Centrum Chorób Serca


Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213
50-558 Wrocław
Budynek H, II piętro, pokój 3.46

Kierownik: Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
 

 
 

1 lutego 2019 r. mija rok pracy Centrum Chorób Serca, powołanego do życia decyzją Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. CCHS jest nową strukturą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu na bazie Kliniki Kardiologii, Kliniki Chorób Serca oraz Kliniki Chirurgii Serca, dedykowaną rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca. Celem powołania nowej struktury integrującej działalność kardiologów i kardiochirurgów było wykorzystanie doświadczeń organizacyjnych przodujących ośrodków zajmujących się leczeniem chorób serca, oferujących nie tylko kompleksowe i najnowocześniejsze metody diagnostyki i leczenia, ale także maksymalne skrócenie czasu hospitalizacji (Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej). Centrum tworzą najbardziej doświadczeni, najlepsi w kraju specjaliści z poszczególnych podspecjalizacji kardiologii i kardiochirurgii z myślą o ich codziennej współpracy i wspólnym, konsyliarnym ustalaniu sposobu leczenia w oparciu o wieloletnie doświadczenia zdobyte w ośrodkach, w których wcześniej pracowali: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu, Instytucie Kardiologii w Krakowie. W skład Centrum wchodzą eksperci, którzy mają największe w kraju doświadczenie w wybranych zabiegach i operacjach, którzy są najczęściej cytowanymi naukowcami w Polsce i na świecie, autorzy wytycznych postępowania w różnych chorobach serca rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. Centrum współpracuje ze specjalistami z najlepszych ośrodków na świecie, m. in. Uniwersyteckim Centrum Chorób Serca w Zurychu, Freiburgu, Bostonie, Belgradzie. Wielu młodych lekarzy z USK zostało w tych ośrodkach przeszkolonych. Oferta dla pacjentów ze schorzeniami serca i układu krążenia jest porównywalna z możliwościami kilku zaledwie najlepszych polskich ośrodków kardiologicznych i niewątpliwie najbogatsza na Dolnym Śląsku (Kliniki i Pracownie). Już w pierwszym roku działalności Centrum Chorób Serca może się pochwalić kilkoma sukcesami:
- spektakularny, pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg autotransplantacji serca (wycięcie i wyjęcie serca z klatki piersiowej, usunięcie mas nowotworowych, wszczepienie serca „na miejce”); dr Roman Przybylski z zespołem,
- zainicjowanie na Dolnym Śląsku programu operacyjnego leczenia chorych z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym; dr Roman Przybylski z zespołem,
- zainicjowanie na Dolnym Śląsku programu mechanicznego wspomagania krążenia pompą LEVITRONIX; dr Roman Przybylski z zespołem,
- zainicjowanie współpracy międzynarodowej z Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Belgradzie – rekonstrukcja zastawki trójdzielnej metodą umożliwiającą pełną regenerację zastawki; dr Roman Przybylski, Belgrad,
- zainicjowanie działania tzw. shock team, tj. wielodyscyplinarnego zespołu umożliwiającego jednoczasowe wykonywanie reanimacji, wspomagania lewej komory i rewaskularyzacji u pacjentów we wstrząsie zawałowym i po zatrzymaniu krążenia; doc Kuliczkowski/prof. Goździk/dr Przybylski z zespołami,
- wykonanie największej na Dolnym Śląsku liczby zabiegów TAVI; doc. Marcin Protasiewicz z zespołem.Koordynator ds. Centrum Chorób Serca – mgr Aneta Kurek
tel. 71 736 42 58
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Sekretariat Katedry Chorób Serca– mgr Aleksandra Erbert
tel. 71 733 11 12
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pielęgniarz Oddziałowy w Centrum Chorób Serca – mgr Marek Ignac
Koordynator techników w Centrum – Paweł Bobek


Struktura

1. Klinika Chirurgii Serca

1) Oddział Kliniczny Kardiochirurgii
2) Pododdział Torakochirurgii

2. Klinika Kardiologii
1) Oddział Kliniczny Kardiologiczny

3. Klinika Chorób Serca

1) I Oddział Kliniczny Kardiologiczny
   a) Pododdział Interwencyjnego Leczenia Chorób Serca
       Pracownia Hemodynamiki
       Pracownia Elektrofizjologii
       Pracownia Zaburzeń Rytmu Serca i Telemedycyny
   b) Pododdział Chorób Strukturalnych
       Pracownia EKG i Badań Czynnościowych
2) Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Mechanicznego Wspomagania Krążenia
3) Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

4. Zakład Obrazowania Chorób Serca
1) Pracownia Echokardiografii

5. Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia


Linki do 3 Katedr w ramach UMED

 1. https://www.wlkp.umed.wroc.pl/chirurgia-serca

 2. https://www.wlkp.umed.wroc.pl/kardiologia

 3. https://www.wnoz.umed.wroc.pl/choroby-serca