Wcześniaki pod szczególną opieką
Informacja prasowa 22.06.2022

Wcześniaki pod szczególną opiekąUniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jednym z ośmiu ośrodków w kraju, w którym będzie realizowany program pilotażowy kompleksowej opieki rozwojowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD – przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia w tej sprawie, skierowany do konsultacji społecznych. – To świetna wiadomość dla rodziców wcześniaków z naszego regionu – nie kryje radości prof. Barbara Królak-Olejnik, kierownik Kliniki Neonatologii USK. – Oby program wszedł w życie jak najszybciej, bo potrzeby naszych najmniejszych pacjentów są ogromne, a środowisko neonatologów od lat zwracało uwagę na problem.

Wcześniactwo jest poważnym problemem społecznym – jedno na dziesięcioro dzieci rodzi się dziś przed czasem. Narodziny wcześniaka najczęściej wiążą się z wielomiesięczną, a nawet wieloletnią specjalistyczną opieką i rehabilitacją. – Wcześniaki potrzebują opieki wielu specjalistów, żeby wyrównać różnice rozwojowe – wyjaśnia prof. Barbara Królak-Olejnik. – Niedojrzałość różnych układów powoduje liczne konsekwencje u przedwcześnie urodzonego dziecka. To m.in. dysplazja oskrzelowo-płucna, wynikająca z niedojrzałego układu oddechowego, retinopatia wcześniacza, powstała w wyniku uszkodzenia siatkówki, niedosłuch, który wymaga protezowania. Często konieczna jest też opieka kardiologiczna czy neurologiczna. Rodzice maluchów otrzymują niejednokrotnie dziesiątki skierowań, ale sami szukają gabinetów i umawiają wizyty. Planowane w rozporządzeniu rozwiązania ułatwiłyby im przejście przez cały ten trudny proces, bo wszystkim zająłby się koordynator opieki.

Pilotażowy program KORD dotyczy dzieci urodzonych poniżej 33. tygodnia ciąży. Jak podano w uzasadnieniu projektu, jego zasadniczym celem jest „poprawa wyników leczenia niedojrzałych noworodków, zapewnienie ciągłości i kompleksowości działań koniecznych do prawidłowego rozwoju takiego dziecka oraz sprawdzenie ich efektywności”. Kompleksowy model opieki medycznej nad tymi dziećmi zakłada prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ośrodkach mających doświadczenie w opiece nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie w oparciu o wielodyscyplinarny zespół. Rekomendowany model obejmuje interwencje diagnostyczno-terapeutyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, porady żywieniowe, opiekę psychologa oraz rehabilitację leczniczą. „Jest to opieka niezbędna do zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie, uniknięcia odległych powikłań wcześniactwa i wyrównania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych dzieci urodzonych przedwcześnie z ich rówieśnikami urodzonymi w terminie” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360350/katalog/12884208#12884208


 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

 

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg