INFORMACJE dla PACJENTA

 

Dla każdego pobyt w szpitalu jest ogromnym stresem. Dlatego bardzo duże znaczenie ma pozytywne nastawienie do personelu i jego fachowości oraz wiara w to, że wszystko przebiegnie pomyślnie.Pacjenci przyjmowani są do leczenia szpitalnego w dniu zgłoszenia się do placówki. Przyjęcie do Szpitala odbywa się poprzez Izbę Przyjęć. Jest to zespół pomocy doraźnej, przyjęć i wypisów, który służy do badania i przyjmowania chorych skierowanych do Szpitala.


Pacjenci zgłaszający się do Szpitala powinni zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty oraz potrzebne rzeczy.


Przebywając w Szpitalu należy pamiętać o przestrzeganiu regulaminu , dotyczy to pacjentow jak i odwiedzających.


Do Państwa dyspozycji jest Pełnomocnik d/s Pacjenta.


Rzut graficzny Szpitala - kliknij

 

Przyjęcie do Szpitala

PLANOWE

Izba Przyjęć Planowych

Czynna jest w godz. od 7.30 do 15.00

Informacja tel: (71) 733 10 00


Budynek B, parter (ul. Borowska 213)
 

OSTRODYŻUROWE

Szpitalny Oddział Ratunkowy


ul. Borowska 213 (Budynek K)

Internistyczna, Chirurgiczna, Neurologiczna, Neurochirurgiczna, Angiologiczna, Gastrologiczna, Reumatologiczna, Laryngologiczna, Ortopedyczna, Onkologiczna, Urologiczna


Czynna jest 24 h/dobę

Informacja tel: (71) 733 29 64


Czytaj więcej...
 

Wymagane dokumenty

 • skierowanie od lekarza
 • dowód osobisty/ legitymacja szkolna/ paszport
 • dokument stwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
  • osoba pracująca - aktualną podstemplowaną legitymację ubezpieczeniową lub informację o odprowadzeniu składek
  • rencista - legitymacja rencisty i ostatni odcinek renty
  • emeryt - legitymacja emeryta i ostatni odcinek emerytury
  • osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby, o ile jest posiadane lub konieczne; ostatnie badania, które mogą być ważne dla lekarza np. prześwietlenie płuc, badania laboratoryjne, specjalistyczne, posiadane wypisy ze szpitali.
 

Ważne informacje

Przybory nie są wymagane
i konieczne, ale mogą
być pomocne w trakcie
pobytu w szpitalu

RZECZY OSOBISTE:

 • szlafrok
 • kapcie, klapki pod prysznic
 • bieliznę nocna (piżama, koszula nocna) 2 komplety
 • bieliznę dzienną (np. dres)
 • bieliznę osobistą
 • 1 ręcznik kąpielowy
 • 1 ręcznik „mały”
 • przybory toaletowe: mydło płynne, szampon,
  myjka, grzebień, szczoteczka i pasta do zębów,
  przybory do golenia (mężczyźni), krem do pielęgnacji

CO MOŻNA JESZCZE ZABRAĆ NA ODDZIAŁ SZPITALNY?

 • sztućce (łyżka, widelec, nóż, łyżeczka)
 • kubek ewentualnie szklankę
 • wodę mineralną niegazowaną
 • używane dotychczas lekarstwa
 • termometr w futerale
 • papier toaletowy, chusteczki higieniczne
 • środki higieny osobistej(podpaski, pampersy)
 • książkę, czasopisma, dla dzieci ulubioną maskotkę
 • radio - najlepiej ze słuchawkami
 • kartę telefoniczną

INNE ZALECENIA:

 • usunąć lakier z paznokci
 • zostawić rodzinie lub w domu cenne rzeczy, biżuterię i inne kosztowności
 • przed zabiegiem operacyjnym - przygotować potrzebne przybory do pielęgnacji:
  ręcznik, mydło płynne, myjkę, koszulę (piżamę), kubek do płukania ust,
  pastę i szczoteczkę do zębów
 • w przypadku planowanej operacji - nie wolno jeść i pić na 6 godzin
  przed planowanym terminem zabiegu!

WAŻNA INFORMACJA:

 • ze względu na dużą ilość chorych oczekujących na leczenie w naszym Szpitalu ustalony pierwotnie termin może ulec zmianie
 • jeżeli przyczyna zmiany pierwotnie ustalonego terminu będzie leżała po Państwa stronie, to takiej zmiany można dokonać wyłącznie z przyczyn losowych. Informację należy przekazać do sekretariatu danej Kliniki, osobiście lub telefonicznie na co najmniej 48 godzin przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala.

 

REGULAMIN dla ODWIEDZAJĄCYCH

UWAGA !
Informacji o stanie zdrowia
pacjentów nie udziela
się przez telefon.


 1. Odwiedziny pacjentów w Oddziałach odbywają się:
  - w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 18:00,
  - w dni wolne od pracy od godz. 10:00 do godz. 18:00.
 2. Odzież wierzchnią i bagaże należy zostawić w szatni.
 3. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.
 4. W odwiedzinach mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie i dzieci powyżej 7 roku życia.
 5. W uzasadnionych przypadkach ordynator może nie wyrazić zgody na sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad chorym poza wyznaczonymi godzinami ze względów epidemiologicznych, lokalowych oraz ze względu na potrzeby innych pacjentów.
 6. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy zakaz odwiedzin.
 7. Matki dzieci hospitalizowanych mają prawo do sprawowania osobistej opieki, w miarę możliwości przebywania z dzieckiem całodobowo w oddziale za opłatą (hotel, wyżywienie) przewidzianą przez cennik Szpitala.
 8. Osoby odwiedzające chorych zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
 9. Odwiedziny winny odbywać się w wyznaczonym pokoju. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny - po zgłoszeniu w Punkcie Pielęgniarskim mogą odbyć się w sali chorych. W czasie trwania odwiedzin należy korzystać z krzeseł. Zabrania się siadania na łóżkach.
 10. Pacjent dba o to, aby odwiedzający nie zakłócali spokoju innym pacjentom i nie naruszali porządku szpitalnego.
 11. Odwiedzający winni zachowywać spokój i być uprzejmi wobec innych pacjentów, odwiedzających i personelu.
 12. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać chorego w Szpitalu.
 13. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu.
 14. Fakt przyniesienia artykułów spożywczych należy zgłosić pielęgniarce celem określenia co może być pozostawione i jak przechowywane.
 15. Osoby wskazane przez pacjenta mogą zwracać się o udzielenie informacji dotyczących ich stanu zdrowia wyłącznie do lekarza prowadzącego oddział lub dyżurnego (prowadzącego pacjenta).
 16. Na terenie oddziału obowiązuje zakaz wchodzenia do kuchenki oddziałowej.
 17. Podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę.
 18. Pielęgniarka ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie oddziału (po porozumieniu z lekarzem prowadzącym lub dyżurnym).
 19. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków znajdującej się na tablicy oddziału.
 20. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt !

 

PRAWA PACJENTA W SZPITALU

Szczegółowych informacji
o prawach pacjenta udziela:
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
www.bpp.waw.pl
bezpłatna infolinia Biura:
800 190 590
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:

 1. Wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeżeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa
 2. Przyjęcia do szpitala, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (każdego) lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących
 3. Udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach nagłych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagrożenia życia albo zdrowia), w powyższym stanie masz prawo również do niezwłocznego uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej w niezbędnym zakresie również od świadczeniodawcy, który nie zawarł umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia
 4. Przejazdu środkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem bezpłatnie, w przypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia
  Ponadto przysługuje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem
 5. Wyrażenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem medycznym niezbędnym ze względu na rodzaj udzielanego Tobie świadczenia zdrowotnego
 6. Wyrażenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych: studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku demonstracji o charakterze wyłącznie dydaktycznym, jeżeli Jesteś pacjentem kliniki, szpitala akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej jednostki uprawnionej do kształcenia wyżej wymienionych
 7. Wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza (udzielającego Tobie świadczeń zdrowotnych) opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej
 8. Bezpłatnych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, niezbędnych do udzielania Tobie świadczeń zdrowotnych, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia

PRAWA DZIECKA W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Jako pacjent poniżej 18 roku życia masz prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Twojego wieku.


JAKO PACJENT PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MASZ PRAWO DO:

 1. Świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla osób ubezpieczonych
 2. Dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
 3. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu Twojego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyrażenia swojego zdania
 4. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzielić Ci przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu
 5. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu wymagana jest również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla Ciebie jest wymagana również (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej
 6. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów
 7. Jeżeli jesteś małoletnim i ukończyłeś szesnasty rok życia lub nie ukończyłeś szesnastego roku życia i jesteś w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Cię o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyrażenie w formie pisemnej Twojej świadomej zgody na udział w powyższych obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego
 8. Wyrażenia w każdej chwili cofnięcia zgody na udział w badaniu klinicznym lub eksperymencie medycznym bądź wycofania się w każdej chwili z tego badania lub eksperymentu
 9. Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego zapewniono Tobie udział w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem
 10. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat trzynastu masz prawo do wyrażenia zgody na pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeństwa, jeżeli nie spowoduje to dającego się przewidzieć upośledzenia sprawności Twojego organizmu
 11. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu masz prawo do złożenia wniosku do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodę na pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia Twojego rodzeństwa
 12. Jeżeli urodziłeś się w szpitalu lub zostałeś przyjęty do szpitala przed ukończeniem siódmego roku życia jesteś zaopatrywany w znak tożsamości
 13. Jeżeli jesteś małoletnim powyżej lat szesnastu i jesteś zdolny do wyrażenia zgody wymagana jest również Twoja zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego


Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. nr 112);
 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.);
 4. Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty(Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.);
 5. ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
 8. ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.);
 9. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.);
 10. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.);
 11. ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z późn. zm.);
 12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
 13. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania - Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620);
 14. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);
 15. rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
 16. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
 17. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).
 18. Ustawa z 06.11.2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.).

 

Pełnomocnik d/s PacjentaPełnomocnik Dyrektora ds. Pacjenta

w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym


Iwona Wypych


Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00 do 11:00
w Szpitalu przy ul.Borowskiej 213,
Budynek FB, p.2.111a na I piętrze.Numer tel.: (71) 733 10 11
Poczta e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dokumenty do pobrania:
 

INFORMACJE DLA PACJENTA
W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW


Szanowni Państwo!

Dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu uprzejmie informuje o możliwościach składania przez Państwo skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług na rzecz pacjenta.
Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów , a także praw pacjenta.

Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Szpital stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad pacjentem.


Skargi i wnioski mogą być składane do:
 1. Dyrektora Szpitala
 2. Pełnomocnika Dyrektora ds. Pacjenta, który przyjmuje w dniach: od poniedziałku do piątku
  w godz. od 9:00 do 11:00, ul. Borowska 213, pkój 2.111a, I piętro, tel (71) 733 10 11

W przypadku uznania przez Państwa, iż przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Dyrekcji Szpitala jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

 1. Organ Założycielski - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. Piastów Śląskich: ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław
 2. Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu,
 3. Izba Lekarska: 50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel. (71) 798 80 50; 798 80 52,
 4. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50; tel. (71) 333 57 08
 5. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu
  - Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej - Biuro Skarg i Wniosków: 50-525 Wrocław, ul. Joanitów 6, tel. (71) 79 79 343
 6. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych: 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1,
 7. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - Pełnomocnik ds. kontaktów ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz obrony praw pacjenta: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
 8. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta – Krystyna Barbara Kozłowska,
  01-829 Warszawa ul. Aleja Zjednoczenia 25; infolinia 0 800 190 590 (pn. – pt. 9.00 – 21.00),
  połączenia z tel. kom.(płatne wg stawek operatora): (22) 833 08 85, (22) 635 59 96

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala


 

Udostępnianie dokumentacji medycznej


Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej
 1. Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej.
 2. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wniosek (do pobrania) należy złożyć w kancelarii USK lub przesłać pocztą na adres szpitala ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław.
 3. Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.
 4. Wszystkie wnioski uprawnionych osób o sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej po zadekretowaniu przez Dyrektora Szpitala przekazuje się, w zależności od wewnętrznych ustaleń, do odpowiedniego działu w szpitalu.
 5. Kserokopie dokumentacji sporządzane są przez uprawnionego pracownika USK, który dokonuje również potwierdzenia za zgodność z oryginałem.
 6. Koszt sporządzenia kopii określa aktualny cennik USK. Cena za jedną kopię wynosi 0,73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze).
 7. Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej pocztą. Pacjent dostaje wówczas fakturę, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki wg. stawek Poczty Polskiej.
 8. Przesyłki pocztowe na ogół dokonywane są listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 9. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Dokumentacji i Statystyki Medycznej USK pod numerem telefonu: (71) 733 11 96.

Dokumenty do pobrania:
 

Posługa w Uniwersyteckim Szpitalu KlinicznymKAPLICA SZPITALNA
BUDYNEK A POZIOM -1


KAPLICA JEST OTWARTA
OD GODZ. 7.00 – 20.00

„…Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię…”„…przychodzili do Niego …”
Msza Święta w każdą niedzielę i święta oraz w dni powszednie o godz. 15:00.

Okolicznościowe Nabożeństwa :
Droga Krzyżowa - piątek, godz. 14:30.Kapelan Szpitala odwiedza chorych oczekujących na:
- Sakrament Pokuty
- Sakrament Namaszczenia Chorych
- Komunię Świętą


wtorek - od godz. 14:00
sobota - od godz. 14:00CODZIENNIE CHORYCH NA SALACH INTENSYWNEGO NADZORU OD GODZ. 14:00 – 15:30

W nagłych przypadkach proszę dzwonić:
tel. 668 324 130

(Ks. Kapelan może być w tym czasie u chorego lub pełnić inne posługi kapłańskie. Wytrwale dzwonić lub wysłać SMS)


Do posługi duszpasterskiej Dyrekcja Szpitala na początku zaprosiła Duszpasterstwo Parafii Św. Franciszka z Asyżu na terenie której znajduje się Szpital. Posługą kapelana szpitala spełniają ks. Kazimierz Sroka– proboszcz Parafii Św. Franciszka z Asyżu i Diecezjalnemu Duszpasterzowi Służby Zdrowia (tel. 603 651 214 0) oraz ks. Tomasz Gospodaryk wikariusz wyżej wymienionej Parafii.Linki:

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Wrocławskiej