Kariera i Konkursy
Konkurs 13/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty w Zakresie Chorób Błon Śluzowych i Przyzębia.

2. Lekarza bez Specjalizacji - Realizowane W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Akademickiego Szpitala Klinicznego


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 12/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z Zakresu Torakochirurgii .

2. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chorób Wewnętrznych


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 11/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

11/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Paramedycznych (Gipsowych).

2. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Dziecięcej

3. Lekarza Specjalisty z Zakresu Urologii Dziecięcej

4. Lekarza z II Stopniem Specjalizacji z Zakresu Patamorfologii lub Lekarza Specjalisty Patamorfologa


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 10/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Naczyniowej.

2. Pełnomocnika Dyrektora ds. Transplantacji


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 9/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

9/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Nefrologa – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

2. Usług Paramedycznych (Gipsowych) – Czynności Związane Z Bezpośrednią Obsługą Pacjenta Na Zlecenie Lekarza, Tj.: Zakładanie, Zdejmowanie, Podcinanie, Wycinianie Łusek, Okienek, Zmiana Gipsu, Gipsotomia, Pełen Zakres Zakładania Gipsów, Tj.: Przedramienne, Ramienne, Butów, Gorsetów, Gipsów Biodrowych Oraz Wszelkich Innych Zaleceń Lekarskich.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 8/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

8/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Chirurgii Endowaskularnej Na Zabezpieczenie Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Przez Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie)

2. Chirurgii Endowaskularnej I/Lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika

3. Lekarza Specjalisty Chirurga Onkologa

4. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 7/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

7/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Chirurga Onkologa
2. Lekarza z II Stopniem Specjalizacji z Zakresu Patamorfologii lub Lekarza Specjalisty Patamorfologa
3. Lekarza Specjalisty Kardiologa
4. Lekarza Specjalisty Kardiologa spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zakresie Kardiologii Interwencyjnej
5. Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Zakresie Kardiologii Interwencyjnej


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
zapytanie ofertowe 1/2011

Zapytanie ofertowe

Temat i termin postępowania 

1/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania w zakresie: 

Dostawy woreczków do transportu materiałów biologicznych za pomocą poczty pneumatycznej.

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 
Konkurs 6/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

6/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza bez Specjalizacji realizowane w Poradni Pediatrycznej POZ ASK.
2. Lekarza Specjalistę Pediatrę realizowane w Poradni Pediatrycznej POZ ASK.
3. Lekarza Specjalistę w Zakresie Medycyny Rodzinnej w POZ ASK.


Czytaj o ogłoszeniu ...

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 5/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

5/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na:

1. Wybór Usług Brokerskich w Zakresie Ubezpieczenia Majątku i Odpowiedzialności Cywilnej Akademickiego Szpitala Klinicznego Im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Umowa serwisu brokerskiego
WYNIK 
Konkurs 4/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

4/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Pediatry - Realizowanych w Ramach Dyżurów Medycznych w Klinice Ginekologii, Położnictwa I Neonatologii ASK.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Ogłoszenie

!!! Ogłoszenie o sprzedaży !!!


Poloneza Trucka DC 1.6

Cena: 2280,00 PLN


Czytaj więcej ...
 
Oferta Pracy

Nr postępowania

Temat i termin

3/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Koordynator ds. Obsługi Pacjenta w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej.


Czytaj o ofercie ... 
Ogłoszenie

Ogłoszenie


Przesunięcie terminu składania ofert dotyczących świadczenia usług medycznych.


Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu przesunął termin składania ofert w konkursie na świadczenie usług medycznych.
Termin składania ofert był ustalony na 14 lutego 2011 roku. Został on przesunięty na dzień 16 lutego 2010 roku w oparciu o art. 38 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych.

Jednocześnie informujemy, że przesunięcie terminu składania ofert nie wpłynie na harmonogram prac mających na celu realizację zadania.
 
Ogłoszenie

Ogłoszenie


Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenia usług medycznych i zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE:
1. Świadczenia medyczne
2. Badania laboratoryjne


Szczegółowe informacje dotyczące zakresu badań objętych konkursem znajdują się w zakładce Kariera i Konkursy
 
Konkurs 2/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

2/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Świadczenia medyczne (lista świadczeń znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Projekt umowy 
Konkurs 1/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

1/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Badania laboratoryjne (lista badań znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
Projekt umowy 
Konkurs 26/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

26/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych.
2. Anestezjologii na Zabezpieczenie Ordynacji Podstawowej oraz Dyżurów Medycznych
3. Neurochirurgii na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych
4. Lekarza Okulisty – Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
5. Lekarza Neurologa - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
6. Technika Rtg - Wykonywanie i Opis Badań Emg


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 25/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

25/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej.
2. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
4. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
5. Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Bloku Porodowego
6. Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
7. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego
8. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Akademickiej Przychodni Specjalistycznej


Czytaj o ogłoszeniu ... 
Konkurs 24/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Konsultacje i Świadczenia z Zakresu Torakochirurgii.
2. Lekarza Otolaryngologa Dziecięcego
3. Lekarza Otolaryngologa
4. Lekarza Otolaryngologa – W Zakresie Wykonywania i Interpretowania Endoskopii Laryngologicznej
5. Lekarza Laryngologa
6. Lekarza Audiologa - Foniatrę – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
7. Lekarza Audiologa - Foniatrę - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
11. Konsultacje z Zakresu Kardiologii Dziecięcej i Wykonywanie Badań Echokardiograficznych
12. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Ubezpieczonych W Nfz.
13. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy.
14. Lekarza Kardiologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
15. Lekarza Kardiologa – W Zakresie Wykonywania I Interpretowania Ultrasonokardiografii.
16. Lekarza Radiologa - Realizowanych W Ramach Ordynacji Podstawowej Oraz Dyżurów Medycznych, Opisywanie Zdjęć Mammograficznych W Zakładzie Radiologii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)
18. Lekarza Diabetologa - Realizowanych W Ramach Poradni Diabetologicznej
19. Lekarza Diabetologa - Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
20. Lekarza Endokrynologa - Realizowanych W Ramach Poradni Endokrynologicznej
21. Lekarza Endokrynologa – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
22. Lekarza Psychiatry - Konsultacje Na Rzecz Medycyny Pracy
23. Lekarza Psychiatry – Konsultacje Dla Hospitalizaowanych Pacjentów
24. Lekarza Neurologa - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów
25. Lekarza Neurologa – Wykonywanie I Opis Badań EmgINFORMACJA DODATKOWA

Akademicki Szpital Kliniczny zawiadamia, że odwołuje konkurs ogłoszony w dniu 16.12.2010 r. na wykonanie usług medycznych w zakresie:

8. Usług z Zakresu Chirurgii Ogólnej I Naczyniowej
9. Usług z Zakresu Anestezjologii
10. Usług z Zakresu Neurochirurgii
17. Technika Rtg (Rentgenotdiagnostyka Klasyczna, Tomografia Komputerowa, Rejestracja Badań Ekg)


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Oferta Pracy

Nr postępowania

Temat i termin

23/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni pracowników na stanowisko:

1. Technik Elektroradiologii - forma zatrudnienia: Umowa o pracę.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 22/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

22/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Technika Elektroradiologii.INFORMACJA DODATKOWA

W związku z brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 09.12.2010 r. o godzinie 13:30. !!!


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Oferta Pracy

Nr postępowania

Temat i termin

21/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje osoby na stanowisko:

1. Pracownik Działu Kadr i Płac.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 20/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Technika Elektroradiologii
2. Lekarza Specjalisty Pediatry, Lekarza Specjalisty Neonatologa, Lekarza Bez Specjalizacji
3. Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych, Lekarza Bez Specjalizacji
4. Konsultacje Genetyczne
5. Lekarza Neurologa Dziecięcego
6. Lekarza Specjalisty z Zakresu Anestezjologii I Intensywnej Terapii
7. Lekarza Specjalisty z Zakresu Medycyny Ratunkowej
8. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chorób Wewnętrznych
9. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Ogólnej
10. Lekarza Bez Specjalizacji
11. Lekarza Specjalisty z Zakresu Chirurgii Dziecięcej
12. Lekarza Chirurga
13. Lekarza Specjalisty z Zakresu Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu
14. Lekarza Specjalisty Okulisty-Konsultacje dla Ubezpieczonych w NFZ
15. Lekarza Specjalisty Okulisty-Konsultacje na rzecz Medycyny Pracy
16. Lekarza Specjalisty Okulisty-Konsultacje dla Hospitalizowanych Pacjentów ASK
17. Lekarza Patamorfologa
18. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Instrumentowania Do Zabiegów Operacyjnych Na Blokach Operacyjnych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii
19. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej I Intensywnej Terapii W Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, W Których Stan Pacjenta Będzie Wymagał Intensywnej Terapii
20. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, PoradniachINFORMACJA DODATKOWA

W związku z trwającymi negocjacjami do konkursu ogłoszonego dnia 13.11.2010 r. na wykonywanie usług medycznych oraz kontraktowaniem świadczeń na rok 2011 z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ informujemy, że termin wyników uległ zmianie. Aktualny termin ogłoszenia wyników ustala się na dzień 17.12.2010 r.


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 19/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

19/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Neurologa.
2. Lekarza Specjalisty z zakresu Chirurgii Naczyniowej.
3. Lekarza z II stopniem specjalizacji z zakresu Patamorfologii lub Lekarza Specjalisty Patamorfologa.INFORMACJA DODATKOWA

W związku z wypadkiem losowym i brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 09.11.2010 r. o godzinie 14:00. !!!


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 18/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

18/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty z zakresu Chirurgii NaczyniowejINFORMACJA DODATKOWA

W związku z wypadkiem losowym i brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 11.10.2010 r. o godzinie 13:00. !!!


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 17/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

17/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Foniatry i Audiologa – realizowanych w ramach Poradni Audiologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego.

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 16/2010

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

16/2010

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. RTG pantomograficzne cyfrowe lub analogowe.

2. RTG wewnątrzustne przylegające, osiowe na płytkę zgryzową – zdjęcia zębowe (radiowizualne).

Informacja o przesunięciu terminów składania ofert oraz
terminów obowiązywania umów ...


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Umowa na wykonywanie badań RTG 
Konkurs 15/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

15/2010


DYREKTOR AKADEMICKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU PRZY UL. BOROWSKIEJ 213 OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:


1. Kierownik Działu Finansowo - Księgowego.

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 

 


 

 

 
Konkurs 14/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

14/2010


AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE:


1. RTG pantomograficzne cyfrowe lub analogowe.

2. RTG wewnątrzustne przylegające, osiowe na płytkę zgryzową – zdjęcia zębowe (radiowizualne).

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Umowa na wykonywanie badań RTG

 

 


 

 

 
Konkurs 13/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2010


AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE:
1. Na świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie przewozu osób, materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Wyniki konkursu

 

 


 

 

 
Konkurs 12/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2010


AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:
1. Lekarza Specjalisty z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Lekarza Specjalisty z zakresu Neurochirurgii
3. Lekarza bez specjalizacji

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
Szczegółowe warunki konkursu
Zakres rzeczowo-finansowy

 

 


 

 

 
Konkurs 11/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

11/2010


INFORMACJA DODATKOWA

W związku z wypadkiem losowym i brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 24 maja 2010 r. o godzinie 08:00. !!!

 

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:
1. Lekarza Specjalisty z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Lekarza bez specjalizacji-realizowane w Szpitalnym Ooddziale Ratunkowym

 

 

Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
Szczegółowe warunki konkursu
Zakres rzeczowo-finansowy

 

 


 

 

 
Konkurs 10/2010

 

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2010


INFORMACJA DODATKOWA

W związku z wypadkiem losowym i brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 10 maja 2010 r. o godzinie 15:00. !!!

 

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU OGŁASZA KONKURS NA ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:
1. Lekarza Specjalisty z zakresu Chirurgii Naczyniowej
2. Lekarza Specjalisty Chirurga
3. Lekarza Specjalisty z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
4. Lekarza Specjalisty z zakresu Neurochirurgii
5. Lekarza bez specjalizacji

 

 

Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
Szczegółowe warunki konkursu
Zakres rzeczowo-finansowy

 

 


 

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 18 z 20