa Zdrowia środki publiczne na realizację programu badań w kierunku wykrywania raka płuc.

Nazwa programu: Narodowa Strategia Onkologiczna

Nazwa zadania: Program badań w kierunku wykrywania raka płuc

Okres realizacji: lata 2021 – 2023

Całkowita wartość zadania wynosi: 361 000 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 361 000 zł

Opis programu:

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

Cele programu:
1) zwiększenie odsetka wykrywania raka płuca we wczesnych stadiach zaawansowania poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród populacji objętej Programem,
2) zwiększenie odsetka wyleczenia raka płuca (5-letnich przeżyć),
3) obniżenie umieralności na raka płuca,
4) obniżenie kosztów leczenia raka płuca w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania),
5) zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. 

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje2.jpg

Badanie opinii pacjentów

1.jpg

Studenci materiały szkoleniowe i informacje

materialy_szkoleniowe.jpg

Medycyna Nuklearna
Unicef

USK pomaga UkrainieObraz_423.jpg