Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w dniu 11 października 2019 r. podpisał ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia umowę o dofinansowanie projektu Nr POIS.09.02.00-00-0157/19 pn. "Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu". Projekt jest realizowany w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Całkowita wartość projektu wynosi: 5 155 056,58 PLN, z czego koszty kwalifikowalne stanowią wartość 4 793 522,68 PLN. Projekt uzyskał 100% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie z EFRR: 958 704,53 PLN

Dotacja celowa: 3 834 818,15 PLN


Projekt dotyczy przebudowy i modernizacji Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii. Rozbudowa polega głównie na adaptacji części administracyjnej Szpitala na pomieszczenia medyczne dla ww. komórek. Ponadto planowany jest zakup wyposażenia administracyjno-biurowego, wyposażenia socjalno-bytowego oraz wyposażenia medycznego (sufitowy most zasilający Ponta C dla 3 stanowisk obserwacji – 1 szt., fotel do dializ – 13 szt., panel nadłóżkowy – 17 szt.) na potrzeby rozbudowanych i zmodernizowanych pomieszczeń przeznaczonych na cele Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii. Planowane są także prace renowacyjne na obszarze aktualnie funkcjonującego Oddziału Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu onkologii i kardiologii poprzez rozbudowanie i modernizację aktualnej bazy klinicznej obszaru kardiologii oraz wydzielenie Uniwersyteckiego Centrum Chorób Serca, w którym wykorzystane będą wszystkie aktualnie dostępne możliwości kompleksowego rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia oraz będą prowadzone badania w zakresie medycyny sercowo-naczyniowej (obejmujące m.in. innowacyjne metody leczenia chorób serca), w oparciu o istniejącą doświadczoną kadrę medyczną USK we Wrocławiu.

Rezultatem projektu będzie poprawa dostępu do Kliniki Kardiologii oraz Oddziału Onkologii Klinicznej z Dziennym Oddziałem Onkologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu i poprawa efektywności jego pracy mierzona poprzez wzrost liczby leczonych w podmiocie leczniczym objętym wsparciem.

Realizacja projektu:

1. przyczyni się do zwiększenia dostępności usług medycznych z zakresu kardiologii i onkologii,
2. zapewnieni mieszkańcom Wrocławia i okolic dostęp do wysokiej jakości usług medycznych,
3. umożliwi świadczenie usług większej liczbie pacjentów (dostosowanie infrastruktury do aktualnych trendów epidemiologicznych oraz demograficznych).

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0157/19 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

- specjalnego adresu e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
nieprawidlowosci.miir.gov.pl

 

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg