Pielęgniarka OIT Drukuj

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiuzatrudni Pielęgniarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który zostanie w pełni uruchomiony z dniem 1 maja 2009 r.
Nowo zatrudniony personel będzie objęty programem adaptacji zawodowej, której podstawą będą szkolenia związane z opieką nad pacjentem, obsługą urządzeń monitorujących stan pacjenta oraz obowiązującymi w szpitalu procedurami postępowania.


Warunkiem podjęcia pracy na oddziale jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.


Kadra kierownicza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której przewodzi prof. dr hab. A.Kűbler, personel lekarski, personel pielęgniarski, a także posiadany sprzęt medyczny oraz baza diagnostyczna jaka jest do dyspozycji Oddziału, zapewniają najwyższej klasy standardy postępowania medycznego wobec pacjenta. Nowoczesne warunki jakie stwarza Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmują także środowisko pracy. Atrakcyjne warunki wynagradzania zależne są od posiadanego doświadczenia, a w przyszłości także od posiadanych kwalifikacji. Dodatkowym atutem jest lokalizacja szpitala, blisko dworca kolejowego oraz autobusowego.


Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr i Płac Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 55-556 Wrocław. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - tel. 71 733 11 90, 733 11 93.


Stwarzamy także możliwość zapoznania się z Oddziałem oraz zapraszamy na spotkanie zorganizowane dla osób zainteresowanych zatrudnieniem. Spotkanie poprowadzi Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr hab. A. Kűbler oraz pielęgniarka Oddziałowa – K. Lentka.