Kariera i Konkursy
DZH/72/XI/2015/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/72/XI/2015/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU RADIODIAGNOSTYKI LUB RADIOLOGII, REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy (1 etat), konsultacje (0,5 etatu ).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 23/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

32/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

• Lekarza specjalistę z zakresu endokrynologii
• Lekarza specjalistę z zakresu endokrynologii dziecięcej
• Lekarza specjalistę z zakresu chirurgii dziecięcej
• Lekarza specjalistę z zakresu urologii dziecięcej
• Lekarza specjalistę z zakresu otolaryngologiiSzczegóły oferty
 
DZH/71/X/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/71/X/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12 godz ( w uzasadnionych przypadkach 24 godz ).

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/70/X/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/70/X/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU KARDIOLOGII, REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12 godz. ( w uzasadnionych przypadkach 24 godz )

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/69/IX/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/69/IX/2015/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII, REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI , praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 150 godzin, dyżury medyczne do 8 na miesiąc.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/68/IX/2015/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/68/IX/2015/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO
2. INSTRUMENTARIUSZKI
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy oraz konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/67/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/67/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU UROLOGII DZIECIĘCEJ, konsultacje 10 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/66/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/66/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU RADIODIAGNOSTYKI LUB RADIOLOGII, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy i konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/58/IX/2015/UPS,KCO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/58/IX/2015/UPS,KCO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA CHIRURGII OGÓLNEJ W PORADNI CHIRURGII OGÓLNEJ

2. LEAKRZ SPECJALISTA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W PORADNI CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

3. LEAKRZ SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ W PORADNI ONKOLOGICZNEJ

4. LEKARZ SPECJALISTA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

5. LEAKRZ SPECJALISTA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

6. SPECJALISTA ONKOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ

7. SPECJALISTA ANESTEZJOLOGII INTENSYWNEJ TERAPII NA BLOKU OPERACYJNYM

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/65/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/65/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU UROLOGII REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 80 godz/ m-c i konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/64/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/64/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 80 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/63/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/63/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 80 godz.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/62/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/62/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 80 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/61/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/61/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU PEDIATRII (CHORÓB DZIECIĘCYCH) REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 80 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/60/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/60/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40 godz/ m-c.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/59/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/59/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU HEMATOLOGII REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 30 godz oraz konsultacje.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/57/IX/2015/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/57/IX/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII REALIZOWANE W PORADNI TORAKOCHIRURGICZNEJ, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/56/IX/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/56/IX/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY OTOLARYNGOLOGA - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKICH PRZYCHODNIACH SPECJALISTYCZNYCH, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy tj. 40 godzin miesięcznie.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/55/IX/2015/KLR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/55/IX/2015/KLR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU REUMATOLOGII W KLINICE REUMATOLOGII. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy ( 0,4 etatu – tj. 60 godz./m-c), dyżury medyczne.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/54/IX/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/54/IX/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ GINEKOLOG, REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12h (w uzasadnionych przypadkach 24h)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/53/IX/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/53/IX/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ,

2. LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM, dyżury medyczne 12h (w uzasadnionych przypadkach 24h)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/52/IX/2015/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/52/IX/2015/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W
ZAKRESIE:


1. USŁUG Z ZAKRESU HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ W RAMACH PODSTAWOWEJ
ORDYNACJI CZASU PRACY (ŁĄCZNIE 2160 GODZIN MIESIĘCZNIE), DYŻURÓW MEDYCZNYCH
ORAZ CZASU NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH ZGODNIE Z
ALGORYTMEM PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, HEMATOLOGII I
ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, TRANSPLANTOLOGII MEDYCZNEJ
ORAZ LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I
HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ Z PORADNIĄ ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ ORAZ
PORADNIĄ PRZESZCZEPOWĄ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne


2. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE PEDIATRII, LEKARZA SPECJALISTY W
DZIEDZINIE HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ, LEKARZA SPECJALISTY W
DZIEDZINIE IMMUNOLOGII KLINICZNEJ, LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE
TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI W RAMACH
PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY. DYŻURÓW MEDYCZNYCH ORAZ CZASU
NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROCEDUR PRZESZCZEPOWYCH ZGODNIE Z
ALGORYTMEM.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta pracy 22/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

31/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

• Główny KsięgowySzczegóły oferty
 
DZH/51/VIII/2015/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/51/VIII/2015/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. PIELĘGNIARSTWA W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH I DZIAŁACH SZPITALNYCH. PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wniosek
 
DZH/50/VIII/2015/KCS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/50/VIII/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
DZH/49/VIII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/49/VIII/2015/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 40.godz./mies..

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
DZH/48/VIII/2015/KOT

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/48/VIII/2015/KOT

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œwiadczeń zdrowotnych, których wartoœć przekracza wyrażonej w złotych równowartoœci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŒWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA ORTOPEDA TRAUMATOLOG NARZĄDU RUCHU -
REALIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
dodatkowo w Poradni Przyklinicznej) USK, konsultacje, dyżury medyczne,
gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załšcznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załšcznik 2 - Dane Oferenta
Załšcznik 3 - Oœwiadczenie Oferenta
Załšcznik 4 - Wniosek
 
Oferta pracy 21/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

30/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                     

• Salowa/NoszowySzczegóły oferty
 
DZH/47/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/47/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG ONKOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy – 40 godz./mies.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/46/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/46/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA UROLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/45/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/45/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA GINEKOLOG POŁOŻNIK - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/44/VIII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/44/VIII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA PEDIATRA - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy 1/2 etatu

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 20/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

29/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                     

• Główny KsięgowySzczegóły oferty
 
DZH/42/VII/2015/KLR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/42/VII/2015/KLR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie œświadczeń zdrowotnych, których wartość‡ przekracza wyrażonej w zł‚otych równowartoś›ci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

1. LEKARZ SPECJALISTA REUMATOLOG - REALIZOWANE W KLINICE REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy i dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogł‚oszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załą…cznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załą…cznik 2 - Dane Oferenta
Załą…cznik 3 - Oś›wiadczenie Oferenta
Załą…cznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 17 z 24