Kariera i Konkursy
Konkurs 13/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

13/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ:

KONKURS ROSTRZYGNĘTY - DIAGNOSTYKA, KRAKÓW

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Diagnostyka
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 12/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

12/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA I KONSULTACJE Z ZAKRESU EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU. 

 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA I KONSULTACJE Z ZAKRESU EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ:

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY - WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. GROMKOWSKIEGO, WROCŁAW

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Ekspozycja zawodowa
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 11/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

11/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 

 

 WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA KONSULTACYJNE Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ:

KONKURS  NIEROZSTRZYGNIĘTY  - BRAK OFERT

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Serologia
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 10/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

10/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU.


 


  WYNIKI KONKURSU OFERT NA BADANIA LABORATORYJNE W ZAKRESIE HEMATOLOGII I BIAŁEK SPECYFICZNYCH:

KONKURS NIEROZSTRZYGNIĘTY - UNIEWAŻNIENIE- PRZEKROCZENIE KWOTY PRZEZNACZONEJ NA FINANSOWANIE W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik nr 1 - Hematologia i białka specyficzne
Załącznik nr 2 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 3 - Warunki techniczne


 
Konkurs 9/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

09/2013

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA, LEKARZA SPECJALISTY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY, PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

2. LEKARZA SPECJALISTY KARDIOLOGA SPEŁNIAJĄCEGO WYMOGI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO W ZAKRESIE KIEROWANIA PRACOWNIĄ HEMODYNAMIKI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

3. LEKARZA OTOLARYNGOLOGA – REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY ORAZ DYŻURÓW MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.

4. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ, LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI, LEKARZA CHIRURGA, LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO- PRACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM. 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkurs
Zakres rzeczowo-finansowy
Dane oferenta
Oświadczenie oferenta
 
Konkurs 8/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

08/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurochirurgii

2. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału OnkologiiCzytaj o ogłoszeniu ...
 
Konkurs 7/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

07/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i usług medycznych:

1. Pakiet 1 – hematologia i białka specyficzne

2. Pakiet 2 - badania konsultacyjne z zakresu serologii transfuzjologicznej

3. Pakiet 3 - diagnostyka gruźlicy

4. Pakiet 4 - diagnostyka układu: renina – angiotensyna - aldosteron

5. Pakiet 5 – badania do przeszczepów i diagnostyki chorób

6. Pakiet 6 – diagnostyka kiły - testy potwierdzenia

7. Pakiet 7 – ekspozycja zawodowa - konsultacje + badania

8. Pakiet 8 – diagnostyka porfirii

9. Pakiet 9 – diagnostyka wad wrodzonych

10. Pakiet 10 - badania pierwiastków w materiale biologicznym

11. Pakiet 11 – badania z zastosowaniem technik biologii molekularnej

12. Pakiet 12 – diagnostyka prenatalna

13. Pakiet 13 – badania toksykologiczne

14. Pakiet 14 - specjalistyczne badania laboratoryjne 

 

"WYNIKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE BADAŃ LABOLATORYJNYCH I USŁUG MEDYCZNYCH
Z DNIA 12.04.2013 ROKU."


Załącznik 1 pakiet 1
Załącznik 1 pakiet 2
Załącznik 1 pakiet 3
Załącznik 1 pakiet 4
Załącznik 1 pakiet 5
Załącznik 1 pakiet 6
Załącznik 1 pakiet 7
Załącznik 1 pakiet 8
Załącznik 1 pakiet 9
Załącznik 1 pakiet 10
Załącznik 1 pakiet 11
Załącznik 1 pakiet 12
Załącznik 1 pakiet 13
Załącznik 1 pakiet 14

 

--------------------------------------------------------------------------------------
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Pakiet 1
Załącznik 1 - Pakiet 2
Załącznik 1 - Pakiet 3
Załącznik 1 - Pakiet 4

Załącznik 1 - Pakiet 5
Załącznik 1 - Pakiet 6
Załącznik 1 - Pakiet 7
Załącznik 1 - Pakiet 8
Załącznik 1 - Pakiet 9
Załącznik 1 - Pakiet 10
Załącznik 1 - Pakiet 11
Załącznik 1 - Pakiet 12
Załącznik 1 - Pakiet 13
Załącznik 1 - Pakiet 14
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik 3 - Warunki Techniczne

 


  
Konkurs 6/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

06/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:

1. Pakiet I – Badania konsultacyjne z zakresu Serologii Transfuzjologicznej

2. Pakiet II – Ekspozycja zawodowa – konsultacje + badania.

3. Pakiet III – Badania do przeszczepów.


INFORMACJA DODATKOWA

 O unieważnieniu konkursu...Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu
Umowa konkursowa

Załącznik 1 - Pakiet I
Załącznik 1 - Pakiet II
Załącznik 1 - Pakiet III
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki Techniczne
Załącznik 4 - Formularz Ofertowy
 
Konkurs 5/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

05/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Instrumentowania Do Zabiegów Operacyjnych Na Salach Operacyjnych I Zabiegowych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii Oraz W Innych Pracowniach Diagnostycznych - Praca W Systemie Zmianowym

2. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej I Intensywnej Terapii W Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, Działach Pracowniach W Których Stan Pacjenta Będzie Wymagał Intensywnej Terapii Lub Świadczeń Zdrowotnych Udzielanych Przez Pielęgniarkę Anestezjologiczną - Praca W Systemie Zmianowym

3. Położne Na Bloku Porodowym-Praca W Systemie Zmianowym

4. Pielęgniarki Na Stacji Dializ- Praca W Systemie Zmianowy

5. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca W Systemie ZmianowymCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 4/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

04/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Medycznych W Zakresie Onkologii Dla Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego Przez Lekarzy Specjalistów - Całodobowe Zabezpieczenie Oddziałów Akademickiego Szpitala Klinicznego I KonsultacjeCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 3/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

03/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Chirurgii Dziecięcej, Lekarza Specjalisty Z Zakresu Urologii Dziecięcej – Konslutacje Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala KlinicznegoCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 2/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

02/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa, Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy, Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub W Ramach Dyzurów Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Instrumentowania Do Zabiegów Operacyjnych Na Salach Operacyjnych I Zabiegowych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii Oraz W Innych Pracowniach Diagnostycznych - Praca W Systemie Zmianowym

4. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej I Intensywnej Terapii W Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej I Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, Działach Pracowniach W Których Stan Pacjenta Będzie Wymagał Intensywnej Terapii Lub Świadczeń Zdrowotnych Udzielanych Przez Pielęgniarkę Anestezjologiczną - Praca W Systemie Zmianowym

5. Położne Na Bloku Porodowym-Praca W Systemie Zmianowym

6. Pielęgniarki Na Stacji Dializ- Praca W Systemie Zmianowy

7. Pielęgniarki/Położne W Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca W Systemie ZmianowymINFORMACJA DODATKOWA z 23.01.2013 r.

O odwołaniu konkursu na świadczenie usług w zakresie:
Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kierowania Pracownią Hemodynamiki Akademickiego Szpitala Klinicznego .


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 1/2013

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

01/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego przy ul. Borowskiej 213.

2. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Stacji Dializ Dziecięcej przy ul. Borowskiej 213.

3. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przy ul. Borowskiej 213.

4. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dziale Diagnostyki Endoskopowej przy ul. Borowskiej 213.


Czytaj o ogłoszeniu ...
 
Oferta Pracy 1/2013

Nr oferty

Temat i termin

1/2013

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Księgowej w dziale finansowo-księgowym.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 9/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

09/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Chirurgii Dziecięcej, Lekarza Specjalisty Z Zakresu Urologii Dziecięcej – Konslutacje Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego
2. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Torakochirurgii -Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Zapytanie Ofertowe 2/2012

Zapytanie ofertowe

Temat i termin

2/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:

1. Wykonanie koncepcji aranżacji hollu głównego w budynku „H” dla potrzeb pacjentów Szpitala.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 8/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

08/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Świadczenia medyczne (lista świadczeń znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 7/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

07/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Lub W Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Specjalisty Kardiologa – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Lub W Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach/Oddziałach/ Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Lekarza Specjalisty Chorób Wewnętrznych Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej – Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

4. Lekarza Specjalisty Nefrologii – Realizowanych w Ramach Dyżurów Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Konkurs 6/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

06/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Neurologii- Realizowanych W Ramach Dyżurów Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego

2. Lekarza Neurologa Dziecięcego - Konsultacje Dla Hospitalizowanych Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Lekarza Spacjalisty Z Zakresu Pediatrii - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego

4. Lekarza Diabetologa - Realizowanych W Ramach Poradni Diabetologicznej Akademickiego Szpitala Klinicznego

5. Usług Z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej I/Lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika – Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta
 
Oferta Pracy 5/2012

Nr oferty

Temat i termin

5/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni:

1. Lekarza Pediatrę lub Lekarza w Trakcie Specjalizacji z Pediatrii (ukończone 2 lata specjalizacji),

2. Lekarza Specjalistę Medycyny Rodzinnej lub Lekarza w Trakcie Specjalizacji z Medycyny Rodzinnej (ukończone 2 lata specjalizacji),

3. Lekarza Specjalistę w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych lub Lekarza w Trakcie Specjalizacji z Chorób Wewnętrznych (ukończone 2 lata specjalizacji),

w Poradni POZ APS w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 5/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

05/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko:

1. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Kardiologii przy ul. Borowskiej 213.

2. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Okulistyki przy ul. Borowskiej 213.

3. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przy ul. Borowskiej 213.

4. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Dziale Diagnostyki Endoskopowej przy ul. Borowskiej 213.

5. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii Dziecięcej przy ul. Borowskiej 213.

6. Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek i Położnych Akademickiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213.


Czytaj o ogłoszeniu ...
 
Konkurs 4/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

04/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza ze Specjalizacją w Dziedzinie Okulistyki - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy i Dyżurach Medycznych, Lub Tylko Dyżurach Medycznych Oraz Wykonywanie Zabiegów Operacyjnych Po Godzinach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy w Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

2. Wykonywanie Zabiegów Operacyjnych - Realizowanych Po Godzinach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Przez Lekarzy Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

3. Usług Z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej i/lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii,  Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (MIN. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika – Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Zapytanie Ofertowe 1/2012

Zapytanie ofertowe

Temat i termin postępowania

1/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert cenowych na:

1. Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu - kontrola 5 letnia w tym okresowa roczna.


Czytaj o ogłoszeniu ... 
Oferta Pracy 4/2012

Nr oferty

Temat i termin

4/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Kierownika Działu Higieny Szpitalnej.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 3/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

03/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usługi z Zakresu Neurologii na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych
od pon. do pt. w godz. 15.05-7.30 oraz w soboty i dni wolne od pracy 24h/dobę, na Rzecz Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 2/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

02/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Lekarza Specjalisty Kardiologa spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie Kardiologii Interwencyjnej.INFORMACJA DODATKOWA

W dniu 19.03.2012 r. nastąpiła aktualizacja Zakresu rzeczowo-finansowego oferty oraz oświadczenia .


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu


UWAGA NOWE ZAŁĄCZNIKI !!!
Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Oferta Pracy 3/2012

Nr oferty               

Temat i termin

3/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Magazyniera.


Czytaj o ofercie ... 
Oferta Pracy 2/2012

Nr oferty

Temat i termin

2/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Specjalisty ds. logistyki.


Czytaj o ofercie ... 
Oferta Pracy 1/2012

Nr oferty

Temat i termin

1/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów na stanowisko:

1. Specjalisty ds. nadzoru nad sprzętem i aparaturą medyczną.


Czytaj o ofercie ... 
Konkurs 1/2012

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

01/2012

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług Medycznych W Zakresie Onkologii Dla Pacjentów Akademickiego Szpitala Klinicznego Przez Lekarzy Specjalistów - Całodobowe Zabezpieczenie Oddziałów Akademickiego Szpitala Klinicznego I Konsultacje.

2. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Torakochirurgii - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego

3. Usług Z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej I/Lub Neuroradiologii Interwencyjnej Na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarz Specjalista Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii,  Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (MIN. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika – Realizowane W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

4. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki  - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach Akademickiego Szpitala Klinicznego.

5. Lekarza Specjalisty Kardiologa Spełniającego Wymogi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W Zakresie Kardiologii Interwencyjnej - Realizowanych W Ramach Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy Lub W Podstawowej Ordynacji Czasu Pracy I Dyżurach Medycznych Lub Tylko Dyżurach Medycznych W Klinikach/Oddziałach/Poradniach Oraz Pracowniach Akademickiego Szpitala Klinicznego

6. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Radiologii I Diagnostyki Obrazowej W Ramach Wykonywania Badań Usg, W Tym Badań Usg-Doppler Oraz Innych Badań Radiologicznych, W Tym  Badań Tomografii Komputerowej I Rezonansu Magnetycznego- Realizowane W Akademickim Szpitalu Klinicznym.INFORMACJA DODATKOWA

W związku z brakiem możliwości zgromadzenia wszystkich członków komisji rozstrzygnięcie postępowania na wykonywanie usług medycznych odbędzie się 21.02.2012 r. o godzinie 8:30. !!!


Szczegóły informacji dodatkowej ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 21/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

21/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Instrumentowania do Zabiegów Operacyjnych na Blokach Operacyjnych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii- Praca W Systemie Zmianowym.

2. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Opieki Pielęgniarskiej Anestezjologicznej i Intensywnej Terapii w Dziale Anestezjologii Dla Dorosłych, Zespołach Anestezjologicznych, Dziale Endoskopii, Zakładzie Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii, Oddziale Anestezjologii I Intensywnej Terapii, Oddziale Neonatologii Oraz Na Innych Oddziałach, w których stan pacjenta będzie Wymagał intensywnej terapii- Praca w Systemie Zmianowym.

3. Pielęgniarki/Położne w Zakresie Opieki Pielęgniarskiej na Oddziałach Szpitalnych, Pracowniach, Poradniach - Praca w systemie Zmianowym.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 20/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

20/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Świadczenia medyczne (lista świadczeń znajduje się w ogłoszeniu).


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Konkurs 19/2011

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

19/2011

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na świadczenie usług w zakresie:

1. Usług z Zakresu Chirurgii Endowaskularnej i/lub Neuroradiologii Interwencyjnej na Zabezpieczenie Dyżurów Medycznych Przez Zespół W Składzie: Lekarza Specjalistę Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyniowej Lub Radiologii, Legitymującego Się Doświadczeniem W Zakresie Chirurgii Endowaskularnej Lub Neuroradiologii Interwencyjnej (Min. 2 Letnie Doświadczenie) Oraz Pielęgniarkę I Technika

2. Lekarza Ze Specjalizacją W Dziedzinie Okulistyki .

3. Lekarza Specjalisty Z Zakresu Chirurgii Ogólnej.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Zakres rzeczowo-finansowy oferty
Oświadczenie
Dane Oferenta 
Przetarg nieograniczony 3

Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż wymienionych środków trwałych:  
1. Aparat RTG Duo Diagnost
2. Agregat prądotwórczy P-250-E
3. Agregat prądotwórczy 62ZPPb-52H12

Zobacz ofertę...

Sprzęt można oglądać po uprzednim  skontaktowaniu się z Działem Infrastruktury Technicznej nr tel 071 733 11 14.  

 Oferty z podaniem ceny  należy składać do dn. 24.10.  2011 r. do godz. 12.00 w zamkniętych kopertach  z napisem : „Oferta na zakup sprzętu”  -  w  kancelarii dyrekcji Szpitala:   budynek „H” – parter.

 Otwarcie ofert nastąpi dn. 25.10.2011 r. o godz.14.30 - pokój 3.42   II piętro budynek „H”.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub  zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 17 z 20