Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny endokrynologii dziecięcej

Prof. dr hab. n. med. Anna Noczyńska

Lokalizacjaul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

 
KontaktTelefon
Kierownik kliniki
(71) 770 31 16
Sekretariat

Sekretariat - FAX

e-mail
(71) 770 31 17

(71) 328-06-82


Sekretariat czynny w godzinach 7:00 - 14:35
Dyżurki lekarskie(71) 770 31 18
(71) 770 31 19
(71) 770 31 20
(71) 770 31 21
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Mazur
e-mail:
Dyżurka pielęgniarska
I Endokrynologia Dziecięca
(71) 770 31 24
Dyżurka pielęgniarska
II Endokrynologia Dziecięca
(71) 770 31 23
Pielegniarka edukacyjna
(71) 770 31 15
Izba Przyjęć
czynna w dni powszednie w godz. 7:00 - 14:35
(71) 770 31 11


Rejestracja do Poradni
(71) 770 31 25

 

Kierownik Kliniki:
Prof. dr hab.med. Anna Noczyńska - specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
W Klinice pracuje od 1976 roku jako asystent Kliniki Pediatrii, a od 1989 roku Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Od 2003 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego. Problemami endokrynologii i  diabetologii u dzieci  zajmowała się od początku pracy zawodowej. Jest autorem kilku poradników, komiksów, materiałów oraz plakatów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę. Jest autorem i współautorem  oraz 211 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz autorem podręcznika "Endokrynologia i Diabetologia Wieku Rozwojowego” kierowanego dla studentów oraz lekarzy opieki podstawowej Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, organizatorem kursów i konferencji. Jest inicjatorem programu profilaktycznego „ Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” realizowanego od 2012 wspólnie z Wrocławskim Centrum Zdrowia. Jako pierwsza w Polsce w 1996 roku wdrożyła leczenie cukrzycy u dzieci osobistymi pompami insulinowymi. Obecnie około 70% dzieci na Dolnym Śląsku leczonych jest osobistą pompą insulinową. W 1986 roku założyła Koło Przyjaciół Dzieci Chorych na Cukrzycę, w ramach którego zorganizowała kilkanaście kolonii i zimowisk, a także kilka wycieczek zagranicznych dla dzieci z cukrzycą. Przez 10 lat była konsultantem dla Dolnego Śląska w dziedzinie diabetologii.

Informacja o Klinice:


Klinika prowadzi diagnostykę oraz terapię dzieci z zaburzeniami wzrostu, dojrzewania  płciowego, chorobami tarczycy, zespołami genetycznie uwarunkowanymi (zespół Turnera, Pradera-Willego i inne ), a także zaburzeniami metabolicznymi jak: otyłość, cukrzyca typu 1 i inne typu cukrzycy. Prowadzimy programy terapeutyczne obejmujące leczeniem dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, zespołem Turnera, Pradera-Willego oraz program leczenia dzieci z cukrzycą typu 1 osobistymi pompami insulinowymi.
Integralną częścią kliniki są poradnie: Endokrynologiczna, Diabetologiczna, oraz Poradnia Leczenia Hormonem Wzrostu i Leczenia Otyłości. Klinika jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym dzieci z cukrzycą osobistymi pompami insulinowymi. Lekarze Kliniki uczestniczą w wielu zjazdach zagranicznych i krajowych na których wygłaszają wykłady oraz prezentują wyniki własnych badań. Lekarze kliniki prowadzą liczne kursy doskonalące w ramach szkoleń CMPK z zakresu endokrynologii i diabetologii. Od 2010 roku organizujemy  szkolenia lekarzy rodzinnych oraz lekarzy opieki podstawowej w ramach Wrocławskiej Szkoły Diabetologii Wieku Rozwojowego. Od kilku lat lekarze uczestniczą w badaniach profilaktycznych, prowadzonych w szkołach podstawowych mających na celu ocenę stanu zdrowia dzieci oraz prewencję otyłości.
 Przy klinice istnieje Koło Naukowe oraz Koło Przyjaciół Dzieci chorych na cukrzycę, które od lat organizuje liczne obozy oraz konferencje szkoleniowe dla dzieci z cukrzycą oraz ich rodziców.Usługi medyczne

Diagnostyka i leczenie w zakresie endokrynologii i diabetologii pediatryczne

 

 

 Skład osobowy Kliniki

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med.: Anna Noczyńska, 
specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Zespół Kliniki


Adiunkci

dr n. med. Aleksander Basiak specjalista Pediatrii i Endokrynologii ,
dr n. med. Beata Wikiera, specjalista Pediatrii, Endokrynologii oraz
                                         Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
dr n. med. Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska, specjalista Pediatrii i Diabetologii
dr n. med. Teresa Żak, specjalista Pediatrii i Endokrynologii

Asystenci

dr n. med. Joanna Chrzanowska, specjalista Pediatrii i Diabetologii
dr n. med. Julita Nocoń - Bohusz specjalista Pediatrii 
lek. med. Monika Seifert,

Lekarze Szpitala Klinicznego

dr n. med. Bożena Kotschy, specjalista Pediatrii, Diabetologii
dr n. med. Eugenia Kik, specjalista Pediatrii, Diabetologii
dr n. med. Monika Mysłek-Prucnal specjalista Pediatrii, Endokrynologii
dr n. med. Barbara Salmonowicz, specjalista Pediatrii, Diabetologii oraz
                                                      Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej


Rezydenci

Lek. med. Natalia Frącek
Lek. med. Agnieszka Gorlo,
Lek. med.. Tatiana Gładysz
Lek. med. Joanna Ociepa
Lek. med. Jagoda Skarul


Historia Kliniki:

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego została utworzona w 1989 roku