Kariera i Konkursy
DZH/87/IX/2018/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/87/IX/2018/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, MEDYCYNY RATUNKOWEJ PO ZAKOŃCZENIU 3 ROKU SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ DLA DOROSŁYCH- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH ( zgodnie z potrzebami USK – 16godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopuszczalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/86/IX/2018/IP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/86/IX/2018/IP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, MEDYCYNY RATUNKOWEJ W CENTRALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ DLA DOROSŁYCH- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH ( zgodnie z potrzebami USK – 16godz. 25 min. w dni robocze, 24 godz. w dni ustawowo wolne od pracy i/lub w systemie 12 godz., dopusz-czalne 24 godz.).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/85/IX/2018/KHN/ONK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/85/IX/2018/KHN/ONK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

1.Całościowe zabezpieczenie oddziałów onkologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii, onkohematologii z uwzględnieniem programów lekowych i chemioterapii (24h/dobę) – świadczenia realizowane w USK oraz uzupełniające zabezpieczenie oddziałów onkohematologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii, onkohematologii.
2. Konsultacje pacjentów przez lekarzy specjalistów z zakresu onkologii, onkohematologii – świadczenia realizowane na rzecz pacjentów USK.
3. Zabezpieczenie poradni onkologicznych, onkohematologicznych przez lekarzy specjalistów z zakresu leczenia schorzeń onkologicznych i onkohematologicznych – świadczenia realizowane w USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne
Kod CPV – 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnegoCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/84/IX/2018/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/84/IX/2018/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ W KLINICE CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY DO 160 GODZ./M-C, DYŻURÓW, GOTOWOŚCI ORAZ PROCEDUR (onkologiczne zabiegowe).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/83/IX/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/83/IX/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz innych komórkach medycznych, w systemie pracy zmianowej 120-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/82/IX/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/82/IX/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej lub innych Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego . Praca w systemie zmianowym do 170 godz./m-c

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/81/IX/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/81/IX/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ REHABILITACJI – REALIZOWANYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ok. 160 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/80/VIII/2018/KCN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/80/VIII/2018/KCN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza Specjalistę z zakresu Chirurgii Naczyniowej - realizowanych w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej oraz w Poradni UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne, gotowość, procedury transplantacyjne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/79/VIII/2018/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/79/VIII/2018/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (powyżej 2 roku spec.) – Realizowanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wszystkimi jej zadaniami w UNIWERSYTECKIEM SZPITALU KLINICZNYM - Dyżury Medyczne.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana terminu

Zmiana terminu 2

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/78/VIII/2018/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/78/VIII/2018/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Lekarza Specjalistę z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Realizowanych w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii z wszystkimi jej zadaniami w UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy , dyżury medyczne.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana terminu
Zmiana terminu 2

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/77/VIII/2018/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/77/VIII/2018/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Koordynatora pracy Pielęgniarek/Ratowników medycznych/Zespołu Wczesnego Reagowania w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO . System pracy równoważny 168-200 godz./m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 18/2108

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko:

  • GŁÓWNY KSIĘGOWY


Szczegóły oferty
 
DPR-1/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DPR-1/2018

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.10.2018 do 30.09.2019 w zakresie poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych na rzecz pacjentów Uniwersyteckiego Szpital Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

 

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 do szczegółowych warunków konkursu
Załącznik 2 do szczegółowych warunków konkursu - formularz ofertowy.

 

Zmiana terminu do 01 października

Zmiana terminu do 28 września

Zmiana terminu do 19 września

Zmiana terminu do 12 września

 

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów


Nowy Wzór Umowy - 17.09.2018

Wzór Umowy - 07.09.2018

Wzór umowy

Załącznik 1 do umowy
Załącznik 2 do umowy
Załącznik 3 do umowy
Załącznik 4 do umowy

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania (Minimalne ilości procedur)
 
Oferta 16/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Księgowości na stanowisko:

  • Księgowa


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 15/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w Dziale Księgowości na stanowisko:

  • Kierownik ds. Majątku


 

Szczegóły oferty
 
DZH/76/VIII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/76/VIII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ALERGOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH – REALIZOWANYCH W PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy , konsultacje.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana terminu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/75/VIII/2018/KG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/75/VIII/2018/KG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU GERIATRII – REALIZOWANYCH W KLINICE GERIATRII . Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c, dyżury medyczne.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

 

Zmiana terminu

 

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/74/VIII/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/74/VIII/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w Oddziałach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego . Praca w systemie zmianowym.


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


Zmiana terminu

 
Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 14/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w w Dziale Logistyki na stanowisko:

  • Specjalista ds. utrzymania sprawności sprzętu i aparatury medycznej


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 13/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

  • Specjalista ds. projektów


Szczegóły oferty
 
Oferta 12/2108

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w w Dziale Projektów Rozwojowych na stanowisko:

  • Koordynator projektów


 

Szczegóły oferty
 
DZH/73/VII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/73/VII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – REALIZOWANYCH W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W PORADNI LECZENIA BÓLU.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 176 godz./m-c, dyżury medyczne oraz konsultacje
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/72/VII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/72/VII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:


LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU UROLOGII W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 20 godz. / tydzień
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/71/VII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/71/VII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU MEDYCYNY RODZINNEJ LUB INTERNISTĘ– REALIZOWANYCH W PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 37 godz. tygodniowo
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/70/VII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/70/VII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII LUB LEKARZA PEDIATRĘ LUB W TRAKCIE SPECJAIZACJI Z NEONATOLOGII W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 160 godz./m-c
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/69/VII/2018/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/69/VII/2018/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 40 godz. / tydzień
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/68/VII/2018/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/68/VII/2018/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

Pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w Klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, Pracowni Hemodynamiki oraz innych komórkach medycznych , w systemie pracy zmianowej do 180 godz./m-c
.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 11/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w Dziale żywienia na stanowisko:

  • POMOC KUCHENNA


Szczegóły oferty
 
Oferta 10/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

poszukuje kandydata do pracy w Dziale żywienia na stanowisko:

  • KUCHARZ


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 9/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

zatrudni w ramach umowy o pracę:

  • pielęgniarkę w Pracowni Medycyny Nuklearnej


 

Szczegóły oferty
 
Oferta 8/2018

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego

zatrudni w ramach umowy o pracę:

  • Specjalistę ds. Analiz i Rachunkowości.


 

Szczegóły oferty
 
DZH/67/VII/2018/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/67/VII/2018/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU:
- MEDYCYNY RATUNKOWEJ
- CHIRURGII OGÓLNEJ
- ANASTEZJOLOGII
- ORTOPEDII
- KARDIOLOGII
- CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
- CHIRURGII DZIECIĘCEJ
- BEZ SPECJALIZACJI
- REALIZOWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY 12-GODZINNE ORAZ 24-GODZINNE ZGODNIE Z POTRZEBAMI USK.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/66/VII/2018/ZPK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/66/VII/2018/ZPK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII –REALIZOWANYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 176 godz./m-c, konsultacje, pakiet oceny hist.-pat.-nefrologiczny.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/65/VII/2018/KAI/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/65/VII/2018/KAI/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – REALIZOWANYCH W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W PORADNI LECZENIA BÓLU. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 176 godz./m-c, dyżury medyczne oraz konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 3 z 24