Poradnie

Poradnia Rejestracja
Telefoniczna
Proktologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok. 46

71 733 1600

Chorób Naczyń

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.118

71 733 1600

Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.4

71 733 1600

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.55

71 733 1600

Diabetologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter pok.23 i 1 piętro, pok.106

71 733 1600

Hematologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.103 i 118

71 733 1600

Kardiologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.135

71 733 1600

Kardiologiczna - Stymulacji Serca

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.133

71 733 1725

Kardiochirurgiczna

ul.Borowska 213, Budynek A, 2 piętro, pok.3.35

71 736 4155

Leczenia Bólu

ul.Borowska 213, Budynek J, 2 piętro, pok. 3.22, 3.23, 3.29, 3.31

71 733 1756

Nefrologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 119, 126, 127


Transplantacji Nerek

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro,
pok. 119, 126, 127

71 733 1600

Nefrologii Pediatrycznej

ul.Borowska 213, Budynek L, I piętro, pok.45

71 733 1600

Neonatologii

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.40

71 733 1624

Neurochirurgii

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.120

71 733 1600

Neurologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.127

71 733 1600

Okulistyczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.51

71 733 1600

Onkologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.104

71 733 1600

Osteoporozy

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.130

71 733 1600

Otolaryngologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.109

71 733 1600

Reumatologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.131

71 733 1600

Transplantacji

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.117

71 733 1600

Transplantologia nerek

ul.Traugutta 57/59, parter, pok.9

71 733 2450

Urazowo-Ortopedyczna

ul.Borowska 213, Budynek L, parter, pok.9

71 733 1600

Urologiczna

ul.Borowska 213, Budynek L, 1 piętro, pok.136

71 733 1600

Bank Mleka Kobiecego

71 733 1515
71 733 1554