Konkursy 2021
Oferta 7/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko

  • TECHNIKÓW ELEKTRORADIOLOGII


 

Szczegóły oferty
 
DZH/75/VII/2021/KWG

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/75/VII/2021/KWG

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ALERGOLOGII W KLINICE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I ALERGOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PROCEDURY AMBULATORYJNE, POBYTY JEDNODNIOWE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/74/VI/2021/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/74/VI/2021/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII OGÓLNEJ, ZABIEGOWEJ I NEURORADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ, PROCEDURY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/73/VI/2021/KAI

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/73/VI/2021/KAI

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/72/VI/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/72/VI/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII W KLINICE NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert

 
DZH/71/VI/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/71/VI/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Pielęgniarkę - w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie zmianowym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/70/VI/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/70/VI/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Praca w systemie równoważnym.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 
DZH/69/VI/2021/POZ-S

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/69/VI/2021/POZ-S

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU MEDYCYNY RODZINNEJ, PEDIATRII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z W/W W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO – LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert

 
DZH/68/VI/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/68/VI/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEUROLOGII W KLINICE NEUROLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 
DZH/67/VI/2021/KOH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/67/VI/2021/KOH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII W KLINICE TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO ORAZ W LOKALIZACJI STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, PROCEDURY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 
DZH/66/VI/2021/KAI-P

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/66/VI/2021/KAI-P

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII W KLINICE ANESTEZJOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PROCEDURY Q31-Q33, ZNIECZULENIA DO ZABIEGÓW PRZECEWNIKOWYCH.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

 

 
DZH/65/V/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/65/V/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU PEDIATRII, KARDIOLOGII LUB/I KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ W KLINICE NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. KONSULTACJE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/64/V/2021/KOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/64/V/2021/KOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU REHABILITACJI LUB INNYCH POCHODNYCH W ODDZIALE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W LOKALIZACJI STRZELIN.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KIEROWANIE ODDZIAŁEM.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/63/V/2021/L-SCM

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/63/V/2021/L-SCM

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU LARYNGOLOGII W PORADNI MEDYCYNY PRACY I ODDZIAŁACH SZPITALNYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO – LOKALIZACJA STRZELIN. KONSULTACJE.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/62/V/2021/OP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/62/V/2021/OP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU KARDIOLOGII W CENTRUM CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160H/M-C, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/61/V/2021/CCHS

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/61/V/2021/CCHS

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU KARDIOLOGII W CENTRUM CHORÓB SERCA UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160H/M-C, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/60/V/2021/KST

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/60/V/2021/KST

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHIRURGI SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ W KLINICE I PORADNI CHIRURGI SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO.
PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY DO 160H/M-C, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/59/V/2021/PO

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/59/V/2021/PO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
Pielęgniarkę/-arza oddziałową/-ego - w zakresie opieki pielęgniarskiej w Centrum Chorób Cywilizacyjnych i Oddziale Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/58/V/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/58/V/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
Ratownika medycznego - w zakresie ratownictwa medycznego w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Wrocław i Strzelin, w tym punkt pobrań wymazów na covid.
Praca w systemie zmianowym.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/57/V/2021/USK

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/57/V/2021/USK

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euroPRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:
Pielęgniarkę - w zakresie opieki pielęgniarskiej w komórkach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji Wrocław i Strzelin, w tym punkt pobrań wymazów na covid. Praca w systemie zmianowym.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/56/V/2021/KN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/56/V/2021/KN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII W KLINICE GINEKOLOGII I POŁOZNICTWA – ODDZIAŁ NEONATOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy

Przesuniecie terminu składania oraz otwarcia ofert
 
DZH/55/V/2021/SOR

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/55/V/2021/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU MEDYCYNY RATUNKOWEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII DZIECIĘCEJ, KARDIOLOGII, PEDIATRII LUB BEZ SPECJALIZACJI W KLINICE MEDYCYNY RATUNKOWEJ – SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. DYŻURY MEDYCZNE.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/54/V/2021/KLU

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/54/V/2021/KLU

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU UROLOGII W KLINICE UROLOGII I ONKOLOGII UROLOGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Ogłoszenie o przesunięciu składania i otwarcia ofert

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/52/V/2021/OA
DZH/51/V/2021/OCH
DZH/50/V/2021/POZ-S
DZH/49/V/2021/ZROZIN
DZH/48/V/2021/OP
DZH/47/V/2021/ORO
DZH/46/V/2021/OW
DZH/45/V/2021/ZPO

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu informuje o przesunięciu terminów składania i otwarcia ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ:

LEKARZY SPECJALISTÓW W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM – LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

 

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/52/V/2021/OA

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/51/V/2021/OCH

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/50/V/2021/POZ-S

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/49/V/2021/ZROZIN

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/48/V/2021/OP

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/47/V/2021/ORO

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/46/V/2021/OW

Przesunięcie otwarcia oferty DZH/45/V/2021/ZPO
 
DZH/53/V/2021/ON

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/53/V/2021/ON

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU NEONATOLOGII W ODDZIALE NEONATOLOGICZNYM UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO – LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
Oferta 6/2021

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

Oferta pracy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko

  • Specjalista ds. Księgowości / Księgowy


 

Szczegóły oferty
 
DZH/52/V/2021/OA

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/52/V/2021/OA

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII W ODDZIALE ANESTEZJOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO – LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.
Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/51/V/2021/OCH

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/51/V/2021/OCH

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z CHIRURGII OGÓLNEJ W CAŁODOBOWYM AMBULATORIUM CHIRURGICZNYM - PORADNI CHIRURGICZNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/50/V/2021/POZ-S

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/50/V/2021/POZ-S

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU MEDYCYNY RODZINNEJ, PEDIATRII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH LUB W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z W/W W PORADNI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/49/V/2021/ZROZIN

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/49/V/2021/ZROZIN

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZAKŁADZIE RADIOLOGII UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - LOKALIZACJA WROCŁAW I STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, PROCEDURY, DYŻURY MEDYCZNE.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
DZH/48/V/2021/OP

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/48/V/2021/OP

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie Świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ :

LEKARZA SPECJALISTE Z ZAKRESU MEDYCYNY PALIATYWNEJ W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO - LOKALIZACJA STRZELIN. PODSTAWOWA ORDYNACJA CZASU PRACY, KONSULTACJE, GOTOWOŚĆ DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalne

Czytaj o ogłoszeniu ...

RODO

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3