Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka
Oddziały

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek B, V piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 733-2120

(71) 733-2129


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 733-2170
Lekarz Dyżurny (71) 733-2130
Sekretariat Medyczny (71) 733-2120
Usługi medyczne

Oddział Kliniczny Gastroenterologiczny zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


 • choroba refluksowa przełyku
 • niestrawność czynnościowa
 • choroba wrzodowa
 • guzy endokrynne układu trawienia
 • guzy podścieliskowe przewodu pokarmowego
 • zespoły złego wchłaniania, w tym celiakia
 • zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (m.in. niestrawność czynnościowa, zespół jelita nadwrażliwego)
 • nieswoiste zapalenia jelit (m.in. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)
 • choroby organiczne jelita grubego, m.in. choroba uchyłkowa jelit
 • przewlekłe zapalenie trzustki
 • niealkoholowe stłuszczeniowe choroby wątroby
 • choroby genetycznie uwarunkowane (m.in. hemochromatoza, choroba Wilsona)
 • zabiegi: usuwanie polipów (polipektomie), diagnostyka i opróżnianie patologicznych zbiorników w narządach miąższowych (np. torbiele wątroby i trzustki)
 • biopsje narządowe (ślepa gruboigłowa biopsja wątroby, cienkoigłowe biopsje wątroby i trzustki pod kontrolą USG), wycinki z przełyku, żołądka i jelit do badań histopatologicznych
 • echoendoskopia układu trawiennego
 • żywienie w chorobach układu pokarmowego

W ramach działalności medycznej Klinika wykonuje unikatowe procedury medyczne:

 • badania motoryki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • impedancja śródprzełykowa
 • kompleksowa diagnostyka i leczenie choroby Wilsona i hemochromatozy
 • diagnostyka i leczenie stłuszczeniowych zapaleń wątroby
 • diagnostyka niealkoholowych, toksycznych uszkodzeń wątroby
 • diagnostyka zespołów leczenie pierwotnej marskości żółciowej
 • diagnostyka zespołów złego wchłaniania, w tym celiakii
 • diagnostyka guzów neuroendokrynnych
 • biopsje narządowe, grubo- i cienkoigłowe
 • echoendoskopia przewodu pokarmowego
 • endoskopia kapsułkowa jelita cienkiego (badanie pełnopłatne, nie refundowane przez NFZ, realizowane w ramach hospitalizacji)
Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka


Zespół Kliniki

dr Abdulhabib Annabhani
dr Robert Dudkowiak
dr Radosław Kempiński

dr Monika Kukulska
dr hab. Agata Mulak
dr Katarzyna Neubauer
dr Małgorzata Ochrem

lek.Wojciech Pisarek

dr Małgorzata Reszczyńska
lek. Izabela Smoła
dr Adam Smereka
dr Ewa Waszczuk
dr hab. Dorota Waśko-Czopnik
dr Barbara Woźniak-Stolarska
dr Anna Zubkiewicz-Zarębska

 
Rezydenci

lek. Martek Frączkowski
lek. Iga Gromny

lek. Katarzyna Komorowska

lek. Radosław Konieczny

lek. Paweł Kuźnicki

lek. Karol Kowalski
lek. Magdalena Panek-Jeziorna
lek. Maciej Pleskacz
lek. Wojciech Różański

lek. Dominika WietrzykowskaHistoria Kliniki

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii została utworzona w 1970 roku jako jednostka Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Przez 37 lat klinika prowadziła swoją działalność przy ulicy Poniatowskiego 2. Od 4 września 2007 roku klinika funkcjonuje przy ulicy Borowskiej 213. Przez blisko 40 lat w klinice leczonych było ponad 60 tys. mieszkańców, głównie z Dolnego Śląska oraz Wrocławia. Pacjentami kliniki są również chorzy z innych regionów kraju oraz z zagranicy. W tym czasie 3 osoby uzyskały tytuły profesora, 5 osób stopień doktora habilitowanego a ponad 60 osób stopień doktora nauk medycznych. Ponad 100 osób uzyskało specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Klinika jest stałym miejscem kształcenia studentów na kierunku ogólno-lekarskim, w tym dla obcokrajowców w języku angielskim oraz okresowo na innych kierunkach studiów. Pracownicy kliniki wyróżniani byli wielokrotnie prestiżowymi nagrodami za działalność naukową. Poza działalnością diagnostyczno-terapeutyczną, naukową i dydaktyczną pracownicy kliniki są członkami wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Corocznie pracownicy kliniki organizują kilka konferencji naukowych o zasięgu lokalnym lub krajowym, rzadziej o zasięgu międzynarodowym; m.in. w ostatnich latach klinika zorganizowała międzynarodową konferencję na temat Helicobacter pylori z udziałem współodkrywcy tej bakterii, laureatem nagrody Nobla Barry Marshala (2006), a w 2008 roku międzynarodową konferencję na temat motoryki przewodu pokarmowego. Corocznie pracownicy biorą udział w wielu kongresach krajowych i zagranicznych oraz publikują prace w prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w Gastroenterologii Polskiej, Advances Clinical and Experimental Medicine, Gastroenterology, Gut, Inflammatory Bowel Diseases, Journal Crohn's Colitis, World Journal of Gastroenterology i innych. Młodzi pracownicy kliniki odbyli liczne staże krajowe i zagraniczne.

W skład kliniki wchodzi oddział gastroenterologii i hepatologii. Klinika posiada bardzo nowocześnie wyposażoną pracownię motoryki przewodu pokarmowego oraz pracownię ultrasonograficzną.

Od 1 października 1970 roku do 30 września 1996 roku kierownictwo Katedry i Kliniki Gastroenterologii sprawował prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Knapik, od 1 października 1996 do 30 września 2016 obowiązki te pełnił prof. dr hab. dr h.c. Leszek Paradowski. Od 01 października 2016 roku funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii sprawuje prof. dr hab. Elżbieta Poniewierka