DZH/19/III/2019/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/19/III/2019/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :


1. LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:
a) MEDYCYNY RATUNKOWEJ
b) CHIRURGII OGÓLNEJ
c) CHORÓB WEW.
d) ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII


2. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI
– REALIZOWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PRACA W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY ORAZ DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy