X Międzynarodowa Konferencja "Okulistyka - kontrowersje 2020"

X Międzynarodowa Konferencja "Okulistyka - kontrowersje 2020"Odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące specjalistów, szukali uczestnicy X Międzynarodowej Konferencji "Okulistyka - kontrowersje 2020". Współorganizatorem spotkania, które odbyło się 16-17 października, była Klinika Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ze względu na trwającą epidemię, spotkanie odbyła się w trybie on-line, a udział w nim wzięło ponad 1300 osób. Tegoroczną nowością było zaproszenie do udziału w dyskusji kardiologów, którzy wraz z okulistami uczestniczyli w - otwierającej konferencję - Debacie Oksfordzkiej pt. "Czy bezpiecznym jest stosowanie leków przeciwkrzepliwych u pacjentów okulistycznych?". Podczas spotkania omawiany był problem ryzyka wystąpienia, w przebiegu leczenia okołooperacyjnego, krwotoku podsiatkówkowego w obszarze plamkowym, który może skutkować nagłym zaniewidzeniem.

- Kluczowym wnioskiem debaty była propozycja, aby pacjenci przed planowanymi zabiegami kardiologicznymi i kardiochirurgicznym byli kierowani na badania okulistyczne, w tym OCT plamki, które pozwoliłyby ocenić ryzyko wystąpienia krwawienia - mówi prof. Marta Misiuk-Hojło, kierownik Kliniki Okulistyki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego konferencji. - Skierowaliśmy też do kardiologów wniosek o rozważenie ograniczenia u tych pacjentów leków przeciwzakrzepowych do niezbędnego minimum.

Sesja Kontrowersji, część 1

 • Czy właściwości biomechaniczne oka są bardzo ważne w diagnostyce okulistycznej?
 • Czy należy badać widzenie przestrzenne u kandydatów na kierowców?
 • Czy konserwanty powinny być stosowane w lekach przeciwjaskrowych?
 • Czy warto operować jednoczasowo zaćmę obuoczną?

Sesja Kontrowersji, część 2

 • Czy endoskopowe przeznosowe DCR (EDCR) powinno stać się standardem w leczeniu całkowitej niedrożności przewodu nosowołzowego u dorosłych?
 • Czy leczenie laserowe w jaskrze może być terapią z wyboru?
 • Czy należy leczyć powierzchnię oka przed zabiegiem usunięcia zaćmy ze względów diagnostycznych?
 • Czy iniekcje doszklistkowe w terapii toksoplazmozy ocznej poprawią skuteczność leczenia?

Sesja Kontrowersji, część 3

 • Czy usuwać przezroczystą soczewkę w celu korekcji starczowzroczności?
 • Czy Avastin powinien być stosowany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu AMD i DME?
 • Czy każdy rodzaj płynu w obrębie siatkówki jest dowodem na aktywność wysiękowej postaci AMD?
 • Czy diatermiczna goniopunkcja (HFDS) wykonana podczas fakoemulsyfikacji jest skuteczną metodą leczenia jaskry?

Uczestnicy konferencji, obok wymienionych wyżej paneli dyskusyjnych, mogli wysłuchać także pięciu sesji satelitarnych oraz obejrzeć 20 sesji plakatowych. Wieczorami natomiast wyświetlane były filmy, prezentowane podczas Okulistycznego Festiwalu Filmowego i Fotograficznego OFFF Gdynia 2019.

Konferencji towarzyszyły wydarzenia kulturalne, a wśród nich spotkanie z aktorką Kingą Preis, która opowiedziała o swoich wrocławskich korzeniach, tradycjach rodzinnych i drodze do aktorskiej sławy. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład pt. "Piękno kobiet w sztuce", wygłoszony przez dr. Jana Macieja Żelbromskiego, wrocławskiego historyka i konserwatora dzieł sztuki, który opowiedział o kanonach piękna kobiet w poszczególnych epokach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji


Dr Jolanta Oficjalska, prof. Marta Misiuk-Hojło, prof. Marek Prost


Debata Oksfordzka - okuliści kontra kardiolodzy
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg