Historia Kliniki KCZ
Historia Kliniki Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego
wywodzi się z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, której kierownikiem w latach 1945-1970
był prof. Antoni Falkiewicz.

Głównymi kierunkami badań naukowych zespołu Kliniki była wówczas: kardiologia, medycyna przemysłowa, endokrynologia i immunologia kliniczna.

W 1970 roku po powołaniu Instytutu Chorób Wewnętrznych z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
powstały dwie Kliniki:
Endokrynologiczna i Chorób Zawodowych.

Kierownikiem Kliniki Chorób Zawodowych w latach 1970-1996 był prof. Roman Smolik.

Klinika w 1981 r. przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych i Zawodowych.
Zgodnie z profilem Kliniki kontynuowano badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, chorób immunologicznych i rozwijano badania w dziedzinie klinicznej patologii zawodowej - poszukiwanie markerów wrażliwości i odpowiedzi na toksyny przemysłowe.
Wprowadzono też wówczas badania z zakresu medycyny środowiskowej, badając mieszkańców z rejonów zagrożenia ekologicznego.

Od 1996 r. do 2012 r. kierownikiem Kliniki był prof. Ryszard Andrzejak.
Obecnie, od roku 2012, kierownikiem Kliniki jest prof. Grzegorz Mazur.

Klinika w 2004 roku przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego.
Kontynuowano badania w zakresie patologii chorób układu krążenia i patologii powstałej pod wpływem działania czynników zawodowych, parazawodowych (związanych z pracą) oraz środowiska ogólnego, w tym wczesnej diagnostyki i monitorowania biologicznego z wykorzystaniem markerów biologicznych inicjacji zaburzeń patofizjologicznych.

Od 2005 roku Klinika jest jedynym w regionie (uznanym przez Ministra Zdrowia) referencyjnym ośrodkiem leczenia nadciśnienia tętniczego opornego i rozpoznawania wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego.
W 2005 roku także zorganizowano i uruchomiono Poradnię Chorób Metabolicznych i Poradnię Nadciśnienia Tętniczego.

Liczba hospitalizowanych w Klinice wynosi rocznie w ostatnich 5 latach od 1550 osób do 1800.
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg