Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii


Kierownik Kliniki prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Oddziały Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Kliniczny Neonatologiczny
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, III i IV piętro

Klinika Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii świadczy usługi medyczne na najwyższym III poziomie referencyjności w opiece ginekologiczno–położniczej i neonatologicznej. Jest referencyjnym ośrodkiem przyjmującym najpoważniejsze przypadki medyczne z całego regionu dolnośląskiego jak również z innych, nie tylko ościennych, województw Polski.

Kontakt Telefon
Sekretariat (71) 733-1400
Sekretariat - FAX (71) 733-1409

Dyżurka Pielęgniarska :
- Ginekologia (71) 733-1480
- Neonatologia (71) 733-1580
Lekarz Dyżurny :
- Ginekologia (71) 733-1490
- Neonatologia (71) 733-1590

Klinika posiada specjalistyczną pracownię ultrasonograficzną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt ultrasonograficzny z możliwością obrazowania trójwymiarowego płodu w systemie 4D. Badania wykonywane są przez zespół lekarzy mających największe doświadczenie w zakresie badań ultrasonograficznych, posiadających certyfikaty FMF.

Prowadzony jest na szeroką skalę program prenatalnych badań genetycznych z wykonywaniem punkcji genetycznych.

Wykonywane są unikatowe w skali świata badania wytrzymałości blizny po cięciach cesarskich jako parametru kwalifikującego do sposobu odbycia porodu w kolejnych ciążach.

Klinika posiada jedyny w Polsce Dział Szybkiej Diagnostyki Płodu – działający na zasadach „Kliniki 1 dnia”, mający możliwość dokładnej diagnostyki przypadków problematycznych, kierowanych do konsultacji z innych placówek medycznych, ustalający wytyczne do dalszego postępowania ze wskazaniem miejsca dalszego leczenia.

Poza wyżej wymienionymi specjalistycznymi działaniami, w Klinice prowadzony jest pełen zakres działalności położniczej przewidzianej dla jednostek wysokospecjalistycznych – III poziomu referencyjności w opiece perinatalnej.
Główne obszary działań specjalistycznych to :

Położnictwo

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie patologii ciąży, szczególnie:

 • ciąża wysokiego ryzyka HRP – w każdym okresie jej rozwoju
 • hipotrofia płodu
 • niewydolność łożyska (unikatowa w skali świata ocena unaczynienia łożyska jako wykładnik wydolności łożyska)
 • PIH
 • ciąża wielopłodowa
 • konflikt serologiczny
 • wady rozwojowe płodu z wykonywaniem wybranych leczniczych zabiegów wewnątrzmacicznych
 • diagnostyka prenatalna w zakresie badań genetycznych.

Ginekologia

Pełen zakres działań ginekologii zachowawczej i operacyjnej ze szczególną specjalizacją w zakresie:

 • pełna diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej
 • endoskopia ginekologiczna
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna (Klinika jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym zastosowano elektrody waloryzujące bipolarne w zabiegach histeroskopowych)
 • laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności
 • korekta wad narządu rodnego utrudniających rozród
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne endometriozy
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne nadmiernych krwawień macicznych
 • leczenie problemów zaburzeń statyki narządu rodnego i/lub nietrzymania moczu
 • zabiegi taśmowe w leczeniu nietrzymania moczu (w Klinice wykonano pierwszy w Polsce zabieg TVT).Neonatologia

Oddział o najwyższym stopniu referencyjności w zakresie opieki nad noworodkiem. Prowadzi pełen zakres działań wysokospecjalistycznych, szczególnie:

 • intensywna terapia noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową
 • leczenie niewydolności krążeniow-oddechowej noworodków wcześniaczych
 • diagnostyka i leczenie wad rozwojowych płodu.


Kierownik/Ordynator: dr hab. n.med. Mariusz Zimmer prof. nadzw.
     Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
     Prorektor ds. dydaktyki AM we Wrocławiu w kadencji 2005-2008r., 2008-2012r.

Życiorys

 • 1983 - ukończenie z wyróżnieniem (z czerwonym dyplomem) studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W okresie studenckim wielokrotny reprezentant Uczelni w rozgrywkach koszykówki
 • 1992 – doktorat na podstawie rozprawy pt.: "Badania przepływu pępowinowego ultrasonograficzną metodą dopplerowską w ciążach powikłanych:
  - wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu płodu (IUGR),
  - konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh,
  - niedokrwistością ciężarnych",
  której promotorem był Prof. dr hab. Janusz Woytoń
 • 2001 - tytuł doktora habilitowanego na podstawie pracy pt. "Ocena gęstości unaczynienia patologicznych zmian w obrębie mięśnia macicy, za pomocą własnej metodyki z wykorzystaniem ultrasonograficznego systemu power-doppler".
 • 2005 - profesor nadzwyczajny Akademii Medycznej we Wrocławiu
  - od kwietnia 2003 r. kierownik Kliniki Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu,
  - od kwietnia 2007 r. kierownik II Katedry i Kliniki Gin.Poł i Neonatologii AM we Wrocławiu,
  - od 2003 r. do 2009 r. Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
  - od 2004 roku Konsultant Wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa dla województwa dolnośląskiego,
  - Prorektor d/s dydaktyki AM we Wrocławiu w kadencji 2005-2008 oraz 2008-2012.

Główne kierunki zainteresowań medycznych:

 • nowoczesna diagnostyka prenatalna, wewnątrzmaciczna terapia płodu,
 • postępowanie z niepłodną parą - leczenie niepłodności małżeńskiej,
 • endokrynologia ginekologiczna,
 • ultrasonografia położniczo–ginekologiczna, szczególnie w zakresie badań naczyniowych przepływu i gęstości unaczynienia - twórca własnej metody badań unaczynienia narządu rodnego i łożyska,
 • endoskopia ginekologiczna - wprowadzenie na skalę Polski histeroskopowych zabiegów z użyciem elektrody bipolarnej waloryzującej tkanki,
 • uroginekologia – współwykonawca pierwszego w Polsce zabiegu TVT,
 • komputeryzacja działalności medycznej.Zespół Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki

dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw.


Profesor nadzwyczajny:
dr hab. Lidia Hirnle prof. nadzw.

Adiunkci:
dr n. med. Marek Elias
dr n. med. Jerzy Florjański
dr n. med. Tomasz Fuchs
dr n. med. Cyprian Goluda
dr n. med. Monika Lachowska
dr n. med. Joanna Michniewicz
dr n. med. Ewa Milnerowicz-Nabzdyk
dr n. med. Dorota Paluszyńska
dr n. med. Jacek Robaczyński
dr n. med. Agnieszka Szafrańska
dr n. med. Ewa Terpińska
dr n. med. Marek Tomiałowicz

Starsi wykładowcy:
dr n. med. Aleksander Pietkiewicz
dr n. med. Lesław Sozański

Asystenci:
lek. Wojciech Homola
lek. Grzegorz Myszczyszyn
dr n. med. Michał Pomorski
lek. Artur Wiatrowski
dr n. med. Dominika Klimkiewicz-Blok

Lekarze kliniczni:
lek. Rafał Geneja
lek. Sławomir Gosztyła
dr n. med. Artur Kłósek
lek. Marcin Zborowski
dr n. med. Jakub Śliwa
lek. Bogusław Marinković

        
Uczestnicy studiów doktoranckich:
lek. Anna Kryza-Ottou
lek. Anna Rosner-Tenerowicz
lek. Marta Zastawny
lek. Robert Woytoń
lek. Paweł Barański
lek. Sylvester Ottou

Rezydenci:
lek. Zofia Borowiec
lek. Katarzyna Mikołajczyk
lek. Agnieszka Konieczna
lek. Joanna Tlolka
lek. Dorota Wilczyńska
lek. Joanna Szymkowiak
lek. Piotr Lepka
lek. Sabina Gejdel-Kołtuniewicz
lek. Marek Kwiecień
lek. Piotr Rubisz
lek. Aneta Kozioł

lek Alina Banasiewicz-Lulkiewicz
lek. Magdalena Kaliszewska
lek. Dorota Musiał-Morsztyn
lek. Anna Szczygieł

Lekarze kontraktowi neonatolodzy:
lek. Dorota Lisowska Mikołajków