Zakład Patomorfologii i Cytologii Klinicznej

Kierownik Kliniki prof. dr hab. Agnieszka Hałoń
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek AP

Kontakt Telefon

Sekretariat

e-mail

Sekretariat Medyczny

(71) 734-3960

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

(71) 734-3950


Prosektorium

(71) 734-3962

668-324-084

Pracownia Histopatologiczna
(71) 734-3966


Wypożyczanie materiału

Wypożyczanie materiału w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej możliwe jest w następujące dni:

wtorek 9:30-12:00
czwartek 9:30-12:00


W szczególnych przypadkach (po wcześniejszym telefonicznym kontakcie) możliwe jest wypożyczenie materiału w innym terminie.

Osoba do kontaktu: Sylwia Ginał tel. (71) 734 39 66


Wymagane dokumenty przy wypożyczeniu:1. Prośba o wypożyczenie, która powinna zawierać

  • nr histopatologiczny badania
  • uzasadnienie gdzie i w jaki sposób zostanie wykorzystany
  • określenie rodzaju materiału: preparaty / bloczki parafinowe

 

Prośba o wypożyczenie materiału – wzór2. Upoważnienie do wypożyczenia materiału

Upoważnienie do wypożyczenia materiału – wzór

 

Zasady udostępniania bloczków parafinowych i/ lub preparatów histopatologicznych w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK we Wrocławiu:

  1. Bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne udostępniane są pacjentowi na pisemny wniosek (wzór powyżej), przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub innej osobie upoważnionej przez pacjenta*.
  2. Od momentu udostępnienia bloczków parafinowych i/ lub preparatów histopatologicznych wyłączną odpowiedzialność za ich zagubienie, zniszczenie itp. ponosi osoba, której przekazano ww. dokumentację.
  3. Zniszczone lub zagubione bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne nie podlegają odtworzeniu.
  4. Po zrealizowaniu celu w jakim zostały udostępnione bloczki parafinowe i/ lub preparaty histopatologiczne powinny być one bezzwłocznie zwrócone do Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej USK we Wrocławiu wraz z rozpoznaniem patomorfologicznym postawionym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym prowadzono dalszą diagnostykę.


*Przez osobę upoważnioną przez pacjenta należy rozumieć osobę posiadającą pisemne upoważnienie zawierające dane osoby upoważniającej (imię i nazwisko, numer PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) i dane osoby upoważnianej (imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).

Skład osobowy Zakładu

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. Agnieszka Hałoń

Z-ca Kierownika Kliniki

dr hab n.med. Piotr Donizy

 

Cytodiagnosta
prof. dr hab. n med. Michał Jeleń
dr n. med Artur Lipiński

Specjalista patmorfolog (USK)
dr n. med. Martyna Trzeszcz
dr n. med. Przemysław Kowalski
dr n. med. Paweł Gajdzis
dr n. med. Maciej Kaczorowski
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_422.jpg