Kariera i Konkursy
Oferta pracy 9/2014

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

21/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni:

lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej

lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale RatunkowymCzytaj o ogłoszeniu ...
 
Konkurs 12/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

"OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH I USŁUG MEDYCZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU". 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa na wykonanie badań laboratoryjnych i usług medycznych
Pytania do konkursu 08.10.2014
Wezwanie do uzupełnienia braków Formalnych 21.10.2014


Załącznik 1 - Pakiety do konkursu
Załącznik 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy


Odpowiedź na pytanie IMiD

Wybór ofert 
Oferta pracy 8/2014

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

18/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni:

Inżyniera Obsługi Stacji Dializ.Czytaj o ogłoszeniu ...
 
Oferta pracy 7/2014

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

17/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni:


Specjalistę ds. energetycznych. 

Czytaj o ogłoszeniu ...
 
Konkurs 10/2014

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

16/2014

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, w porozumienu z

Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych

we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Serca

2. Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej Kliniki Neonatologii

3. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo – Twarzowej 

Czytaj o ogłoszeniu ...
 
09/2014

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

15/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

PRZEDMIOTEM POSTĘPOWANIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA WYKONUJĄCEGO ZABIEGI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII, DYSPONUJĄCEGO DOŚWIADCZENIEM ZGODNIE Z ZALECENIAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ODNOŚNIE SZKOLENIA, POTWIERDZONYM POSIADANIEM INDYWIDUALNYCH CERTYFIKATÓW DLA OPERATORA ELEKTROFIZJOLOGII ORAZ OPERATORA ELEKTROTERAPII

2. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNETRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki postępowania

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo –finansowy oferty
Załącznik 2 - DANE OFERENTA
Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE OFERENTA
 
Konkurs 07/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA CZĘŚCIOWE ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNETRZNYCH, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


ogłoszenie 03.06.2014 r. - WAŻNE
ogłoszenie 06.06.2014 r. - WAŻNE
ogłoszenie 13..06.2014 r. - WAŻNE


Załącznik 1 - Zakres rzeczowo –finansowy
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Konkurs 06/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

- LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

- USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA CZĘŚCIOWE ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

- USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

- LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

- LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA, LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ Z UPRAWNIENIAMI AIS-N PTK SAMODZIELNEGO OPERATORA PRACOWNI HEMODYNAMIKI – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

ogłoszenie 20.05.2014 r. - WAŻNE

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo –finansowy
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta pracy 6/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

11/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Księgowa w Dziale Księgowości

TERMIN SKŁADANIA OFERT 26.05.2014r !!!


 

Czytaj o ofercie ...

 
Konkurs 05/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA CZĘŚCIOWE ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

USŁUG Z ZAKRESU NEUROCHIRURGII NA ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM. 

Czytaj o ogłoszeniu ...

 

Ogłoszenie 30.04.2014 r. - WAŻNE !!!


Ogłoszenie 28.04.2014 r.
 

Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik 1 - Zakres rzeczowo –finansowy
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta pracy 5/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

09/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Księgowa w Dziale Księgowości

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22.04.2014r !!!


 

Czytaj o ofercie ...

 
Oferta pracy 4/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

08/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Specjalistę ds. Projektów


 

Czytaj o ofercie ...

 
Konkurs 04/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

07/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

·          LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA, LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI  SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ Z UPRAWNIENIAMI AIS-N PTK SAMODZIELNEGO OPERATORA PRACOWNI HEMODYNAMIKI

·          LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I  TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA  BEZ SPECJALIZACJI  WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU

·          LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII 

 

·          LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

 


Czytaj o ogłoszeniu ...

Ogłoszenie 28.03.2014 r. - WAŻNE !!!

Szczegółowe warunki konkursu
- AKTUALNE
Zakres rzeczowo -finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta 

  
Oferta pracy 3/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

06/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Głównego Energetyka


 

Czytaj o ofercie ...

 
Oferta pracy 2/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

05/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Księgowa w Dziale Księgowości

TERMIN SKŁADANIA OFERT 22.04.2014r !!!


 

Czytaj o ofercie ...

 
Oferta pracy 1/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

04/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Teleinformatyki


 

Czytaj o ofercie ...


 
Konkurs 03/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

03/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI

2. LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII

 

 


Czytaj o ogłoszeniu ...

Szczegółowe warunki konkursu
Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta 
Konkurs 02/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

02/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. LEKARZA ENDOKRYNOLOGA - REALIZOWANYCH  PORAD W RAMACH PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO I UDZIELANIE KONSULTACJI PACJENTOM Z ODDZIAŁÓW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO ORAZ WYKONYWANIE BIOPSJI ASPIRACYJNEJ CIENKOIGŁOWEJ TARCZYCY, POD KONTROLĄ

 


Czytaj o ogłoszeniu ...

Szczegółowe warunki konkursu
Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferent 
Konkurs 01/2014

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

01/2014

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego  Kardiologii    


 

Czytaj o ogłoszeniu (data zamieszczenia 07-01-2014)...

 
Konkurs 33/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

33/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPERACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIOLOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM


 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
 
Konkurs 32/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

32/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE INSTRUMENTOWANIA DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH NA SALACH OPEARACYJNYCH I ZABIEGOWYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII ORAZ W INNYCH PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

2. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ ANESTEZJOLOGICZNEJ I INTENSYWNEJ TERAPII W DZIALE ANESTEZJOLOGII DLA DOROSŁYCH, ZESPOŁACH ANESTEZJOLOGICZNYCH, DZIALE ENDOSKOPII, ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII, ODDZIALE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, ODDZIALE NEONATOLOGII ORAZ NA INNYCH ODDZIAŁACH, DZIAŁACH PRACOWNIACH W KTÓRYCH STAN PACJENTA BĘDZIE WYMAGAŁ INTENSYWNEJ TERAPII LUB ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ANESTEZJOLOGICZNĄ - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

3. POŁOŻNE NA BLOKU PORODOWYM-PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

4. PIELĘGNIARKI NA STACJI DIALIZ- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWY

5. PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH, PRACOWNIACH, PORADNIACH - PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM

6. TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII –NA ZABEZPIECZENIE USŁUG OD PON. DO PT. W GODZ. 22.00-8.00 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY OD 08.00-08.00 DNIA NASTĘPNEGO NA RZECZ PACJENTÓW ZAKŁADU RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURADIO LOGII ORAZ WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W PRACOWNI HEMODYNAMIKI CODZIENNIE OD 22:00 DO 08:00 ORAZ W GODZINACH OD 08:00 DO 22:00 W RAZIE POTRZEB ORAZ W PRACOWNI ENDOWASKULARNEJ OD GODZ. 08:00 DO 13.00 W RAZIE POTRZEB - REALIZOWANYCH W KLINIKACH/PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

7. LEKARZA Z II STOPNIEM SPECJALIZACJI Z ZAKRESU PATOMORFOLOGII LUB LEKARZA SPECJALISTY PATOMORFOLOGA W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

8. LEKARZA DIABETOLOGA - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI DIABETOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

9. LEKARZA SPACJALISTY Z ZAKRESU PEDIATRII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

10. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII NACZYNIOWEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH ŁĄCZNIE Z MOŻLWIOŚCIĄ WYKONYWANIA PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH NEREK I WĄTROBY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

11. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

12. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOORDYNATORA PODODDZIAŁU TORAKOCHIRURGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WE WROCŁAWIU

13. LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

14. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY LUB W PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/ PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

15. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU NEUROLOGII- REALIZOWANYCH W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

16. LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO - KONSULTACJE DLA HOSPITALIZOWANYCH PACJENTÓW UNIEWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

17. LEKARZA ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH, LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH ORAZ WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

18. WYKONYWANIE ZABIEGÓW OPERACYJNYCH - REALIZOWANYCH PO GODZINACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY PRZEZ LEKARZY ZE SPECJALIZACJĄ W DZIEDZINIE OKULISTYKI W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

19. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII-REALIZOWANYCH W RAMACH ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH OD PN. DO PT. W GODZ. 15.05 DO 7.30 ORAZ W SOBOTY I DNI WOLNE OD PRACY 24H/DOBĘ LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

20. LEKARZA WYKONUJĄCEGO ZABIEGI Z ZAKRESU ELEKTROFIZJOLOGII, DYSPONUJĄCEGO DOŚWIADCZENIEM ZGODNIE Z ZALECENIAMI ESC ODNOŚNIE SZKOLENIA, POTWIERDZONYM PRZEZ OŚRODEK REFERENCYJNY W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGOCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Oferta pracy 6/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

31/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Głównego Energetyka


 

Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 30/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

30/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY W KLINICE CHIRURGII NACZYNIOWEJ, OGÓLNEJ I TRANSPLANTACYJNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

2. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI WYSZCZEGÓLNIONEJ W OGŁOSZENIU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYMCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 29/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

29/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na:

  BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2013r.


 

Oferta na badanie bilansu (.pdf)
Oferta na badanie bilansu (.jpg)
 
Oferta pracy 5/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

28/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Utrzymania Obiektu


Czytaj o ofercie ... 
Oferta pracy 4/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

27/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Specjalistę ds. energetyki


Czytaj o ofercie ... 
Oferta pracy 3/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin

26/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Inżyniera ds. obsługi i konserwacji aparatury medycznej


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 25/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

25/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. PEŁNOMOCNIKA DYREKTORA DS. TRANSPLANTACJI - REALIZOWANYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

2. PEŁNOMOCNIKA DS. WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII W SCHORZENIACH UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO - REALIZOWANYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 24/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

24/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA USŁUGI BROKERSKIE DLA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.

 


Regulamin konkursu ...

Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3
 
Oferta pracy 2/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

23/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Zamówień Publicznych       

Czytaj o ogłoszeniu ...
 
Konkurs 22/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

22/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE ZAKRESIE BADAŃ TOKSYKOLOGICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 


 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Badania toksykologiczne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
 
Konkurs 21/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

21/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 


 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIETY - BRAK OFERT

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 -  Hematologia i białka specyficzne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
 
Konkurs 20/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 
 WYNIKI KONKURSU:


KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY: W POZYCJACH OD 1 DO 11, OD 13 DO 25, OD 27 DO 36, 0D 38 DO 39 - BRAK OFERT; W POZYCJACH 12, 26, 37 - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Specjalistyczne badania laboratoryjne
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
 
Konkurs 19/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

19/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI CUKRZYCY UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROC£AWIU. 
 WYNIKI KONKURSU:

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - DCDL SP.Z O.O., Ul.. KAMIŃSKIEGO 73A, WROCŁAW


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załączniki 1 Diagnostyka Cukrzycy
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 17 z 21