Klinika Kardiochirurgii


Sekretariat Tel. 71 736 41 00
ul. Borowska 213
Budynek FA, II piętro, pokój 3.13
Oddział Kliniczny Kardiochirurgii

Kierownik: dr Roman Przybylski

Pododdział Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia

Kierownik: prof. dr hab. Michał Zakliczyński

 

 

Lokalizacja
ul. Borowska 213, Budynek A, II piętro


Kontakt
Sekretariat 71 736 41 00 Sekretariat FAX 71 736 41 09
Poradnia Kardiochirurgiczna 71 736 41 55 Lada pielęgniarska (24 h na dobę) 71 736 41 80
Lekarz dyżurny 662 232 551


Zespół lekarzy
Kardiochirurdzy:

dr Roman Przybylski
lek. Maciej Bochenek
lek. Grzegorz Bielicki
dr Andrzej Dumański
dr Jacek Jakubaszko
dr Rafał Nowicki
lek. Janusz Oczko
dr Marek Pelczar
dr Maciej Rachwalik
dr Andrzej Stachurski


Rezydent
lek. Mikołaj Berezowski

 

Klinika Chirurgii Serca zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:
Pełny zakres zabiegów z dziedziny kardiochirurgii dorosłych.


Szczególne procedury medyczne:
Operacje naprawcze zastawki aortalnej i aorty.
Implantacja biologicznych bezstentowych konduitów aortalnych.
Operacje hybrydowe zastawek serca i aorty.
Wspomaganie pozaustrojowe metodą ECMO.Historia Kliniki
Klinika Chirurgii Serca formalnie istnieje od 1972 roku, czyli od podzielenia II Kliniki Chirurgicznej na trzy niezależne jednostki w ramach utworzonego Instytutu Chirurgii, ale historia wrocławskiej kardiochirurgii jest znacznie dłuższa. Pierwszy zabieg na sercu w Polsce – komisurotomię mitralną – przeprowadził 31 marca 1955 r. zespół kierowany przez prof. Wiktora Brossa.

Gdy w 1973 r. profesor Wiktor Bross odszedł na emeryturę, kierownictwo kliniki przejął prof. Anatol Kustrzycki. W latach 70-tych wykonano tu m.in. pierwszą koronarografię oraz rewaskularyzację wieńcową. W 1987 r. kierownictwo kliniki powierzono prof. Tadeuszowi Brossowi, a w 2001 r. prof. Wojciechowi Kustrzyckiemu. W listopadzie 2016 kierownictwo Kliniki objął prof. Marek Jasiński

W maju 2011 r. Klinika Kardiochirurgii zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Medycznej we Wrocławiu została włączona w strukturę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tym samym roku w Klinice utworzono pododdział torakochirurgii.

Od 2017 roku jako referencyjny ośrodek Klinika prowadzi szkolenia w zakresie implantacji konduitów bezstentowych oraz organizuje warsztaty chirurgii naprawczej zastawki aortalnej.

Poradnia Kardiochirurgiczna
Adres: Wrocław, Borowska 213
Lokalizacja: bud. A, II piętro, pok. 3.35

Rejestracja telefoniczna: 71 736 41 55 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00

Tel. 71 736 41 55

Harmonogram pracy

Dni przyjmowania
poniedziałek 07.00 – 14.00
wtorek 07.00 – 14.00
środa 07.00 – 14.00
czwartek 07.00 – 14.00
piątek 07.00 – 14.00