Poradnie

Poradnia Rejestracja
Telefoniczna
Rejestracja
Czynna
Angiologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.23

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Chirurgiczno-Proktologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.142

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Chirurgii Naczyniowej

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.106

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.4

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.55

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Diabetologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.132

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Endokrynologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.118, 128

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Hematologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.117

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Kardiologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.135

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Nefrologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 122, 126, 127, 128


Transplantacji Nerek

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 122, 126, 127, 128

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Neonatologii

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.40

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Neurochirurgii

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.120

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Neurologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.127

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Okulistyczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.51

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Osteoporozy

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.130

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Otolaryngologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.109

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Reumatologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.131

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Transplantacji

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.117

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Transplantologia nerek

ul.Traugutta 57/59, parter, pok.9

71 733 2450

w godz. 12:00 - 14:00

Urazowo-Ortopedyczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.9

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00

Urologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.136

71 733 1600

w godz. 7:30 - 18:00