Weź udział w badaniu

Weź udział w badaniu


Zachęcamy wszystkich pacjentów oraz pracowników naszego Szpitala do wypełnienia anonimowej ankiety internetowej. Ankieta dotyczy zagadnień humanizacji relacji międzyludzkich w medycynie przed i w czasie pandemii COVID-19, i jest częścią ogólnopolskiego projektu naukowego realizowanego przez zespół badaczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Izdebskiego.

Nasz szpital wspiera realizację tego projektu. Do udziału w ankiecie zapraszany jest, z jednej strony, personel szpitala (medyczny i niemedyczny) wszystkich szczebli, z drugiej zaś pacjenci szpitala. Podkreślamy, iż Państwa odpowiedzi udzielone w ankiecie pozostaną anonimowe i poufne, będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wypełnienie ankiety zajmuje średnio ok. 20 minut.

Projekt swoim zakresem obejmuje 100 instytucji ochrony zdrowia. Ma na celu zdiagnozowanie sytuacji pocovidowej w jednostkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej perspektywy badanych (ich życia osobistego, relacji pacjent-lekarz). Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pozostałego personelu medycznego i niemedycznego. Wyniki badań zostaną zaprezentowane w czerwcu 2022 roku w czasie Kongresu Humanizacji Medycyny

Aby wypełnić ankietę wystarczy kliknąć link, lub wpisać w przeglądarkę adres:

www.humanizacja.pl

 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_421.jpg