Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku

Kierownik KlinikiProf. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

OddziałyLekarz kierujący oddziałem

Oddział kliniczny hematologii i transplantacji szpiku

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Oddział kliniczny hematologiczny pobytu dziennego
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

 


Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Jest specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i grup badawczych m.in. European Haematology Association, American Society of Hematology. Zainteresowania badawcze prof. T. Wróbla obejmują m.in nowotwory układu chłonnego. Jest autorem/ współautorem wielu publikacji m.in w Annals of Oncology, Lancet Haematology, Leukemia & Lymphoma, i American Journal of Hematology.  

Informacja o Klinice:Klinika Hematologii jest największym ośrodkiem hematologicznym na Dolnym Śląsku oraz jednym z największych w Polsce. Klinika zajmuje się leczeniem schorzeń nowotworowych układu krwiotwórczego, układu chłonnego, terapią zaburzeń krzepnięcia i innych nienowotworowych chorób krwi. Klinika bierze udział w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.
W skład kliniki wchodzi Oddział Hematologiczny, Oddział Transplantacji Szpiku oraz Poradnia Hematologiczna z Oddziałem Leczenia Dziennego.Lekarze z naszego ośrodka są zaangażowani w działalność „Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków” (Polish Lymphoma Research Group), Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek (Polish Adult Leukemia Group), Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Konsorcjum Szpiczakowe (Polish Myeloma Consortium).
 

 

 Zespół lekarski Kliniki:

Kierownik/Ordynator

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Zespół Kliniki
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Dr hab. n. med. Katarzyna Kapelko-Słowik
Dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda
Dr n. med. Monika Biedroń
Dr n. med. Monika Biernat
Dr n. med. Aleksandra Butrym
Dr n. med. Izabela Dereń-Wagemann
Dr n. med. Jarosław Dybko
Dr n. med. Marek Kiełbiński
Dr n. med. Ewa Mędraś
Dr n. med. Justyna Rybka
Dr n. med. Ewa Stefanko

Rezydenci:
lek. med. Aleksandra Bogucka-Fedorczuk
lek. med. Jakub Dębski
lek. med. Olga Dobrzyńska
lek. med. Mateusz Sawicki