Kariera i Konkursy
Konkurs 4/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

4/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:


1. LEKARZA: PEDIATRY, CHIRURGA DZIĘCIĘCEGO, UROLOGA DZIECIĘCEGO, NEFORLOGA DZIECIĘCEGO, NEUROLOGA DZIECIĘCEGO, ENDOKRYNOLOGA, GASTROENTEROLOGA, ONKOLOGA DZECIĘCEGO, HEMATOLOGA DZIECIĘCEGO, TRANSPLANTOLOGA, RADIOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PRACY W ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIĘCH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO


2. LEKARZA LARYNGOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO


3. LEKARZA RADIOLOGA REALIZOWANYCH W RAMACH PRACOWNI NACZYNIOWEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych -14.04.2008 do godz.12:00

 Czytaj więcej ...

 

Zmiana terminu składania ofert -
Nowy termin składania ofert -21.04.2008r do godz. 10:00

 Czytaj więcej ...

  

 


 

 

 
Konkurs 3/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

3/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Usług z zakresu neurochirurgii na zabezpieczenie dyżurów od pon. do pt. w godz. 15.05 - 7.30 oraz w soboty i w dni wolne od pracy 24h/dobę, na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego oraz zabezpieczenie interwencji neurochirurgicznych w Akademickim Szpitalu Klinicznym.


2. Usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii na zabezpiecznie dyżurów od pon. do pt. w godz. 15.05 - 7.30 oraz w soboty i dni wolne od pracy 24h/dobę, na rzecz pacjentów Akademickiego Szpital Klinicznego.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych -22.02.2008 do godz.13:30

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 2/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

2/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Lekarz pediatra na Oddziale Klinicznym Neonatologicznym
2. Lekarz neonatolog na Oddziale Klinicznym Neonatologicznym
3. Lekarz pediatra w Klinice Transplantacji Szpiku,Onkologii i Hematologii Dziecięcej
4. Lekarz specjalista onkolog i hematolog dziecięcy na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
5. Lekarz w Klinice Transplantacji Szpiku,Onkologii i Hematologii Dziecięcej
6. Lekarz neurochirurg w Klinice Neurochirurgii.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych dla konkursów 1-4 -08.02.2008 do godz.13:40

  

 

Termin składania ofert konkursowych dla konkursów 5-6 -20.02.2008 do godz.13:40

 

 


 

 

 
Konkurs 1/2008

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

1/2008 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Badań scyntygraficznych
2. Konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Akademiskiego Szpitala Klinicznego
3. Konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego
4. Konsultacji kardiologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.

 

 

 

Termin składania ofert konkursowych- 30-01- 2008 do godziny 13:40 

Więcej

 

Zmiana terminu składania ofert konkursowych dla postępowania konkursowego 1-3 07-02- 2008   


 

 


 
Konkurs 4/2007

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

4/2007 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

Przesunięcie terminu konkursu


1. Transportu sanitarnego typu "R".


2. Transportu specjalistycznym pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym wraz z kierowcą do obsługi i zabezpieczania czynności związanych z pobraniem i przeszczepianiem narządów oraz opieką poprzeszczepową.

 

 

 

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 3/2007

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

3/2007 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Konsultacji okulistycznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
2. Konsultacji neurologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
3. Konsultacji z zakresu neurologii dziecięcej na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
4. Konsultacji z zakresu kardiologii dziecięcej na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego. zmiany
5. Konsultacji psychiatrycznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
6. Konsultacji z chemioterapii na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
7. Konsultacji laryngologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.
8. Konsultacji dermatologicznych na rzecz pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego. 

 

 

 

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 2/2007

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

2/2007 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Przeprowadzania przez lekarza badań EMG w Pracowni Akademickiego Szpitala Klinicznego.
2. Przeprowadzanie laboratoryjnych badań diagnostycznych w trybie 24h (wykonywanych w trybie na cito - odbiór próbek w ciągu 15 min od zgłoszenia) dla pacjentów Klinik Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. M. Skłodowskiej - Curie. zmiany
3. Konsultacji okulistycznych w Poradni Okulistycznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
4. Konsultacji neurologicznych w Poradni Neurologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
5. Konsultacji endokrynologicznych w Poradni Endokrynologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
6. Konsultacji reumatologicznych w Poradni Reumatologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
7. Konsultacji diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.
8. Konsultacji hematologicznych w Poradni Hematologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego. zmiany
9. Opisywania przez lekarza badań EEG w Pracowni Akademickiego Szpitala Klinicznego.

 

 

 

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 1/2007

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

1/2007 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

 

1. Konsultacji z zakresu psychiatrii dziecięcej (na zgłoszenie telefoniczne do Zleceniobiorcy) we wszystkich jednostkach organizacyjnych Akademickiego Szpitala Klinicznego. 

2. Transport sanitarny.

 

 

 

   Czytaj więcej ...

 

 


 
Konkurs 8/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

8/2009 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. Lekarza okulisty - konsultacje w poradniach okulistycznych.
2. Lekarza okulisty - konsultacje na rzecz medycyny pracy.
3. Lekarza okulisty - konsultacje dla hospitalizaowanych pacjentów akademickiego szpitala klinicznego.
4. Konsultacje i świadczenia z zakresu torakochirurgii dla hospitalizowanych pacjentów akademickiego szpitala klinicznego wykonywanych na terenie akademickiego szpitala klinicznego.
5. Lekarza neonatologa - realizowanych w ramach ordynacji podstawowej i dyżurów medycznych lub tylko dyżurów medycznych.
6. Lekarza otolaryngologa dziecięcego - realizowanych w ramach ordynacji podstawowej oraz dyżurów medycznych.
7. Lekarza otolaryngologa dziecięcego - realizawanych w ramach dyżurów medycznych.
8. Lekarza neurochirurga - realizawanych w ramach dyżurów medycznych.
9. Lekarza anestezjologa - realizowanych w ramach ordynacji podstawowej i dyżurów anestezjologicznych lekarskich.  

 

 

 

   Czytaj o ogłoszeniu ...

   Załącznik nr 1

   Załącznik nr 2

   Załącznik nr 3

 

 


 

 

 
Konkurs 7/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

7/2009 

 

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,  ul. Borowska 213 ogłasza przetarg pisemny, ofertowy:

" na zainstalowanie systemu telewizji szpitalnej" .

 

 

 

   Czytaj o ogłoszeniu ...

   Rozstrzygnięcie konkursu

 

 


 

 

 
Konkurs 6/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

6/2009 

Działając na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku (Dz. U. 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. 93 poz. 592) Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: 

 

1. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE W PORADNIACH OKULISTYCZNYCH.


2. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY.


3. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.


4. LEKARZA OTOLARYNGOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH.


5. LEKARZA OTOLARYNGOLOGA - WYKONYWANIE OPERACYJNYCH ZABIEGÓW USZU DLA AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.


6. LEKARZA SPECJALISTY GASTROENTEROLOGA - W RAMACH PORADNI GASTROENTEROLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.


7. LEKARZA CHIRURGA DZIECIĘCEGO, ENDOKRYNOLOGA DZIECIĘCEGO, GASTROENTEROLOGA DZIECIĘCEGO, LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB ZAKAŹNYCH DLA DZIECI, HEMATOLOGA I ONKOLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.


8. KONSULTACJE I ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WYKONYWANYCH NA TERENIE AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

 

 

 

   Czytaj o ogłoszeniu ...

   Szczegółowe warunki konkursu

   Załącznik nr 1

   Załącznik nr 2

   Załącznik nr 3 

 

 


 

 

 
Konkurs 5/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

5/2009 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE: 

1. Lekarza okulisty - konsultacje w poradniach okulistycznych
2. Lekarza okulisty - konsultacje na rzecz Medycyny Pracy
3. Lekarza okulisty - konsultacje dla hospitalizowanych pacjentów ASK
4. Pielegniarki/Poloznej w zakresie swiadczen opieki pielegniarskiej na oddzialach spzitalnych, izbie przyjec, poradniach, pracowniach ASK w systemie zmianowym
5. Lekarza otolaryngologa - realizowanych w ramach dyżurów medycznych oraz ASK
6. Lekarza chirurga dziecięcego, nefrologa dziecięcego, endokrynologa dziecięcego, gastroenterologa dziecięcego, lekarza specjalisty chorób zakaźnych dla dzieci, hematologa i onkologa dziecięcego - konsultacje dla hospitalizowanych pacjentów ASK
7. Konsultacje Genetyczne - dla hospitalizowanych pacjentów ASK.
8. Konsultacje z zakresu kardiologii dziecięcej i wykonywanie badań echokardiograficznych dla pacjentów pediatrycznych ASK
9. Konsultacje i świadczenia z zakresu torakochirurgii - dla hospitalizowanych pacjentów ASK

 

 

 

   Ogłoszenie

   Przedłużenie konkursu

   Powtórne przedłużenie konkursu 17.06.2009r.

   Szczegółowe warunki konkursu ofert i materiały informacyjne

   Regulamin pracy komisji konkursowej 

   Załącznik nr 1 - Zakres rzeczowo-finansowy oferty

   Załącznik nr 2 - Oferta - dane oferenta

   Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta

   Umowa na udzielanie świadczeń medycznych

 

 


 

 

 
Konkurs 4/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

4/2009 

 

   Odwołanie konkursu

   Uwaga - Zmiana terminu ogłoszenia 

 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. Lekarz okulisty - konsultacje dla ubezpieczonych w NFZ.
2. Lekarz okulisty - konsultacje na rzecz Medycyny Pracy.
3. Lekarz okulisty - konsultacje dla hospitalizowanych pacjentow.
4. Konsultacje profilaktyki poekspozycyjnej  wobec  pracownikow ASK po narazeniu w trakcie wykonywania pracy na zkazenia HIV,HCV,HBV.
5. Pielegniarki/Poloznej w zakresie swiadczen opieki pielegniarskiej na oddzialach spzitalnych, izbie przyjec, poradniach, pracowniach ASK w systemie zmianowym.

 

 

 

   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 2/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

2/2009 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA CHIRURGA NACZYNIOWEGO, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH,

 

2. LEKARZA NEONATOLOGA, LEKARZA PEDIATRY, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH,

 

3. LEKARZA LARYNGOLOGA, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH,

 

4. LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

 

5. LEKARZA NEUROLOGA - WYKONYWANIE I OPIS BADAŃ EMG.

 

 

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: Umowa zostanie zawarta od 24.02.2009 do 31.12.2010 roku.

 

MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI: Szczegółowych informacji formalnych udziela Dział Sprzedaży i Controllingu przy ul. Borowskiej 213, pok. 2.12 lub pod numerami telefonów 0 71 733 11 38, 071 733 11 35.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres) Nie otwierać przed godz. 08:30 23 lutego 2009 r.

 

na adres: Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu do dnia 23 lutego 2009r. do godz. 8:30.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT: 23 lutego 2009 r. o godz.12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego.


   Czytaj więcej ...

 

 


 

 

 
Konkurs 1/2009

 

Nr postępowania konkursowego

 Temat i termin postępowania konkursowego 

1/2009 

 PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA KARDIOLOGA - KONSULTACJE DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ,

2. LEKARZA KARDIOLOGA - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

3. LEKARZA KARDIOLOGA - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

4. LEKARZA KARDIOLOGA - W ZAKRESIE WYKONYWANIA I INTERPRETOWANIA ULTRASONOKARDIOGRAFII,

5. LEKARZA RADIOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH, OPISYWANIE ZDJĘĆ MAMMOGRAFICZNYCH W ZAKŁADZIE RADIOLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

6. LEKARZA LARYNGOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH,

7. LEKARZA CHIRURGA NACZYNIOWEGO - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH,

8. LEKARZA NEONATOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW LEKARSKICH,

9. LEKARZA AUDIOLOGA - FONIATRĘ - KONSULTACJE DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ,

10. LEKARZA AUDIOLOGA - FONIATRĘ - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

 

11. LEKARZA OTOLARYNGOLOGA - W ZAKRESIE WYKONYWANIA I INTERPRETOWANIA ENDOSKOPII LARYNGOLOGICZNEJ,

12. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE DLA UBEZPIECZONYCH W NFZ,

13. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE NA RZECZ MEDYCYNY PRACY,

14. LEKARZA OKULISTY - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZAOWANYCH PACJENTÓW AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO,

15. TECHNIKA RTG (RENTGENOTDIAGNOSTYKA KLASYCZNA, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REJESTRACJA BADAŃ EKG) -REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW,

16. TECHNIKA RTG (MAMMOGRAFIA, REJESTRACJA BADAŃ EMG, EEG, WYKONYWANIE DENSYTOMETRII) -REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ,

17. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W ODDZIAŁACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE ZMIANOWYM,

18. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W IZBIE PRZYJĘĆ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE ZMIANOWYM,

19. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PORADNIACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE ZMIANOWYM,

20. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W PRACOWNIACH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - W SYSTEMIE ZMIANOWYM.

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert konkursowych
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

"Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie (należy wpisać właściwy zakres)
Nie otwierać przed godz. 08:30 17 lutego 2009 r."

na adres:b Akademicki Szpital Kliniczny, ul, Borowska 213, 50-556 Wrocław lub w Dziale Sprzedaży i Controllingu
do dnia: 17 lutego 2009r. do godz. 8:30

 


   Czytaj więcej ...

 

 


 
Pielęgniarka OIT Drukuj

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wrocławiuzatrudni Pielęgniarki na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który zostanie w pełni uruchomiony z dniem 1 maja 2009 r.
Nowo zatrudniony personel będzie objęty programem adaptacji zawodowej, której podstawą będą szkolenia związane z opieką nad pacjentem, obsługą urządzeń monitorujących stan pacjenta oraz obowiązującymi w szpitalu procedurami postępowania.


Warunkiem podjęcia pracy na oddziale jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpis do rejestru Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.


Kadra kierownicza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, której przewodzi prof. dr hab. A.Kűbler, personel lekarski, personel pielęgniarski, a także posiadany sprzęt medyczny oraz baza diagnostyczna jaka jest do dyspozycji Oddziału, zapewniają najwyższej klasy standardy postępowania medycznego wobec pacjenta. Nowoczesne warunki jakie stwarza Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii obejmują także środowisko pracy. Atrakcyjne warunki wynagradzania zależne są od posiadanego doświadczenia, a w przyszłości także od posiadanych kwalifikacji. Dodatkowym atutem jest lokalizacja szpitala, blisko dworca kolejowego oraz autobusowego.


Oferty pracy prosimy składać w Dziale Kadr i Płac Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 55-556 Wrocław. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - tel. 71 733 11 90, 733 11 93.


Stwarzamy także możliwość zapoznania się z Oddziałem oraz zapraszamy na spotkanie zorganizowane dla osób zainteresowanych zatrudnieniem. Spotkanie poprowadzi Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr hab. A. Kűbler oraz pielęgniarka Oddziałowa – K. Lentka. 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Następna > Ostatnie >>

Strona 19 z 19