Czy możliwe jest wyeliminowanie raka szyjki macicy?
(04.11.2021)
Logo Europejskiego Kongresu Cytologii

Czy możliwe jest wyeliminowanie raka szyjki macicy? Debata medycznych autorytetów we WrocławiuW ramach odbywającego się w dniach 3-6 października Europejskiego Kongresu Cytologii (ECC Wrocław 2021) odbyła się specjalna sesja Companion Meeting Lower Silesia poświęcona kluczowym kwestiom nowoczesnego screeningu HPV-zależnego. To propozycja polskiej odpowiedzi na wezwanie WHO 2020 do eliminacji raka szyjki macicy (rsm) jako problemu epidemiologicznego. Zaproszeni wykładowcy to krajowe autorytety w tej dziedzinie: prof. dr hab. Robert Jach z CM UJ w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy (PTKiPSM), przewodniczący Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz dr hab. Andrzej Nowakowski z Warszawy, kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy oraz Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Zakładu Profilaktyki Nowotworów, NIO – PIB , a także praktycy skriningu – dr Maciej Mazurec i dr n. med. Aleksandra Zimmer-Stelmach, reprezentujący Wrocław.

Na sesji poruszono najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy związane z prewencją wtórną raka szyjki macicy. Jednym z nich była kwestia oparcia się w screeningu o status wysokoonkogennych wirusów HPV, który staje się parametrem decyzyjnym w postępowaniu z pacjentką, zastępując i powoli eliminując w tym zakresie cytologię ginekologiczną. Dyskutowano także o fundamentalnym znaczeniu podłoża płynnego (LBS) dla realizacji wieloparametrowego screeningu rsm (jedna wizyta – jedno pobranie – wszystkie testy diagnostyczne) oraz o roli standaryzacji wszystkich etapów badań przesiewowych, w tym w szczególności procedury kolposkopowej w oparciu o polski oryginalny projekt KOLPOSKOPIA 2020.
– Projekt KOLPOSKOPIA 2020 to ogólnopolski projekt podnoszenia jakości wszystkich etapów screeningu raka szyjki macicy, od rozpoznania po badanie kolposkopowe oraz leczenie zmian śródnabłonkowych dużego stopnia. Projekt jest z powodzeniem implementowany przez lekarzy i ciągle się rozwija. Opublikowaliśmy już trzy praktyczne dokumenty rekomendacyjne, a w opracowaniu są kolejne – mówi dr n med. Martyna Trzeszcz z Zakładu Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, która przewodniczyła sesji. – Projekt stanowi podstawę do dalszych, jeszcze szerzej zakrojonych działań mających na celu stworzenie wspólnego rejestru łączącego dane z prywatnego screeningu oportunistycznego z danymi pochodzącymi ze screeningu finansowanego ze środków publicznych. Znacząco zwiększyłoby to rzeczywistą wiedzę na temat screeningu w Polsce oraz pozwoliło osiągnąć rekomendowaną przez WHO, co najmniej 70-procentową zgłaszalność kobiet na badania. Zarządy PTKiPSM oraz Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP, a także Centralny Ośrodek Koordynujący intensywnie pracują nad tym niewątpliwie trudnym wyzwaniem – stworzenia oryginalnego polskiego modelu hybrydowego prewencji rsm.
Na sesji podjęto także bardzo ciekawy temat możliwości implementacji nowych technologii w prewencji wtórnej rsm, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w przyszłości narzędzi sztucznej inteligencji (AI) w analizie obrazów kolposkopowych, jako wspomagania procesu decyzyjnego kolposkopistów.

Wydarzenie współmoderowali przedstawiciele oddziałów dolnośląskich obu kierunkowych Towarzystw – prof. dr hab. Mariusz Zimmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, Przewodniczący Oddziału Dolnośląskiego PTP, Kierownik Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

– Swoją obecnością zaszczycili nas aktualny Prezydent Kongresu, a jednocześnie Europejskiej Federacji Towarzystw Cytologicznych (EFCS), prof. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu) oraz Prezydent poprzedniego Kongresu ECC Malmö 2019 i Past-Prezydent EFCS, prof. Henryk Domański (Uniwersytet w Lund, Szwecja), co podkreśla rangę takich interdyscyplinarnych sesji – dodaje dr Trzeszcz. – Zainteresowanie eksperckie sesją potwierdziło niezbędność pilnej edukacji lekarzy w zakresie HPV-zależnej strategii prewencji rsm, z koniecznością jak najszybszej implementacji modelu HPV zależnego do polskich realiów screeningowych. Niezależnie i równolegle powinna mieć miejsce szeroka edukacja adresatek badań przesiewowych – polskich kobiet, które nadal są zaniedbywane pod tym względem. Wdrażanie bardziej czułych badań przesiewowych opartych o detekcję HPV w innych krajach europejskich, Stanach Zjednoczonych czy Australii to nie teoria czy ciekawostka naukowa, tylko rzeczywistość i nowe paradygmaty diagnostyczne, do których i my powinniśmy dążyć.

W opinii ekspertów, epidemiologiczna eliminacja raka szyjki macicy jest możliwa, ale niezbędny jest do tego skoordynowany wysiłek lekarzy i całego personelu medycznego, świadomych problemu pacjentek oraz wszystkich mogących uczestniczyć w kierunkowej edukacji, z uwzględnieniem szczególnej roli mediów tradycyjnych i społecznościowych.

Dr n med. Martyna Trzeszcz pracuje w Zakładzie Patomorfologii i Cytologii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, kierowanym przez prof. dr hab. Agnieszkę Hałoń. Jest członkiem Zarządów: PTKiPSM, Sekcji Patologii Szyjki Macicy, Kolposkopii i Cytologii PTGiP oraz Sekcji Cytologii Klinicznej PTP. 

Shock Team

Internetowe Konto Pacjenta

Wyniki Laboratoryjne

Portal Pacjenta

Odwołanie wizyty

1.jpg

Sieć kardiologiczna

1.jpg

Dobry Posiłek

logo.jpg

Konsultacje anestezjologiczne

konsultacje.jpg

Wykrywanie wad rozwojowych

UCCR.jpg

Centrum Robotyki

centrum_robotyki.jpg

Badanie opinii pacjentów

nowe.jpg

Studenci materiały szkoleniowe

nowe.jpg

Wolontariusze materiały szkoleniowe

kopia.jpg

Medycyna Nuklearna

Unicef

Informacja dla obywateli UkrainyUSK pomaga UkrainieObraz_425.jpg