Klinika posiada specjalistyczną pracownię ultrasonograficzną wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt ultrasonograficzny z możliwością obrazowania trójwymiarowego płodu w systemie 4D. Badania wykonywane są przez zespół lekarzy mających największe doświadczenie w zakresie badań ultrasonograficznych, posiadających certyfikaty FMF.

Prowadzony jest na szeroką skalę program prenatalnych badań genetycznych z wykonywaniem punkcji genetycznych.

Wykonywane są unikatowe w skali świata badania wytrzymałości blizny po cięciach cesarskich jako parametru kwalifikującego do sposobu odbycia porodu w kolejnych ciążach.

Klinika posiada pierwszy w Polsce Dział Szybkiej Diagnostyki Płodu – działający na zasadach „Kliniki 1 dnia”, mający możliwość dokładnej diagnostyki przypadków problematycznych, kierowanych do konsultacji z innych placówek medycznych, ustalający wytyczne do dalszego postępowania ze wskazaniem miejsca dalszego leczenia.

Poza wyżej wymienionymi specjalistycznymi działaniami, w Klinice prowadzony jest pełen zakres działalności położniczej przewidzianej dla jednostek wysokospecjalistycznych – III poziomu referencyjności w opiece perinatalnej.


W naszej placówce funkcjonuje również Pracownia Diagnostyki i Leczenia Patologii Szyjki Macicy gdzie wykonywane są min. kolposkopi, pobieranie wycinków z szyjki macicy czy też badanie szyjki macicy urządzeniem ZedScan. Urządzenie to daje możliwość zwiększenia o ok 20% wykrywalności stanów przed nowotworowych. W ramach pracowni wykonujemy również zabiegi usuwania obszarów szyjki macicy podejrzanych o nowotworzenie ( zabiegi LEEP oraz LLETZ ). Pracownia funkcjonuje w ramach tzw „Kliniki 1 dnia”.

Klinika Ginekologii i Położnictwa


Kierownik Kliniki dr hab. n . med. Tomasz Fuchs
Oddziały Oddział Kliniczny Ginekologiczno-Położniczy
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek A, III i IV piętro

Klinika Ginekologii i Położnictwa świadczy usługi medyczne na najwyższym III poziomie referencyjności w opiece ginekologiczno–położniczej. Jest referencyjnym ośrodkiem przyjmującym najpoważniejsze przypadki medyczne z całego regionu dolnośląskiego jak również z innych, nie tylko ościennych, województw Polski.Kontakt Telefon
Sekretariat (71) 733-1400
Sekretariat - email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .pl
- Izba Przyjęć (71) 733-1442
- Blok Porodowy (71) 733-1404
- Patologia Ciąży (71) 733-1481
- Ginekologia (71) 733-1480
- Kolposkopia (71) 733-15-79
  Położnictwo (71) 733-1580
Lekarz Dyżurny (71) 733-1590
Pielęgniarka Oddziałowa (71) 733-1406
Sekretariat Medyczny (71) 733-1495Główne obszary działań specjalistycznych to :

Położnictwo

Specjalistyczna diagnostyka i leczenie patologii ciąży, szczególnie:

 • ciąża wysokiego ryzyka HRP – w każdym okresie jej rozwoju
 • hipotrofia płodu
 • niewydolność łożyska (unikatowa w skali świata ocena unaczynienia łożyska jako wykładnik wydolności łożyska)
 • PIH
 • ciąża wielopłodowa
 • konflikt serologiczny
 • wady rozwojowe płodu z wykonywaniem wybranych leczniczych zabiegów wewnątrzmacicznych
 • diagnostyka prenatalna w zakresie badań genetycznych.
 • zdalne monitorowanie dobrostanu płodu przy udziale tele - KTG
 • ciąża w bieliźnie po cięciu cesarskim - własny algorytm postępowania
 • ciąża z łożyskiem wrośniętym / przerośniętym - własny algorytm postępowania

Ginekologia

Pełen zakres działań ginekologii zachowawczej i operacyjnej ze szczególną specjalizacją w zakresie:

 • pełna diagnostyka i leczenie niepłodności małżeńskiej
 • operacyjne leczenie defektu blizny po cięciu cesarskim
 • endoskopia ginekologiczna
 • histeroskopia diagnostyczna i operacyjna (Klinika jest pierwszym w Polsce ośrodkiem, w którym zastosowano elektrody waporyzujące bipolarne w zabiegach histeroskopowych)
 • laparoskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności
 • korekta wad narządu rodnego utrudniających rozród
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne endometriozy
 • diagnostyka i leczenie zachowawcze i/lub operacyjne nadmiernych krwawień macicznych
 • leczenie problemów zaburzeń statyki narządu rodnego i/lub nietrzymania moczu
 • zabiegi taśmowe w leczeniu nietrzymania moczu (w Klinice wykonano pierwszy w Polsce zabieg TVT).
 • diagnostyka i leczenie patologii szyjki macicy, w tym kolposkopie, wycinki i badanie szyjki macicy technologią ZedScan ( w Klinice posiadamy pierwsze w Polsce urządzenie ZedScan ).Kierownik Kliniki:

  Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer - specjalista ginekologii i położnictwa 

  Życiorys

  Prof. dr hab. Mariusz Zimmer -
  Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  Przebieg pracy zawodowej

 • 1983 rok - ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu w i podjęcie pracy w II Katedrze i Klinice Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu

 • 1992 rok – - stopień naukowy doktora nauk medycznych, na podstawie rozprawy pt.: Badania przepływu pępowinowego, ultrasonograficzną metodą dopplerowską w ciążach powikłanych: wewnątrzmacicznym opóźnieniem wzrostu płodu (IUGR), konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh, niedokrwistością ciężarnych – promotor :prof. dr hab. Janusz Woytoń

 • 2001 rok - stopień dr. habilitowanego tytuł rozprawy habilitacyjnej: "Ocena gęstości unaczynienia patologicznych zmian w obrębie mięśnia macicy, za pomocą własnej metodyki z wykorzystaniem ultrasonograficznego systemu power-doppler".

 • od 2001 roku Kierownik Kliniki we Wrocławiu - obecnie 100 łóżkowej o pełnym profilu ginekologiczno - położniczym – ośrodka akademickiego – szkoleniowego - referencyjnego w Polsce .

 • od 2001 do II 2016 roku konsultant wojewódzki ds. ginekologii i położnictwa woj.dolnośląskiego

 • w latach 2005 - 2011 prorektor ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu

 • w latach 1991 - 2003 (dwie kadencje) sekretarz Dolnośląskiego Oddziału PTG

 • w latach 2003 - 2009 (dwie kadencje) przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału PTG

 • Prezes Elekt PTG na kadencję - 2018 - 2021

 • Działalność naukowa
 • ponad 200 prac naukowych ogłoszonych w recenzowanych czasopismach.
 • członek 6 komitetów naukowych czasopism medycznych
 • członek towarzystw naukowych: PTG, OTL, PTMP, ASRM, ISUOG, AIUM, AAGL.
 • promotor 12 przewodów doktorskich i wielokrotny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

 • Główne zainteresowania :
 • patologia ciąży - patologia łożyska; łożysko wrośnięte - przerośnięte
 • USG w położnictwie i ginekologii - ultrasonografia dopplerowska - śródporodowa; ocena blizny po cc- konsekwencje medyczne; diagnostyka dopplerowska w ginekologii
 • endoskopia ginekologiczna - przede wszystkim histeroskopia w diagnostyce i leczeniu niepłodności.
 • leczenie operacyjne zaburzeń statyki narządu rodnego w tym laseroterapia w leczeniu nietrzymania moczu
 •  

 Zespół Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki

prof. dr hab. Mariusz Zimmer


Zastępca Kierownika Kliniki:
dr hab. n.med. Tomasz Fuchs

Adiunkci:
dr hab. n.med. Jerzy Floriański
dr hab. n.med. Tomasz Fuchs
dr n.med. Michał Pomorski
dr n.med Cyprian Goluda
dr n.med. Marek Tomiałowicz
dr n.med. Anna Rosner-Tenerowicz
dr n.med. Jakub Śliwa

Starsi wykładowcy:
dr n.med. Aleksander Pietkiewicz
dr n.med. Jacek Robaczyński

Asystenci akademiccy:
dr n.med. Robert Woytoń
dr n.med. Wojciech Homola
lek. Artur Wiatrowski
lek. Anna Kryza – Ottou
lek. Paweł Barański

Lekarze kliniczni:
dr n.med Lesław Sozański
dr n.med. Artur Kłósek
dr n.med. Wasyl Pasławski
lek. Rafał Geneja
lek. Sławomir Gosztyla
lek. Aneta Kozioł

        
Uczestnicy studiów doktoranckich:
lek. Krzysztof Nowak
lek. Justyna Murzyn
lek Krzysztof Grobelak
lek. Agata Pawłosek
lek. Katarzyna Pilecka
lek. Aleksandra Zimmer
lek. Anna Tarczyńska
lek Beata Dawiec
lek. Wiktor Bek
lek. Mariusz Kasperski

Rezydenci:
lek. Krzysztof Grobelak
lek. Aleksandra Zimmer
lek. Agata Pawłosek
lek. Katarzyna Pilecka
lek. Krzysztof Nowak
lek. Michalina Odonicz-Czarnecka
lek. Dorota Kaszubkiewicz-Wardęga
lek. Wiktor Bek
lek. Mariusz Kasperski
lek. Beata Dawiec
lek. Mateusz Sobalak
lek. Paulina Luty
lek. Anna Tarczyńska
lek. Joanna Budny - Wińska
lek. Aleksandra Piątek
lek. Kamila Pawełkiewicz
lek. Roxana Kompani – Deja
lek. Łukasz Wysoczański


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainiePICT_6335.jpg