Klinika Kardiochirurgii


Sekretariat Tel. 71 736 41 00
ul. Borowska 213
Budynek FA, II piętro, pokój 3.13

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Kierownik: dr Roman Przybylski

Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński


Lokalizacja
ul. Borowska 213, Budynek A/FA, II piętro

Kontakt

Sekretariat 71 736 41 00 (pon-pt 7:00-14:35)

Lada pielęgniarska (24 h na dobę) 71 736 41 80

Lekarz dyżurny 662 232 551

Pielęgniarz Oddziałowy  71 736 41 06

Poradnia Kardiochirurgiczna 71 736 41 55

Poradnia Transplantologiczna 71 736 4268 lub 71 736 4269

Pracownicy Kliniki Kardiochirurgii i pododdziału Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownictwo

- dr Roman Przybylski – Kierownik Oddziału Kardiochirurgii

- prof. Marek Jasiński – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii

- prof. dr hab. Michał Zakliczyński – Kierownik Kliniki Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia


Lekarze specjaliści kardiochirurgia

- lek. Maciej Bochenek
- lek. Grzegorz Bielicki
- dr Jacek Jakubaszko
- dr Marek Pelczar
- dr Andrzej Stachurski
- dr Maciej Rachwalik
- dr Rafał Nowicki

Lekarze specjaliści poddział transplantacji

- lek. Magdalena Cielecka
- lek. Anna Boluk
- lek. Mateusz Sokolski

Rezydenci

- lek. Kinga Kosiorowska
- lek. Mikołaj Berezowski

Koordynatorzy

- Mateusz Rakowski
- Jakub Jankowski

Sekretariat Kardiochirurgii

- Wojciech Kargol
- Ilona Wołyńska

Poradnia Kardiochirurgii

- Grażyna Sakiel
- lek. Janusz Oczko

Poradnia Transplantacji

-mgr Monika Konieczna
- Weronika Rakowska

Klinika Chirurgii Serca zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
Pełny zakres zabiegów z dziedziny kardiochirurgii dorosłych.

Szczególne procedury medyczne:
- Operacje naprawcze zastawki aortalnej i aorty.

- Implantacja biologicznych bezstentowych konduitów aortalnych.

- Operacje hybrydowe zastawek serca i aorty.

- Wspomaganie pozaustrojowe metodą ECMO.

- Rewaskularyzacja wieńcowa: On-pump, OPCAB, MIDCAB (w tym pełna tętnicza rewaskularyzacja).

- Zabiegi naprawcze zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej, w tym naprawa zastawki mitralnej z mini dostępu (miniMVR)

- Zabiegi wymiany zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej i płucnej, w tym implantacja biologicznych bezstentowych konduitów aortalnych oraz zabiegi z poszerzeniem pierścienia aortalnego.

- Zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

- Zabiegi wymiany aorty wstępującej wraz z wymianą zastawki aortalnej (Zabieg Bentalla), oraz zabiegi z oszczędzeniem i naprawą zastawki własnej (Zabieg David’a)

- Zabiegi wymiany aorty wstępującej i łuku aorty

- Zabiegi zamknięcia nieprawidłowych połączeń w sercu - ubytków międzyprzedsionkowych (ASD) i międzykomorowych (VSD)

- Ablacja RF, krioablacja, oraz zamknięcie uszka lewego przedsionka (AtriClip) u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

- Operacje naprawcze tętniaka lewej komory (Zabieg Dor’a)

- Wspomaganie pozaustrojowe metodą ECMO

- Mechaniczne wspomaganie serca – urządzenia do wspomagania czasowego: Impella, Levitronix CentriMag oraz urządzenia implantowane do wspomagania długoterminowego: HeartMate III.

- Transplantacja serca


Historia Kliniki

Klinika Kardiochirurgii formalnie istnieje od 1972 roku, czyli od podzielenia II Kliniki Chirurgicznej na trzy niezależne jednostki w ramach utworzonego Instytutu Chirurgii, ale historia wrocławskiej kardiochirurgii jest znacznie dłuższa. Pierwszy zabieg na sercu w Polsce – komisurotomię mitralną – przeprowadził 31 marca 1955 r. zespół kierowany przez prof. Wiktora Brossa.

Gdy w 1973 r. profesor Wiktor Bross odszedł na emeryturę, kierownictwo kliniki przejął prof. Anatol Kustrzycki. W latach 70-tych wykonano tu m.in. pierwszą koronarografię oraz rewaskularyzację wieńcową. W 1987 r. kierownictwo kliniki powierzono prof. Tadeuszowi Brossowi, a w 2001 r. prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu. W maju 2011 r. Klinika Kardiochirurgii zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu została włączona w strukturę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tym samym roku w Klinice utworzono pododdział torakochirurgii. W listopadzie 2016 r. kierownictwo Kliniki objął prof. Marek Jasiński. Od 2017 r. jako referencyjny ośrodek Klinika prowadzi szkolenia w zakresie implantacji konduitów bezstentowych oraz organizuje warsztaty chirurgii naprawczej zastawki aortalnej. Od listopada 2019 r. kierownikiem Kliniki jest dr. n med. Roman Przybylski. W Klinice rozpoczęto program mechanicznego wspomagania krążenia, a w marcu 2021 r. rozpoczęto program transplantacji serca. Do końca 2021r wykonano 40 transplantacji serca. Klinika jest jednym z dwóch ośrodków w Polsce wykonującym zabiegi trombendarterektomii płucnej u pacjentów z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym. 1 lipca 2021 utworzono Instytut Chorób Serca, w skład której powołano Katedrę Kardiochirurgii i Transplantacji Serca pod kierownictwem dr n. med. Romana Przybylskiego. Pod Katedrę podlegają dwie Kliniki – Klinika Kardiochirurgii pod kierownictwem prof. Marka Jasińskiego oraz Klinika Transplantacji i Mechanicznego Wspomagania Krążenia kierowanego przez prof. Michała Zakliczyńskiego.


Poradnia Kardiochirurgiczna

Adres: Wrocław, Borowska 213
Lokalizacja: bud. A/FA, II piętro, pok. 3.35
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 14.00
Rejestracja telefoniczna: 71 736 41 55

Poradnia Transplantacji

Adres: Wrocław, Borowska 213
Lokalizacja: bud. H, I piętro, pok. 2.18 (Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00
Rejestracja telefoniczna: 71 736 41 68 lub 71 736 41 69

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_423.jpg