Kariera i Konkursy
Oferta pracy 19/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

28/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:

• Specjalistę do spraw personalnych 

Szczegóły oferty
 
Konkurs 30/2015

Nr postępowania konkursowego

Temat i termin postępowania konkursowego

27/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zamieszcza:

"KONKURS NA WYBÓR USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIU".Czytaj o ogłoszeniu ...

Załączniki 1 - 3
 
Oferta pracy 18/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

26/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni na stanowisko:                                                                                                               

• Pielęgniarka, PołożnaSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 17/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

25/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni

• Specjalista ds. aparatury medycznejSzczegóły oferty
 
Konkurs 33/V//2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/33/V/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZA SPECJALISTY MEDYCYNY RATUNKOWEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)


Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
DZH/35/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/35/VII/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRIURGII OGÓLENEJ - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

  

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/36/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/36/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZ SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  (40 godzin miesięcznie)

 

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

  

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/37/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/37/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE:  

LEKARZ SPECJALISTA ENDOKRYNOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ USK, praca w podstawowej ordynacji czasu pracy  (40 godzin miesięcznie), konsultacje w oddziale

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/38/VII/2015/UPS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/38/VII/2015/UPS

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  W ZAKRESIE: 

LEKARZ SPECJALISTA HEMATOLOG - REALIZOWANE W UNIWERSYTECKIEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ, KLINIKI I ODDZIAŁY USK (konsultacje, konsultacje z biopsją, praca w poradni specjalistycznej)

 

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/39/VII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/39/VII/2015/KOL

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZYI I GŁOWY USK, dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/40/VII/2015/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/40/VII/2015/KOL

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA OTOLARYNGOLOG - REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII SZYI I GŁOWY USK, praca w podstawowej ordynacji czsu pru  60 godz./mies., dyżury medyczne

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
DZH/41/VII/2015/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/41/VII/2015/SOR

 


 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA CHIRURG OGÓLNY, SPECJALIZACJA Z MEDYCYNY RATUNKOWEJ w toku - REALIZOWANIE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM; ZASTĘPCA KIEROWNIKA SOR - KMR(praca w podstawowej ordynaji czasu pracy 80 godz./mies.)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

 

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Umowa
 
Oferta pracy 16/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

24/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                     

• Inżynier obsługi Stacji DializSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 15/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

23/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                     

• lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale RatunkowymSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 14/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

22/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                                                                                               

• Księgową w Dziale KsięgowościSzczegóły oferty
 
Konkurs 29/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/33/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 28/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/32/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 27/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/31/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ORTOPEDII - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 26/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/30/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 25/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/29/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM USK, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 24/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/28/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA BEZ SPECJALIZACJI – REALIZOWANIE ŚWIADCZEŃ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO, praca w systemie zmianowym, dyżury w systemie 12 godzinnym z możliwością pracy przez 24 godziny, dyżury medyczne w ilości zależnej od potrzeb SOR (minimum 5)

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 23/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/27/IV/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnegoDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 22/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/26/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 07.05.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 21/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/25/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ, SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE MEDYCYNY RATUNKOWEJ W TOKU - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY

Kod CPV - 85111000-0 Usługi SZPITALNEDodatkowa informacja z dnia 29.04.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 20/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/24/IV/2015/KCS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU TORAKOCHIRURGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB TYLKO DYŻURACH MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH GOTOWOŚCI TZW. „DYŻUR POD TELEFONEM” ORAZ UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 29.04.2015r.
Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 13/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

21/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                                                                                               

• specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracySzczegóły oferty
 
Konkurs 19/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/23/IV/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnegoCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 18/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/22/IV/2015/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ - REALIZOWANE W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta pracy 12/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

20/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                     

• lekarza specjalistę z zakresu chirurgii onkologicznej w Poradni Chirurgii Onkologicznej
• lekarza specjalistę z zakresu medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale RatunkowymSzczegóły oferty
 
Oferta pracy 11/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

19/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zatrudni                                                                                                                                                    

Specjalistę ds. personalnychSzczegóły oferty
 
Konkurs 17/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/21/IV/2015/KLK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. USŁUG Z ZAKRESU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU KARDIOLOGII - REALIZOWANYCH W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY I DYŻURACH MEDYCZNYCH LUB W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH/ODDZIAŁACH/PORADNIACH ORAZ PRACOWNIACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85121231-1 Usługi kardiologiczneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Konkurs 16/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/20/IV/2015/KLN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA W TRAKCIE SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII – ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W RAMACH DYŻURÓW MEDYCZNYCH W KLINIKACH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneDodatkowa informacja z dnia 09.04.2015r.


Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
 
Oferta pracy 10/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

18/2015

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje pracowników na stanowisko

- lekarz specjalista z zakresu chirurgii onkologicznej
w Poradni Chirurgii Onkologicznej

- lekarz specjalista z zakresu medycyny ratunkowej
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym


 

Szczegóły oferty
 
Konkurs 15/2015

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/19/III/2015/UPS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Przedmiotem Konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. LEKARZA SPECJALISTY Z ZAKRESU CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ - REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO

Kod CPV - 85112200-9 Usługi leczenia ambulatoryjnegoCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo – finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnie >>

Strona 15 z 21