Kariera i Konkursy
Konkurs 1/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

01/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Medycznych W Zakresie Onkologii Dla Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego Przez Lekarzy Specjalistów - Całodobowe Zabezpieczenie Oddziałów Akademickiego Szpitala Klinicznego I Konsultacje.

2. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Torakochirurgii - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Usług Z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej I/Lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii,  Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (MIN. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika – Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

4. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki  - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

5. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Lub W Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

6. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Radiologii I Diagnostyki Obrazowej W Ramach Wykonywania Badań Usg, W Tym Badań Usg-Doppler Oraz Innych Badań Radiologicznych, W Tym  Badań Tomografii Komputerowej I Rezonansu Magnetycznego- Realizowane W Akademickim Szpitalu Klinicznym.INFORMACJA DODATKOWA

W związku z brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 21.02.2012 r. o godzinie 8:30. !!!


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 21/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

21/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Instrumentowania do Zabiegów Operacyjnych na Blokach Operacyjnych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii- Praca W Systemie Zmianowym.

2. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej i Intensywnej Terapii w Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, w których stan pacjenta będzie Wymagał intensywnej terapii- Praca w Systemie Zmianowym.

3. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Opieki Pielęgniarskiej na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca w systemie Zmianowym.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 20/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Świadczenia medyczne (lista świadczeń znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 19/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

19/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej i/lub Neuroradiologii Interwencyjnej na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika

2. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki .

3. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Chirurgii Ogólnej.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Przetarg nieograniczony 3

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż wymienionych środków trwałych:  
1. Aparat RTG Duo Diagnost
2. Agregat prądotwórczy P-250-E
3. Agregat prądotwórczy 62ZPPb-52H12

Zobacz ofertę...

Sprzęt można oglądać po uprzednim  skontaktowaniu się z Działem Infrastruktury Technicznej nr tel 071 733 11 14.  

 Oferty z podaniem ceny  należy składać do dn. 24.10.  2011 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach  z napisem : „Oferta na zakup sprzętu”  -  w  kancelarii dyrekcji Szpitala:   budynek „H” – parter.

 Otwarcie ofert nastąpi dn. 25.10.2011 r. o godz.14.30 - pokój 3.42   II piętro budynek „H”.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

 
zapytanie ofertowe 2/2011

Zapytanie ofertowe

Temat i termin postępowania

2/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w zakresie:

1. Wykonanie robót budowlanych (branża budowlana i instalacyjna) na terenie obiektów ASK.


Czytaj o ogłoszeniu ... 
Konkurs 18/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

18/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie Kardiologii Interwencyjnej.

2. Lekarza Specjalisty z zakresu Chorób Wewnętrznych.

3. Lekarza Endokrynologa - Realizowanych W Ramach Poradni Endokrynologicznej.

4. Lekarza Endokrynologa - Konsultacje dla Hospitalizaowanych Pacjentów.

5. Lekarza Dermatologa.

6. Lekarza Specjalisty z zakresu Torakochirurgii.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Przetarg nieograniczony 2

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż wymienionych środków trwałych:  
1. Aparat RTG Duo Diagnost
2. Agregat prądotwórczy P-250-E
3. Agregat prądotwórczy 62ZPPb-52H12

Zobacz ofertę...

Sprzęt można oglądać po uprzednim  skontaktowaniu się z Działem Infrastruktury Technicznej nr tel 071 733 11 14.  

 Oferty z podaniem ceny  należy składać do dn. 5.08.  2011 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach  z napisem : „Oferta na zakup sprzętu”  -  w  kancelarii dyrekcji Szpitala:   budynek „H” – parter.

 Otwarcie ofert nastąpi dn. 5.08.2011 r. o godz.14.30 - pokój 3.42   II piętro budynek „H”.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

 
Konkurs 17/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

17/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na świadczenie:

1. Usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu.


Czytaj o ogłoszeniu ...

Rozstrzygnięcie konkursu 
Konkurs 16/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

16/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z Zakresu Torakochirurgii.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Przetarg nieograniczony

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż wymienionych środków trwałych:  

Zobacz::

Sprzęt można oglądać po uprzednim  skontaktowaniu się z Działem Infrastruktury Technicznej nr tel 071 733 11 14.  

 Oferty z podaniem ceny  należy składać do dn. 5.08.  2011 r. do godz. 14.00 w zamkniętych kopertach  z napisem : „Oferta na zakup sprzętu”  -  w  kancelarii dyrekcji Szpitala:  budynek „H” – parter.

 Otwarcie ofert nastąpi dn. 5.08.2011 r. o godz.14.30 - pokój 3.42  II piętro budynek „H”.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

 
Konkurs 15/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

15/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Badania laboratoryjne.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Wzór Umowy 
Konkurs 14/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

14/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza specjalistę chorób infekcyjnych .

2. Lekarza pulmonologa

3. Lekarza alergologa

4. Lekarza dermatologa


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Wzór Umowy 
Konkurs 13/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty w Zakresie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia.

2. Lekarza bez Specjalizacji - Realizowane W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Akademickiego Szpitala Klinicznego


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 12/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z Zakresu Torakochirurgii .

2. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chorób Wewnętrznych


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 11/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

11/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Paramedycznych (Gipsowych).

2. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Dziecięcej

3. Lekarza Specjalisty z Zakresu Urologii Dziecięcej

4. Lekarza z II Stopniem Specjalizacji z Zakresu Patamorfologii lub Lekarza Specjalisty Patamorfologa


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 10/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Naczyniowej.

2. Pełnomocnika Dyrektora ds. Transplantacji


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 9/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

9/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Nefrologa – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

2. Usług Paramedycznych (Gipsowych) – Czynności Związane Z Bezpośrednią Obsługą Pacjenta Na Zlecenie Lekarza, Tj.: Zakładanie, Zdejmowanie, Podcinanie, Wycinianie Łusek, Okienek, Zmiana Gipsu, Gipsotomia, Pełen Zakres Zakładania Gipsów, Tj.: Przedramienne, Ramienne, Butów, Gorsetów, Gipsów Biodrowych Oraz Wszelkich Innych Zaleceń Lekarskich.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 8/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

8/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Chirurgii Endowaskularnej Na Zabezpieczenie Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Przez Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie)

2. Chirurgii Endowaskularnej I/Lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika

3. Lekarza Specjalisty Chirurga Onkologa

4. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 7/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

7/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Chirurga Onkologa
2. Lekarza z II Stopniem Specjalizacji z Zakresu Patamorfologii lub Lekarza Specjalisty Patamorfologa
3. Lekarza Specjalisty Kardiologa
4. Lekarza Specjalisty Kardiologa spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zakresie Kardiologii Interwencyjnej
5. Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zakresie Kardiologii Interwencyjnej


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
zapytanie ofertowe 1/2011

Zapytanie ofertowe

Temat i termin postępowania 

1/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania w zakresie: 

Dostawy woreczków do transportu materiałów biologicznych za pomocą poczty pneumatycznej.

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 6/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

6/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza bez Specjalizacji realizowane w Poradni Pediatrycznej POZ ASK.
2. Lekarza Specjalistę Pediatrę realizowane w Poradni Pediatrycznej POZ ASK.
3. Lekarza Specjalistę w Zakresie Medycyny Rodzinnej w POZ ASK.


Czytaj o ogłoszeniu ...

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 5/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

5/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na:

1. Wybór Usług Brokerskich w Zakresie Ubezpieczenia Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Akademickiego Szpitala Klinicznego Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Umowa serwisu brokerskiego
WYNIK 
Konkurs 4/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

4/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Pediatry - Realizowanych w Ramach Dyżurów Medycznych w Klinice Ginekologii, Położnictwa I Neonatologii ASK.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Ogłoszenie

!!! Ogłoszenie o sprzedaży !!!


Poloneza Trucka DC 1.6

Cena: 2280,00 PLN


Czytaj więcej ...
 
Oferta Pracy

Nr postępowania

Temat i termin

3/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Koordynator ds. Obsługi Pacjenta w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej.


Czytaj o ofercie ... 
Ogłoszenie

Ogłoszenie


Przesunięcie terminu składania ofert dotyczących świadczenia usług medycznych.


Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przesunął termin składania ofert w konkursie na świadczenie usług medycznych.
Termin składania ofert był ustalony na 14 lutego 2011 roku. Został on przesunięty na dzień 16 lutego 2010 roku w oparciu o art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informujemy, że przesunięcie terminu składania ofert nie wpłynie na harmonogram prac mających na celu realizację zadania.
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie


Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE:
1. Świadczenia medyczne
2. Badania laboratoryjne


Szczegółowe informacje dotyczące zakresu badań objętych konkursem znajdują się w zakładce Kariera i Konkursy
 
Konkurs 2/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

2/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Świadczenia medyczne (lista świadczeń znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Projekt umowy 
Konkurs 1/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

1/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Badania laboratoryjne (lista badań znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Projekt umowy 
Konkurs 26/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

26/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych.
2. Anestezjologii na Zabezpieczenie Ordynacji Podstawowej oraz Dyżurów Medycznych
3. Neurochirurgii na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych
4. Lekarza Okulisty – Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
5. Lekarza Neurologa - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
6. Technika Rtg - Wykonywanie i Opis Badań Emg


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 25/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

25/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej.
2. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
4. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
5. Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Bloku Porodowego
6. Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
7. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego
8. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Akademickiej Przychodni Specjalistycznej


Czytaj o ogłoszeniu ... 
Konkurs 24/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Konsultacje i Świadczenia z Zakresu Torakochirurgii.
2. Lekarza Otolaryngologa Dziecięcego
3. Lekarza Otolaryngologa
4. Lekarza Otolaryngologa – W Zakresie Wykonywania i Interpretowania Endoskopii Laryngologicznej
5. Lekarza Laryngologa
6. Lekarza Audiologa - Foniatrę – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
7. Lekarza Audiologa - Foniatrę - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
11. Konsultacje z Zakresu Kardiologii Dziecięcej i Wykonywanie Badań Echokardiograficznych
12. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
13. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy.
14. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
15. Lekarza Kardiologa – W Zakresie Wykonywania I Interpretowania Ultrasonokardiografii.
16. Lekarza Radiologa - Realizowanych W Ramach Ordynacji Podstawowej Oraz Dyżurów Medycznych, Opisywanie Zdjęć Mammograficznych W Zakładzie Radiologii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)
18. Lekarza Diabetologa - Realizowanych W Ramach Poradni Diabetologicznej
19. Lekarza Diabetologa - Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
20. Lekarza Endokrynologa - Realizowanych W Ramach Poradni Endokrynologicznej
21. Lekarza Endokrynologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
22. Lekarza Psychiatry - Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy
23. Lekarza Psychiatry – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
24. Lekarza Neurologa - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
25. Lekarza Neurologa – Wykonywanie I Opis Badań EmgINFORMACJA DODATKOWA

Akademicki Szpital Kliniczny zawiadamia, że odwołuje konkurs ogłoszony w dniu 16.12.2010 r. na wykonanie usług medycznych w zakresie:

8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Oferta Pracy

Nr postępowania

Temat i termin

23/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni pracowników na stanowisko:

1. Technik Elektroradiologii - forma zatrudnienia: Umowa o pracę.


Czytaj o ofercie ... 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 19 z 21