Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej w USK we Wrocławiu – nowoczesne metody leczenia dla Dolnoślązaków

Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej w USK we Wrocławiu – nowoczesne metody leczenia dla Dolnoślązaków10 maja dedykowany jest profilaktyce i budowaniu świadomości o powadze zagrożenia udarem mózgu. Statystyki pokazują, że stają się one coraz większym problemem zdrowotnym w naszej populacji, szczególnie wśród młodszych dorosłych. Specjaliści zwracają uwagę, że prawie 4500 Dolnoślązaków rocznie zostaje dotkniętych udarem. Eksperci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu udzielają pomocy coraz większej liczbie pacjentów po wystąpieniu udaru, również z użyciem nowoczesnych metod leczenia jak trombektomia.

Ryzyko wystąpienia udaru wzrasta, gdy u danej osoby występują choroby cywilizacyjne takie jak cukrzyca, nadciśnienie i otyłość.

– Najsilniejszym czynnikiem ryzyka, na który mamy wpływ jest nadciśnienie tętnicze. Trzeba regularnie mierzyć ciśnienie i stosować leki na nadciśnienie tętnicze. Cukrzycę też możemy kontrolować.  Zaburzenia lipidowe, cholesterol. W przypadku już rozwiniętej miażdżycy tętnic możemy stosować odpowiednie leki i też okresowo kontrolować, jaki jest stan naczyń. Migotanie przedsionków to jest domena kardiologów, ale w takim przypadku powinniśmy regularnie odwiedzać poradnię kardiologiczną, monitorować stan serca i stosować zalecane leki – mówi dr Marta Nowakowska-Kotas z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii.

Objawy udaru są bardzo różnorodne. Mogą obejmować zaburzenia widzenia, mowy, niedowłady, zaburzenia równowagi, wszystko w zależności od tego, gdzie dojdzie do uszkodzenia. Objawy na ogół pojawiają się nagle. Pojawienie się któregoś z nich powinno zawsze zaniepokoić nas samych i skłonić do szukania pomocy, a w przypadku rodziny i osób z otoczenia zmobilizować do podjęcia interwencji i udzielenia pierwszej pomocy bez zbędnej zwłoki.

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ważna jest natychmiastowa reakcja. Procedurą umożliwiającą ratowanie życia i zwiększającą szansę na ograniczenie szkód powstałych w wyniku udaru jest trombektomia, czyli zabieg polegający na udrażnianiu zatkanych naczyń. USK we Wrocławiu uczestniczy w programie pilotażowym tej metody.

– Trombektomia polega na odtykaniu naczyń za pomocą cewnika. Działa to trochę jak odkurzacz. To metoda zarezerwowana dla tej części pacjentów, u których stwierdzimy, że udar jest w wynikiem niedrożności dużego naczynia. Bo do takiego naczynia jesteśmy w stanie dostać się cewnikami. Robią to radiolodzy interwencyjni.  Na terenie Dolnego Śląska są dwa ośrodki realizujące trombektomię w ramach programu pilotażowego, aczkolwiek chęć do rozwijania tej techniki jest sygnalizowana w wielu ośrodkach – dodaje dr Marta Nowakowska-Kotas.

W czasie Europejskiego Dnia Profilaktyki Udarowej ważne jest podkreślenie, że zaniedbanie profilaktyki może mieć bardzo negatywne skutki. Kluczowe jest dbanie o swoje zdrowie i regularność w leczeniu chorób, w szczególności nadciśnienia, cukrzycy i otyłości.

Potwierdza to dr n. med. Anna Szymańska-Chabowska, hipertensjolog z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wskazując, że nadciśnienie tętnicze jest głównym i jednym z najważniejszych czynników ryzyka udaru mózgu i zawału serca.

–  Udar to jest jedno z najgorszych powikłań nadciśnienia, ponieważ nie znam takiej drugiej choroby, która w tak krótkim czasie inwalidyzuje pacjentów. Z osoby w pełni sprawnej, w pełni zdolnej do samodzielnego życia udar mózgowy czyni osobę zdaną na opiekę innych ludzi. To jest najbardziej niekorzystny scenariusz.  Nadciśnienie tętnicze nie jest jedynym czynnikiem ryzyka. Oczywiście miażdżyca, palenie papierosów, zaburzenia gospodarki cholesterolowej, to wszystko również wpływa na zachorowalność i ryzyko wystąpienia udaru mózgowego – podkreśla dr Anna Szymańska-Chabowska.

Statystycznie nadciśnienie tętnicze przoduje wśród czynników powodujących udary mózgu.

- Zadbajmy o monitorowanie naszego ciśnienia, zarówno samodzielnie, jak i podczas wizyt u lekarza.  Pamiętajmy, że leczenie nadciśnienia nie ogranicza się tylko do farmakoterapii. Musimy również stosować metody leczenia niefarmakologicznego - zaznacza dr Anna Szymańska-Chabowska, dodając: - Za farmakoterapią, czyli za leczeniem nadciśnienia tabletkami musi pójść również zmiana naszego stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych, większa aktywność fizyczna, zaprzestanie palenia papierosów. Wszelkiego rodzaju napoje energetyzujące, środki psychoaktywne to są również nie klasyczne, ale coraz powszechniej występujące w społeczeństwie czynniki ryzyka.

W tej kwestii wypowiedziało się także Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Zakwalifikowało ono do grupy tzw. niekorzystnych regulatorów ciśnienia tętniczego następujące czynniki: zanieczyszczenie powietrza, nadmierny hałas i ekstremalne zmiany temperatury.

Do profilaktyki zachęca także dr hab. Katarzyna Madziarska, prof. UMW, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK. Profesor Madziarska wskazuje na związek między cukrzycą a ryzykiem udaru, gdyż cukrzyca podobnie jak nadciśnienie, hiperlipidemia czy palenie papierosów jest jednym z czynników ryzyka udaru.

– Gdy mówimy o cukrzycy, musimy przede wszystkim skupić się na ogólnej populacji pacjentów z tą chorobą. Wiadomo, że 90% z nich to osoby z cukrzycą typu 2, a dodatkowo 30% z tej grupy to pacjenci, którzy przekroczyli 65 rok życia. To jest grupa, która ma już zmiany naczyniowe, zarówno mikroangiopatii, jak i makroangiopatii. Zmiany cukrzycowe typu makroangiopatii, czyli uszkodzenia dużych naczyń, są jednym z czynników ryzyka udarów i zawałów. Patrząc na pacjentów i epidemiologię udarów, 80% z nich to udary niedokrwienne spowodowane miażdżycą, a miażdżyca jest często wynikiem niewyrównanej cukrzycy. Istnieje więc ścisły związek między tymi dwiema chorobami – mówi prof. Katarzyna Madziarska, przybliżając też alarmowe objawy udaru i ich związki z cukrzycą. – To przede wszystkim asymetria twarzy, zaburzenia widzenia, zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy czy jakaś dysfunkcja jednej z kończyn, to są objawy, które mogą świadczyć, że coś się dzieje w ośrodkowym układzie nerwowym, że mogło dojść do jakiegoś przejściowego niedokrwienia. U pacjentów z cukrzycą takim objawem, który też może sugerować udar jest hipoglikemia, więc należy przede wszystkim bardzo szybko interweniować.

W przypadku pacjentów, którzy już mają objawy udaru, przede wszystkim istotny jest dobrze zebrany wywiad. Informacja o chorobach współistniejących, w tym cukrzycy, niejednokrotnie bardzo szybko prowadzi do rozpoznania czy przynajmniej do ustalenia przyczyny zdarzenia i umożliwia podjęcie szybkiej interwencji.

alt alt alt
 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_420.jpg