Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber
Oddziały

Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek K, IV piętro

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 734-3600

(71) 734-3609


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 734-3680
Lekarz Dyżurny (71) 734-3690
Poradnia Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej
(71) 733-1693

Usługi medyczne

Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej zajmuje się kompleksowym leczeniem chorób wystąpujących w obrębie twarzoczaszki i jamy ustnej. W Klinice są wykonywane procedury diagnostyczne i terapeutyczne w ramach pobytu stacjonarnego pacjenta na oddziale a także w trybie ambulatoryjnym. Poza podstawową działalnością w Klinice jest wykonywane szereg unikatowych procedur specjalistycznych.


Traumatologia czaszkowo-szczękowo-twarzowa:
 • interdyscyplnarne leczenie urazów szkieletu czaszki twarzowej oraz tkanek miękkich w obrębie twarzy (współpraca z neurochirurgiem, laryngologiem, okulistą)
 • leczenie operacyjne złamań w zakresie kości twarzy z wykorzystaniem nowoczesnych systemów do osteosyntezy według protokołów AO/AOCMF
 • leczenie obrażeń narządu wzroku, pourazowego podwójnego widzenia
 • operacyjne leczenie urazów stawów skroniowo-żuchwowych z zastosowaniem protez

Wady rozwojowe w obrębie szkieletu czaszki twarzowej:
 • wielospecjalistyczne leczenie zaburzeń wrodzonych i nabytych w obrębie twarzoczaszki
 • chirurgia ortognatyczna
 • chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego
 • dystrakcje w obrębie szkieletu czaszki twarzowej w tym dystrakcja przezpodniebienna
 • operacyjne leczenie nieprawidłowości kostnych twarzoczaszki

Chirurgia przedprotetyczna:
 • odtwarzanie podłoża kostnego przed leczeniem implantologicznym i implantoprotetycznym
 • przeszczepy kostne w celu odbudowy wyrostka zędobołowego
 • rekonstrukcje szczęki przy użyciu przeszczepów kostnych ze sklepienia czaszki

Onkologię szczękowo - twarzowa:
 • diagnostyka (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET) guzów w obrębie jamy ustnej i twarzy
 • leczenie operacyjne nowotworów łagodnych i złośliwych oraz guzów nienowotworowych (dysplazje kostne, pseudoguzy)
 • zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu guzów nowotworowych
 • operacyjne leczenie guzów oczodołów
 • odbarczenie oczodołów w chorobie Graves-Basedova

Stany zapalne:
 • diagnostyka swoistych i nieswoistych stanów zapalnych
 • leczenie zachowawcze zapaleń zębopochodnych
 • leczenie chirurgiczne ropni i ropowic w obrębie twarzy i szyi

Leczenie chorób zatok szczękowych
Diagnostyka i leczenie chorób gruczołów ślinowych
Diagnostyka i usuwanie torbieli kości i tkanek miękkich twarzy 


Skład osobowy Kliniki

Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber


Lekarz kierujący oddziałem>

dr n.med. Józef Andrzej Komorski


Zespół Kliniki
dr Jan Nienartowicz
dr Wojciech Pawlak
dr Hanna Woytoń-Górawska
dr Paweł Ziemski
dr Rafał Nowak
dr Paweł Stepień
dr Joanna Jeleń-Krzeszewska
dr Ewa Zawiślak
lek.med. lek.stom. Marcin Kubiak

 
Rezydenci
dr Kamil Nelke
lek. stom. Magdalena Laskowska
lek. stom. Artur Konopacki
lek. stom. lek.med Anna Olejnik
lek. stom. Paulina Jachimowska
lek. stom. Marta Greczner
lek. stom. Patrycja Rejkowicz
lek. stom. Kacper Pietruszka
lek. med. Anna Miner-Kordasiewicz
lek. stom. Mateusz Halama
lek. stom. Michał Piłkowski
lek. stom. Bartłomiej Pogorzelski
lek.stom. lek.med Katarzyna Tomczyk-KurzaHistoria Kliniki

Nauczanie stomatologii w wyzwolonym Wrocławiu rozpoczęto w 1945 r. dzięki grupie ludzi entuzjastów-pionierów, uczniów Ojca Stomatologii Polskiej profesora Antoniego Cieszyńskiego ze Lwowa. Katedrę i Klinikę Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowej stworzył od podstaw prof. dr hab. Tadeusz Owiński, w latach 1947-1948 i był jej kierownikiem do 1970 r. Po nim placówką kierowali prof. dr hab. Tadeusz Pawela i prof. dr hab. Feliks Ćwioro do 1997 r. Następnie w latach 1997-2011 dr hab. Jan Wnukiewicz prof. nadzw kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Od roku 2011 Prof. dr hab. n. med. Hanna Gerber. pełni funkcje kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W Katedrze i Klinice prowadzi się zajęcia dla studentów III i V roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego z radiologii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej, również w ramach kształcenia w języku angielskim (English Division) oraz z propedeutyki stomatologii dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego (także w języku angielskim).